Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) – част I

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 001
Адрес на избирателната секция: ул.“Сан Стефано“ № 2 – Читалище“Съзнание“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАНА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА
АЛБЕНА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
АЛБЕНА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СПИРОВ
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
АЛЕКСИ РУМЕНОВ ОГНЯНОВ
АНАСТАСИЯ СИМЕОНОВА НЕДКОВА
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ КОСТОВ МАРКОВ
АНГЕЛ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ МАРКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ МАРКОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ПАНЧЕВ
АНГЕЛ ПАВЛИНОВ КОСТОВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЧЕВ
АНГЕЛИНА МАРКОВА МАРКОВА
АНДЖЕЛА ЮНИЕВА ПАВЛОВА
АНЕТ СТЕФЧОВА ДЖИНГОВА
АНИТА ХРИСТОФОРОВА НАЙДЕНОВА
АННА ДИМЧЕВА МАРКОВА
АННА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА
АНТОН ГАНЧЕВ АНТОНОВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
АНТОН РУМЕНОВ АНТОНОВ
АНТОН СТОЯНОВ АНТОНОВ
АСЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ
БЕРНАРД ФЬОДОРОВ ИРИНЕЕВ
БИЛЯНА ПЕТКОВА ЯКИМОВА
БИСТРА ДИАНОВА ВЕСКОВА
БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
БЛАГОЙ МАРИНОВ ДОЧЕВ
БОГДАНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
БОГДАНА ВАЦОВА ХРИСТОВА
БОГДАНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
БОЖАНКА ЙОТОВА ДИМИТРОВА
БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
БОРИС НИКОЛОВ БАТЕВ
БОРИС ПАВЛИНОВ БОРИСОВ
БОРИС ПЕТКОВ БОРИСОВ
БОРИС ЦВЯТКОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОЖКОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ
БОРИСЛАВА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
БОРИСЛАВА РАЙКОВА ВИКТОРОВА
БОЯН ВЕСЕЛИНОВ ЦОКОВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВЕЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
ВАЛЕРИ ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАНЯ ИВАНОВА ЗЛАТКОВА
ВАСИЛ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛЕВ
ВАСИЛ НЕШКОВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛ НЕШКОВ ФИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ХАДЖИЕВ
ВАСИЛ СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ БУРДЖЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МУСКОВ
ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА ФИЛЕВА
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА БОЦОВА
ВАСИЛКА КОЧЕВА ПАЛЬОВА
ВАСИЛКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА СТОЙКОВА ВЛЪЧКОВА
ВАСКА ДАНКОВА ДИМИТРОВА
ВАСКА ДАНКОВА СТОЙКОВА
ВАСКА ИВАНОВА СПАСОВА
ВАСКО ДИЛЯНОВ РАДОСЛАВОВ
ВАСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСКО МАРКОВ АНГЕЛОВ
ВАСКО ПЕТКОВ БОРИСОВ
ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
ВЕЛИЧКА ЕВТИМОВА ЙОТОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА СТАНЕВА МАРКОВА
ВЕЛИЧКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛИЧКО СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛЬО БОРИСОВ ПЕТКОВ
ВЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
ВЕЛЬО МАРКОВ НАЙДЕНОВ
ВЕЛЬО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ВЕНЕРА БАТЕВА АНТОНОВА
ВЕНЕРА СТЕФАНОВА НИНОВА
ВЕНЕТКА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ МАРКОВ МАРКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТОЙЧЕВ ЛАЗАРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ НИНОВ
ВЕРА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВА СПИРОВА
ВЕРОНИКА ИВАНОВА БОРИСОВА
ВЕСЕЛА МАРИНОВА ЦАНКОВА
ВЕСЕЛИН ВЕЛЕВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН ГЕНОВ ЛУКАНОВ
ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ МОСКОВСКИ
ВЕСЕЛИН ИВАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БУРОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕРГОВ
ВЕСЕЛИН МАРГАРИТОВ ДАСКАЛОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН СТОЙКОВ ЙОТОВ
ВЕСЕЛИН ЦОКОВ НИНОВ
ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА ДИКОВА
ВЕСЕЛИНА ВЪРБАНОВА ЦОЛОВА
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА МАРИНОВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ЙОТОВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛИНКА ЦВЕТАНОВА ГОРНИШКА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТОЙНОВА
ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛКА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА НЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ВЕСКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОР ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА БОЦОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МИНЧЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЕВА
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА МАРЧИКОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТКА ЦЕНКОВА НИКОЛОВА
ВИХРЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ВИХРЕН ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
ВЛАДА ЦОКОВА АНТОНОВА
ВЛАДИМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ВЕЛЕВ
ВУНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВУТКА ПЕШЕВА ИВАНОВА
ВЪЛЧАН ДИЛОВ ЧАНТОВ
ВЪТКО МИХАЙЛОВ ВЪТОВ
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ГАБРИЕЛА ТОШКОВА ХРИСТОВА
ГАВРИЛ ЛУКАНОВ ГАВРИЛОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА
ГАЛИНА ЙОЛКОВА ДАМЯНОВА
ГАЛИНА СТОЙКОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА НЕНКОВА
ГАЛЯ ДИНКОВА НИКОЛОВА
ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛЯ СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА
ГАНКА ВАСИЛЕВА ЦОЛАЧЕВА
ГЕНА ИВАНОВА НЕНОВА
ГЕНА МИЛЮВА МАРТИНОВА
ГЕНА СТОЯНОВА МИЛЕНКОВА
ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕНКА БЕРОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНКА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ГЕОРГИ ГОШЕВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАНЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ НЕШЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КЕРЕЗОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЦОНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРАСИМ НИКОЛОВ ЦОЛАЧЕВ
ГЕРГАНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА
ГЕРГАНА ЦЕНОВА НАЙДЕНОВА
ГЕРГИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ГЕРГИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ГИНКА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ГЛОРИЯ ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА
ДАКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ДАКО НИКОЛОВ НАЧЕВ
ДАНАИЛ БЛАГОЕВ МАНОВ
ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ДОКОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА БРАТУЛЕВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЛАМБЕВА
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛА НИНОВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ДАНКО ВАСКОВ ДАНКОВ
ДАНКО ДИМИТРОВ ДАНОВ
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДЕНИЦА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ЕМИЛИЕВА ЩЕРЕВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ЙОТКОВА
ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВЪРБАНОВА
ДИАНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА МИХАЙЛОВА ЙОТОВА
ДИАНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ДИАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ДИАНА ЦВЕТАНОВА МУСКОВА
ДИДА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ДИЛЯН РАДОСЛАВОВ ДИКОВ
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА ЦОЛОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
ДИМИТРИНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ ЦОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДАНКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДАНКОВ СТОЙКОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ НЕНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИЛЕНКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАМБЕВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАРКОВ
ДИМЧО ГАВРИЛОВ ЦОЛОВ
ДИНКА МАРКОВА ЛИЛОВА
ДИНКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИЯНА ТОМОВА ПЕТРОВА
ДОБРИ КОСТОВ СТОЙКОВ
ДОБРИНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА
ДОНКА СИМЕОНОВА ЦВЕТАНОВА
ДОНКА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ДОНКА ЧИКОВА НИНОВА
ДРАГОМИР ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ГЕТОВА
ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА СПАСОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
ЕЛЕНА МАРИНОВА ПАВЛОВА
ЕЛЕНА НЕНЧЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА НАЧЕВА
ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА МАРКОВА
ЕЛИ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИЦА ХРИСТОВА ЙОТКОВА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЕМИЛ ДИЛЯНОВ РАДОСЛАВОВ
ЕМИЛ ЙОТКОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ЛАЗАРОВ МОСКОВСКИ
ЕМИЛ СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ЕМИЛИЯ ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА
ЕНВЕР МИХАЙЛОВ АЛЕНОВ
ЕФТИМКА ЙОРДАНОВА ДАНОВА
ЗДРАВКО ПЕТКОВ МИНЧЕВ
ЗЛАТКА РУМЕНОВА АСПАРУХОВА
ЗОЯ ДИМЧЕВА ВАСИЛЕВА
ЗОЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ИВА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ИВАЙЛО МАРГАРИТОВ ДАСКАЛОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ЛОЗОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ИВАЛИН ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
ИВАЛИНА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
ИВАЛИНА ТОНИЕВА ИВАНОВА
ИВАН АНГЕЛОВ БАЛЕНКОВ
ИВАН АНТОНОВ ДИЛОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ЕФРЕМОВ
ИВАН ЙОТОВ КОЛЕВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ПАВЛИНОВ ТОДОРОВ
ИВАН ПЕНЕВ БРАТУЛЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ
ИВАН СТАНИСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФКОВ МАРИНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ЛАЛУШЕВ
ИВАН ТОШКОВ ХРИСТОВ
ИВАН ЦАКОВ ТОДОРОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ СТОЙНОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛЧЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ЛАЛЕВА РАЙКОВА
ИВАНКА ЛАЛЕВА ХРИСТОВА
ИВАНКА МАРИНОВА ДИКОВА
ИВАНКА МИНКОВА СТЕФАНОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА БОЦОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ИВАНКА СПАСОВА КРЪСТЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА СТОЕВА
ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ИВЕТА БЛАГОЕВА МАРИНОВА
ИВЕТА ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА
ИВЕТА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА
ИВО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ИЛИНА НИКОЛОВА НИНОВА
ИЛИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ДАНКОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДАНОВ
ИЛИЯ СТАНЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИРЕНА МИКОВА ПЕТРОВА
ИРЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИРИНА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА
ИСУС ДИЛЯНОВ РАДОСЛАВОВ
ИСУС ПАНОВ ТОДОРОВ
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОВКА ПЕТКОВА МИЦОВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЙОНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЙОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЙОНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ЙОНКО ВАЛЕРИЕВ ВАСИЛЕВ
ЙОРДАН ГАВРИЛОВ МИХАЙЛОВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ЦОЛОВ
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА ВАСКОВА ДАНКОВА
ЙОРДАНКА ГОРАНОВА ТИХОЛОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЦАНОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ЙОШЕВА СТОЙНОВА
ЙОРДАНКА МИТКОВА КОСТАДИНОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЦЕНОВА
ЙОСИФ НИКОЛОВ ЙОСИФОВ
ЙОТКО ИВАНОВ ЙОТОВ
ЙОТО ХРИСТОВ ДИНКОВ
ЙОТО ЦОКОВ НИНОВ
КАЛИН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
КАЛИН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
КАЛИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
КАЛОЯН МАРИНОВ ПАНЧЕВ
КАМЕЛИЯ ЦОКОВА ПЕТКОВА
КАТИНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
КАТЯ КЪНЧЕВА БОНЕВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
КИТКА ВЪРБАНОВА ПЕТРОВА
КОЛЬО НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
КОСТО АНГЕЛОВ КОСТОВ
КОСТО ВЛАДИМИРОВ ЦЕКОВ
КОСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КОСТО ПАВЛИНОВ КОСТОВ
КОСТО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
КРАСИМИРА ТОДОРОВА МИЛЕНКОВА
КРАСИМИРА ФИЛИПОВА РАШКОВА
КРАСИМИРА ЦАНКОВА НАЙДЕНОВА
КРЕМЕНА ЕВГЕНИЕВА КАМБУРОВА
КРИСТИЯН ГЕНОВ ЛУКАНОВ
КРИСТИЯН ИВАНОВ КИРИЛОВ
КРЪСТЮ НЕШКОВ КРЪСТЕВ
КУНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
КУНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
КЪНЧО СИМЕОНОВ КЪНОВ
ЛАЗАР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ЛАЗАР ТОДОРОВ МАРКОВ
ЛАЗАР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
ЛАЛКА АТАНАСОВА КОСТОВА
ЛАЛКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
ЛАЛКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ЛАЛКА СПАСКОВА МАРКОВА
ЛАЛКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ЛАЛЬО ЯНКОВ ТОДОРОВ
ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЛИЛИ АТАНАСОВА ЛИЛОВА
ЛИЛИ ХРИСТОВА ДАКОВА
ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПИРОВА
ЛИЛЯНА ВИКТОРОВА МИЛЕНОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА НЕНЧЕВА
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ НАЧЕВ
ЛЮБЕН ЦОКОВ НИНОВ
ЛЮБКА РАЙКОВА СТОЙКОВА
ЛЮДМИЛ ВАЛЕРИЕВ ПАВЛОВ
МАГДА ЦОЛОВА ЙОТОВА
МАГДАЛЕНА МИТКОВА БАНОВА
МАГДАЛЕНА НЕНОВА ПЕТКОВА
МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
МАРА ПЕТРОВА НАЧЕВА
МАРГАРИТ ДИНОВ ДАСКАЛОВ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗОВА
МАРГАРИТА ДЕШКОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
МАРИАН ВАСИЛЕВ БУРДЖЕВ
МАРИАН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
МАРИАНА МАНОЛОВА ПЕТРОВА
МАРИАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ТРИФОНОВА ИЛИЕВА
МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
МАРИН ДИМИТРОВ НЕНОВ
МАРИН ЦВЕТАНОВ ЙОТОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ АСЕНОВА ТЮТЮНАРОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КЕРЕЗОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА СЪЛЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
МАРИЯ МАРКОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ РУСАНОВА АСЕНОВА
МАРИЯ СЛАВЕЕВА НИКОЛОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПАНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЙОТОВА
МАРИЯН ЕЛЕНКОВ МАРКОВ
МАРИЯН НЕДЕВ СТЕФАНОВ
МАРИЯН САШОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
МАРКО АНГЕЛОВ МАРКОВ
МАРКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
МАРКО НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ
МАРКО ПАНТАЛЕЕВ МАРКОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
МАРУСЯ ЦВЕТАНОВА ВЪТОВА
МАРЧЕЛА СТЕФЧОВА ДЖИНГОВА
МАЯ НАНКОВА АТАНАСОВА
МАЯ НЕДКОВА ЛАЗАРОВА
МИГЛЕНА МИТКОВА ХРИСТОВА
МИЛВЕНА ЦЕНКОВА КОНСТАНТИНОВА
МИЛЕН ТОНЕВ ИВАНОВ
МИЛЕНА КОСТОВА РАЙКОВА
МИЛКА БОРИСОВА МАРКОВА
МИЛКА ИВАНОВА СТОЯНЧЕВА
МИЛКА ПАВЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛКА ПЕТРОВА ЛАЛУШЕВА
МИЛКО МИЛЕВ АЛИАНОВ
МИЛО ЯНОВ МАРЧИК
МИЛЧО ЙОТКОВ ПЕТКОВ
МИЛЧО ПЕТКОВ НАЧЕВ
МИМА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МИМА ДАНАИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
МИНКА ТОТЕВА ГЕОРГИЕВА
МИНЧО АСЕНОВ ИЛИЕВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
МИТА АСЕНОВА СПАСОВА
МИТКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МИТКА НИКОЛОВА ДИЛОВА
МИТКА НИКОЛОВА НАЧЕВА
МИТКО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
МИТКО БОРИСОВ ПЕТКОВ
МИТКО ВЕЛЕВ БОРИСОВ
МИТКО ПЕТКОВ БОРИСОВ
МИХАЕЛ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
МИХАЕЛА МАРИЯНОВА НЕДЕВА
МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ АТАНАСОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ АЛЕНОВ
МИХАИЛ СЛАВОВ МИХОВ
МЛАДЕН НЕНОВ ИВАНОВ
МОМЧИЛ СТАНКОВ ГЕОРГИЕВ
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА НИКОЛАЕВА
НАДЕЖДА ВЪЛОВА МИЛЕВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА СТАНЕВА ХИНОВА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
НАДКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ГОРЧЕВА
НАДКА КОСТОВА ДАНОВА
НАДКА МАРКОВА ХРИСТОВА
НАДЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
НАДЯ МИЛОВА ЯНОВА
НАЙДЕН АНГЕЛОВ МАРКОВ
НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
НАЙДЕН ВАСКОВ МАРКОВ
НАЙДЕН ЦВЕТАНОВ ЯКИМОВ
НАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
НАНКО ДАКЕВ ИЛИЕВ
НАТАЛИ ИВАНОВА МИЛЕВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДАНКОВА
НАТАЛИЯ ДИНКОВА ДИМИТРОВА
НЕВЕН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
НЕВЕНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ЙОНЧЕВА
НЕВЕНА НИКОЛАЕВА НЕДКОВА
НЕДКА ВЕЛЕВА ИВАНОВА
НЕЛИ АЛЕКСЕЕВА ВАСИЛЕВА
НЕЛИ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
НЕНО ИВАНОВ НЕНОВ
НЕШКО ФИЛЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛА ПАНЧЕВ НАЧЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ СПИРОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ МАНОВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ БОНЕВ
НИКОЛАЙ ДИЛОВ НЕДКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МИНКОВ ТОТЕВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НЕДКОВ ХИНОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ТОТЕВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ ЦАНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЯКИМОВ
НИКОЛЕТА СТАНИМИРОВА КОЛЕВА
НИКОЛЕТА ЦВЯТКОВА НИКОЛАЕВА
НИКОЛИНА МАРИНОВА КОЦЕВА
НИНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА
ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАНОВ
ПАВЛИН БОРИСОВ МАРКОВ
ПАВЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ МАРКОВ
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПАВЛИН КОСТОВ МАРКОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
ПАВЛИН СЕМКОВ СТОЕВ
ПАВЛИН ТОШКОВ ХРИСТОВ
ПАВЛИН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ПАВЛИН ЦВЯТКОВ НИКОЛАЕВ
ПАВЛИН ЦОНКОВ ТОДОРОВ
ПАВЛИНА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
ПАВЛИНА НАЧЕВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ГЕНОВА
ПАВЛИНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНКА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА
ПАНКО МАРИНОВ ПАВЛОВ
ПАНКО ТОДОРОВ МАРИНОВ
ПАНО ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ПАНТАЛЕЙ МАРКОВ ПАНТАЛЕЕВ
ПАУЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ПЕЛАГИЯ ДИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНА АНДРЕЕВА ПЕТКОВА
ПЕНКА БОЖКОВА ХИНОВА
ПЕНКА БОРИСОВА ВЕЛЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА РАКИТСКА
ПЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА МАРКОВА ПАНОВА
ПЕНКА НАЧЕВА НИНОВА
ПЕНКА НИКОЛАЕВА ГРАЖДАНСКА
ПЕНКА ПАВЛИНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА СИМЕОНОВА СТОЙКОВА
ПЕПА ХРИСТОВА МИЛЕВА
ПЕРСА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТКО БОРИСЛАВОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО БОРИСОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
ПЕТКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ
ПЕТКО ПЕТРОВ НАЧЕВ
ПЕТКО СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА БОНЕВА СИМЕОНОВА
ПЕТРА ЙОРДАНОВА НЕНОВА
ПЕТРА МАРИНОВА АНДРОВА
ПЕТРА ПЕТКОВА БОРИСОВА
ПЕТРАНА АСЕНОВА ДАНОВА
ПЕТРАНА НИКОЛОВА НАЧЕВА
ПЕТРАНКА ЦВЕТАНОВА ГЕНОВА
ПЕТРУШКА МИЛКОВА МИХАЙЛОВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЙОТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ТОТЕВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ЛУНГАРОВ
ПЕТЪР ФИЛИПОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТЬО ЕМИЛОВ МОСКОВСКИ
ПЕТЬО КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ПЕТЬО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ
ПЕТЯ ГЕНОВА ЛУКАНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА АНТОНОВА
ПЕТЯ КЪНЧЕВА МИЛЕВА
ПЕТЯ МАРИНОВА КОСТОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ЦОЛОВА НИНОВА
ПЛАМЕН БОЯНОВ ХАДЖИЕВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ
ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ПОЛИНА ТИХОМИРОВА ИВАНОВА
ПОЛИНА ТОДОРОВА ГОРНИШКА
ПРЕСЛАВА ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА
ПРЕСЛАВА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА-КЮЧУКОВА
РАДА ЛАЛЕВА ИВАНОВА
РАДА ПЕШЕВА МИХОВА
РАДИНА НИКОЛАЕВА ЕВЛОГИЕВА-ЦОЛАЧЕВА
РАДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
РАДКА ИВАНОВА БОЖКОВА
РАДКА КАЛИНОВА БАЛЕВА
РАДКА МАРКОВА ИЛИЕВА
РАДКА ПАВЛИНОВА БОРИСОВА
РАДКА ПЕТРОВА НАЧЕВА
РАДКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ЦОЛАЧЕВ
РАДОСЛАВ ПАВЛИНОВ ТОДОРОВ
РАДОСЛАВА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
РАДОСТИНА БОРИСОВА НИКОЛОВА
РАДОСТИНА СТОЙКОВА ТОДОРОВА
РАЙКО ВЕЛИЧКОВ СТОЙКОВ
РАЙКО ВИКТОРОВ МИЛЕНОВ
РАЙКО ДИМИТРОВ ДАНОВ
РАЙКО СТОЙЧЕВ РАЙКОВ
РАЙКО ТОДОРОВ РАЙКОВ
РАЙНА ЛИЛОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА МИТКОВА ТОДОРОВА
РАЛИЦА НЕВЕНОВА ДИМИТРОВА
РАЛИЦА НИКОЛАЕВА НЕДКОВА
РАХЕЛА АСЕНОВА ЦВЕТАНОВА
РЕНЕТА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА
РОЗА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
РУМЕН АНТОНОВ ГАНЧЕВ
РУМЕН РАДОСЛАВОВ ЦОЛАЧЕВ
РУМЕН СЛАВОВ МИХОВ
РУМЕН СТОЙЧЕВ РАЙКОВ
РУМЯНА ВАСИЛЕВА НАЧЕВА
РУМЯНА ЙОТОВА ПЕТРОВА
РУМЯНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА
РУМЯНА ЦОНКОВА ЙОРДАНОВА
САНТИНО ДИНКОВ КИСЬОВ
СВЕТЛА АТАНАСОВА ВЪЛОВА
СВЕТЛА МЕТОДИЕВА СТЕФАНОВА
СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТЛИН ПАВЛИНОВ КОСТОВ
СВИЛЕНА АТАНАСОВА ГРАЖДАНСКА
СЕВДА ВАСИЛЕВА НИНОВА
СЕВДАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТОВА
СЕВЕРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА ЦОКОВА
СИЛВИЯ МАРТИНОВА СТЕФАНОВА-ЕМИЛОВА
СИЛВИЯ МИРОСЛАВОВА МЛАДЕНОВА
СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
СИЯН АНДРИАНОВ КЕСЬОВ
СЛАВИ МИХОВ ИВАНОВ
СНЕЖАНКА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
СОЛИДАР КЕСИМОВ КЕСЬОВ
СОНЯ ВАСИЛЕВА НЕШКОВА
СОНЯ МАРИЕВА МАРКОВА
СОФИЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
СОФИЯ ДИЛЯНОВА РАДОСЛАВОВА
СОФИЯ НАНКОВА ИВАНОВА
СОФКА ВАСИЛЕВА БОЦОВА
СПАС ИВАНОВ НЕНОВ
СПАСЕНА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
СПАСКА БОГДАНОВА МАРИНОВА
СТАНИМИР ЙОТОВ КОЛЕВ
СТАНИМИРА ПЕТКОВА ЗЛАТЕВА
СТАНИСЛАВ ДАНКОВ СТОЙКОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТАНКОВ
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ ВЪТОВ
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
СТАНКА ДИМИТРОВА КОСАШКА
СТАНЬО МАРКОВ НАЙДЕНОВ
СТЕЛА ИВАНОВА ЙОСИФОВА
СТЕЛЛА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ЛОЗОВ
СТЕФАН ЙОСИФОВ НИКОЛОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ДИНОВ
СТЕФАН ПАВЛОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ДИЛОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
СТЕФАНА КРЪСТЕВА ГРАЖДАНСКА
СТЕФКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
СТЕФКА МАРКОВА БУРОВА
СТЕФКА ПЕТКОВА ДИЛОВА
СТЕФКА СЕМКОВА ЙОТОВА
СТИЛИЯН ХРИСТОВ КОСАШКИ
СТОЙКО РАЙКОВ СТОЙКОВ
СТОЙКО ТОДОРОВ КОЛЕВ
СТОЙНА ИВАНОВА ЛОЗОВА
СТОЙЧО РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
СТОЙЧО ТОДОРОВ РАЙКОВ
СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
СТОЯН КРЪСТЕВ СТОЕВ
СТОЯН КРЪСТЕВ ЦАНКОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА ЦАНКОВА
СТРАХИЛ МАРКОВ ТОДОРОВ
СЪБА РАЙКОВА МАРКОВА
СЪБИ МАРКОВ ТОДОРОВ
СЪБКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
СЪБКА ГЕОРГИЕВА ГОРЧЕВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЦВЕТАНОВА
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ЧЕКОВА
ТАНЯ МИЛЧЕВА ТОШЕВА
ТАНЯ ПАНОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА СТАНКОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА БОРИСЛАВОВА
ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ТОТЕВ
ТЕОДОРА ЛИЛЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА КИРИЛОВА
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР КАТЕВ НИКОЛОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА МАРИНОВА ПАВЛОВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ТОДОРКА ПЕТКОВА ВУТОВА
ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА ХИНОВА
ТОНИ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОНИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ТОНИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ТОНИ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
ТОТА ДАКОВА МАРКОВА
ТОТА СТАНЕВА ГОРЧЕВА
ТОТА ТОДОРОВА НИНОВА
ТОТКА БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА
ТОТКА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА
ТОТКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ТОТКА ЛАЛЬОВА МАРКОВА
ТОТКА СЪЙКОВА КЪНОВА
ТОШКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ТОШКО ПАНОВ ТОДОРОВ
ТОШКО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ТОШКО ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ТРИФОН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ФИЛИП АСЕНОВ СТЕФАНОВ
ФИЛИП ДАНАИЛОВ ВЪЛЧАНОВ
ФИЛИП ПЕТРОВ НЕНОВ
ХАРАЛАМПИЙ БОНЕВ ПЕТКОВ
ХРИСТИАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ХРИСТИНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА
ХРИСТИНА ТАКЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ТОМОВА ТОДОРОВА
ХРИСТИНКА ЛАЛЮВА ПЕТКОВА
ХРИСТО АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ МУСКОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГОРЧЕВ
ХРИСТО ДАКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ НЕНОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ПАРАШКЕВОВ
ХРИСТО ЙОТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИХАЙЛОВ МИЛЕНКОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТИЛИЯНОВ КОСАШКИ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТОМИР ДОБРЕВ КОСТОВ
ЦАКА ГЕРГОВА МАНЧЕВА
ЦАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА
ЦАНО ЙОРДАНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН БОРИСЛАВОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ВЪЛОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДАКОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАН РАЙКОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА НЕНОВА
ЦВЕТАНА ВЕЛИЧКОВА ПЕШЕВА
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТАНА ЯНКОВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА БОЦОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДИНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИН ЙОТОВ НИНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ФИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЕЛЕНКОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПАНТАЛЕЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕНКА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
ЦВЕТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТОСЛАВ ЙОТОВ МИХАЙЛОВ
ЦВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦАНОВ
ЦВЕТОСЛАВА НИКОЛАЕВА ВЪЛЧАНОВА
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА
ЦЕЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЦЕЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЦОНКА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
ЦОНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ЦОНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
ЦОНО ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
ЮЛИАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА
ЯВОР ДРАГОМИРОВ АТАНАСОВ
ЯНЕК МАНОЛОВ КАМЕНОВ
ЯНИТА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЯНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ПЕТРОВА НЕЙКОВА
ЯНКА СТРАХИЛОВА МАРКОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 002
Адрес на избирателната секция: ул.“Сан Стефано“ № 2 – Читалище“Съзнание“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ КАЗАКОВ
АЛЕКСАНДРИНА АТАНАСОВА ГЕТОВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ НЕДКОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
АЛИАН ЖЕКОВ КУТИНСКИ
АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА ЗАХАРИЕВА
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ ЕВСТАТИЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАНДОВ
АНГЕЛ ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ НИНОВ ХРИСТОВ
АНДРИАНА КОСТОВА ГЕТОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ МАРИНОВА МИНЕВА
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
АНЕТА БОТЕВА ДИМИТРОВА
АНЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
АНИ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
АНИ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
АНИТА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
АНТОАНЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА НАЙДЕНОВА ДОНЧЕВА
АНТОН ВЕНЦИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ГЕРГОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА МИГДИНА
АТАНАСКА ЗАПРЯНОВА ИВАНОВА
АТАНАСКА ХРИСТОВА ЩЕРЕВА
БИСЕРКА НИКОЛОВА МИТОВА
БЛАГА БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА
БЛАГА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
БОГДАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
БОГОМИЛ БОРИСОВ ЦОЦОВ
БОЖАНА МАНОВА ПЕТРОВА
БОЖИДАР ХРИСТОВ ЦАНКОВ
БОЖИКА ПАНТАЛЕЕВА ИЛЧЕВА
БОЖУРКА ПЕТРОВА ИГНАТОВА
БОЙКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ВАСИЛЕВА
БОНКА ИВАНОВА МИТОВА
БОНКА РАШЕВА ТОДОРОВА
БОРИС ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ БОЯНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВА ЦВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
БОРЯНА ИВАНОВА БОРИСОВА
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
БОРЯНА НИКОЛОВА ЦОЛОВА
БОРЯНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН ВЪТОВ ЙОТОВ
ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ ДИНКОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЕТОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ НЕНКОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА ИВАНОВА
ВАНГЕЛИЯ КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЩИПАЛОВ
ВАСИЛ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ МИТЕВ ВИТКОВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ДУНЧЕВ
ВАСИЛ ПЕТЬОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ВАСКО ПАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА СЪЙКОВА
ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ МАНОВ
ВЕНЕЛИНА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
ВЕНЕТА ВЕЛИСЛАВОВА ХРИСТОВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ДОЧЕВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ МАКНЕВ АВРАМОВ
ВЕНЦИСЛАВ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
ВЕНЦИСЛАВА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
ВЕРГИНИЯ ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА-АТАНАСОВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛА ПЕТЕВА ДУНЧЕВА
ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ВЪТОВ
ВЕСЕЛИН ЕВГЕНИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ МИТОВ
ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН МАЛИНОВ ДИМИТРОВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИНА ДУДОВА НИНЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА СТАНЕВА
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
ВЕСЕЛИНА ЦВЯТКОВА ДИЛОВА
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ЙОТОВА-НИНОВА
ВЕСЕЛКА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛКА ЦАНОВА ПЕТРОВА
ВЕСКА ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА
ВЕСКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ВЕСКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ШКОДРОВА
ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ВЕЛЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ
ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА РАДОСЛАВОВА
ГАБРИЕЛА ВАСКОВА АНГЕЛОВА
ГАБРИЕЛА НЕВЕНОВА РУСЕВА
ГАЛИН ЦЕНОВ ЦЕНОВ
ГАЛИНА МАРКОВА ВЪРБАНОВА
ГАЛИНА РАДКОВА АНГЕЛОВА
ГАЛИНА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЦОКОВА
ГЕНА МАНОВА ТРИФОНОВА
ГЕНКА МИНЧЕВА ТРИФОНОВА
ГЕНОВЕВА ВАЛЕНТИНОВА ЛУКАНОВА-ПЕТКОВА
ГЕНОВЕВА МИХАЙЛОВА ЦВЕТКОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧЕРНАЛИЕВ
ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕЦЕВ
ГЕОРГИ ЙОТОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИГДИН
ГЕОРГИ МАРИНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПАВЛИНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЙОТОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ВЪРБАНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ХИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ГЕТА НЯГОЛОВА НЕЧЕВА
ГЕТИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ГЕТОВ
ГЛОРИЯ ПЕТЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАИЛ ТЕЛЕМАХОВ КУТИНСКИ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ
ДАНАИЛ МАЛИНОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ СТОЯНОВ БАНЧОВ
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
ДАРИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ДАРИНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЖЕЛЕВА
ДЕЯН ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИАНА АТАНАСОВА ДИНКОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
ДИАНА ДЕЯНОВА ПЕТРОВА
ДИАНА ИВАНОВА ГЕРГОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОТОВА
ДИАНА ПАВЛОВА ЦАНКОВА
ДИМИТРИНА АТАНАСОВА МАНОВА
ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА ЙОТОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ШКОДРОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОТОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ СЪЙКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛАЗОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ НЕЧЕВ
ДИЦА ПЕШЕВА АНТОНОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА БОЦОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛОВА
ДОНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА
ДОРА ВАСИЛЕВА ЦАКОВА
ДОРА ИВАНОВА ВАНДОВА
ДОРКА БАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ДРАГОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА БОЧЕВА
ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА ДАНОВСКА
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ГЕТОВА
ЕЛЕНА КУНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ЯКИМОВА
ЕЛЕНА ШИБИЛОВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ЕЛЕОНОРА БОРИСОВА ЦВЕТАНОВА
ЕЛИЦА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЕМИЛ ПЛАМЕНОВ ТОТЕВ
ЕМИЛ ТОШКОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА КОНОВА
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ЦВЕТАНОВА
ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЕМИН ДЖЕВДЖЕТОВ САЛЮВ
ЖАНА ТЕЛЕМАХОВА КУТИНСКА
ЖИВКА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
ЗАХАРИ ЕВГЕНИЕВ ВАСИЛЕВ
ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ ЗАХАРИЕВ
ЗДРАВКО ГЕТИСЛАВОВ ГЕТОВ
ЗДРАВКО ЙОТКОВ ПЕТКОВ
ЗДРАВКО СТЕФАНОВ МАРИНОВ
ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ЙОТОВА
ЗОРКА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ЙОТОВ ТРИФОНОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДОЧЕВ
ИВАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГАНОВСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАН ЕВСТАТИЕВ СТОИМЕНОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ДОЧЕВ
ИВАН ИГНАТОВ ТОМОВ
ИВАН ИЛИЕВ НЕДКОВ
ИВАН КОСТОВ НИКОЛОВ
ИВАН КУНЕВ МАРИНОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ЦОЛОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ШКОДРОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАНА НИКОЛОВА ЦОЛОВА
ИВАНИЧКА МАРИНЧЕВА ОРАНИЕ
ИВАНКА ВЪЛОВА ЦОЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ИВАНКА МАРИНОВА БАШЕВА
ИВАНКА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА НИНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ХИНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ЦАНКОВА КОЧЕВА
ИВАНКА ЦЕНКОВА ДЯКОВА
ИВЕЛИН МАРИНОВ ДАНОВСКИ
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА МИНКОВА
ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА
ИЛИНКА СТЕФАНОВА ЛАЛУШЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ БУСЕРСКИ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ НЕДКОВ РУСИНОВ
ИЛИЯ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ЦАНОВА ДИМИТРОВА
ИЛИЯНКА СТОЙЧЕВА НЕШЕВА
ИРИНА ЛАЛЕВА СТОЯНОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИСКРА КИРИЛОВА КОНОВА
ИСКРЕН МАРИНОВ ЦОЛОВ
ЙОЛИНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЙОНЕТА МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА
ЙОНЕТА ПЕТЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
ЙОНКА ПЕЛОВА ЦАНКОВА
ЙОНКО БОТЕВ МЯШКОВ
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ЦАНКОВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА ХРАНОВА
ЙОРДАНА ДИНКОВА ХИНОВА
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХИНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА ЙОТОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА КУНЕВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ЙОСИФ АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ
ЙОТО ДИМИТРОВ ЙОТОВ
ЙОТО ЛАКОВ ЙОТОВ
ЙОТО НИКОЛОВ ЙОТОВ
ЙОТО ТРИФОНОВ ИВАНОВ
ЙОТО ЦВЕТАНОВ ЙОТОВ
КАЛИН ИВАНОВ КУНЕВ
КАТИНА ИВАЙЛОВА ДОЧЕВА
КАТЯ ВЕЛЧЕВА ФИЛИПОВА
КАТЯ ГАНЕВА ПЪЦКОВА
КАТЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
КОЛЬО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
КОСТА ДАКОВ МИТОВ
КОСТО ПЕТКОВ ИВАНОВ
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
КРЪСТИНА ЛАЛОВА ДУДОВА
КУНЧО ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
КУТА КИРИЛОВА МАРИНОВА
ЛАКО ЙОТОВ КОЧЕВ
ЛИДИЯ ВЕСЕЛИНОВА РАЧЕВА
ЛИДИЯ ПАВЛИНОВА ХАСАН
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЛЪЧЕЗАР НЕДКОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБЕН ДУШКОВ СТОЯНОВ
ЛЮБКА ПЕТКОВА ПАНТАЛЕЕВА
ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ ЦОНЬОВСКИ
МАГДАЛИНА ТЕНЧЕВА МАРИНОВА
МАЛИН ДИМИТРОВ ФИЛЕВ
МАЛИН НИКОЛОВ МАНЧЕВ
МАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ФИЛЕВА
МАЛИНА ИВАНОВА ГАНЧЕВА
МАРГАРИТА БАТЕВА ПЕЛОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕТОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА МИЛЕНКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА-ЦВЕТКОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ГЕТОВА
МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТКА ЗЛАТКОВА МАРИНОВА
МАРИАН ИВАНОВ МИШЕВ
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА РАЙКОВА
МАРИЕЛА ИВАНОВА МАРТИНОВА-ЧЕРНАЛИЕВА
МАРИЙКА БОРИСОВА МАРТИНОВА
МАРИЙКА МИТЕВА ДОНЧЕВА
МАРИН ИВАНОВ ДАНОВСКИ
МАРИН ХРИСТОВ ЦОЛОВ
МАРИНА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА
МАРИО СИДЕРОВ МАРИНОВ
МАРИЦЕЛА ПЕТКОВА ЦОЛОВА
МАРИЯ АНАТОЛИЕВА ЕВСТАТИЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ДИНКОВА ТИХОЛОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДУНЧЕВА
МАРИЯ МИЛЧЕВА ЦОНЬОВСКА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЯКИМОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ТОМОВА ЩИПАЛОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ЛЮБОМИРОВА
МАРИЯН ТОДОРОВ МИТОВ
МАРИЯН ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
МАРИЯНА АТАНАСОВА КИРИЛОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
МАРИЯНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
МАРТИН ЦЕНКОВ ЦОКОВ
МАРЯНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА
МАТА СТАНЕВА НИНОВА
МАЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАЯ ТОМОВА НИКОЛОВА
МЕРСИАН ЕМИНОВ ДЖЕВДЖЕТОВ
МИКО ЦОКОВ МАРИНОВ
МИЛА ИВАНОВА НИКОЛАЕВА
МИЛЕНА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
МИЛКА НИНОВА ДИМИТРОВА
МИЛКА ПАВЛОВА ГРАЖДАНСКА
МИЛКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ
МИМА ЗАХАРИЕВА ВАСИЛЕВА
МИНКА НИКОЛОВА ШАЙТАНСКА
МИНКА ХРИСТОВА МАРКОВА
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
МИРОСЛАВА ДАМЯНОВА МИТКОВА
МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-МЯШКОВА
МИТКО ДАКОВ МИТОВ
МИТКО ЦАЛЕВ МАРИНОВ
МИХАИЛ ВЕНЕЛИНОВ СТЕФАНОВ
МИХАИЛ НИКОЛОВ МИКОВ
МИХАИЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ СТЕФАНОВ МАНОВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
МЛАДЕН ЕМИЛОВ ЙОНКОВ
МЛАДЕН ПЕТКОВ МИКОВ
МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
НАДЕЖДА ИВАНОВА АТАНАСОВА
НАДЕЖДА ИСКРЕНОВА ТОДОРОВА
НАНО НИНОВ ТИХОЛОВ
НАТАЛИ ХРИСТОВА БУНДАКОВА
НАТАЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ТОПКАРОВА
НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
НЕВЕЛИН ПЕТЬОВ ВАСИЛЕВ
НЕВЕНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
НЕВЕНА ПЕТРОВА НЕНКОВА
НЕВЕНКА ИЛИЕВА ДЕЯНОВА
НЕДА БОРИСОВА ШИКЕРОВА
НЕЛИ АТАНАСОВА ГЕТОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
НЕЛИ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
НЕЛИ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
НЕНКА ИВАНОВА АГОПЯН
НИКОЛА АТАНАСОВ КИРКОВ
НИКОЛА АТАНАСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ДИНКОВ ГРАЖДАНСКИ
НИКОЛАЙ ЕВЛОГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРТИНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕЧЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ЙОТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КИРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛАЙ МАЛИНОВ МАНЧЕВ
НИКОЛАЙ МАРИНЧЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МИКОВ ЦОКОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРТИНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ СИДЕРОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЦОЛОВ
НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ВЪТЕВА
НИКОЛИНА ХРИСТОВА БУНДАКОВА
НИКОЛИНКА ИЛИЕВА ДИНКОВА
ОГНЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ОФЕЛИЯ МИХАЙЛОВА МАДЖАРОВА
ПАВЕЛ БОЧЕВ ЙОТОВ
ПАВЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ДУНЧЕВА
ПАВЛИНА КРЪСТЕВА МОТОВА
ПАВЛИНА МИТКОВА ЦАЛЕВА
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
ПАВЛИНА НИКОЛОВА ДИНКОВА
ПАВЛИНА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА
ПАЛМА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА
ПАНО ВАСИЛЕВ ДОНЧЕВ
ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА
ПЕЛА ВУТЮВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА БОРИСОВА ЕВСТАТИЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА МАРИНОВА НЕНОВА
ПЕНКА МИХАЙЛОВА ПЕТЕЛЕВА
ПЕПА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТРА ГРОЗЕВА ГАНЧЕВА
ПЕТРУША ПЕТКОВА СУРДЖИЙСКА
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИНЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ МАРТИНОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТЕЛЕВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ БУНДАКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ГЕТОВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ДУНЧЕВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ПЕТЬО ДАНЧЕВ МАРИНОВ
ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЯ МИКОВА ДУНЧЕВА
ПЕТЯ ПАВЛИНОВА КАМЕНОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ПЕЕВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ КАЗАКОВ
ПЛАМЕН ЦАНКОВ ТОТЕВ
ПЛАМЕНКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ПОЛЯ ИВАНОВА ЦОЛОВА
РАДКА ДОЧЕВА СТОЯНОВА
РАДКА ИЛИЕВА СТОИЛОВА
РАДКА МАРКОВА НЕНОВА
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ РУСКОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ ХИНОВ ХРИСТОВ
РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА БУНДАКОВА
РАЙНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
РАЙНА ЦВЕТАНОВА ДИНКОВА
РАЙНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТАНОВА
РАЙНА ЦОЛОВА ПЕТКОВА
РАЛИЦА АНГЕЛОВА АРСОВА
РАЛЧО БЕНОВ РАЛЧЕВ
РИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОТОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
РОСИЦА ЦАНОВА СТОЯНОВА
РОСТИСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТРОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
РУМЕН НИКОЛАЕВ РАЙКОВ
РУМЯНА БОРИСОВА ЦОЛОВА
САШКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
САШО ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШО МАРИЯНОВ ЕМИЛОВ
СВЕТЛА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
СВЕТЛАНА ПЪРВАНОВА ЙОРДАНОВА
СВЕТЛИН ВАСКОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ СТОЕВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
СВЕТОСЛАВА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
СИДЕР МАРИНОВ ИЛИЕВ
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ ГАЛИНОВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА
СИЛВИЯ ДИМЧЕВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
СИМЕОНКА ДАВИДКОВА ПЕТКОВА
СЛАВЕЙ ВЪРБАНОВ ЛАЗАРОВ
СЛАВЧО ПАВЛОВ ТОНОВ
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА МАРТИНОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНА ХРИСТОВА ЦОЛОВА
СОНЯ МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА
СОНЯ ФИЛИПОВА ИЛИЕВА
СОФИЙКА КРУМОВА НЕЧЕВА
СТАНИСЛАВ НАНОВ НИНОВ
СТАНИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ЦОНЬОВСКА
СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНОВА
СТЕЛА ЦВЕТАНОВА ЛЮБОМИРОВА
СТЕФАН ВЕНЕЛИНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ВЪЛЧАНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕТОВ
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
СТЕФАНА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТЕВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА РАНКОВА
СТЕФКА ИГНАТОВА СТЕФАНОВА
СТЕФКА РАДКОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ТОДОРОВА КОСТОВА
СТЕФКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СТИЛИЯНА ИВАНОВА МИКОВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВА ГРАЖДАНСКА
ТАНЯ МИКОВА МАНОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА ЙОТОВА
ТЕОДОР РУМЕНОВ ИВАНОВ
ТЕОДОРА БОЖИДАРОВА ВАСИЛЕВА
ТИНКА ВУТЕВА ЦВЕТКОВА
ТИНКА ДИМИТРОВА ПАНОВА
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МИТОВ МИТОВ
ТОДОР СТОЯНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ТОДОРОВ ГАЧЕВ
ТОДОРИЦА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
ТОДОРКА АТАНАСОВА ЛАЗОВА
ТОДОРКА ГЕРГОВА РАЙКОВА
ТОДОРКА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
ТОНЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
ТОТКА ГЕРГОВА ГЕРГОВА
ТОТКА МИХАЙЛОВА ГЕРГОВА
ТОТКА САНДОВА АНГЕЛОВА
ТОТКА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ТОШКО АНГЕЛОВ КОНОВ
ТОШКО ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ
ТОШКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ТРИФОН ВЕЛИСЛАВОВ ТРИФОНОВ
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНКА ЛАЛЕВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНКА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХИНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ КОСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ МИЛЕНКОВ
ХРИСТО ЙОТОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ ДОНЧЕВ
ХРИСТО МАРИНОВ ЦОЛОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ БУНДАКОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ХИНОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТА ИВАНОВА ГЕРГОВА
ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДОНЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ПАНТАЛЕЕВ
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ ЦАКОВ
ЦВЕТАН НИНОВ БАНЧЕВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА БАНЧЕВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
ЦВЕТАНКА ПАНОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ МИТЕВ
ЦВЕТЕЛИН СТЕФЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МАТЕВА ТОТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СИМЕОНОВА
ЦВЕТИНКА ГЕОРГИЕВА МАРТИНОВА
ЦВЕТИНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ МАНЧЕВ
ЦВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТОСЛАВА ДИНКОВА ГРАЖДАНСКА
ЦВЯТКО ДИЛОВ ДИМИТРОВ
ЦЕНКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
ЦЕНКО МИКОВ ЦОКОВ
ЦЕЦА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЦОНА КОНОВА ТОДОРОВА
ЯНИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЯНИСЛАВА НИКОЛАЕВА МАНЧЕВА
ЯНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ЯНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 003
Адрес на избирателната секция: ул.“Възраждане“ № 104 – СОУ“Алеко Константинов“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАН АСЕНОВ ЮЛИЯНОВ
АКСИНИЯ БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
АЛЕКСИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АНАТОЛИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ВЕЛЕВ ЛИЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ИВАНОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
АНДРИАН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
АНДРИИНА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА
АНЕТА САШЕВА МАРИНОВА
АНИ ИЦКОВА МИХАЙЛОВА
АНИТА САШЕВА ИЛИЕВА
АННА ИВАНОВА СТОИЦОВА
АНТОАНЕТА РОМЕЙОВА БАЙКУШЕВА-МОНОВА
АНТОАНЕТА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
АСЕН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ХИНОВ
БАНЧО КИРИЛОВ БАНЧЕВ
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА
БИЛЯНА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
БИЛЯНА СТИЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА-ХРИСТОВА
БОГДАН АТАНАСОВ НИНОВ
БОГДАНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
БОГОМИЛА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА
БОЖИДАР ВАЛЕНТИНОВ БОЖИДАРОВ
БОЖИДАР ИВАНОВ ПЕТКОВ
БОЖИДАР ЙОТОВ ЙОТОВ
БОЖИДАР ЛАЗАРОВ НИКОЛОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
БОНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА
БОРИС ГЕНЧЕВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ СТОЕВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БЕРОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА МОНОВА
БОРЯНА ВЪЛЧЕВА БОНЕВА
БОРЯНА КАЛЧЕВА БАЛКАНСКА
БОТЮ НИКОЛОВ МЯШКОВ
БОЧО ПЕНЧЕВ ВЕЛЕВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ НЕНЧЕВ
ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ВУТОВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ДУНЧЕВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА СЪЙКОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕРИ ВЕЛИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ
ВАЛЯ ЙОРДАНОВА СЛАВЧЕВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА ДОНЕВА
ВАНЯ ЛЮБОМИРОВА ЙОЗОВА
ВАСИЛ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ БОРИСОВ БОЦОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВЪЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КАНДЕВ
ВАСИЛ МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРАНОВ
ВАСИЛ РАЛЧЕВ ИЛКОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛКА БОРИСОВА ВЕЛЕВА
ВАСИЛКА ГЕНАДИЕВА ТОМОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕРГОВА
ВАСИЛКА ЙОНЧОВА ИВАНОВА
ВАСКА ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА
ВЕЛИСЛАВА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА НЕЧЕВА
ВЕЛИЧКА ЙОТОВА ЦОНКОВА
ВЕЛИЧКА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
ВЕЛИЧКО АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
ВЕНЕРА ПЕТКОВА ГЕРГОВА
ВЕНЕТА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДОМИРСКИ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КУНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ЦЕКОВА
ВЕРЖИНИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕРКА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
ВЕРОНИКА КРАСИМИРОВА РАЛЧЕВА
ВЕСЕЛА БОРИСОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА-ИВАНОВА
ВЕСЕЛА ДЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛА ЙОТОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛА КРЪСТЕВА ЦВЕТАНОВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЦАНКОВ
ВЕСЕЛИН ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА НИНОВА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА САВОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ВЕСКА СТЕФАНОВА СТОЕВА
ВЕСКА ФИЛКОВА ЙОТОВА
ВИДА ХРИСТОВА ВЪЛОВА
ВИДИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА ЦОЛАЧЕВА
ВИОЛЕТА ГАВРИЛОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ГАНЧЕВА ФИДЕНКОВА
ВИОЛЕТА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ДАВИДОВА СТОЯНОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА МИЛЧЕВА МИЛЧЕВА-ИВАНОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТАНЕВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ВИОЛИНА ЙОТОВА СЪЙКОВА
ВИТАН АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ
ВИТАН ВИТАНОВ АЛЕКСИЕВ
ВИТАН ЛАЛЕВ ГЕРГОВ
ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ ДАСКАЛОВ
ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ЦОНКОВ
ВЪРБАН ЙОТОВ СТАНЕВ
ВЪРБАН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
ГАБРИЕЛА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ДАМЯНОВА КУЗМАНОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА
ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА СТОЯНОВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА МАРКОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ЦАНОВА ГАВРИЛОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
ГАЛЯ ИЛИЯНОВА КРЪСТЕВА
ГАНА ДИЛЯНОВА РАДОСЛАВОВА
ГАНА КИРИЛОВА БОНЕВА
ГАНА МАРИНОВА НЕНОВА
ГАНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
ГЕНА ТОДОРОВА СЪЙКОВА
ГЕНАДИЙ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ГЕНОВЕВА ЙОТОВА ИВАНОВА
ГЕНЧО МЛАДЕНОВ ГЕНЧЕВ
ГЕОРГИ АНТОНОВ НАНКОВ
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ВОЛОДИЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ДИМОВ РАДОМИРСКИ
ГЕОРГИ ДИНКОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОНЧЕВ
ГЕОРГИ КЛИМЕНТОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ ЦЕКОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ МИХОВ
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ БОЧЕВСКИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
ГЛОРИЯ МИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ГОРАН ИВАНОВ ГОРАНОВ
ГРЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГРЕТА ЦЕЦКОВА ГЕОРГИЕВА
ДАВИД МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДОДЕВ
ДАМЯН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ
ДАМЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ
ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ЙОЗОВ
ДАНАИЛ ЛАЛЕВ ЦЕКОВ
ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ
ДАНАИЛ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ ЦАНКОВ ЦАНКОВ
ДАНИЕЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДЕНКОВА
ДАНИЕЛА НАЧЕВА РАДЕВА
ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ХРИСТОВА
ДАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ДАФИНКА АТАНАСОВА ДИКОВА
ДЕНА ТОДОРОВА РАДЕВА
ДЕНИСЛАВ ЦВЕТЕЛИНОВ ЦОЛОВ
ДЕНЧО ЯНКУЛОВ НИКОЛОВ
ДЕСИСЛАВА ДАНАИЛОВА ЦАНКОВА
ДЕСИСЛАВА МИЛЧОВА СТОЯНОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИНОВА
ДЕТЕЛИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ДЕТЕЛИНКА ЛИТКОВА ГОРАНОВА
ДЕЯН ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА ГЕЧЕВА
ДИАНА ГАВРИЛОВА СТОЙЧЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ЦОКОВА
ДИАНА ЦВЕТКОВА НЕНЧЕВА
ДИКО ЙОТОВ ДИКОВ
ДИЛЯН ТОДОРОВ ЙОТОВ
ДИМИТРА СТЕФАНОВА КАЦАРСКА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЕРГОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БОЖКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ ЦАНКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР МОНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИНКОВ
ДИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ДИЯН ИЛИЕВ ГРЪНЧАРОВ
ДОНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
ДОННА СТЕФАНОВА БОЙНИН
ДОРОТЕЯ ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА
ДОЧКА ПЕТКОВА ДИЛКОВА
ДРАГАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
ДРАГОМИР ЙОТОВ ВЪЛКОВ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ДАНОВА
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА НЕНОВА
ЕВГЕНИЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА МИЛЧОВА МАРКОВА
ЕЛИ БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИ ДИКОВА НИНОВА
ЕЛИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА РАДОМИРСКА
ЕЛИЦА МОМЧИЛОВА ЛЮБОМИРОВА
ЕМАНУЕЛА ДИМИТРОВА ГЕТОВА
ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ МАНОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ЙОЗОВ
ЕМИЛ ЦОНКОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛИЯ ПЕНКОВА БОЙНИН
ЗДРАВКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ИВА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИВА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ИВА НИКОЛОВА ДОНЕВА
ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ ЛАЗАРОВ
ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛАЕВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МОНОВ
ИВАЙЛО ДИМЧЕВ КРЪСТЕВ
ИВАЙЛО ЙОТОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЦОЛОВ ПЕТКОВ
ИВАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
ИВАЛИНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ СТОЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГОРАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЕВСТАТИЕВ МИТОВ
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ НЕНОВ
ИВАН ЙОТОВ ЙОТОВ
ИВАН НЕШЕВ ТОНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ГАНЧЕВ
ИВАН ХИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ХРИСТОВ КУЗМАНОВ
ИВАНКА ВЪЛОВА ЛАКОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА МАНОВА
ИВАНКА КАМЕНОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА СТАНЕВА ЙОТОВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА АНЧЕВА МАРИНОВА
ИВЕТА НИКОЛАЕВА БОТЕВА
ИВО МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ
ИВО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВО ХРИСТОВ ЗАРЕВ
ИЛИАНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА БОРИСОВА МИЛЧЕВА
ИЛИЯНА ХРИСТОВА БРАЙКОВА
ИЛОНКА ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА
ИРЕНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
ИСКРА ДЕЯНОВА БОЧЕВСКА
ИСКРА ЙОТОВА МЯШКОВА
ИСКРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ИЦКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
ЙОАНА ЕМИЛОВА ЦОНКОВА
ЙОАНА ЦЕЦКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОАННА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
ЙОАННА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ЙОАННА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ЙОВКА ПАВЛОВА МАРИНОВА
ЙОЛАНД ДРАГАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОЛИНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ЙОЛКА СЛАВЕЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-ЦАНКОВА
ЙОНКА ЗЛАТАНОВА ЗАРЕВА
ЙОНКА МАРИНОВА ВЪЛОВА
ЙОНКО ИВАНОВ СВЕТОСЛАВОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ЦВЯТКОВ РАДЕВ
ЙОРДАНКА АСПАРУХОВА БОНЕВА
ЙОРДАНКА БОЖКОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СТАЙКОВА
ЙОРДАНКА НИНОВА ЙОТОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА КУНЧЕВА
ЙОТКО ИВАЙЛОВ ЙОТОВ
ЙОТО БРАТАНОВ МИКОВ
ЙОТО ИВАНОВ ЙОТОВ
ЙОТО НИКОЛОВ ЙОТОВ
ЙОТО СЪЙКОВ МАРИНОВ
КАЛИНА СТЕФАНОВА РАЛЧЕВА
КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА МАНОВСКА
КАМЕН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
КАТЯ БОРИСЛАВОВА СТОЕВА
КАТЯ КОЛЕВА ЦЕКОВА
КАТЯ СТОЯНОВА КИРИЛОВА
КИРИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ
КИРИЛ СТОЯНОВ ВЪЛОВ
КЛИМЕНТ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
КОСТА ГЕРГОВ ЦЕКОВ
КРАСИМИР ВАНЬОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РАЛЧЕВ
КРАСИМИР ВЪРБАНОВ МАНОВСКИ
КРАСИМИР МИТКОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ЙОТОВ
КРАСИМИР НИКОЛИНОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИРА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
КРАСИМИРА РАДЕВА НИКОЛОВА
КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
КРИСТИЯН ВАЛЕРИЕВ БАЛКАНСКИ
КРЪСТИНА СТАЙКОВА ПОПОВА
КУНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
КУНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЛАЗАР МАРИНОВ ЛАЛЕВ
ЛАЗАР ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ЛАЛЮ ЦЕКОВ ПЕТРОВ
ЛИДИЯ БОРИСОВА СИМЕОНОВА-ЛАЛЕВА
ЛИДИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ ДАНАИЛОВА ЛАЛЕВА
ЛИЛЯН БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЛЮБОМИР БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ЙОЗОВ
ЛЮБОМИР МАРИНОВ ХИНТОЛАРСКИ
ЛЮДМИЛА МОМЧИЛОВА ЛЮБОМИРОВА
МАЛИНА ГРИГОРОВА РУСЕВА
МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
МАРА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАРГАРИТА ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ДОНЧЕВА
МАРГАРИТА НИКОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ВЪЛЧАНОВА
МАРИАНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА ХРИСТОВА МИТОВА
МАРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛАЕВА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
МАРИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
МАРИН ИВАНОВ КАЧАМИЛСКИ
МАРИН НИКОЛОВ ЙОТОВ
МАРИН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИНА ДИЯНОВА ГРЪНЧАРОВА
МАРИНА ИВАНОВА УПИНОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КАЧАМИЛСКА
МАРИЯ КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ МАРИНОВА КОСТОВА
МАРИЯ МИЛКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ МИХАИЛОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА СПАСОВА
МАРИЯ ПАНТАЛЕЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МАНОВА
МАРИЯ ШАРКОВА БЪРЗАКОВА
МАРИЯН КЛИМЕНТОВ МАРИНОВ
МАРИЯН РУМЕНОВ ПЕТРОВ
МАРИЯНА БОГОМИЛОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯНА ДАНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА ИВОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА БОЖКОВА
МАРИЯНА ХРИСТОВА ТОНОВА
МАРКО АТАНАСОВ ПЕТРОВ
МАРКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
МАРКО ПЕТРОВ МАРКОВ
МАРКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
МАРТИН ИЦКОВ МИХАЙЛОВ
МАРТИН СВЕТОЗАРОВ СТЕФАНОВ
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
МИКО НИКОЛОВ ФИЛЕВ
МИКО ФИЛЕВ МИЛЕВ
МИЛЕН ХРИСТОВ ДАНОВ
МИЛКА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
МИЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МИЛКО МИХАЙЛОВ КРАТУНКОВ
МИЛКО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
МИЛЧО ВАСИЛЕВ МИЛЧЕВ
МИНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
МИРЕЛА КРАСИМИРОВА МИТКОВА
МИРОСЛАВ ВИТАНОВ ЛАЛЕВ
МИРОСЛАВ КЛИМЕНТОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ МИТКОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ БРАТАНОВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВА ДРАГОМИРОВА ЦВЕТАНОВА
МИРОСЛАВА ИВАНОВА ХИНОВА
МИТКА КОЛЕВА ИЛКОВА
МИХАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
МИХАИЛ МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
МИШО ИВОВ МИШЕВ
МОМЧИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
МОНИКА НИКОЛАЕВА КАЗАКОВА-СТЕФАНОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ХИНЧЕВА
НАДЕЖДА ГОРАНОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА ПЕТКОВА РАДЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
НАДКА ПЕТРОВА МОЛЛОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
НАДЯ ПАВЛИНОВА ХРИСТОВА
НАДЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
НАЙДА ВЪЛОВА ВАСИЛЕВА
НАЙДЕН ИВАНОВ ТОМОВ
НАЙДЕН НИКОЛАЕВ НИНОВ
НАТАЛИ ДАНАИЛОВА ЛАЛЕВА
НАТАЛИ МАРИНОВА БОРИСОВА
НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА НЕНЧЕВА
НАТАЛИЯ МИЛКОВА НИКОЛАЕВА
НАТАЛИЯ НИТОВА ДИМИТРОВА
НАТАШКА БОРИСОВА МИЛЕВА
НЕВЕН НИКОЛАЕВ РУСЕВ
НЕВЕНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА
НЕЛИ КОЦЕВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ ПЕНКОВА ИВАНОВА
НЕНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
НЕНКА МИЛЕВА СПАСОВА
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ БОТЕВ МЯШКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЦАКОВ
НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАТЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОСТОВ
НИКОЛАЙ ЙОТОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА ВЪЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ДОДЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ФИЛЕВА
НИНА ИВАНОВА КРАЧУНОВА
НИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
НИНА ТОШКОВА НИНОВА
НИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ОГНЯН БОРИСОВ АСТАРДЖИЕВ
ОГНЯН ОГНЯНОВ АСТАРДЖИЕВ
ОГНЯН ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
ПАВЛЕТА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
ПАВЛИН МАРКОВ ПЕТРОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
ПАВЛИН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ЦАКОВА
ПАВЛИНА КИРИЛОВА ЙОТОВА
ПАВЛИНА СПАСОВА ЦВЕТКОВА
ПАРАСКЕВА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ПАЦА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ПЕКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ПЕЛАГИЯ ЛАКОВА ЛАЗАРОВА
ПЕНИ БРАТУЛЕВ ДИЛОВ
ПЕНКА ВЕЛИЧКОВА ВЪЛОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИЛОВА
ПЕНКА ДИНКОВА ВЪЛОВА
ПЕНКА КОСТОВА СТОЕВА
ПЕНКА КРЪСТЕВА ВЪЧКОВА
ПЕНКА МАТЕЕВА ЦВЕТАНОВА
ПЕНКА МИКОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА МАНОВА
ПЕНКА ЦАКОВА ХИНОВА
ПЕПА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ПЕПА ЙОНЧЕВА НИКОЛОВА
ПЕПА КЛИМЕНТОВА МАРИНОВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЕРГОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЦЕВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ РАДЕВ
ПЕТКО ПЕТЕВ БОЖИДАРОВ
ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ШИБИЛОВ АСЕНОВ
ПЕТРА ДИНКОВА ВЪРБАНОВА
ПЕТРАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ПЕТРУША СТЕФАНОВА КОЦЕВА
ПЕТРУША ЦЕКОВА ПЕТКОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР ИЛКОВ ШАРКОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
ПЕТЪР ОГНЯНОВ ЦВЕТАНОВ
ПЕТЬО КОСТОВ ЦЕКОВ
ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ЛАЛЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ МАРИНОВА ГРЪНЧАРОВА
ПЕТЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
ПЛАМЕН РОСЕНОВ СТОЙЧЕВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ГЪЛЪБОВ
ПЛАМЕНА ИВАНОВА НЕШЕВА
ПОЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ПОЛЯ ДАНАИЛОВА ЦАНОВА
ПОЛЯ ЛАЛЕВА ЦЕКОВА
ПОЛЯ ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
ПРЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ПРЕСЛАВ ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ
ПРЕСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
РАДА КОЛЕВА МИКОВА
РАДА ЦАЙКОВА ДУНЧЕВА
РАДКА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ЦАНОВА
РАДКА ВЪРБАНОВА ТОМОВА
РАДКА ЙОТОВА БОЧЕВА
РАДКА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
РАДКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
РАДОСЛАВ МАРИНОВ АНТОНОВ
РАДОСЛАВ МИРОЛЮБОВ МОНОВ
РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
РАЙНА ВЕЛЕВА НАЧЕВА
РАЙНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
РАЙНА МАРИНОВА ГЕРГОВА
РАЙНА СЪЙКОВА МАРКОВА
РОЗА ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
РОСЕН ПЕТКОВ СТОЙЧЕВ
РОСИЦА ВЕЛИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА МАРКОВА ПЕТКОВА
РОСИЦА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
РУМЕН БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
РУМЕН ПЕТКОВ РАДЕВ
РУМЯНА БАЛЕВА МАРИНОВА
РУМЯНА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
РУМЯНА МАРИНОВА ПЕТКОВА
САМУИЛ ХИНОВ ЦВЕТАНОВ
СВЕТЛА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА АСТАРДЖИЕВА
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СВЕТОСЛАВ МИЛЧЕВ БОЧЕВСКИ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ
СИЛВИЯ АТАНАСОВА КИРИЛОВА-АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА СВЕТОСЛАВОВА
СИЛВИЯ КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
СИМЕОНКА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА
СИМЕОНКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
СЛАВЕЙ ЙОРДАНОВ СЪЙКОВ
СЛАВКА ТОДОРОВА БОЦОВА
СЛАВЧО СТЕФАНОВ СТАЙКОВ
СНЕЖАНА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖКА ИВАНОВА ЗАРЕВА
СОНЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
СОНЯ НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
СОФИЯ КРАСИМИРОВА РАЛЧЕВА
СОФИЯ МАРКОВА ПЕТКОВА
СОФИЯ ПЕТКОВА ТОДОРОВА
СПАСКА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛОВА
СПАСКА ПЕТКОВА ТРИФОНОВА
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СТАНИМИР НЕНКОВ ВАСИЛЕВ
СТАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
СТАНЧО АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
СТЕЛА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН БРАТАНОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ СТАНЕВ
СТЕФАН ХРИСТОВ БОЙНИН
СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНА СИМЕОНОВА БЕНЧЕВА
СТЕФАНИ ЦВЕТОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
СТЕФКА КОСТОВА КОПЧЕВА
СТЕФКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА СТОЯНОВА МИХОВА
СТЕФКА ТРЕНДАФИЛОВА ВУТОВА
СТЕФКА ЦОЛОВА ХИНТОЛАРСКА
СТИЛИЯН СТАНЧЕВ АТАНАСОВ
СТИЛЯНА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СТИЛЯНА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
СТОЙНА ЦЕКОВА ХРИСТОВА
СТОЯН КИРИЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ЦВЕТКОВА ВЪЛОВА
СЪБКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА
СЪБКА ХРИСТОВА ГОРАНОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ТАНЯ ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА ПЕТЬОВА ЦЕКОВА
ТЕОДОРА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ТЕОДОРА ХРИСТОВА СОКОЛОВА-ИВАНОВА
ТОДОР НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА ДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА РУСАЛИЙСКА
ТОНИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ТОНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ТОМОВ
ТОТКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ТОТКА МАРИНОВА ГАРЕВА
ТОТКА РАЛЧЕВА ЙОТОВА
ТОТКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ТОТКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ТОТКА ЦАНОВА КОСТУРСКА
ТОШКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОШКО НИНОВ МАРИНОВ
ТРАЯНА ДАНАИЛОВА ДИНКОВА
ТРИФОН ВОЛОДИЕВ ИВАНОВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ЦАНОВ
ТРИФОН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
ФИЛИП МАРИНОВ НИКОЛОВ
ФИЛИП НИКОЛАЕВ ЙОТОВ
ХИНО ИВАНОВ ХИНОВ
ХИНО ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
ХРИСТАНА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА
ХРИСТИАНА ИВАНОВА НЕШЕВА
ХРИСТИАНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ХРИСТИНА КРЪСТЕВА ЦВЕТАНОВА
ХРИСТИНА ЛАКОВА ПЕТКОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНКА РУМЕНОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИЯН ИВАНОВ КУЗМАНОВ
ХРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОСТОВ
ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ КУНЧЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЗЛАТАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЙОТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛЧАНОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ЗАРЕВ
ХРИСТО ПЕТКОВ СПАСОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ УЗУНСКИ
ХРИСТОФОР ЦОЛОВ ХРИСТОВ
ЦАНА ХРИСТОВА ГЕРГОВА
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЦАНКА ТОМОВА ЙОЛОВА
ЦАНКА ХРИСТОВА ВАТЕВА
ЦВЕТА ЯНЧЕВА ПОПОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ДЕЧЕВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТАН КЛИМЕНТОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН МАРКОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ДУНЧЕВ
ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН ТОМОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН ЦАНКОВ ЦОНКОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАН ЧИКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА НЕНЧЕВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА УЗУНСКА
ЦВЕТАНА НИНОВА ПЕНЧЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНА ЦОЛОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА ДИНКОВА
ЦВЕТЕЛИН КАЛЧЕВ ТОДОРОВ
ЦВЕТЕЛИН МАРИНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ЦВЕТЕЛИН ПЕТКОВ ЦОКОВ
ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДАКОВА-ХРИСТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОЛКОВА АТАНАСОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ЦВЕТИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТИНКА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТОЗАРА ГЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ КОСТАДИНОВ МИТОВ
ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТОСЛАВА ПАВЛИНОВА ХРИСТОВА
ЦВЯТКО НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
ЦЕЦА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА
ЦЕЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЦЕЦКО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦОЛО ДАКОВ ХРИСТОВ
ЦОЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЦОНКА ДИМИТРОВА ДИЛОВА-СТЕФАНОВА
ЦОНКА КРЪСТЕВА СИМЕОНОВА
ЦОНКА ПЕНКОВА ИЛИЕВА
ЦОНКА СТОЯНОВА ПАЧЕВА
ЦОНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЦОНКО НИКОЛОВ БОНЕВ
ЯНИСЛАВ СТАНИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЯНИТА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
ЯНКА ВАСИЛЕВА ПАНТАЛЕЕВА
ЯРОСЛАВ МИТКОВ МАРИНОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 004
Адрес на избирателната секция: ул.“Възраждане“ № 104 – СОУ“Алеко Константинов“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АДРИАН МЛАДЕНОВ АНТОНОВ
АДРИАНА ДЕТЕЛИНОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДРА КРЪСТЕВА НИНОВА
АЛЕКСАНДРА ЛЮБЕНОВА СТАНЕВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КАРАГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СЕФЕДИНОВ МУТАФОВ
АНАТОЛИ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЦАКЕВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ СТАНЕВ
АНГЕЛ СТАНЕВ ЛАЛЕВ
АНГЕЛКА НИКОЛОВА ДИНКОВА
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
АНДРИАН АТАНАСОВ АСЕНОВ
АНДРИАН МИРОСЛАВОВ АТАНАСОВ
АНЕТА АНДРИАНОВА АТАНАСОВА
АННАМАРИЯ ДРАГОМИРОВА ВЪЛЧЕВА
АНТОАНЕТА ЙОТОВА ЗАХАРИЕВА
АНТОН ВИЛХЕЛМОВ ПЕТКОВ
АНТОН ПЕТРОВ СПАСОВ
АНТОНИЯ АНЧЕВА ТОНЧЕВА
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АСЕН ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ
АТАНАС АСЕНОВ АСЕНОВ
АТАНАС ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АТАНАС ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
АТАНАСКА АНГЕЛОВА СТАНЕВА
БИСЕР БОГДАНОВ ХРИСТОВ
БИСТРА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
БОГДАН МИКОВ БОТЕВ
БОГИНЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
БОЖКО ЦАНОВ ДАКОВ
БОРИС ВЕЛИЧКОВ НАКОВ
БОРИС СТЕФАНОВ БЕРОВ
БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ РАДКОВ
БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ БЕРОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕРИ МАРКОВ ВЪРБАНОВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦАКЕВ
ВАЛЯ КОСТАДИНОВА НАНКОВА
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ЛАКОВА
ВАНЯ ВЛЪЧКОВА ЙОТОВА
ВАРВАРА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА
ВАСИЛ ДРАГОМИРОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ ВУТЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ТОМОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ КАРАДЖОВ
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА РАЛЧЕВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ВЪЛОВА
ВАСИЛКА ЦОЛОВА ЧОРБАНОВА
ВАСКО ПЕЛКОВ БАЛКАНСКИ
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ВИТКОВА
ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДРАГОМИРОВ ЦОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
ВЕНЦИСЛАВА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕНЧЕ ИЛИЕВА БАЛКАНСКА
ВЕРОНИКА ВУЧКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕРОНИКА ЛЮБЕНОВА КОЛЕВА
ВЕСЕЛА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БАНОВА
ВЕСЕЛА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛА НЕДЯЛКОВА ЧОРБАНОВА
ВЕСЕЛАНА БОРИСЛАВОВА АНДРЕЕВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЩИПАЛОВ
ВЕСЕЛИН СТАНИСЛАВОВ ПИРОНСКИ
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН ЦАЛЕВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИНА ВИКТОРОВА ЗИМЕНС
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТУРСКА
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСКА ЙОНЧЕВА РАЛЧЕВА
ВЕСКА ПЕТРОВА ГЕНОВА
ВИДА ГЕОРГИЕВА ЦАНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ВИЛХЕЛМ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
ВИОЛЕТА БОРИСОВА МИЦОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА ГЕРГОВА РАЛЧЕВА
ВИОЛЕТА МАРКОВА АБРАШЕВА
ВИОЛЕТА МИЛАНОВА СТАНЧЕВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ВЛАДИМИР АДРИАНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТУРСКИ
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
ВЛАДИМИРА ВЕЛИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
ВОЙКА ПАВЛОВА ЦАЛЕВА
ВОЛОДЯ ПАНОВ ВЪЛКОВ
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ЦАКЕВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА
ГАЛИНА МЛАДЕНОВА ПЕШЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ГАЛУНКА ПЕТРОВА БЕРОВА
ГАЛЯ РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА
ГЕНКА ДОБРОМИРОВА БОГДАНОВА
ГЕНКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
ГЕНКА ТОДОРОВА ТОПУЗОВА
ГЕОРГИ БОЖКОВ ЦАНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОМОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦАКЕВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КОСТУРСКИ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ВУТОВ
ГЕОРГИ НЕДКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ФИЛЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦАКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА ХРАНОВА-МУТАФОВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ЦАКЕВА
ГОШО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГРЕТА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ГРОЗДАН ХРИСТОВ ГРОЗЕВ
ГРОЗДАНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНАИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГАЧЕВСКА
ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА-НИКОЛОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
ДАНЧО МАРИНОВ ОТРАВОВ
ДАФИНА ДИНКОВА ИЛИЕВА
ДАЦКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА
ДЕНКА СПАСОВА ИВАНОВА
ДЕНЧО ПЕТКОВ ХАДЖИЙСКИ
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
ДЕТЕЛИН ПЕТРОВ ГЕНОВ
ДИАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ДИАНА МИТКОВА РАДУЛОВА
ДИАНА НИКОЛОВА ГЕТОВА
ДИМИТЪР ПЕТКОВ НАНКОВ
ДИНКА ВАСИЛЕВА ГЕТОВА
ДИНКА ХРИСТОВА ТЕРЗИЙСКА
ДИЦА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА
ДОБРИН ЛЮБОМИРОВ КУЗМАНОВ
ДОБРОМИР БОГДАНОВ ПЕТКОВ
ДОЙЧИН ДОЙЧИНОВ ДИМИТРОВ
ДОЙЧИН МАКНЕВ ДИМИТРОВ
ДОНКА ВЕЛИКОВА НЕДКОВА
ДОРА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ДРАГОМИР АДРИАНОВ ДИМИТРОВ
ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
ДРАГОМИР МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
ДРАГОМИР ЦОЛОВ ДАЧЕВ
ЕВГЕНИЯ ДАВИДОВА ПЕТРОВА
ЕВЕЛИН МЕРХАНОВА САЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КАРАПАНЧЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВЪЛЧАНОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА НИНОВА
ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНКА КОСТОВА ДИМИТРОВА
ЕМАНУИЛ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ РАДУЛОВ
ЖИВКА ИЛИЕВА ЛАЛЕВА
ЗВЕЗДЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ЗЛАТКА ТОМОВА МАТЕЕВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ЗЛАТКО АДРИАНОВ АНТОНОВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЦАКЕВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ СПАСОВ
ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИРЧЕВ СТОЯНОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ ИЛКОВ
ИВАН НИНОВ ПЕТРОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ
ИВАН ТРИФОНОВ МАРИНОВ
ИВАН ЦАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ХУМАРСКИ
ИВАНИЧКА ЛАЛОВА ЛАЛЕВА
ИВАНКА БЕНЧЕВА ДОНЕВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ВЕЛЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
ИВАНКА СОТИРОВА СИРАШКА
ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ЧИКОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ЧИКОВА ЧИКОВА
ИВАНКО ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
ИВЕЛИН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
ИВЕТА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ИВО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ИВО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЙКА ДИМИТРОВА КОСТУРСКА
ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ
ИЛИЯ ЛЮБОМИРОВ ЛАЛЕВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН ПЕТКОВ ГЕТОВ
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ИСЕНИЯ МИРОСЛАВОВА АСЕНОВА
ИСКРА НИНОВА БОЖИНОВА
ИСКРЕН МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ
ИСМАИЛ АЛИДЖОВ МЕДОВ
ЙОАНА ЛЮБЕНОВА ЙОТОВА
ЙОАНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОЛАНД ПЕТРОВ ЙОТОВ
ЙОНКА ДАВИДОВА ГАВРИЛОВА
ЙОНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ЙОНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ЙОНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЙОНКА ТОДОРОВА ХИНОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ТОПКАРОВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕНОВА
ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ВУТЕВА
ЙОСИФКА МИХАЙЛОВА АЛЕКСИЕВА
КАЛИН КОЛЕВ БАРАКОВ
КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
КАМЕН БОРИСОВ РАДКОВ
КАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
КАСАНДРА ИВОВА КРАСИМИРОВА
КИТКА ГЕНЧЕВА ЧЕРНЕВА
КОЛЬО ИВАНОВ БАРАКОВ
КОЛЬО ИЛИЕВ КОЛЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАНДУРСКИ
КРАСИМИР ИВАНОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ДРАГАНОВА
КРАСИМИРА МАРИНОВА ИВАНОВА
КРАСИМИРА МАРИНОВА МАРИНОВА
КРАСИМИРА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
КРИСТИНА МАРИНОВА ЗЛАТКОВА
КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ КРЪСТЕВ
КРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
КРЪСТИНА МАРКОВА ВАСИЛЕВА
КУНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
КУНКА ВАСИЛЕВА ФИЛЕВА
КУНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
КУНКА ДОЧЕВА ГОРАНОВА
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ
ЛАКО ЙОТОВ ЛАКОВ
ЛАРИСА ЮРЕВНА МАРИНОВА
ЛАТИНКА ГАНЧЕВА НЕДКОВА
ЛИДА СТЕФАНОВА ГРОЗЕВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА ЯНКОВА НАЧЕВА
ЛОЛА ТОШКОВА ГЕТОВА
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЛЮБЕН ЙОТОВ ИВАНОВ
ЛЮБЕН СТАНЕВ ЛАЛЕВ
ЛЮБКА ЙОЛАНД ЙОТОВА
ЛЮБКА СЛАВЧОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБОВ АЛЕКСАНДРОВНА ГЕОРГИЕВА
ЛЮДМИЛА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДАЛИНА ЧИКОВА ИВАНОВА
МАЛИНА ПЕНЧЕВА ХУМАРСКА
МАЛТИЦА АНДРИАНОВА АСЕНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
МАРГАРИТА ПЕНКОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ЛАЛЕВА
МАРГАРИТА СТРАШИМИРОВА ВАТЕВА
МАРГАРИТА ФИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИАН КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ
МАРИАНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
МАРИАНА ПЕТРОВА ЧОРБАНОВА
МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЕТА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА РУПЧАНСКА
МАРИЙКА ЯНАКИЕВА ПАВЛОВА
МАРИНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦАКОВА
МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА МАЗГАЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
МАРИЯ КОЧОВА БОЙЧИНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ПАНТАЛЕЕВА ЛАШКОВА
МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
МАРЛЕН ИВАНОВА ГРЪНЧАРОВА
МАРТИН БОГДАНОВ БОТЕВ
МАРТИН КАЛЧЕВ ТОДОРОВ
МАЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
МАЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
МЕТОДИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
МЕТОДИ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
МИГЛЕНА АНДРИАНОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ГРЪНЧАРОВА
МИГЛЕНА ГОШЕВА ЦВЕТАНОВА
МИЛЕН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
МИЛЕНА БОГДАНОВА БРУТИЕ-БОТЕВА
МИЛЕНА ДИМИТРОВА БОТЕВА
МИРОСЛАВ АТАНАСОВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ
МИТКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
МИХАЕЛА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
МИХАИЛ ЙОТОВ ДАКЕВ
МИХАИЛ ПЕТКОВ МИКОВ
МИХО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
МЛАДЕН ПЕШЕВ ИЛИЕВ
МЛАДЕН ТОМОВ МИХАЙЛОВ
МОМЧИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ЦВЕТАНОВА
НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА ВУТОВА
НАДКА ЕФТИМОВА ХРИСТОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
НАЙДА ДЪНКОВА ЦВЕТКОВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛОВА
НЕВЕН КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ
НЕВЕН НИКОЛАЕВ БОРИСОВ
НЕВЕНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
НЕДА ГЕОРГИЕВА ВЪТАКОВА
НЕДКО ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ
НЕДЯЛКА НЕНЕВА ХАДЖИЙСКА
НЕДЯЛКО ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ
НЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
НЕЛИ НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА
НИКОЛ ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НАЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЯНОВ ГЕТОВ
НИКОЛАЙ ЙОТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ЛАЛЕВ
НИКОЛАЙ МИЛАДИНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ПАНОВ БОЙЧИНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГЪРМОДОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЩИПАЛОВ
НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ПИРОНСКИ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА
НИНА РУМЕНОВА СТОЙНЕВА
НИНА ТОМОВА МАТЕЕВА
ПАВЛИНА ГЕРГОВА ПИРОНСКА
ПАВЛИНА РАДКОВА АСПАРУХОВА
ПАВЛИНКА АТАНАСОВА БОЧЕВА
ПАУЛИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕЛКО ВАСИЛЕВ БАЛКАНСКИ
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА
ПЕНКА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ЗЛАТКОВА
ПЕНКА ЦОЛОВА ЦВЕТКОВА
ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ВИТКОВ
ПЕПА АТАНАСОВА КЕРЕЗОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДОКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МАНЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦОКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНА МАРИНОВА КОМИТСКА
ПЕТРАНА НИНОВА ЦВЕТКОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА КАЛАПИШЕВА
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ЙОЛАНД ЙОТОВ
ПЕТЪР КОСТОВ ДУЛОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ЩИПАЛОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕШЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ МАРИНОВ
ПЕТЯ ДЕНЧЕВА ХАДЖИЙСКА
ПЕТЯ ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВУТЕВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ВОЛОДИЕВ ПАНОВ
ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ СТЕФАНОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ БАНОВ
ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ БОЧЕВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ БАЛКАНСКИ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ НИНОВ
ПОЛИНА БОРИСОВА БОСЕВА
ПОЛИНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПОЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ПОЛЯ САШЕВА КАЛАПИШЕВА
РАДА ПАВЛОВА РАЛЧЕВА
РАДКА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСЛАВ БОЖКОВ ЦАНОВ
РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТОЛЮБОВ РАЛЧЕВ
РАЙНА ИВАНОВА ИВАНОВА
РАЙНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
РАЛИЦА ДЕНЧЕВА ХАДЖИЙСКА
РАЛИЦА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
РЕНА НИКОЛОВА ЩИПАЛОВА
РЕНЕТА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
РЕНЕТА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
РОСЕН ПЛАМЕНОВ БАНОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДАКОВА
РОСИЦА ПЕЛОВА ИВАНОВА
РОСИЦА ЦВЕТОЛЮБОВА РАЛЧЕВА
РУМЕН СТОЙНЕВ НИКОЛОВ
РУМЯНА АНДРЕЕВА МАРИНОВА-АСЕНОВА
РУМЯНА НИКОЛОВА ЦАНКОВА
РУМЯНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
САШКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА БАРАКОВА
СВЕТЛА КОНСТАНТИНОВА ВЕЛЕВА
СВЕТЛА МИТКОВА ЛАЛЕВА
СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ КИРИЛОВ
СВЕТОСЛАВ МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ГЕНОВА
СИМЕОН ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
СИМЧО ИВАНОВ СЛАВЧЕВ
СИНДИ АНГЕЛОВА СТАНЕВА
СЛАВ ЦВЕТИСЛАВОВ ХРИСТОВ
СЛАВКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СНЕЖА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНА САШЕВА КАЛАПИШЕВА
СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА ЙОНЧЕВА
СПАС ИВАНОВ ХРИСТОВ
СТАМЕН НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
СТАНИМИР БОРИСОВ БЕРОВ
СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
СТАНЬО ЛАЛЕВ СТАНЕВ
СТЕЛА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
СТЕФАН ИВАНОВ ХИНОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
СТЕФАН ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ
СТЕФКА АНДРЕЕВА ЦАКОВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ИВАНОВА
СТЕФКА ПАУНОВА БАЛКАНСКА
СТЕФКА ЦАНОВА ПЕТКОВА
СТОЙКА ДИНОВА ЧОРБАНОВА
СТОЙКО ПЕТРОВ СТОЙКОВ
СТОЙНА ДИКОВА БУРОВА
СТОЯН ПЛАМЕНОВ БОЧЕВ
СТОЯН ЦАКОВ ЙОНЧЕВ
СТОЯНКА МАРИНОВА СТОЯНОВА
СЪБКА МАРИНОВА МИКОВА
ТАНЯ ПЕТКОВА КРЪСТЕВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА ПАНТАЛЕЕВА
ТЕМЕНУГА ГАТОВА ЙОРДАНОВА
ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЧИПИЛОВ
ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА МАРКОВА
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА НИНОВА
ТЕОДОСИ НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
ТИНКА ДИМИТРОВА БЕРОВА
ТИНКА ИВАНОВА ПЕЛОВА
ТИХОМИР ЛАЗАРОВ АТАНАСОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ
ТОДОРИЦА ХРИСТОВА ПЪРВАНОВА
ТОДОРКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ТОДОРКА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ТОДОРКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ТОМА МАТЕЕВ ПЕТРОВ
ТОНИ ВАСИЛЕВ ТОМОВ
ТОНИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ
ТОНИ ГЕОРГИЕВ ТЕОДОСИЕВ
ТОНЯ НЕКОВА РАЛЧЕВА
ТОТКА СТАНКОВА СТЕФАНОВА
ТРИФОН ЦВЕТКОВ ГРАДАШКИ
ХРИСТИНА ВЛЪЧКОВА ХУБЧЕВА
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ТОНЧЕВА
ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДУНЧЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
ХРИСТО СИЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЦАКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ЦАНИСЛАВА ИВАНОВА ЦАНОВА
ЦАНКА ВУТЕВА МИКОВА
ЦАНКА ДИМИТРОВА РАЙКОВА-ВАСИЛЕВА
ЦАНКО ЕВРЕВ СИРАШКИ
ЦВЕТАЛИНА НЕДЯЛКОВА ВЕЛКОВА
ЦВЕТАЛИЯ ПЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦАКЕВ
ЦВЕТАН ПЕЛКОВ БАЛКАНСКИ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕТОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ДИКОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА СЛАВЧЕВА
ЦВЕТАНКА КЛИМЕНТОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИН БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТИСЛАВ ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТКО НИНОВ РАЛЧЕВ
ЦВЕТОЗАРА ОЛЕГ ПЕНЧЕВА-ТЕОДОСИЕВА
ЦВЕТОЛЮБ РАЙКОВ РАЛЧЕВ
ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЕВ
ЦВЕТОМИР ГОШЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИРА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ СТАМЕНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ ЦАКОВ
ЦЕНКА АДАЛБЕРТОВА СТОЙКОВА
ЦЕНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ЦОЛО ДАЧЕВ ДАЧЕВ
ЦОНКА ЦОЧЕВА ПАНОВА
ЯНИТА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ЯНКА СТЕФАНОВА КОСТУРСКА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 005
Адрес на избирателната секция:ул.“Златна Панега“ № 20 – Партерно помещение бл.“Панака“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАН ИВАНОВ ВУТОВ
АЛАДИН АСЕНОВ МУТАФОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ САВОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАНОВ
АНА АРСОВА ЛАЗАРОВА
АНА МИХАЙЛОВА ИСАЕВА
АНАТОЛИ КИРИЛОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
АНГЕЛ МИЛАНОВ МИЛЕВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ СТОИЛОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
АНДРЕЯ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
АНДРИЯН ГЕОРГИЕВ КИРКОВ
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ПАНЧЕВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ НАНКОВА НИКОЛОВА
АНЕТА ИВАНОВА МИРЧЕВА
АНИ ЛАЗАРОВА АТАНАСОВА
АНИ ПАНЧЕВА НЕЙКОВА
АНИТА ДАНАИЛОВА КОЧЕВА
АНИТА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА
АНКА ИЛИЕВА УЗУНОВА
АНКА ПАВЛОВА АНТОНОВА
АНКА ХРИСТОВА ЙОТКОВА
АННА ДАНКОВА ДАВИДОВА
АРСЕНИЯ АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА
АСЕН ЕМИЛОВ АСЕНОВ
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
АТАНАС ГЕНОВ ИВАНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНАСТАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЛЕСИДРЕНСКИ
АТАНАС НИКОЛАЕВ ГЕНОВ
БИЛЯНА АСПАРУХОВА РАДОСЛАВОВА
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
БИСЕРКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
БИСТРА ВУТОВА ДИМИТРОВА
БИСТРА ИВАНОВА БОЗАРОВА
БОГДАН ВАСИЛЕВ ТОНЕВ
БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА КОЙЧЕВА
БОЖИДАР ОГНЯНОВ ХИНОВ
БОЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
БОНИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
БОНИ МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
БОНКА ХРИСТОВА СТАМЕНОВА
БОРИСЛАВ ВЪТОВ ЙОТОВ
БОРЯНА ВАСИЛЕВА ЙОНЧЕВА
БОРЯНА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
БОСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ЦАНКОВА
БОЦА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
БОЯН АНГЕЛОВ ЙОНЧЕВ
БОЯН ИВАНОВ ХАДЖИЕВ
БОЯН КАЛИНОВ ВЪЛКОВ
БРАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН АНДОНОВ АНДРЕЕВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ БАТЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА МИТЕВА
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ЦВЕТАНОВА
ВАЛЕНТИНА ЦАНОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
ВАЛЕРИЯ ИЛИЕВА МАНЧЕВА
ВАЛЯ ИВАНОВА ВУШЕВА
ВАЛЯ ПЕТКОВА ЦОКОВА
ВАНЯ НЕНКОВА ИВАНОВА
ВАНЯ ПАВЛОВА ИГНАТОВА
ВАНЯ ТОМОВА НИНОВА
ВАСИЛ ВЕЛИКОВ ДОКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВУЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ЧИКОВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ВАСИЛКА ТОМОВА МИЛЕВА
ВАСЯ ВЕРЖИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЗАР ПЕТЬОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА ГАНЧЕВА БОЗАРОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ЙОЛОВА
ВЕЛИЧКА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ГЕЛОВ
ВЕЛЬО ПЕЕВ ЙОРДАНОВ
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ВЕНЦИСЛАВ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕРЖИНИЯ НАНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕРКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ СТОЙЧЕВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧИПИЛОВА
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КИРКОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА МИТОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ЦАНОВА
ВЕСКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ВЕСКА СПАСОВА ХРИСТОВА
ВИКТОР ДАНАИЛОВ НИНОВ
ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА СВЕТОСЛАВОВА
ВИЛМА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА ЗЛАТЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА
ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА ЙОТОВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА НЕДКОВА
ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛИНА ЦЕЦОВА ЗЛАТЕВА
ВИХРЕН БОРИСЛАВОВ ВЪТОВ
ВЛАДИМИР ГАЧЕВ ГЕРГАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЦАНОВ
ВЛАДИМИР ПЕТЕВ ЦВЕТАНОВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА СТАНЕВА
ВЛЪЧКО ВУТОВ ХУБЧЕВ
ВОЛОДЯ ИВАНОВ ХРИСТОВ
ВУНА МАРИНОВА ЛАЗАРОВА
ВЪЛКА ЙОТОВА ВАСИЛЕВА
ВЪРБАН НИКОЛОВ НЕНОВ
ВЪТЮ СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
ГАВРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ГАЛИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИН ИЛИЕВ ВЕЛИНОВ
ГАЛИН МИТКОВ ИВАНОВ
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ЦАНОВА
ГАЛИНА ЛАКОВА СЪЙКОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ МИТОВА ДОКОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА МАРКОВА
ГАЛЯ ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНА КОЛЕВА ГАДЖОВСКА
ГАНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕЖГОРСКА
ГЕНА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА
ГЕНА ЦВЕТАНОВА ЯКИМОВА
ГЕНАДИ ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ
ГЕНАДИ НИКОЛОВ НИНЧЕВ
ГЕНКА МАРКОВА НАЙДЕНОВА
ГЕНКА НОНОВА РАЛЧЕВА
ГЕОРГИ АНДРЕАНОВ КИРКОВ
ГЕОРГИ АНТОНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАЗГАЛОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧИПИЛОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ МАНЧЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЛУКАНОВ
ГЕОРГИ НАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СТАНЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕТОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВУШЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДЕМИРЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ГЕРГАНА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ГРЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ГРЕТА МИРОСЛАВОВА МИЛКОВА
ГРОЗЬО ИВАНОВ ГРОЗЕВ
ДАНАИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
ДАНАИЛ ТОДОРОВ НИНОВ
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ЙОТОВ
ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕРГАНОВА
ДАНИЕЛА ЙОХАНОВА КРЪСТЕВА
ДАНИЕЛА ПАНТАЛЕЕВА МИХАЙЛОВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
ДАРИНА ПЕТРОВА НЕШЕВА
ДАФИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДЕСИСЛАВА ВЕЛЕВА ПЕЕВА
ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА БОРИСОВА
ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА ХРИСТОВА
ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДЕТЕЛИНА ПАВЛОВА ЦАНКОВА
ДЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ДАКОВА
ДИАНА БОРИСЛАВОВА ВЪТОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
ДИАНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ДИЛКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ДИЛЯНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМАНА СТЕФАНОВА ГЕТОВА
ДИМИТРА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРИНА ВОЙЧЕВА ЦОЧЕВА
ДИМИТРИНКА ЛИЛОВА ЙОТОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ МОНЕВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЙОНЧЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДУНЧЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ СТОЙЧЕВ
ДИМЧО НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ
ДИНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ДОБРИНА ИВАНОВА МАРКОВА
ДОНКА ЙОТОВА ПЕНКОВА
ДОНЧО НИКОЛОВ КАМЕНОВСКИ
ДРАГОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДРАГОМИР РАДКОВ ДИКОВ
ДРАГОМИР ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ЦОЛОВА-МИЛКОВА
ЕВТИМ ИХТИАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА
ЕКАТЕРИНА ФИДАНОВА ФИДАНОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЙОТОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ИГНАТОВА
ЕЛИЗАБЕТА ВАСИЛЕВА ДОКОВА
ЕМИЛ ИХТИАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ ЙОНКОВ ЗЛАТЕВ
ЕМИЛИЯ МИЛКОВА ОРБОВА
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ЛУКАНОВА
ЕМИЛИЯ ФЕРДОВА ЛУКАНОВА
ЖУЛИЕТА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
ЗДРАВКО ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ЦАНОВ
ЗЛАТКА МАРИНОВА ЛУЧЕВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЗОРНИЦА МИРОСЛАВОВА ХРИСТОВА
ИВАЙЛО БОЯНОВ АНГЕЛОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ВУШЕВ
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ МАНЧЕВ
ИВАЛИНА ПЕТКОВА ЕВЛОГИЕВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИНОВ ДАСКАЛОВ
ИВАН ИГНАТОВ ТОДОРОВ
ИВАН ЙОТОВ АНТОНОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН МИКОВ ИВАНОВ
ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ИВАН ТИХОМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ТОШКОВСКИ
ИВАНКА ИВАНОВА ЛАЛОВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
ИВАНКА МАРИНОВА ЦОЛАЧЕВА
ИВАНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КОСТОВА
ИВЕТА СПАСИМИРОВА КРЪСТЕВА
ИВО МАРИНОВ ПЕЕВ
ИЗАБЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ИЛИАНА НЕНЕВА ЦАНОВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВЕЛИНОВ
ИЛИЯ ЛАЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ
ИЛИЯН ИЛИЕВ ВЕЛИНОВ
ИРЕНА ВАСИЛЕВА ЯКИМОВА
ИРИНА ДИЛЯНОВА ЛИЛОВА
ИРИНА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИСКРА КИРИЛОВА КАЛЧЕВА
ИСКРЕН БОРИСЛАВОВ АНДРЕЕВ
ЙОАННА ЛЮДМИЛОВА ВАСИЛЕВА
ЙОВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЙОЛИТА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
ЙОНЕТА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА-ЦВЕТКОВА
ЙОНЕТА СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА
ЙОНИТА ВЛАДИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЙОНКА ЙОТОВА ТУРГЕНЕВА
ЙОНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЙОНКА ХРИСТОВА ЦАНОВА
ЙОНКО ВЪРБАНОВ ЕВЛОГИЕВ
ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ЙОНКО ЗЛАТАНОВ ЦАНОВ
ЙОНКО ЙОТОВ ТОДОРОВ
ЙОНКО ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ
ЙОНКО ЦЕЦОВ ЗЛАТЕВ
ЙОНЧО ЛИЛОВ ИВАНОВ
ЙОНЧО ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ТОМОВ
ЙОРДАН ПАНТАЛЕЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА ЙОЧЕВА БОГДАНОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГЕНОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА СТАНКОВА
ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА ЦОЛОВА
ЙОТА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЙОТКО ТОДОРОВ ЙОТОВ
ЙОТО ИВАНОВ ЙОТОВ
ЙОТО МОНЧЕВ НИНКОВ
ЙОТО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ЙОТО ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ
ЙОХАН ЦЕКОВ КРЪСТЕВ
ЙОШКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
КАЛИН НИКОЛАЕВ БАТЕВ
КАЛИН ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
КАЛОЯН ЙОХАНОВ КРЪСТЕВ
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ ЛИЛЯНОВА ЛИЛОВА
КИРИЛ ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ИВАНОВ КИРКОВ
КИРИЛ ИВАНОВ МИЛОВ
КОЛЬО ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
КРАСЕН ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ СТАНКОВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ПЕТЬОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ЦАНОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ МИЛОВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
КРАСИМИРА МИЛАНОВА СТАНЕВА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА БОЧЕВА
КРАСИМИРА ХРИСТОВА ГЕТОВА
КРЕМЕНА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
КРИСТИНА ПЕТРОВА САВОВА
КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦОНКОВА
КРЪСТАНА МАРИНОВА ЦАНОВА
КУНКА ВАСИЛЕВА ВУЛОВА
КУНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
КУНКА ЛАШЕВА ГЕОРГИЕВА
КУНКА НАЙДЕНОВА МИЛЕВА
ЛАЗАР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЛАКО ГЕОРГИЕВ СЪЙКОВ
ЛЕЙЛА ПАШОВА ДЕМИРЕВА
ЛИЛИ АСЕНОВА ИЛИЕВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ЦАНКОВА
ЛИЛЯН НИНОВ ЛИЛОВ
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБОМИР СТОЕВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ЙОТОВ
ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ БОЧЕВ
ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ
ЛЮДМИЛА КОСТАДИНОВА ГЕНЧЕВА
ЛЮДМИЛА МИЛЕВА ПЕТКОВА
ЛЮДМИЛА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА-ПЕТКОВА
МАНУЕЛА СЛАВЧЕВА НЕШЕВА
МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ЕЛЕНКОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА
МАРГАРИТА МАРИЯНОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА МАРИНОВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЛАЛОВА
МАРИАНА МАРИНОВА ЙОТОВА
МАРИАНА ХРИСТОВА ДОЧЕВА
МАРИЕЛА АСЕНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ЦАНОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
МАРИН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
МАРИН ДОЧЕВ ЙОВЧЕВ
МАРИН ПЕТРОВ МОНЕВ
МАРИНА ЙОНЧЕВА ТОДОРОВА
МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА
МАРИНКА ПЕТРОВА НИНЧЕВА
МАРИНЧО ТОДОРОВ ИГНАТОВ
МАРИЯ БОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МОНЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА НАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА РАЛЧЕВА
МАРИЯ ЙОНЧЕВА ЙОВЧЕВА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА КИСЕЛОВА
МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА БЕБЕНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕТКОВА
МАРИЯН ИВАНОВ ФЕРДИНАНДОВ
МАРИЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ
МАРИЯНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
МАРИЯНА КОСТОВА КРЪСТЕВА
МАРКО ЦВЕТАНОВ ЦОЛАЧЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ
МАРТИН ИВАЙЛОВ МАНЧЕВ
МАРУСЯ ВЕЛИЧКОВА ЛУКАНОВА
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
МАЯ РАЛЧЕВА ИВАНОВА
МАЯ ЦВЕТАНОВА ХИНОВА
МЕТОДИ МИТЕВ МАРИНОВ
МИГЛЕНА РАШКОВА ИВОВА
МИЛЕНА ДАКОВА ЙОРДАНОВА
МИЛКА ИВАНОВА ВЪТКОВА
МИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
МИЛКА ФРАНЧЕСКОВА ЦАНКОВА
МИНКА МЕТОДИЕВА ДЕМИРЕВА
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ НЕДЕВ
МИРОСЛАВ ДАНЧЕВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ДРАГОМИРОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ
МИРОСЛАВ МИЛКОВ ХИНОВ
МИРОСЛАВ РАДКОВ МЕТОДИЕВ
МИРОСЛАВ СТИЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
МИРОСЛАВ ТИХОМИРОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
МИРОСЛАВА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
МИТКА ЦОКОВА ИВАНОВА
МИТКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАЕЛА ВЕСЕЛОВА МИХАЙЛОВА
МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЛУКАНОВ
МИХАИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
МОНА АНГЕЛОВА БАНКОВА
МОНКА ЛАКОВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ТОДОРОВА
НАЙДЕН КОЛЕВ НАЙДЕНОВ
НАНКО АТАНАСОВ ЙОТОВ
НАНКО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
НАСТАСИЯ БОРИСОВА ПАНЧЕЛИЕВА
НАСТАСИЯ РАДОСЛАВОВА ДРАГНЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
НЕВЕН РАЛЧЕВ РАЛЧЕВ
НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА НАЧЕВА
НЕВЕНКА КУМАНОВА КИРКОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЦОКОВА
НЕЛИ ДАНАИЛОВА ХАДЖИЕВА
НЕЛИ ЙОТКОВА ТОДОРОВА
НЕЛИ ПЛАМЕНОВА ПАНЧЕВА
НЕНКА ГЕОРГИЕВА БОЗАРОВА
НЕНКА ЯЧЕВА МИХКОВА
НЕНЧО ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ
НЕШКО ГЕРГОВ ВЪТКОВ
НИКОЛА НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГЕНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ
НИКОЛАЙ ДИНКОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КОСТОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ХИНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НЕЙКОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НЕНЧЕВ
НИКОЛИНА ДИЛОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА МАКОВА
НИКОЛИНКА ДИМОВА МАРИНОВА
НИНА ВЕСЕЛИНОВА ДРАГНЕВА
НИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
НИНКО ТОДОРОВ НИНОВ
НОНКА РАЛЧЕВА РАЛЧЕВА
ОГНЯН ХРИСТОВ ХИНОВ
ОЛГА ЙОТОВА МИЛЧЕВА
ОРЛИН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ ШАРКОВ
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕТОВ
ПАВЛИНА ТОМОВА ЧИКОВА
ПАВЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ПАНЧО НИКОЛОВ НАЧЕВ
ПЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ПЕНКА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
ПЕНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА СПАСОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА-ГОЛЕМАНОВА
ПЕПА БЕЛОВА СЪЙКОВА
ПЕПА ДИМИТРОВА ТОШКОВСКА
ПЕТКО ЗЛАТЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ПЕТРУША КРЪСТЕВА ЙОТКОВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БОЗАРОВ
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ МАНОВ
ПЕТЪР КАЛИНОВ ВЪЛКОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР САВОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТЬО КОЛЕВ ИВАНОВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ПАНЧЕВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА ГЕРГОВА
ПИЕРЕТА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ РАЛЧЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ФЕРДИНАНДОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПАНТАЛЕЕВ
ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПАНЧЕВ
ПЛАМЕНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ПЛАМЕНКА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА
ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА
ПОЛЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
ПРЕСЛАВ ДАНАИЛОВ ПЕТКОВ
ПРЕСЛАВ МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПРЕСЛАВА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА
ПРЕСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ПЪШО НАЙДЕНОВ ПЕШЕВ
РАДА ПЕТКОВА МИТЕВА
РАДА САВОВА МЪНКОВА
РАДИ ПЕТКОВ РАЛЧЕВ
РАДКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ВУТЕВА
РАДКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
РАДКА МАРИНОВА ИВАНОВА
РАДКА НАНЕВА ВУТЕВА
РАДКО МЕТОДИЕВ МИТЕВ
РАДОСЛАВ МИТКОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ САШЕВ КИРИЛОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ДАНОВСКИ
РАДОСЛАВА ПЕНКОВА ЦАНКОВА
РАДОСТИНА ИВАНОВА ЙОТОВА
РАЙКО ЦВЕТАНОВ РАЙКОВ
РАЛЧО НАЙДЕНОВ РАЛЧЕВ
РЕНА ИВАНОВА РАДОМИРСКА
РОСЕН БОРИСОВ МИЛКОВ
РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
РОСИЦА СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
РУМЕН БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
САШКА ДОНЧЕВА КАМЕНОВСКА-ЛЕЛЕКА
САШКА НЕНОВА ХАДЖИЕВА
САШО КИРИЛОВ БРАТАНОВ
СВЕТЛА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА-ПЕТКОВА
СВЕТЛА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА БАНКОВА-СТОЯНОВА
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА
СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
СИЛВИЯ ПАВЛИНОВА БАТЕВА
СИЛВИЯ ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СПАСОВ
СИМЕОН ПЕТРОВ МОНЕВ
СИМОНА ИВАЙЛОВА СИМЕОНОВА
СЛАВИ ХРИСТОВ БЕНОВ
СЛАВКА КЪНЧЕВА ИВАНОВА
СЛАВЧО НАЙДЕНОВ НЕШЕВ
СНЕЖАНА БЛАГОВЕСТОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
СТАНИМИР ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛИКОВСКИ
СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ КИРКОВ
СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
СТАНКА ПЕТКОВА БАТЕВА
СТЕЛА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
СТЕЛА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
СТЕФАН АСПАРУХОВ ВАСИЛЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
СТЕФАН КОСТОВ СТОЙКОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА МАНЧЕВА
СТЕФКА ТОДОРОВА НЕНЧЕВА
СТЕФКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
СТИЛИЯН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ
СТОЯН ВЪТЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН МАРИНОВ ДОЧЕВ
СТОЯНКА МИТОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ТРИФОНОВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ТАНЯ ВЕЛЕВА ЗЛАТЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ТАНЯ ЗУ ТА
ТАТЯНА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА
ТАТЯНА ДАНКОВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА МИЧКОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ТЕЛЕМАХ ЖЕКОВ КУТИНСКИ
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОР АЛИАНОВ ЖЕКОВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ТЕОДОРА ДАНАИЛОВА НИНОВА
ТЕОДОРА ЙОЗОВА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА ЙОРДАНКОВА ТРИФОНОВА
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КОСТАДИНОВА
ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ТИМОТЕЙ ЦВЕТАНОВ НЕНЧЕВ
ТИНКА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
ТИХОМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ТИХОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ РАДЕВ
ТИХОМИР ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ТОДОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ БОЗАРОВ
ТОДОР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ БОЗАРОВ
ТОДОР СТОЯНОВ МАКОВ
ТОДОР ЦАНКОВ ГРИГОРОВ
ТОДОРКА АТАНАСОВА ЦВЕТКОВА
ТОДОРКА ИЛИЕВА ДАНКОВА
ТОДОРКА ХРИСТОВА ХУБЧЕВА
ТОНИ КРАСИМИРОВ СТАНКОВ
ТОНИ ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ТОНИ СТАЛИНОВ СТЕФАНОВ
ТОНИ ТОШКОВ ПЕТРОВ
ТОНЧО ПЕТРОВ ЛАЛОВ
ТОНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОТКА ЙОТОВА ЦАКОВА
ТОТКА МИКОВА ГЕРГОВА
ТОТКА ЦАНОВА ДИМИТРОВА
ТОШКА ПЕТКОВА ВЪЛКОВА
ТОШКО СТЕФАНОВ ЦАНКОВ
ФАНИ БИНЬОВА МИХАЙЛОВА
ФИДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ФИЛИП ЦВЕТКОВ ФИЛИПОВ
ФИМА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
ХРИСТАНА БАНКОВА НАНОВА
ХРИСТИАНА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ХРИСТИНА ДЕНЧЕВА ЯНКУЛОВА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ПАНЧЕВА
ХРИСТИЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТИЯН ЦВЕТОСЛАВОВ ХРИСТОВ
ХРИСТИЯНА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ МАРИНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЦОНКОВ
ХРИСТО МАРИНОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО МИРОСЛАВОВ ЛУЧЕВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ДАНОВСКИ
ХРИСТО НИНОВ НАЧЕВ
ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕНЧЕВ ЛУЧЕВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ КОСТОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МИХКОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ЦАНИСЛАВ ТОДОРОВ ЦАНКОВ
ЦАНКО КУНЧЕВ ДИНКОВ
ЦАНО КОСТОВ МАРИНОВ
ЦАРИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА-НИНОВА
ЦВЕТА ДАНОВА КОНСТАНТИНОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ МИЛОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ЙОТОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ НЕЙКОВ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ ЦАКОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАНА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА БОТЕВА ЛАЛЕВА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА КОЙЧЕВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ФЕРДИНАНДОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦОКОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ХИНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДАНОВСКА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СПАСОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА МАЗГАЛОВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБОМИРОВА ЦАНК
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МИКОВА
ЦВЕТАНКА РАДЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА САВЧЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕ ТОМОВА АНТОНОВА
ЦВЕТЕЛИН НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТЕЛИН ТОШКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕНАДИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦАНКОВА ДАНОВСКА
ЦВЕТЕЛИНА ЧИКОВА ЦАЛЕВА
ЦВЕТИН ПЕТЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТИНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА
ЦВЕТИНКА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТИНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТИСЛАВА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ МИЛКОВ
ЦВЕТОМИРА СЛАВЧЕВА ПЕЖГОРСКА
ЦВЕТОСЛАВ ДАНАИЛОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ЦОКОВ
ЦЕЦА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЦЕЦА ИВАНОВА НЕЧЕВА
ЦЕЦА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА
ЦЕЦА КИРОВА ЙОНЧЕВА
ЦЕЦКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЦЕЦКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ЦЕЦО ЙОНКОВ ЗЛАТЕВ
ЦОЛО ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ЦОНЮ АЛЕКСАНДРОВ ЦОКОВ
ЧИКО ЦАЛЕВ ЧИКОВ
ЮЛИЯ ХРИСТОВА КАМЕНОВСКА
ЮЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЧИПИЛОВА
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ДУНЧЕВ
ЯНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 006
Адрес на избирателната секция: ул.Св.Св.Кирил и Методий“ № 15 – НУ“Инж.Вълков“

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДЕЛИН АНДРИАНОВ СЪЙКОВ
АДЕЛИН КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ
АДЕЛИНА БАРИЕВА АНДРИАНОВА
АДЕЛИНА ЮРИЕВА КРАСИМИРОВА
АЙДЪН ЗДРАВКОВ АСЕНОВ
АКСЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
АЛБЕНА ДИМИРОВА ДИМИРОВА
АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА ЕФТИМОВА
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА
АНАТОЛИ ИЛИЕВ МИТКОВ
АНАТОЛИ МАРИНОВ ВЛАДИМИРОВ
АНАХИД ЮЛИАНОВА МИХАЙЛОВА
АНГЕЛ ПАЛЬОВ МАРЧЕК
АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АДАЛБЕРТОВА АНДРИАНОВА
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ МАРИНОВА АСЕНОВА
АНИ МИХАЙЛОВА САШЕВА
АНИТА ИВАЙЛОВА МЕХМЕДОВА
АНКА ВЪЛОВА ЯНКУЛОВА
АННА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА МОНЕВА
АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА ЦВЕТАНОВА
АНТОНИО СЛАВЧЕВ АСЕНОВ
АРИФА АДЖОВА МЕТОВА
АСЕН ИВОВ АСЕНОВ
АСЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
АСЯ ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАЙДЕНОВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТКОВ ИВАНОВ
БАГРЯН МЕТОДИЕВ ПАЦЕВ
БАНА СЪЙКОВА ПЕНКОВА
БАРИЙ ПАЦЕВ МЕТОДИЕВ
БИЛЯНА ДРАГОМИРОВА ДОКОВА
БИСЕР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
БИСТРА АСЕНОВА БОРИСОВА
БИСТРА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
БИСТРА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
БИСТРА СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА-ДОБРЕВА
БОГДАНА ПЕТКОВА ЦОКОВА
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ПАНОВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ РАДЕВ
БОРИСЛАВ КОСТОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
БОРЯНА ЙОСИФОВА УЗУНОВА
БОРЯНА МАРИЯНОВА МЕТОДИЕВА
БОРЯНА СЛАВЕЕВА ВЪРБАНОВА
БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН КРУМОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТАНЕВ ДОДЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВЪЛОВА ГЕРГОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ВЪЛОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ НИЧЕВ
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЯ ИВАНОВА ТОПАЛОВА
ВАЛЯ КАРЛОВА МАНОВА
ВАЛЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
ВАЛЯ ЦВЕТОМИРОВА ИВАНОВА
ВАНЮША ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ВАНЮША ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГАДЖОВСКИ
ВАСИЛ КРЪСТЕВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ ЛОЗАНОВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИНОВ ВУТОВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПАНОВ РАКИТСКИ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СИМОВ АРСОВ
ВАСИЛ ЦОКОВ ВЕЛЧЕВ
ВАСИЛ ЧАВДАРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА ВЪЛКОВА ВЕЛИЧКОВА
ВАСЯ АНГЕЛОВА ЕНЧЕВА
ВАЦА ГОРАНОВА ВЪЛОВА
ВЕЛИСЛАВ НЕЙКОВ ЛАЗАРОВ
ВЕЛКО ПЕТРОВ МАРИНОВ
ВЕНЕРА БОРИСОВА РАНГЕЛОВА
ВЕНКА ПЕТРОВА ВЪРБАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДАНАИЛОВ ВЪЛЧАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА МОНЕВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ГРОЗДЕВА
ВЕРЖИНИЯ КРУМОВА ВЕЛКОВА
ВЕРЖИНИЯ ЛАЗАРОВА ДОНЧЕВА
ВЕРКА ПЕТКОВА НАЙДЕНОВА
ВЕРОНИКА РОСЕНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ЦАКОВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЧОРБАНОВА-ЦВЕТКОВА
ВЕСЕЛА ЯНЕВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЦОКОВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН МАНОЛОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ ТЕОДОРОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ БОРИСОВ
ВЕСЕЛИН НИНОВ ВЪЛОВ
ВЕСЕЛИН НИНОВ ДАНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ВЕЛЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МАНОВ
ВЕСЕЛИН ПЕШЕВ УКУПЕЙЧЕВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТОЗАРОВ ОРЛИНОВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНОВА
ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛКА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА
ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА МОНЕВА
ВЕСЕЛКА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛКА ЛАЗАРОВА КИРОВА
ВЕСЕЛКА НИКОЛАЕВА ВАТЕВА
ВЕСИСЛАВА ИЛИНТИНОВА ПОРЯЗОВА
ВЕСКА ЙОЧОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСКА МИХАЙЛОВА ВИТКОВА
ВЕСКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ВЕСКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВЕСКА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА СИМОВА
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛУКАНОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЙОТОВА
ВИОЛЕТА ПЕНКОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА
ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА МАРЧЕК
ВИОЛИНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
ВИТКА МИТОВА ИВАНОВА
ВЛАДИМИР ИВОВ ДИЛОВ
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ АТАНАСОВ
ВЛАДИН ИВАНОВ ВЪЛОВ
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ТОМОВ
ВЛАДИСЛАВА ВЪЛОВА ПОПСКА-ЯНЧЕВА
ВЛАДО НИКОЛОВ ХИНОВ
ВРЪБКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ВЪЛКА СЪЙКОВА МИЛАНОВА
ГАБРИЕЛА ВЕСКОВА ГРЪНЧАРОВА
ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ГАЛИН ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА РАДЕВА
ГАЛИНА КОСТОВА БРУДЕР
ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА ХИНОВА
ГАЛИНКА ВАСИЛЕВА КАЙМАКАНСКА
ГАЛЯ ЕВГЕНИЕВА ТОПАЛОВА
ГАЛЯ ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ГЕНА ВЕЛЕВА ЦАНКОВА
ГЕНА ДОЙНОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНА ИЛИЕВА ЛАКОВА
ГЕНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНКА ИВАНОВА ВЪЛОВА
ГЕНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ГЕНОВЕВА ХРИСТОВА ЯЧЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕЧЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГАНЧЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦЕНОВ
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ НОВАКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МАТЕВ ГЕТОВ
ГЕОРГИ НАНОВ ЛАЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТАМЕНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТОЧКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ЦОКОВ ТОДОРОВ
ГИЦА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА
ГИЦА ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
ГРОЗДАН ВЪТОВ ГРОЗДЕВ
ГРОЗДАН ДРАГОМИРОВ ГРОЗДАНОВ
ГЮЛА АНДРИАНОВА ЯВОРОВА
ГЮЛА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА
ДАКО ПЕТРОВ ЙОТКОВ
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ МАНОВ
ДАНАИЛ ВЪЛЧАНОВ ЧАНТОВ
ДАНАИЛ ДАНОВ ХРИСТОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНОВ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ ДИНКОВ
ДАНАИЛ ПЕТРОВ ДУНЧЕВ
ДАНИЕЛ ВЕСЕЛИНОВ УКУПЕЙЧЕВ
ДАНИЕЛ МИРОСЛАВОВ СТАНЕВ
ДАНИЕЛА ЙОНКОВА КРЪСТЕВА
ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
ДАРИНА ДИМИТРОВА ЕМИЛОВА
ДАРИНКА СТОЯНОВА БЪРДАРСКА
ДАФИНА ВЪЛКОВА НИКОЛОВА
ДАФИНКА ВИКТОРОВА РАДОЕВА
ДАФИНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ЦОКОВА
ДЕСИСЛАВА ДАНАИЛОВА ДУНЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА КОЖУХАРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ДЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОКОВ
ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДЕЯН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
ДИАНА АСЕНОВА КОЦЕВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ДИАНА ЙОРДАНОВА ОЙНАРСКА
ДИАНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ДИАНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДИЛЯН КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ДИЛЯНА ДАКОВА ЦАНОВА-ДАНОВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИНА ВЪРБАНОВА ДИЛОВА
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИНА ТОМОВА МИТРЕВА
ДИМИТРИНКА СТАВРЕВА МАНЧЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГРЪНЧАРОВ
ДИМИТЪР ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ФИЛЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ТОШКОВ ГАВРИЛОВ
ДИМЧО МАРИНОВ ДОЧЕВ
ДИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ДИНКО МАРКОВ ДОБРЕВ
ДИЯН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
ДИЯНА ЛЮЦКАНОВА ПАНЧЕВА
ДОБРИНКА МИХАЙЛОВА ЦОЛОВА
ДОБРОМИР СТАНЕВ ДОДЕВ
ДОЙКА НАЙДЕНОВА ЦОКОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
ДОНКА ДИНОВА ТОДОРОВА
ДОНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ДОНКА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ДОНКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА
ДОНКА СИМЕОНОВА МОНЕВА
ДОНКА ТАНОВА ДИМИТРОВА
ДОНКА ХРИСТОВА РАЛЧЕВА
ДОНЧО НИКОЛОВ ДОНЧЕВ
ДРАГОМИР ГРОЗДАНОВ ВЪТОВ
ДРАГОМИР ИВАНОВ ДАКОВ
ДРАГОМИР НИНОВ ДИМИТРОВ
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ДОКОВ
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ТОПАЛОВ
ЕВГЕНИЯ ДАНАИЛОВА ДИНОВА
ЕВГЕНИЯ КРАСИМИРОВА ТОПАЛОВА
ЕДИТА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
ЕКАТЕРИНА РАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ВЪТКОВА
ЕЛИЗАБЕТ ДАНАИЛОВА ИВАЙЛОВА
ЕЛИЦА БИСЕРОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА
ЕЛКА КИРИЛОВА АСЕНОВА
ЕЛКА МАРКОВА ПЕТКОВА
ЕМИЛ АРСОВ СТЕФАНОВ
ЕМИЛИЯ ИВАЙЛОВА МИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ЕНЧО ВЪЧЕВ ЕНЧЕВ
ЗДРАВКО АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЗЕЛХАН ФЕРИЕВ ИВАЙЛОВ
ЗИНА ЕМИЛОВА ЧИКОВА
ЗЛАТАН ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
ЗОЯ МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИЛЕВ ЧИКОВ
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПАНТАЛЕЕВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА ПЕТКОВА ДИНОВА
ИВАН БОРИСЛАВОВ ЦАНКОВ
ИВАН БОРИСОВ МАРИНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ИВАН ВЕЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВЕНКОВ ПЕТКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ИВАН ДАНАИЛОВ ДИНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ
ИВАН ЕВГЕНИЕВ ТОПАЛОВ
ИВАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ЙОНКОВ СВЕТОСЛАВОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЙОТОВ
ИВАН НИНОВ ВАТЕВ
ИВАН ПЕКОВ СЪЙКОВ
ИВАН СТАНЕВ ИВАНОВ
ИВАН СЪЙНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИВАН ТОШЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ВЪРБАНОВА ДУНЧЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИШКОВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДИЛОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА МАРИНОВА АНДРЕЕВА
ИВАНКА НАЧЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА НИНОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ВЕЛЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА
ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ИВЕЛИНА ДРАГОМИРОВА НИКОЛОВА
ИВЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВЕТА ТОДОРОВА БОЗАРОВА
ИВЕТА ЦОНЕВА ХАДЖИЕВА
ИВО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ИВО ДИЛОВ ДИЛОВ
ИВО КРЪСТЕВ ЦВЕТАНОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ КЪНЧЕВ КОЛЕВ
ИЛИЯ МИТКОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯ ЯНЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛКА ДАНАИЛОВА БОРИСОВА
ИЛОНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ИРЕНА ПАНТАЛЕЕВА ПЕТРОВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИСКРА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ИСКРЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИСМАИЛ ФЕРИЕВ ИВАЙЛОВ
ЙОВКО ИВАНОВ ЙОТОВ
ЙОНА АНТОНОВА МИТКОВА
ЙОНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЙОНКА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА
ЙОНКА ЦВЕТАНОВА БЪРДАРСКА
ЙОНКО НИКОЛОВ ДАНОВ
ЙОНКО СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ
ЙОНКО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ЙОНЧО ХРИСТОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАН САШОВ ДИМОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ОЙНАРСКИ
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ДИНКОВА ИЛИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ЛАЛЬОВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА СЪЛЕВА ИВАНОВА
ЙОТКА МИХАЙЛОВА ЙОТКОВА
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КАЛИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
КАЛИНКА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА
КАЛОЯН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
КАМЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА МАНОВА
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
КАМЕЛИЯ ИВОВА АЛЕКСИЕВА-АНГЕЛОВА
КАМЕН ТЕМЕНУЖКОВ ИЛИЕВ
КАНТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦОКОВА
КАРАМФИЛА СТОЯНОВА СИНДЖИРЛИЕВА-БЕЛОУСОВА
КАРОЛИНА ЦОЛОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ ВЪЛЧАНОВ ДИЛОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ
КИРИЛ ИЛИЯНОВ ЕМИЛОВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
КИРИЛ ЛАЗАРОВ РАЛЧЕВ
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ МИТОВ
КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
КОСТАДИНКА МИКОВА НИНЧЕВА
КРАСИМИР АТАНАСОВ САШЕВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ДИМЧЕВ ДОЧЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ТОПАЛОВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ КРАСИМИРОВ
КРАСИМИР ЛЮБОСЛАВОВ ХИНОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА МОНОВА
КРЪСТЬО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
КУНЬО МАРИНОВ КАЙМАКАНСКИ
ЛАЛЬО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ЛАТИНКА ВЕЛИЧКОВА ВАСИЛЕВА
ЛИДИЯ ЦАНОВА СТОЯНЧЕВА
ЛИЛИ МЛАДЕНОВА ЮЛИЯНОВА
ЛИЛИ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ДОЧЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА СЪЙКОВА
ЛОРА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБЕН НАЧЕВ НИНОВ
ЛЮБЕН СЕРГЕЕВ КАМЕНОВ
ЛЮБКА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА
ЛЮБОМИР ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОСЛАВ КРАСИМИРОВ ХИНОВ
ЛЮБОСЛАВ КРЪСТЕВ ХИНОВ
ЛЮДМИЛ НЕЙКОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ КОЖУХАРОВ
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА СЪЙКОВА
МАГДА ЦВЕТАНОВА ДАКОВА
МАГДАЛЕНА ТИНКОВА ПЕТРОВА
МАЛИНА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
МАЛИНКА ХРИСТОВА ВЪЛОВА
МАНОЛ ПЕТРОВ МАНОВ
МАРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
МАРА ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ВЪЛЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА ДИНКОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ГРЪНЧАРОВА
МАРИАН ВАСИЛЕВ КИРКОВ
МАРИАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
МАРИАНА ИВАНОВА ГЕРГОВА
МАРИАНА ИВАНОВА ПАМУКОВА
МАРИАНА КИРКОВА КОТАШКА
МАРИЕЛА БАРИЕВА ПАЦЕВА
МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА ПЕЛОВА
МАРИЕТА ЕМИЛОВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА ДАКОВА НИНЧЕВА
МАРИЙКА ДЕНКОВА СТЕФАНОВА
МАРИЙКА НЕЙКОВА НИНОВА
МАРИН ЦВЕТАНОВ НОНЧЕВ
МАРИНА ДРАГОМИРОВА ГРОЗДАНОВА
МАРИНЕЛА ВУЧКОВА ВЛАДИМИРОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУНДОРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИКОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА-ЦАНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЙОТКОВА
МАРИЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ НЕШЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АРСОВА
МАРИЯ СТОИЛОВА ТАЧЕВА
МАРИЯ ЦАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯН БИСЕРОВ ВАСИЛЕВ
МАРИЯН МАРИНОВ ГЕНОВ
МАРИЯН МЕТОДИЕВ ПАЦЕВ
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ХИНОВА
МАРТИН ИВАНОВ ВАТЕВ
МАРУСЯ ПАНОВА МОНЕВА
МАТЬО ИВАНОВ МАРКОВ
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
МАЯ СЪЙКОВА БОЧЕВСКА
МЕЛИХА ДАНАИЛОВА ИВАЙЛОВА
МЕТОДИ МАРИЯНОВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ РАДКОВ МИТКОВ
МИКА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
МИЛАДИН ГЕОРГИЕВ МАНОВ
МИЛВЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
МИЛЕН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
МИЛЧО СТЕФАНОВ БОЧЕВСКИ
МИРОСЛАВ АРСЕНИЕВ УЗУНОВ
МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ УКУПЕЙЧЕВ
МИРОСЛАВ ЛАЗАРОВ НАЙДЕНОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВ СТАНКОВ СТАНЕВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ МОНЕВ
МИРОСЛАВ ХРИСТОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВА ИВАНОВА ХРИСТОВА
МИТКО БРАЙКОВ БРАЙКОВ
МИХАИЛ ДИНКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ПАВЛОВ РАЧОВСКИ
МИХАИЛ СТЕФАНОВ ДИНКОВ
МИХАИЛ СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
МЛАДЕН АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ
МЛАДЕН ТЕОДОРОВ ВИТКОВ
МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
МЛАДЕНКА МИТОВА МАНОВА
МОНИКА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА
МЮСАМЕДИН РАМАДАНОВ МУСТАФОВ
НАДЕЖДА БОРИСОВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ГЕШЕВА-ХИНОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
НАДЕЖДА ТОДОРОВА ДОКОВА
НАДЯ НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
НАДЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
НАДЯ ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
НАНКО ТОДОРОВ ЦОЛОВ
НАНО ЛАЛОВ НАНОВ
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА
НАТАЛИЯ ЦАКОВА ФИЛЕВА
НЕВЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НЕВЕНА РАШЕВА ЙОТОВА
НЕВЕНА ТРИФОНОВА ПЕЕВА
НЕДЕЛЯ ИВАНОВА НАЧЕВА
НЕДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
НЕЙКО ЛАЗАРОВ ЦАКОВ
НЕЛИ АНАТОЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА
НЕЛИ ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ КУНЕВА НИКОЛОВА
НЕОНИЛА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
НИКОЛА БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ДОНЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДОВ ХИНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТОЯНЧЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПРОДАНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ЦОЛОВ ХРИСТОВ
НИКОЛЕТА СВЕТЛИНОВА СЪЙКОВА
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА СТАМЕНОВА
НИКОЛИНА ДАКОВА ВЕЛЕВА
НИКОЛИНА НАЧЕВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИНА ПАВЛОВА ЙОТОВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА ЧЕРНЯШКА
НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
НИНА НИКОЛАЕВА ГЕНОВА
НИНА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА-ДОДЕВА
НИНО ЛАЛЕВ СЪЙКОВ
ПАВЕЛ ДОНЧЕВ ИВАНОВ
ПАВЛИН ЙОВКОВ ЙОТОВ
ПАВЛИН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
ПАВЛИНА ДИКОВА МАДАНСКА
ПАВЛИНА МАРИНОВА СТАНЕВА
ПАВЛИНА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПАВЛИНА ХРИСТОВА ДОНЧЕВА
ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА УКУПЕЙЧЕВА
ПАМЕЛА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
ПАНТАЛЕЙ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ПАРАСКЕВА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ПАРАШКЕВИЦА ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВА
ПЕЛАГИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ПЕЛАГИЯ ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА АТАНАСОВА ВЪЛОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ПЕНКА ИЛИЕВА ПРОДАНОВА
ПЕНКА ЙОТОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ПЕНЧО САВОВ ИВАНОВ
ПЕПА ХРИСТОВА НИКОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДАКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ МИТКОВ
ПЕТКО НАЧЕВ НИНОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ БЪРДАРСКИ
ПЕТРАНКА СТРАШИМИРОВА КРУМОВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СЪЛКОВСКИ
ПЕТЪР ДАКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ МОНЕВ
ПЕТЪР МИЛЧЕВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ПАНТАЛЕЕВ ПАНЧЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЛУЧЕВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ПЕТЯ МИЛЕНКОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА ГАРОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-ВЪЛЧАНОВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА НОВАКОВА
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ СТАНЕВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ МАНОВ
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ДУНЧЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ПЕЛОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПРОДАНОВ
ПОЛИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
ПОЛЯ АСЕНОВА АНДРИАНОВА
ПОЛЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ПРЕСЛАВ ИСКРЕНОВ ПЕТРОВ
ПРЕСЛАВА ЛЮДМИЛОВА КОЖУХАРОВА
ПРЕСЛАВА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ПРЕСЛАВА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
ПЪРВОЛЕТА ПЕТКОВА НОВАКОВА
РАДКА БОРИСОВА КРАТУНКОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ГЕРГАНОВА
РАДКА ЙОРДАНОВА ШОПОВА
РАДКА ПЕТРОВА МАНОВА
РАДКО МИТКОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ ИЛИЯНОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
РАДОСЛАВ ЮЛИЯНОВ РАДОЕВ
РАДОСТИН ИВАЙЛОВ НАЙДЕНОВ
РАЙКО НИКОЛОВ ПАМУКОВ
РАЙНА ВАСИЛЕВА ЦАКОВА
РАЙНА ВЕЛИЧКОВА ВАСИЛЕВА
РАЙНА ПАВЛОВА ГЕРГОВА
РАЙНА СТОЙНЕВА ВЕЛИЧКОВА
РАЛИЦА АНТОНОВА ИЛИЕВА
РАЛИЦА ИВОВА ГЕОРГИЕВА
РАЛИЦА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
РАХАЕЛА БАРИЕВА ПАЦЕВА-АСЕНОВА
РАХИЛА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
РОСИЦА ДИНКОВА НИКОЛОВА
РОСИЦА СТОЯНЧЕВА НИКОЛОВА
РУМЕН ТОДОРОВ ТОТЕВ
РУМЯНА ИВОВА АСЕНОВА
РУМЯНА МАРИНОВА ЕМИЛОВА
РУМЯНА МАРИНОВА СТЕФАНОВА
РУМЯНА СТЕФАНОВА РАШКОВА
РУМЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
РУСАНА ЦАНОВА АТАНАСОВА
САВА ИВАНОВА НАЧЕВА
САВИНА ХРИСТОВА ХИНОВА
САВКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
САМИР МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
САШКА ИВАНОВА ЛИЛОВА
САШО ДАНАИЛОВ БОРИСОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
СВЕТЛИН ЙОНКОВ СВЕТОСЛАВОВ
СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ СЪЙКОВ
СВЕТЛИНА МИХАЙЛОВА БЪРДАРОВА
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ЧЕРНЯШКИ
СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
СЕРГЕЙ КАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СИЙКА КИРИЛОВА КИРКОРОВА
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ЛЕЧЕЗАРОВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ ЮРИЕВА КРАСИМИРОВА
СИМЕОН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
СИМЕОНКА ВЕЛИНОВА РУМЕНОВА
СИМЕОНКА ДИМИТРОВА ЙОТОВА
СИМОНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
СИНТИЯ МИРОСЛАВОВА ЛЮДМИЛОВА
СЛАВКА ПЕНЧЕВА ЙОТОВА
СНЕЖАНА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
СРАЦИМИР ДИМИТРОВ СПАСОВ
СТАНИСЛАВ КАЛЧЕВ ДИМОВ
СТАНИСЛАВ ЦВЕТОСЛАВОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН БОРИСЛАВОВ МОНЕВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ДИНКОВ МИХАЙЛОВ
СТЕФАН ЛАЛЕВ СЪЙКОВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СТЕФАНА БОРИСОВА МАРИНОВА
СТЕФАНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
СТЕФАНА ПЕТРОВА КОЦЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
СТЕФКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА ЙОТОВА
СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ
СТИЛИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТИЛИЯН ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
СТОЙЧО КОСТОВ АТАНАСОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
СЪЙНО ИВАНОВ СЪЙНОВ
ТАНЯ СИМЕОНОВА РАДОЕВА
ТАТЯНА ИВАНОВА БРАЙКОВА
ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ПЕЛОВА
ТЕМЕНУЖКА СЪЛЕВА ИЛИЕВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА КУЗМАНОВА
ТЕОДОРА НИКОЛОВА ХИНОВА
ТИХОМИР МИТКОВ ДИМИТРОВ
ТИХОМИР НАНКОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР НИНЧЕВ СИМЕОНОВ
ТОДОР ИВАНОВ НОВАКОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЛАЗАРОВ ЦЪРЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР РУМЕНОВ ТОТЕВ
ТОДОРКА ПЕТКОВА ДРАГАНОВА
ТОДОРКА ПЕТКОВА ЦАНОВА
ТОДОРКА ФИЛЕВА МИТОВА
ТОМО ХРИСТОВ ЦАНКОВ
ТОНИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТОНИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
ТОНИ НИКОЛАЕВ ПРОДАНОВ
ТОНИ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ТОНИ САВКОВ ПЕТКОВ
ТОНИ СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ
ТОНИСЛАВ АНГЕЛОВ ТОНОВ
ТОНКА ВЕЛИЧКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ТОНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОТА МИНКОВА ВЪЛЧЕВА
ТОТКА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
ТОТКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
ТОТКА ЦВЕТОЗАРОВА ОРЛИНОВА
ТОШКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
ТОШКО ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ
ТОШКО МИЛЧЕВ КОЦЕВ
ТЮЛЯЙ САМИР МЕХМЕДОВА
ФАНИ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ФЕРИ ИВАЙЛОВ МИЛЕВ
ФЕРИДЕ ЗДРАВКОВА АСЕНОВА
ФЕЯ АНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ХИНКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ПЕЦЕВА
ХРИСТИНА ПАВЛОВА СТОЙКОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ДАКОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА БРАЙКОВА
ХРИСТИНКА НИКОЛАЕВА ЦОЛОВА
ХРИСТИЯНА БОРИСЛАВОВА БРАЙКОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХИНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДОНЧЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ЙОНЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦВЯТКОВ ХРИСТОВ
ЦАНКА ИВАНОВА ПЕЛОВА
ЦАНКО КОСТАНТИНОВ ВЕЛЕВ
ЦАНО ДРАГАНОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТА НЕДКОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАН БОГДАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ БЪРДАРСКИ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ НИНЧЕВ
ЦВЕТАН СВЕТЛИНОВ СЪЙКОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ДАНЧЕВ
ЦВЕТАНА КЪНЧЕВА ДУНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА СЪЙКОВА
ЦВЕТАНКА МАРИНОВА РАДЕВА
ЦВЕТАНКА НИНОВА ВЪЛОВА
ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА НИНОВА
ЦВЕТЕЛИН ЙОВКОВ ЙОТОВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КИРКОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА МИТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ГРИГОРОВА
ЦВЕТИНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТИНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТИНКА ЦВЕТАНОВА ЦОЛОВА
ЦВЕТОМИР МАРИНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИР СВЕТОСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦВЕТОМИРА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ЦЕЦА ЙОТОВА ПЕТКОВА
ЦЕЦА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЦЕЦА ФЕРДИНАНДОВА ЧАНТОВА
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА ЦОКОВА
ЦЕЦКА ПЕТКОВА ВИТКОВА
ЦОНКА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦОНКА ХРИСТОВА ГЕЧЕВА
ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЮЛИЯ ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
ЮЛИЯН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
ЮЛИЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ
ЮРИ ВЛАДОВ МИТКОВ
ЮРИ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
ЯНИ КРЪСТЕВ ЯНЧЕВ
ЯНИСЛАВ ПЕТКОВ ЯНЧЕВ
ЯНКА АТАНАСОВА АНАСТАСОВА
ЯНКА ЦОНЬОВА ХАДЖИЕВА
ЯШКА ВАСИЛЕВА СЪЙНОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 007
Адрес на избирателната секция: ул.Св.Св.Кирил и Методий“ № 15 – НУ“Инж.Вълков“
.
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДАЛБЕРТ БОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АДАЛБЕРТ ПЕТКОВ АДАЛБЕРТОВ
АДЕЛИН МИХАЙЛОВ ЙОТОВ
АДЕЛИНА ЛЕЧЕЗАРОВА АСЕНОВА
АДРИАН МАРИОВ АЛЕКСИЕВ
АДРИАН МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АИДА АНТОНИЕВА ГЕОРГИЕВА
АКСЕЛ АПОСТОЛОВ ШИБИЛОВ
АКСЕЛ ХАЙРЕДИНОВ ЯНЧЕВ
АКСИНИЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА
АЛБЕНА БИСЕРОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
АЛБЕНА РАДКОВА ВАСИЛЕВА
АЛДИН НАСКОВ МАДЖАРОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР СИДЕРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСИ МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АЛИАН БОНЕВ АСЕНОВ
АЛИАНА ИЛИЕВА АНКОВА
АЛИДА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
АЛИНА АНКОВА РАДЕВА
АЛИС ЕМИЛОВА АСЕНОВА
АЛИЯН МЕРОВ АЛИАНОВ
АЛИЯНА АСЕНОВА ЯНЧЕВА
АНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
АНАТОЛИ АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АНАТОЛИ РАДЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ МАНОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ КЛИМЕНТОВ ГЕЧЕВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
АНДРЕАН ИВАНОВ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
АНДРЕЙ ПЕТКОВ ВЪЛКОВ
АНДРИАН БОРИСОВ МАРИНОВ
АНДРИАН СЪЙКОВ ИСАЕВ
АНДРИЯН АДАЛБЕРТОВ БОНЕВ
АНЕЛИЯ АСПАРУХОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА РАЙКОВА
АНЕЛИЯ ИВОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ РОСЕНОВА АСЕНОВА
АНИ КИРИЛОВА АСЕНОВА
АНИ РАДКОВА СТЕФАНОВА
АНИ САШОВА АТАНАСОВА
АНИТА МИРОСЛАВОВА АСПАРУХОВА
АНИТА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
АНКА ИЛИЕВА СЪЛЕВА
АНКА МАРЧЕЛОВА МИХАЙЛОВА
АНКА РАДЕВА ИЛИЕВА
АНКА ХРИСТОВА ЙОТОВА
АНКО ГАБРИЕЛОВ АСЕНОВ
АННА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
АНТОН ЙОСИФОВ ГЕОРГИЕВ
АНТОН ЛАЗАРОВ МАРИНОВ
АНТОНИО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
АНТОНИО СЕРГЕЕВ СТЕФАНОВ
АРИФЕ СЮЛЕЙМАНОВА САДАРЗАНСКА
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
АСЕН АНДРИАНОВ ДАНЧЕВ
АСЕН МАРИОВ ОГНЯНОВ
АСЕН НАЙДЕНОВ МИЛЕНКОВ
АСПАРУХ СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ
АСПАРУХ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
АСЯ АНЕЛИЕВА НИКОЛОВА
АСЯ МЕТОДИЕВА БЛАГОЕВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЦОЛОВ
АТАНАСКА МАРИНОВА МИЛКОВА
АТАНАСКА МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
АТАНАСКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
АТАНАСКА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА
БАГРЯН АНДРИАНОВ БОРИСОВ
БАГРЯНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
БАЯЗИД САИДОВ САДЪРЗАНСКИ
БЕАТРИЧЕ СТЕФАНОВА АСЕНОВА
БИСТРА АСПАРУХОВА СТЕФАНОВА
БИСТРА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
БЛАГОЙ МАЛИНОВ БЛАГОЕВ
БОГДАН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
БОЖАНА ЦОКОВА ЙОТОВА
БОНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
БОРИС ГЕЦОВ ОГНЯНОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
БОРЯНА АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА
БОРЯНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
БОРЯНА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
БОРЯНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ СПАСОВ
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ ПАНТАЛЕЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА
ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА
ВАЛЕРИ РАДОЕВ ЩЕРИЯНОВ
ВАЛЕРИ САВИЕВ ЛЮБЕНОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВ ЦАНОВ
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА АНДРЕЕВА
ВАЛЯ ПЕТРОВА ДАНОВА
ВАНЯ ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ДАНАИЛОВА ВЪРБАНОВА
ВАСИЛ БОРИСОВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАНОВСКИ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ДУНЧЕВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ДИЛОВ
ВАСИЛ МИЛКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НЕНКОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ НЕНОВ
ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ РАФАИЛОВ ВЪЛОВ
ВАСИЛ СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
ВАСИЛКА КОСТОВА КРЪСТЕВА
ВАТА ДИНКОВА РАДЕВА
ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКО ТОМОВ СИМЕОНОВ
ВЕЛЬО ЙОТОВ ВЕЛЕВ
ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ ОГНЯНОВ
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
ВЕНЦЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИ МИЛЧЕВ ИЛИЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ВЕРГИНИЯ ЗАХАРЧОВА КАМЕНОВА
ВЕРКА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛА ДЕЯНОВА ИЛИЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕСЕЛА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ СЪБОТИНОВ
ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА БАНКОВА
ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ЦЕНКОВА
ВЕСЕЛИНКА ПЕТКОВА ГЕРГОВА
ВЕСЕЛКА ЦВЕТАНОВА ТОМОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕСКО ВЪЛОВ ВАСИЛЕВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВИКТОРИЯ АСПАРУХОВА СТЕФАНОВА
ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ДАНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА СЛАВКОВА ХРИСТОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА
ВЛАДА ЙОТОВА ВАНДОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ КУНЧЕВ
ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЪРБА ПЕТКОВА МОНЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА МАРИНОВА
ГАЛИНА ФИЛИПОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ГЕЧЕВА
ГАНА НЕШЕВА ЦАНОВА
ГАНА ТОМОВА ПЕТРОВА
ГАНКА ЦВЯТКОВА ТОДОРОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ВЪРБАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДОБРИНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТАНЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЦАЧЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ ГЕРЧЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
ГИНА ИВАНОВА МАНДОВА
ГИНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ГИНКА ПЕТРОВА ВЪЛОВА
ГИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ГЮЛА АНГЕЛОВА ПЕХЛИВАНИ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
ДАНАИЛ ИВАЙЛОВ ДАНАИЛОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДОНЧЕВ
ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ДАНОВ
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА ВЪЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ДАНИЕЛА ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ДАНКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ДАРИНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ДАФИНКА ЦЕНОВА ЦВЕТАНОВА
ДАФИНКА ЦОКОВА ЙОНЧЕВА
ДЕЛОН СЪЙКОВ ИСАЕВ
ДЕНИЦА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
ДЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ВЕЛЕВА ЙОТОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ПЛЕША
ДЕТЕЛИНА АНДРЕЕВА ПЕТКОВА
ДЕЯН МИЛЧОВ АЛЕКСИЕВ
ДИАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА-АЛЕКСАНДРОВА
ДИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИАНА ИЛИЕВА ЛЕСИДРЕНСКА
ДИАНА ЦВЕТАНОВА ДОНЧЕВА
ДИЛЯН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
ДИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ДИЛЯНКА МАРИНОВА ПЕШЕВА
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ НЕНКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ НЕНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОМАРЕВСКИ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ ЗДРАВКОВ
ДИМИТЪР ТОМОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМЧО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ДИМЧО СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
ДИНКО ВАСИЛЕВ ДИНКОВ
ДИЯНА АТАНАСОВА ИСАЕВА
ДОБРИНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ДОНКА УЗУНОВА БОРИСОВА
ДОРА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ДРАГИЦА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА
ДРАГОМИР ЦВЕТАНОВ БАНКОВ
ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ПЕТЕЛЕВ
ЕВГЕНИЯ АЛЬОШЕВА МИНКОВА
ЕЛЕНА КРАЧУНОВА НАЧЕВА
ЕЛЕНА МИКОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА БОГДАНОВА
ЕЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНЧЕВА
ЕЛЕОНОРА ЕВГЕНИЕВА ПЕТЕЛЕВА
ЕЛИСАВЕТА СТЕФАНОВА РАДОСЛАВОВА
ЕЛИЦА АНДРИАНОВА АЛИАНОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОСТОВА
ЕМАНУИЛ ТОНЕВ СТАЛИНОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ЙОТОВ
ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ РАНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЙОСИФОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА МАРИОВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА
ЕНЧО ЕМИЛОВ РАДОСЛАВОВ
ЖЕНИ РАДОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
ЗАИМ ИБРАХИМОВ ИБОВ
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
ЗДРАВКО ДАНАИЛОВ ДОНЧЕВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ЗДРАВКО МЕТОДИЕВ МИТКОВ
ЗДРАВКО МИТКОВ ИЛИЕВ
ЗИНАИДА ИСКРЕНОВА МАРИНОВА
ЗИНКА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА
ЗЛАТКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
ЗОРНИЦА ДАНАИЛОВА ПЕТРОВА
ЗУХРИЕ МЕТОВА АСАНОВА
ИВА ЙОРДАНОВА ВЪТКОВА
ИВА РАДОСЛАВОВА ПЕТЕЛЕВА
ИВАЙЛО ВЕЛЕВ ЙОТОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАЙЛО МАРИНОВ ЕФТИМОВ
ИВАЙЛО МИРОСЛАВОВ ИВАЙЛОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ
ИВАЙЛО ЦАКОВ МАНДОВ
ИВАН АНДРЕЕВ ЦВЕТАНОВ
ИВАН БЕРОВ ЙОТОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДРАГОМИРОВ БАНКОВ
ИВАН ИВАНОВ НИКОЛАЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ЯНЧЕВ
ИВАН КОСТОВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЦЕНКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ИВАН ПЕЛОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ КОСТУРСКИ
ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
ИВАНКА БОЖКОВА ЗЛАТЕВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА
ИВАНКА ЙОТОВА СИМЕОНОВА
ИВАНКА НЕШЕВА ДОБРИНОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА РАЛЧЕВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ГЕРГОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ПАЧОВСКА
ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ИВАНКО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ИВЕЛИНА ФЬОДОРОВА ИРИНЕЕВА
ИВЕТА АНТОНИЕВА ИВАЙЛОВА
ИВЕТА ЙОНКОВА ЦВЕТАНОВА
ИВЕТА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ИВЕТА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
ИВО АСЕНОВ МИЛАТИНОВ
ИВО АСПАРУХОВ КИРИЛОВ
ИВО МИЛАТИНОВ ИВОВ
ИЗАБЕЛА МИХАЙЛОВА ИВОВА
ИЛИАН АСЕНОВ ЦАКОВ
ИЛИАНА САШЕВА МИТЕВА
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ СТАНЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЦВЕТКОВ НАЧЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
ИЛОНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ИРЕНА ЦВЕТАНОВА АНТОНОВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
ИСКРА МЕТОДИЕВА МИТКОВА
ИСКРА НИКОЛАЕВА РАНГЕЛОВА
ИСКРА ПЕТРОВА ЙОТОВА
ИСКРА СТОИМЕНОВА ЙОРДАНОВА
ИСКРЕН МЕТОДИЕВ СЪЛЕВ
ЙОАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ЦАНОВА
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ЙОАННА ИВАНОВА ХУМАРСКА
ЙОНКА НЕНЧЕВА ИВАНОВА
ЙОНКА ХРИСТОВА ЙОТОВА
ЙОНКО ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЦАНКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОТОВ
ЙОРДАН СТОИМЕНОВ ГАДЖОВСКИ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАНА МАРИНОВА МИЛКАНЧЕВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ЙОТО ХРИСТОВ ЙОТОВ
ЙОТО ЦВЕТАНОВ ЙОТОВ
КАЛИН САШЕВ СТЕФАНОВ
КАЛИН ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
КАМЕЛИЯ АДАЛБЕРТОВА БОНЕВА
КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА
КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА СПАСОВА
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
КАТЯ БЕЛОВА СТАНЕВА
КАТЯ МАРИОВА КИРИЛОВА
КАТЯ ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛ АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
КИРИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
КОЦИ БОРИСОВ КОЦЕВ
КРАСА ПАВЛОВА ЙОТОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
КРИСТАЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ КУНЧЕВ
КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ
КРЪСТЬО НИКОЛОВ КУНОВ
КРЪСТЬО СТОЯНОВ НИКОЛОВ
КУНА ДИКОВА ЦАНОВА
ЛАЗАР ДИМЧЕВ ВАСИЛЕВ
ЛАТИНКА АЛИЕВА СЕФЕРОВА
ЛЕЧЕЗАР ШИБИЛОВ АСЕНОВ
ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВА БИНЕВА
ЛИДИЯ МАРИНОВА СИМОВА
ЛИЛЯНА БОЙКОВА ВЕЛИЧКОВА
ЛЮБА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ЛЮБКА ПЕЦЕВА ЩЕРИЯНОВА
ЛЮБОМИР ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИРА САШЕВА ЛЮБЕНОВА
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
МАЛИН БЛАГОЕВ АСЕНОВ
МАЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
МАРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЙОТОВА
МАРИАН МИНКОВ ЕМИЛОВ
МАРИАН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ
МАРИЕЛА СТЕФАНОВА МИЛЕНКОВА
МАРИЕЛА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
МАРИЕТА ИЦКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА НИНЧЕВА
МАРИЙКА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА ЙОНЧЕВА
МАРИЙКА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАРИН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
МАРИН НИКОЛОВ НАЧЕВ
МАРИН ЦВЕТАНОВ ЙОЛОВ
МАРИО ФИЛИПОВ БИНЕВ
МАРИЯ БАТЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОНЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕРГОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТЕЛЕВА
МАРИЯ МАРИНОВА РАДЕВА
МАРИЯ МИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ ПАВЛИНОВА СТОЙКОВА
МАРИЯ ПАНОВА МАРКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ПЪРВАНОВА ЦАНОВА
МАРИЯН МАРИОВ ОГНЯНОВ
МАРИЯНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
МАРКО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
МАРТИН ЮЛИАНОВ БАНКОВ
МАРТИНА САВОВА ЛЮБЕНОВА
МАРУСЯ ИВАНОВА НЕЦОВА
МАРЧЕЛО СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
МАЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МАЯ ИВАНОВА АСЕНОВА
МАЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
МАЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
МЕРИ ИВОВА ЯНЧЕВА
МЕРИ МИЛАНОВА ИВАНОВА
МЕТОДИ МИТКОВ МАРИНОВ
МЕТОДИ НИКОЛАЕВ МЕТОДИЕВ
МИГЛЕНА ДИЛЯНОВА ГЕОРГИЕВА
МИГЛЕНА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
МИГЛЕНА ЮЛИЯНОВА ЦАКОВА
МИЛАНКА ХРИСТОВА ВЪЛОВА
МИЛАТИН ИВОВ АСЕНОВ
МИЛЕН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МИЛЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
МИЛКА АТАНАСОВА ТОНЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
МИЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МИЛЧО ИЛИЕВ РАЧЕВ
МИЛЧО КИРОВ АЛЕКСИЕВ
МИЛЧО ТИНЕВ ЙОСИФОВ
МИМА МИНКОВА ЕМИЛОВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ СЕРГЕЕВ АСПАРУХОВ
МИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛИН
МИТКО МИТЕВ ГОШЕВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ИВОВ АСПАРУХОВ
МИХАЛКА МИХОВА ЛАКОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ВРАЧАНСКА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТЕЛЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ГЕШЕВА
НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА КЪНЕВА-ИВАНОВА
НАДИЕ ЕМИЛОВА РАДЕВА
НАДКА ЛИЛОВА ВАСИЛЕВА
НАДКА НАНОВА ЦВЕТКОВА
НАТАЛИ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
НАТАША ДАФИНОВА РАЧЕВА
НАТАША ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
НЕВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
НЕВЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
НЕЛИ ВАЛЕРИЕВА РАДОЕВА
НЕЛИ ВЕЛИЧКОВА ДИНОВА
НЕЛИ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
НЕЛИ НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
НЕЦА ВАСИЛЕВА ВЪЛОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЦОКОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДОБРИНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕНОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ СПАСОВ
НИКОЛАЙ РАДОЕВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЙОВЧЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦАНКОВ МИШЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА МИШЕВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА НЕНОВА
НИКОЛИНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
НИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
НИНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ПАВЛИН ПАВЛИНОВ ТОДОРОВ
ПАВЛИН ТОДОРОВ МАРКОВ
ПАВЛИНА АНТОНОВА НЕНОВА
ПАВЛИНА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА
ПАВЛИНА ПЕТКОВА ТОЧКОВА
ПАНТАЛЕЙ СИМЕОНОВ ПАНОВ
ПАРАСКЕВА ДИМЧЕВА СИМЕОНОВА
ПАРАСКЕВА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА
ПЕНКА ЕНЧЕВА ВЪЛОВА
ПЕНКА ЕФТИМОВА ЦАНКОВА
ПЕНКА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ПЕТКОВА ДУНЧЕВА
ПЕНКА ПЕШЕВА НЕДКОВА
ПЕТКА БРАТАНОВА ВЪЛОВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ЙОТОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ ИВАНОВ
ПЕТКО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ НЕНОВ
ПЕТКО СПАСОВ РАДЕВ
ПЕТКО СТАНЕВ НЕНОВ
ПЕТКО СТОЙКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ВЪЛОВ
ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЙОНЧЕВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДРАЖЕВ
ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР КОСТОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТЕЛЕВ
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
ПЕТЪР ПЕТЬОВ ПЕТЕЛЕВ
ПЕТЪР ПЕЦЕВ МАРИНОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТАНЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ПЕТЬО ПЕТРОВ ПЕТЕЛЕВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ЛИЛОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ПЕЦИ МАРИНОВ ВЪРБАНОВ
ПЕШКА ПЕТКОВА СТОЕВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАТЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН СТОИМЕНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ПОЛИНА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА КОСТАДИНОВА
ПОЛЯ КИРИЛОВА ДОБРИНОВА
ПОЛЯ НИКОЛАЕВА РАЛЧЕВА
ПРЕСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ЦАНОВ
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ЙОТОВ
РАДКА ПЕТКОВА СТАНКОВА
РАДКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
РАДКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
РАДКА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
РАДОЙ ВАЛЕРИЕВ РАДОЕВ
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
РАЙКО ПЕТКОВ СТОЙКОВ
РАЙНА БОРИСОВА БАНКОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА СТОЕВА
РАЛИЦА РАДОСЛАВОВА МЕТОДИЕВА
РАМИС ЕМИЛОВ РАДЕВ
РЕНА АНТОНОВА МАРИНОВА
РЕНЕТА СТЕФАНОВА РАДОСЛАВОВА
РЕНИ САШЕВА ИВАНОВА
РЕНИ ЮЛИАНОВА БАНКОВА
РОЗАЛИЯ ЕМИЛОВА РАДОСЛАВОВА
РОСЕН АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
РОСЕН ДЕЛОНОВ ИСАЕВ
РОСИЦА МИТКОВА ТОНЧЕВА
РОСИЦА СЛАВЕВА АСЕНОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
РУМЕН ЕМИЛОВ БОНЖЕВ
РУМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕНА МАЛИНОВА ВЛАДИМИРОВА
РУМЯНА МАРИОВА КИРИЛОВА
РУМЯНА НАНКОВА ХРИСТОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
САВКА БОРИСОВА ГЕЦОВА
САМИР КЕЗИМОВ МАХМУДОВ
САНДРЕЛА СТЕФАНОВА САШЕВА
САНЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
САШО ИВОВ АСПАРУХОВ
СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
СВЕТЛА ТОТЕВА АНГЕЛОВА
СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ
СЕВДАЛИН ЕМИЛОВ РАДОСЛАВОВ
СЕРАФИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА
СИДЕР АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
СИЙКА РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
СИЙКА СЕВДОВА АСЕНОВА
СИЛВЕСТЪР АНДРИЯНОВ АЛЕКСИЕВ
СИЛВИЯ ДИМЧЕВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
СИМЕОН КАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СИМЕОН НИКОЛОВ НИНЧЕВ
СИМЕОН ПАНТАЛЕЕВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ПАНТАЛЕЕВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
СИМЕОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
СИМЕОНКА КОСТОВА КОМАРЕВСКА
СЛАВКО АСЕНОВ ИЛИЕВ
СЛАВЧО МАРИНОВ ЙОЛОВ
СНЕЖАНА ИВАНОВА ЙОЛОВА
СНЕЖАНА ТОДОРОВА ВЪРБАНОВА
СНЕЖАНКА МАРИНОВА ТОДОРОВА
СОНЯ МЕТОДИЕВА ДАНЧЕВА
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТАНЧЕВ
СТАНИСЛАВ МАРИНОВ ВЪРБАНОВ
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
СТАНКА ДАНОВА ИВАНОВА
СТАНКО ЦВЯТКОВ ЗЛАТЕВ
СТЕНЛИ САШЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН АДАЛБЕРТОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ БОРИСОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ
СТЕФАН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ЙОНЧЕВ
СТЕФАН РАДОСЛАВОВ РАЙКОВ
СТЕФАНА КОЛЕВА ЦОЛОВА
СТЕФАНА ТОДОРОВА ЦОКОВА
СТЕФАНКА БОРИСОВА ЦЕКОВА
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
СТЕФАНКА СТОЯНОВА НАЧЕВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА-КУНЧЕВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
СТЕФКА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА
СТИЛИЯН АНАТОЛИЕВ РАДЕВ
СТИЛИЯН АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТИЛИЯН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
СТИЛИЯН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
СТОИЛКА ПЕТКОВА ЦАЧЕВА
СТОИМЕН ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ
СТОЙКО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН ХРИСТОВ ЙОВЧЕВ
СТОЯНА СТЕФАНОВА ЙОНЧЕВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
СТОЯНЧО ПЕТКОВ СТОЯНЧЕВ
СЪБКА ВЕСЕЛИНОВА АСПАРУХОВА
СЪБКА ДОЧЕВА ПЕТКОВА
СЪЙКО ИСАЕВ СЪЙКОВ
СЮЗАН ЗДРАВКОВА МИТКОВА
СЮЗЪН САШЕВА МАНОЛОВА
ТАКО РАДЕВ ДИМИТРОВ
ТАНЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ТАНЯ БОГДАНОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ДОЧЕВА СТОЯНОВА
ТАНЯ ПАНЧЕВА СТОИМЕНОВА
ТАНЯ ЯНЕКОВА СИМЕОНОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА ЛАЛЕВА МАНОВА
ТАТЯНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛАЕВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕРГОВА ИЛИЕВА
ТЕОДОР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ТЕОДОРА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА
ТИНКА ДИМЧЕВА ВАСИЛЕВА
ТИНКА МАРИНОВА ЦОКОВА
ТОДОРКА КРЪСТЕВА ЦАНОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ЙОЛОВА
ТОМА ВЕЛИЧКОВ ТОМОВ
ТОНИ ДИНКОВ ВАСИЛЕВ
ТОНИ НЕДЕВ ИВАНОВ
ТОНИ ПАВЛИНОВ ТОДОРОВ
ТОНИ СТЕФАНОВ ТОНОВ
ТОНКА СЛАВЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ТОНЧО ПАНТАЛЕЕВ ТОНЧЕВ
ТОНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ТОШКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
УЛЯНА МАКСИМОВА КИТАНОВА
ФАНИ АСЕНОВА ЦАКОВА-БОРИСОВА
ФАНИ ИЛИЕВА ЯВОРОВА
ФАНИ МЕХМЕДОВА ИБОВА
ФАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ФИЛИП МЕТОДИЕВ БИНЕВ
ФИЛКА ХРИСТОСКОВА КЪРЧАКОВА
ФИЛКО МИХАЙЛОВ ЙОТОВ
ХАЙРЕДИН АЛИПИЕВ ЯНЧЕВ
ХРИСТИНА ДИЯНОВА ЦВЕТАНОВА
ХРИСТИНА ЛИЛОВА ПЕТКОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ НЕНОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОСИФОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОТОВ ЦВЕТАНОВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ ПЕТЕЛЕВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПАВЛИНОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СОТИРОВ СОТИРОВ
ЦАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ЦАНКА МИКОВА МАЧЕВА
ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ДОБРИНОВ
ЦВЕТА КЪНЧЕВА ЦАНКОВА
ЦВЕТАН АНТОНОВ ДИНОВ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ РАФАИЛОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПАЧОВСКИ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ДРАГОМИРОВ БАНКОВ
ЦВЕТАН ЕВГЕНИЕВ ПЕТЕЛЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ХУМАРСКИ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ЙОНКОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН КИРИЛОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ПЕШОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАНА ДАНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ЦВЕТАНА ЦАНОВА ЙОЛОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ОГНЯНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА КУНОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИН ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРИНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА КРЪСТЕВА КУНЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА МУТОВА ЮМЕРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОШЕВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТИНКА ИВАНОВА ДОКОВА
ЦВЕТИНКА ИВАНОВА КОСТОВА-СТЕФАНОВА
ЦВЕТИНКА ИВАНОВА НИКОЛАЕВА
ЦВЕТОМИРА СЛАВЧЕВА ЙОЛОВА
ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
ЦОНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ДИНОВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ШЕЙХАН СТЕФАНОВ САШЕВ
ЮЛИЯ МИЛЧЕВА ЙОТОВА
ЯНЕК СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
ЯНКА КРЪСТЕВА БАНКОВА
ЯНКА ЦОКОВА ЙОВЧЕВА
ЯНКО ПАВЛИНОВ ТОДОРОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 008
Адрес на избирателната секция: УЛ.“Св.Св.Кирил и Методий“ № 43 – ЦДГ“Слънце“

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДЕЛИН МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
АДЕЛИНА АНТОНИЕВА МИРОСЛАВОВА
АДЕЛИНА ЕМИЛОВА АНДРИЯНОВА
АДЕЛИНА ЛИЧКОВА МАРИНОВА
АЙДЪН ИВАНОВ АСЕНОВ
АЛБЕНА ИВАНОВА МИТОВА
АЛБЕНА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
АЛБЕНА НЕНЧЕВА СЛАВЧЕВА
АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ЙОСИФОВА
АЛБЕРТ МЛАДЕНОВ ПАНОВ
АЛБЕРТО АЛДИНОВ РАДЕВ
АЛДИН АНГЕЛОВ РАДЕВ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕМИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР АНКОВ РАДОСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ РАДОСЛАВОВ
АЛИАН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
АЛИАНА ИЛИЕВА РАШЕВА
АЛИНА ИВОВА БОРИСОВА
АМЕД ВЕЛИНОВ РУМЕНОВ
АНА БОГДАНОВА ИЛИЕВА
АНА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
АНА НИКОЛАЕВА СЪБОТИНОВА
АНАТОЛИ КРАСИМИРОВ АСЕНОВ
АНАТОЛИ КРАСИМИРОВ ЦЕКОВ
АНАТОЛИЙ КАДРИЕВ ДЖЕВДЖЕТОВ
АНАХИТА АЛЬОШЕВА РАДЕВА
АНГЕЛ МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ КОЧЕВ
АНГЕЛ РАДЕВ СИМЕОНОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ АСПАРУХОВ
АНДРЕЙ ФЕТОВ МОЛЛОВ
АНДРИАН КЕСИМОВ КЕСЬОВ
АНДРИАНА АСПАРУХОВА БОРИСОВА
АНДРИЯН АЛЕКСИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АНДРИЯН ЛИЧОВ КАЛИНОВ
АНЕЛИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
АНЕЛИЯ МАРИНОВА КИРИЛОВА
АНЕЛИЯ МИРОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ НАДКОВА СЪЛЕВА
АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА КАМЕНОВА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА БЕЛЧЕВА
АНЕТА КАЛИНОВА ИВАНОВА
АНЕТА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
АНЖЕЛА АСЕНОВА РАДЕВА
АНЖЕЛА АСПАРУХОВА БОРИСОВА
АНЖЕЛА ОГНЯНОВА ТРАЙКОВА
АНИ БОРИСЛАВОВА ЯНКОВА
АНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
АНКА МАРКОВА МИХАЙЛОВА
АНКА СТЕФАНОВА САВОВА
АНКО АЛЕКСАНДРОВ РАДОСЛАВОВ
АНКО РАДОСЛАВОВ РАДОСЛАВОВ
АННА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
АНТОН БЕРНАРДОВ ИЛИЕВ
АНТОН МИШЕВ СЛАВЧЕВ
АНТОНИО БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ
АНЧЕ САШЕВА ИЛИЕВА
АСАН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АСЕН МАРИНОВ ЕМИЛОВ
АСЕН МИРОСЛАВОВ АЛЕНОВ
АСЕН НИКОЛАЕВ ЙОСИФОВ
АСЕН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
АСИАН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
АСПАРУХ КИРИЛОВ ЕМИЛОВ
АСЯ ВЕЛЬОВА ВЛАДИМИРОВА
АСЯ ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
АСЯ ИВОВА АСЕНОВА
АСЯ ЛАКОВА БОРИСОВА
АСЯ МАРЧЕЛОВА ДЖИНГОВА
АСЯ МЕТОДИЕВА АСЕНОВА
АСЯ РАДОСЛАВОВА МОЛЛОВА
АТАНАС ГЕРОВ ЛЕКОВ
АТАНАС САШЕВ АНГЕЛОВ
АТАНАСКА КАМЕНОВА АТАНАСОВА
БИЛЯНА ИВОВА НИНОВА
БИРХАН ИСМАИЛОВ АЛИЕВ
БИСЕР ДАНАИЛОВ МЛАДЕНОВ
БИСЕР КОЦЕВ БОРИСОВ
БИСЕР МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
БИСЕР СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
БИСЕР ХРИСТОВ ИЛИЙЧЕВ
БИСТРА АСПАРУХОВА МАРИНОВА
БИСТРА ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
БИСТРА МАРИНОВА РАДОЕВА
БОГДАНА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА
БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЙКОВ
БОРИС БОРИСОВ ИВАНОВ
БОРИС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИС ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
БОРИС СИМОВ МАРИНОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
БОРИСЛАВ КАЛИНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ КОЦЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛИНОВ ЛОЗАНОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
БОРИСЛАВА МИШЕВА СЛАВЧЕВА
БОРЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
БОРЯНА БОРИСОВА ИВАНОВА
БОЧО ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ АДАЛБЕРТОВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ЯНЧЕВ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ЗОРИНОВА КОСТОВА
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА КАМЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ТИНКОВА ЙОСИФОВА
ВАЛТЕР МАРИНОВ СТАНЧЕВ
ВАНЬО КОЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВАНЮША ДИМЧЕВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛ МАРКОВ СЛАВЧЕВ
ВАСИЛ СИМОВ МАРИНОВ
ВАСИЛ СТАНЧЕВ ИЛИЕВ
ВАСКА ВАСИЛЕВА ГОШЕВА
ВАСКА РАДОЕВА ВАСИЛЕВА
ВАСКА ХРИСТОВА ЗАРКОВА
ВАСКО КАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСЯ ЛИЧКОВА КАМЕНОВА
ВАСЯ НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
ВАЧО ЛАЗАРОВ ВАЧОВ
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА
ВЕЛИЧКО КРАСИМИРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИЧКО ЛАЗАРОВ ВАЧОВ
ВЕЛКО ВАЛЕНТИНОВ ЗОРИНОВ
ВЕЛКО МИТКОВ ТОДОРОВ
ВЕЛКО ПАНТАЛЕЕВ ПАНОВ
ВЕЛКО РАДОЕВ ВЕЛКОВ
ВЕЛКО ТОДОРОВ РАДОЕВ
ВЕЛКО ТОШКОВ ВЕЛКОВ
ВЕЛЧО РАДОЕВ ДИМЧЕВ
ВЕЛЬО ПАНЧЕВ ВЕЛЕВ
ВЕЛЬО СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
ВЕНЕРА МАРИНОВА СИМОВА
ВЕНЕРА СУЗАНОВА АТАНАСОВА
ВЕНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
ВЕНЦИ БОРИСОВ ПЛАМЕНОВ
ВЕНЦИ КАМЕНОВ КАЛИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ДИМЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЙОСИФОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПАЦЕВ АНАТОЛИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ РАДОСЛАВОВ КАМЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ РИТИН МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТЕМЕНУЖКОВ НИКОЛАЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА ВЛАДОВА
ВЕРОНИКА ТЕМЕНУЖКОВА НИКОЛАЕВА
ВЕРОНИКА ЩЕРЯНОВА ДИМЧЕВА
ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА БАНОВА
ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ВИКТОР АНГЕЛОВ КОСТОВ
ВИКТОР ВАЛТЕРОВ МАРИНОВ
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ВИКТОР ИВОВ МЕТОДИЕВ
ВИКТОР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВИКТОР НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
ВИКТОРИЯ АСПАРУХОВА БОРИСОВА
ВИКТОРИЯ ВИХЪРОВА НИКОЛОВА
ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА ЕЗЕКИЕВА
ВИОЛЕТА БЕЖКОВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА МИТКОВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА МИШЕВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА СИМОВА ОГНЯНОВА
ВИТАН ДИКОВ МАРКОВ
ВИХЪР НИНЧЕВ ИЛИЕВ
ВЛАДО МИХАЙЛОВ ВЛАДОВ
ВЛАДО РАДОЕВ ВЕЛКОВ
ВУНКА ИХТИАНДЪРОВА СЪБЕВА
ВЪРБАН БОРИСОВ РАДЕВ
ВЪРБАН ГРИГОРОВ БОРЯНОВ
ВЪРБАН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
ВЪРБАН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
ВЪРБАН СТЕФАНОВ ПАНТАЛЕЕВ
ВЪРБИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ГАЛИН ТРЕНДАФИЛОВ ПАНТАЛЕЕВ
ГАЛИНА АНЕТОВА КАЛИНОВА
ГАЛИНА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
ГАЛИНА СИМЕОНОВА РАДОЕВА
ГАЛЯ МИТКОВА ТОДОРОВА
ГАЛЯ МЮМЮНОВА ЕМИНОВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА КОЧЕВА
ГАЛЯ СТРАХИЛОВА АСЕНОВА
ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КАЛИНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КОЧЕВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РАДОЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ СЕВДЕЛИНОВ САШЕВ
ГЕОРГИЯ ПАНКОВА КАМЕНОВА
ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
ГЕРГИНА МАРКОВА НАЙДЕНОВА
ГИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
ГОСПОДИН АСПАРУХОВ ВАСИЛЕВ
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
ГРИГОР ВЪРБАНОВ ГРИГОРОВ
ГЮЛА АЛЕКСАНДРОВА СЪЛЕВА
ГЮЛА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА
ГЮРО СОНИЕВ АНГЕЛОВ
ДАВИД ХАРИЗАНОВ РАДОЕВ
ДАНАИЛ БИСЕРОВ МЛАДЕНОВ
ДАНАИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ МИТКОВ АСЕНОВ
ДАНАИЛ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ
ДАНАИЛ ПЛАМЕНОВ ДАФЕВ
ДАНАИЛ СТЕФАНОВ КОЧЕВ
ДАНАИЛ ТИНКОВ ЙОСИФОВ
ДАНИЕЛА АНКОВА РАДОСЛАВОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ДАНИЕЛА МИТКОВА ЗОРИНОВА
ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА ПАНОВА
ДАНКА КОЦЕВА СИМОВА
ДАРИНА АНКОВА ДИМИТРОВА
ДАФИН ПЛАМЕНОВ ДАФЕВ
ДАФИНА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА
ДАФИНА ДАФЕВА ТОНЧЕВА
ДАФИНА ИГНАТОВА МИРЧЕВА
ДАФИНА МИЛЧЕВА ВЕЛКОВА
ДАФИНА МЛАДЕНОВА КИРЧЕВА
ДАФИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ДАФИНКА ГРОЗДАНОВА КАМЕНОВА
ДАФИНКА РАДОСЛАВОВА СИМОВА
ДАФИНКА СТАНЧЕВА ИВАНОВА
ДЕНИСЛАВ ВЪРБАНОВ НИКОЛОВ
ДЕНИСЛАВА ДИНКОВА КИСЬОВА
ДЕНИЦА САШЕВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА АРСОВА
ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА РАДУЛОВА
ДЕСИСЛАВА РАДОЕВА МИТКОВА
ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА ПЕНКОВА
ДЕТЕЛИНА ВЛАДОВА РАДОЕВА
ДЕТЕЛИНА КУНЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЕТЕЛИНА МАРИНОВА АНЕВА
ДЕТЕЛИНА МАРИНОВА СИМОВА
ДЕТЕЛИНА МАРИЯНОВА ПАЛЕВА
ДЕТЕЛИНА ЯНЕКОВА СЕРАФИМОВА
ДИАНА АДАЛБЕРТОВА ШАРКОВА
ДИАНА ДАНАИЛОВА ЕМИЛОВА
ДИАНА ДАФИНОВА МЛАДЕНОВА
ДИАНА ИВАНЧОВА КОСТОВА
ДИАНА ОГНЯНОВА НИКОЛОВА
ДИЛЯН КРАСИМИРОВ КОЧЕВ
ДИМИТРИНА МИТКОВА МАРИНОВА
ДИМИТРИНА ПАЧЕВА АНГЕЛОВА
ДИМЧО АСЕНОВ НИКОЛАЕВ
ДИМЧО МАРИНОВ ДИМЧЕВ
ДИЯНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИЯНА СВИЛЕНОВА КАМЕНОВА
ДОБРИНКА МАРИНОВА СИМОВА
ДРАГАНА БОЖКОВА МАСЛИЕВА
ЕВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СЛАВЧЕВА
ЕКАТЕРИНА КОЛЕВА РАДКОВА
ЕКАТЕРИНА НАДКОВА РАДУЛОВА
ЕЛИЦА МАРИЕВА АЛЕКСИЕВА
ЕЛКА КИРИЛОВА ЕМИЛОВА
ЕМАНУИЛ ИВОВ БОРИСОВ
ЕМИЛ АНТОНИЕВ МИРОСЛАВОВ
ЕМИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ЕМИЛ ДАНАИЛОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ ЕВТИМОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ МЕТОДИЕВ КРАСИМИРОВ
ЕМИЛ РУМЯНОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАДОСЛАВОВА
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ГЕРОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МИТКОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА СЪБОТИНОВА
ЕМИЛИЯ РАМАДАНОВА АХМЕДОВА
ЕМИЛИЯ ЩЕРЯНОВА ДИМЧЕВА
ЖАНА АРСОВА ДИМИТРОВА
ЖУЛИЕТА БОРИСОВА ПЛАМЕНОВА
ЗАХАРИ ВИКТОРОВ МАРИНОВ
ЗАХАРИ ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ
ЗАХАРИ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
ЗДРАВКА ПАНТАЛЕЕВА ГЕЦОВА
ЗИНА КИРОВА ДАНЧЕВА
ЗОРНИЦА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ЗОРНИЦА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ЗОЯ АСПАРУХОВА ВАСИЛЕВА
ЗОЯ БОРИСОВА ИВОВА
ЗОЯ ИВАНОВА ИГНАТОВА
ЗОЯ САШЕВА СТЕФАНОВА
ЗОЯ СТОЙКОВА МАРИНОВА
ЗОЯ ТАШКОВА АЛЕКСИЕВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ИВАЙЛО МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ЛЮБЕНОВ
ИВАЙЛО РАДОЕВ МАРИНОВ
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЛИНА МИТКОВА КАЛИНОВА
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ИГНАТОВ АСЕНОВ
ИВАН ЛИЧЕВ КАМЕНОВ
ИВАН МИТКОВ ЗОРИНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ПЕЦЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАНКА СТЕФАНОВА КОЧЕВА
ИВЕТА РАДОЕВА ИВАНОВА
ИВО АНДРЕЕВ КРАСИМИРОВ
ИВО БОРИСОВ МЕТОДИЕВ
ИВО МИХАЙЛОВ ИВОВ
ИЛИЯ ЮЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЯН ЕМИЛОВ ЯВОРОВ
ИЛИЯН МАРИНОВ КУТИНСКИ
ИЛИЯН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ
ИЛИЯН ЯШКОВ ЕМИЛОВ
ИЛИЯНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИЛОНКА МАРИНОВА ЯВОРОВА
ИЛЯАМИЕ СЕФЕРОВА АСКОВА
ИРИНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИСАЙ ПАЦЕВ АНАТОЛИЕВ
ИСКРА ЗАХАРИЕВА МАРИНОВА
ИСКРА СЕРАФИМОВА БЕШКОВА
ИСКРЕН АНДРЕЕВ ФЕТОВ
ИСКРЕН КАМЕЛИЕВ ФЕТОВ
ЙОВКО ОГНЯНОВ ЙОНКОВ
КАЛИНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
КАЛИНКА МИТКОВА КАЛИНОВА
КАЛИЦА КРАСИМИРОВА ФИДАНОВА
КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА ГРОЗДАНОВА
КАМЕЛИЯ КОЦЕВА ИВАНОВА
КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ЙОСИФОВА
КАМЕН АТАНАСОВ КАМЕНОВ
КАМЕН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
КАМЕН СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ
КАМЕНКА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА
КАПКА ВИКТОРОВА СЕРАФИМОВА
КАСАНДРА МАРИЯНОВА ПАЛЕВА
КАТЯ ДИКОВА МАРКОВА
КАТЯ ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
КАТЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
КАТЯ ОГНЯНОВА РАДОСЛАВОВА
КЕНЗИНИО РУМЕНОВ ПЕТРОВ
КИРИЛ ЕМИЛОВ ЯВОРОВ
КИРИЛ МИТКОВ КИРИЛОВ
КОЙЧО НИКОЛАЕВ КОЦЕВ
КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
КОЧО ВЕЛИЧКОВ МИНЧЕВ
КОЧО РУМЕНОВ КОЧЕВ
КРАСИМИР АСПАРУХОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР БЕЛЧЕВ МАРИНОВ
КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
КРАСИМИР КАМЕНОВ АТАНАСОВ
КРАСИМИР КОЧЕВ КОСТОВ
КРАСИМИР РАДОЕВ МАРИНОВ
КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ НИКОЛАЕВ
КРИСТИЯН АДАЛБЕРТОВ АНДРИЯНОВ
КУНКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
КУНЬО ШИБИЛОВ АСЕНОВ
ЛАЗАР ВАЧОВ БЕШКОВ
ЛАКО ЦЕНКОВ КАМЕНОВ
ЛАЛКА ВАСИЛЕВА БЕШКОВА
ЛЕНКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ЛЕШИ ЛЕШЕВ ПЕТРОВ
ЛЕШИ ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ЛИДИЯ НИКОЛАЕВА СЛАВЧЕВА
ЛИДИЯ СЕРАФИМОВА БОРИСОВА
ЛИДКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛИ СТЕФАНОВА ПАНОВА
ЛИЛИ СТЕФАНОВА ПАНТАЛЕЕВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА АСПАРУХОВА АТАНАСОВА
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЛЯНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА МАРИЯНОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА МИЛЧЕВА МИНЧЕВА
ЛИЛЯНА МИШЕВА МАРИНОВА
ЛИЛЯНА ТРЕНДАФИЛОВА ПАНТАЛЕЕВА
ЛИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЛИЧКО МАРИНОВ МАРИНОВ
ЛИЧО КАЛИНОВ ИВАНОВ
ЛИЧО МИЛКОВ ТОШЕВ
ЛИЧО МИТКОВ КАЛИНОВ
ЛИЧО ЯНИН КАМЕНОВ
ЛОЗАН ЛИЧЕВ ТОШЕВ
ЛОЗАН СЛАВЧЕВ ДИМЧЕВ
ЛОЗАН ТАШКОВ АЛЕКСИЕВ
ЛЪЧЕЗАР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБКА МИХАЙЛОВА ПЕЦЕВА
ЛЮБКА НИКОЛАЕВА БАНОВА
ЛЮБЧО ВАЛЕНТИНОВ ЗОРИНОВ
ЛЮБЧО ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
ЛЮДМИЛ БОЙКОВ ВЕЛИЧКОВ
ЛЮДМИЛ ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛ СИЛВОВ ЯНЧЕВ
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА ТРАЙКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА РАДУЛОВА
МАЛВИНА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
МАЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА
МАЛИНА МАРИНОВА НИКОЛАЕВА
МАНУЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
МАРГИТА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
МАРИЕЛА ВЛАДОВА МИТКОВА
МАРИЕЛА ИЛИЕВА ЮЛИЕВА
МАРИЕЛА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА АТАНАСОВА ФИЛИПОВА
МАРИН АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ
МАРИН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
МАРИН ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ
МАРИН ВЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
МАРИН ГОСПОДИНОВ АСПАРУХОВ
МАРИН ДИМЧЕВ ВАСИЛЕВ
МАРИН ДИМЧЕВ МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ ВЕЛИНОВ
МАРИН НИКОЛОВ МАРИНОВ
МАРИН СИМОВ МАРИНОВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИН ЮРИЕВ СЛАВЧЕВ
МАРИНА СЕРГЕЕВА МАРИНОВА
МАРИО АЛЕКСИЕВ МИХАЙЛОВ
МАРИЯ МИТОВА РАЧЕВА
МАРИЯ МИШЕВА МАРИНОВА
МАРИЯ МЛАДЕНОВА РАДОСЛАВОВА
МАРИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
МАРИЯН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА ДИМЧОВА РАДОСЛАВОВА
МАРИЯНА РУМЕНОВА ДАЙЧОВА
МАРСЕЛ АНДРИАНОВ КЕСЬОВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
МАРТИН СТЕФАНОВ МИНЕВ
МАЯ ДИМЧОВА МАРИНОВА
МАЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА
МАЯ ПАВЛИНОВА ТОДОРОВА
МАЯ ТЕНЕВА МЛАДЕНОВА
МЕЛИНА ЕМИЛОВА КРАСИМИРОВА
МЕЛИХАД ЕМИЛОВ КРАСИМИРОВ
МЕРИ САШЕВА АНГЕЛОВА
МЕТОДИ АРСОВ МИТЕВ
МЕТОДИ ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ
МЕТОДИ КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
МЕТОДИ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ
МИГЛЕН АТАНАСОВ САШЕВ
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
МИГЛЕНА ДИМЧЕВА КОЦЕВА
МИГЛЕНА НАДЕВА ИГНАТОВА
МИГЛЕНА ЯРОСЛАВОВА ЗОРИНОВА
МИГРЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
МИКА ЗОРИНОВА АБЛЕНКОВА
МИКА МАРИНОВА КИРОВА
МИКА МАРИНОВА ОГНЯНОВА
МИКА СИМЕОНОВА ВЕЛИНОВА
МИЛЕНА ЛАЗАРОВА ВАЧОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
МИЛКА МИТКОВА НИКОЛОВА
МИЛКА НИКОЛАЕВА ДИМЧЕВА
МИЛКА ПЕЦЕВА МИТКОВА
МИЛКА СТАНЧЕВА КАЛИНОВА
МИЛЧО МИХАЙЛОВ МИРОСЛАВОВ
МИМА КРАСИМИРОВА БЕЛЧЕВА
МИМА ПАНОВА ГОШЕВА
МИМА ПАНЧЕВА НИКОЛАЕВА
МИМИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
МИНКО МАРКОВ СЛАВЧЕВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШЕЙНОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МЕТОДИЕВ
МИРОСЛАВ РУМЕНОВ МИТКОВ
МИРОСЛАВА ВЕЛКОВА ТОДОРОВА
МИТКО ВЕЛКОВ ТОДОРОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИТКО ЗОРИНОВ КОСТОВ
МИТКО КАЛИНОВ КАМЕНОВ
МИТКО КИРИЛОВ МИТКОВ
МИТКО ЛЕШЕВ ПЕТРОВ
МИТКО ЛИЧЕВ КАМЕНОВ
МИТКО РАДОЕВ ВЕЛКОВ
МИТКО РАДОЕВ МИТКОВ
МИТКО ТОДОРОВ РАДОЕВ
МИХАИЛ АСЕНОВ СТЕФАНОВ
МИХАИЛ ВЛАДОВ РАДОЕВ
МИХАИЛ ИВОВ БЕЛЧЕВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ТРАЙКОВ
МИХАИЛ ПЕЦЕВ ИВАНОВ
МИЦА МАРИНОВА МИНЧЕВА
МИШО ОГНЯНОВ МАРИНОВ
МИШО САШЕВ СЛАВЧЕВ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
МЛАДЕН КЕСИМОВ КЕСЬОВ
МЛАДЕН ПАНКОВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН ПАНОВ ПЕНКОВ
МЛАДЕН РАДОЕВ МИТКОВ
МОКРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ИВАНОВА
МЮРХЕТ АЛЕКСАНДРОВ МИРОСЛАВОВ
НАДЕЖДА БОРИСОВА РАДОСЛАВОВА
НАДКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА МИХАЙЛОВА ТРАЙКОВА
НАНСИ ВЛАДОВА АЛЕНОВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
НАТАЛИЯ КОЧЕВА КОСТОВА
НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА
НАТАЛИЯ ПЕНКОВА НИКОЛОВА
НАТАЛИЯ СЛАВЧЕВА МАРИНОВА
НАТАША ДАФИНОВА МАРИНОВА
НАТАША КРАСИМИРОВА БЕЛЧЕВА
НАТАША МЛАДЕНОВА РАДОЕВА
НАТАША ТОНЧЕВА БОРИСОВА
НАТАШКА МИТКОВА РАДОЕВА
НАЧО ПЕТКОВ НИНОВ
НЕВЯН НИКОЛОВ ТРАЙКОВ
НЕЛИ КРАСИМИРОВА БЕЛЧЕВА
НЕЛИ СИМЕОНОВА РАДОЕВА
НИКОЛА КОЧЕВ ПАВЛОВ
НИКОЛА НИКОЛОВ ПЕНКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КОСТОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ СЛАВЧЕВ
НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЧЕВ ПАНТАЛЕЕВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ МИЛКОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ РАДОЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТРАЙКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТРАЙКОВ
НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ДИМЧЕВ
НИКОЛИНА ЛОЗАНОВА ИЛИЕВА
НИКОЛИНА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ОГНЯН ЙОНКОВ РАДУЛОВ
ОГНЯН ЛИЧКОВ МАРИНОВ
ОГНЯН МАРИНОВ МАРИНОВ
ОРЛИН АЛЦЕКОВ АНГЕЛОВ
ОФЕЛИЯ СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА
ПАВЕЛ ЯНЧЕВ ПАЛЕВ
ПАВЛИН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
ПАВЛИН БОРИСОВ ИВАНОВ
ПАВЛИН ОГНЯНОВ ЙОНКОВ
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ПАВЛИНА МЛАДЕНОВА КАМЕНОВА
ПАВЛИНА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
ПАВЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНА СЛАВЧЕВА РАДОЕВА
ПАНКО ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
ПАНО РОЗЕВ ПАНОВ
ПАНТАЛЕЙ ПАНОВ ПЕНКОВ
ПАНЧО ВЕЛЕВ СЛАВЧЕВ
ПАРАСКЕВА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ПАРАСКЕВА СЛАВЧОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПАРАШКЕВА ВЪРБАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПАУНА ЗАХАРИЕВА СЕРАФИМОВА
ПАУНА СЕРАФИМОВА КОСТОВА
ПАШО РАДОСЛАВОВ МИНЧЕВ
ПЕНА КОСТОВА ЧИПОВА
ПЕНКА МИЛКОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ПЕРСИАН КРАСИМИРОВ ВЕЛИЧКОВ
ПЕРСИЯН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКАНА ПЕТРОВА РАДОЕВА
ПЕТРАНА ОГНЯНОВА РАДОСЛАВОВА
ПЕТЪР ВЛАДОВ РАДОЕВ
ПЕТЯ ВЕЛИНОВА РУМЕНОВА
ПЕЦИ МИТКОВ ИВАНОВ
ПИРИН КАМЕНОВ ПИРИНОВ
ПЛАМЕН ДАФЕВ СТАНЧЕВ
ПЛАМЕН ЗАХАРИЕВ СЕРАФИМОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЙОСИФОВ
ПЛАМЕН СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕНКА ФИЛИПОВА ЕМИЛОВА
РАДКА ГОРАНОВА МАРИНОВА
РАДОЙ КРАСИМИРОВ РАДОЕВ
РАДОЙ МАРИНОВ ИЛИЙЧЕВ
РАДОЙ МИТКОВ РАДОЕВ
РАДОЙ НИКОЛАЕВ МИТКОВ
РАДОЙ НИКОЛАЕВ РАДОЕВ
РАДОСЛАВ АСЕНОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ СИМОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
РАДОСЛАВ ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ
РАДОСЛАВ МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
РАДОСЛАВ ПАШОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ СИМОВ
РАДОСЛАВ СИМОВ МАРИНОВ
РАДОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
РАДОСЛАВА РАДОСЛАВОВА НИКОЛАЕВА
РАЙНА ДИМЧЕВА КАМЕНОВА
РАЙНА ЦЕКОВА АНТОВА
РАЛИЦА ГЮЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЛИЦА САШЕВА СЛАВЧЕВА
РЕВЕКА РАДОСЛАВОВА ЛЮБЕНОВА
РЕДЖЕП АЛЕКСАНДРОВ РАДОСЛАВОВ
РЕЙХАН РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ
РИЛКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
РИЛКА АСПАРУХОВА ВАСИЛЕВА
РИЛКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
РИЛКА ЩЕРЯНОВА ДИМЧЕВА
РИТА МАРИНОВА МАРИНОВА
РИЧАРД ПАНОВ ПАНОВ
РОЗА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
РОЗА ДИМИТРОВА КРУМОВА
РОЗА ИВАНОВА ИВАНОВА
РОЗА МАРИНОВА НИКОЛОВА
РОЗА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
РОЗА РАДОЕВА ИВАНОВА
РОКСАНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
РОЛИЕТА БОРИСОВА СЕРАФИМОВА
РОСЕН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ
РОСИЦА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
РУМЕН МИТКОВ КАЛЧЕВ
РУМЕН ТИНКОВ ТОНЧЕВ
РУМЯНА АТАНАСОВА ГЕРОВА
РУМЯНА РУМЕНОВА ОГНЯНОВА
САНЯ РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
САРА БОРИСОВА ИВАНОВА
САРА СЕРГЕЕВА ПЕЦЕВА
САША ФИЛИПОВА МЕТОДИЕВА
САШО КРАСИМИРОВ АСПАРУХОВ
СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА МЕТОДИЕВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА АСЕНОВА
СВЕТЛИН МИХАИЛОВ АСЕНОВ
СВЕТОСЛАВ ГОСПОДИНОВ АСПАРУХОВ
СВЕТОСЛАВ ДАНАИЛОВ МЛАДЕНОВ
СВЕТОСЛАВ НАЙДЕНОВ ШОНДРОВ
СЕВДА ВЕЛКОВА РАДОЕВА
СЕВДА ВЪРБАНОВА ВЛАДИМИРОВА
СЕВДА ЛЮБЕНОВА СЕРГЕЕВА
СЕВДЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ПАНТАЛЕЕВА
СЕВЕРИН ЮЛИЯНОВ АБЛЕНКОВ
СЕВЕРИНА РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
СЕВЕРИНА ЯВОРОВА САШЕВА
СЕДЕФА АДАЛБЕРТОВА МАРИНОВА
СЕРАФИМ ЗАХАРИЕВ СЕРАФИМОВ
СЕРАФИМ ЯНЕКОВ СЕРАФИМОВ
СЕРАФИМА МИТКОВА ЗОРИНОВА
СЕРАФИМКА СЕРАФИМОВА ИВАНОВА
СЕРГЕЙ АСЕНОВ ЙОСИФОВ
СЕРГЕЙ БОЯНОВ ГОШЕВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ БАНОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ ПЕТРОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ ВАСИЛЕВ
СИЙКА ДИМИТРОВА ЕМИЛОВА
СИЛВА ДАНАИЛОВА ЕМИЛОВА
СИЛВА ЯНЧЕВА ПАВЛОВА
СИЛВЕСТЪР СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ ВАЧОВА БЕШКОВА
СИЛВИЯ ДИМЧЕВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА СЕРАФИМОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА СЛАВЧЕВА
СИЛВИЯ СЛАВЧОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ СПАСОВА МЕТОДИЕВА
СИЛВИЯ ТАШКОВА АЛЕКСИЕВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
СИМЕОН МЛАДЕНОВ КАМЕНОВ
СИМЕОН ТРАЙКОВ КОЦЕВ
СИМЕОН ХРИСТИНОВ КОЧЕВ
СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
СИМО НИКОЛАЕВ ТРАЙКОВ
СЛАВЕНКА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА
СЛАВКА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИЧКОВА
СЛАВКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
СЛАВКА ВЕЛИЧКОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА РАДКОВА
СЛАВКА КАМЕНОВА АДАЛБЕРТОВА
СЛАВКА КИРИЛОВА АСЕНОВА
СЛАВКА МИТКОВА ПАНТАЛЕЕВА
СЛАВКА МЛАДЕНОВА СТАНЧЕВА
СЛАВКА СТАНЧЕВА КАЛИНОВА
СЛАВКА ТОШКОВА ХРИСТОВА
СЛАВКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
СЛАВЧО АСЕНОВ МИШЕВ
СЛАВЧО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
СЛАВЧО ДИМЧЕВ МАРИНОВ
СЛАВЧО ЕМИЛОВ ДАНАИЛОВ
СЛАВЧО МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЛАВЧО МАРИНОВ СИМОВ
СЛАВЧО НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
СЛАВЧО СЕРГЕЕВ ВАСИЛЕВ
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА РАДКОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
СОНЯ АСЕНОВА МИШЕВА
СОНЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
СОНЯ РАДОЕВА МИТКОВА
СРЕБРА ТЕНЕВА МЛАДЕНОВА
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
СТЕЛА ЮЛИЯНОВА РАДОЕВА
СТЕФАН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ КОЧЕВ
СТЕФАН ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
СТЕФАНИ ГЕРГИНОВА ПАНОВА
СТИЛИАНА ЧАВДАРОВА МАРИНОВА
СТИЛИЯН БОРИСОВ СИМОВ
СТИЛИЯНА ТОДОРОВА ПЕНКОВА
СТРАХИЛ АСЕНОВ НИКОЛОВ
СТРАХИЛ СТРАХИЛОВ АСЕНОВ
СТРАХИЛ ЦЕНКОВ ПАНТАЛЕЕВ
СУНИТА ВЕЛИНОВА СИМЕОНОВА
СЪЛЗИЦА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ТАНЯ ИВАНОВА КОСТОВА
ТАНЯ ЛИЧОВА КАЛИНОВА
ТАНЯ МАРИНОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА ПАНТАЛЕЕВА ПАНОВА
ТАШКО АЛЕКСИЕВ ХРИСТОВ
ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА СЪЛЕВА
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА МАРИНОВА
ТЕМЕНУЖКА НИКОЛАЕВА ЙОСИФОВА
ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА КАМЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА НИКОЛАЕВА
ТИНКА ВЕЛИНОВА РУМЕНОВА
ТИНКА КОСТОВА КАМЕНОВА
ТИНКА КОЧЕВА ТОНЧЕВА
ТИНКА МАРИНОВА СИМОВА
ТИНКА ПЕТРОВА СТОЙКОВА
ТИНТЯВА БОРИСОВА ИЛИЕВА
ТИНТЯВА ГРИГОРОВА МАРИНОВА
ТОДОР ТАШКОВ АЛЕКСИЕВ
ТОЛИ СЛАВКОВ ТАШКОВ
ТОНИСЛАВ ДИМЧЕВ СИМЕОНОВ
ТОНКА ВАСИЛЕВА СЕРГЕЕВА
ТОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ТОНЧО ТЕМЕНУЖКОВ БОРИСОВ
ТОТА ПЕТКОВА НАЧЕВА
ТОШКО ВЕЛКОВ РАДОЕВ
ТОШКО ДИМЧЕВ ВАСИЛЕВ
ТОШКО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ТРЕНДАФИЛ ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
ТРЕНДАФИЛ РАДОСЛАВОВ НИКОЛАЕВ
ФАНИ ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
ФАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ФАНКА АСЕНОВА МИШЕВА
ФАНКА СТРАХИЛОВА АСЕНОВА
ФИДАНКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ФИЛИП БЕРНАРДОВ ИРИНЕЕВ
ФИЛИП ШИБИЛОВ АНГЕЛОВ
ХАРИЗАН РАДОЕВ МАРИНОВ
ХРИСТИНА КОЧЕВА КАМЕНОВА
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА СЛАВЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ЗАРКОВА
ХРИСТО МАРИНОВ ИЛИЙЧЕВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАЛИН КРАСИМИРОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ЦВЕТАН ЛЕШИЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ХАРИЗАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КОЧЕВА ЙОНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
ЦЕНКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА РАДОЕВА
ЦЕНКА ГОШЕВА МАРИНОВА
ЦЕНКА ДИМЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕНКА ИВАНОВА БОРИСОВА
ЦЕНКА КРАСИМИРОВА БЕЛЧЕВА
ЦЕНКА ЛЮБЕНОВА КОЦЕВА
ЦЕНКА СЕРАФИМОВА ТОНЧЕВА
ЦЕНКА ЩЕРЯНОВА ДИМЧЕВА
ЦЕНКО ЛЮБЧЕВ ПАНТАЛЕЕВ
ЦЕНКО ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
ЦЕНКО ЦЕНКОВ ПАНТАЛЕЕВ
ЧАВДАР КРАСИМИРОВ БЕЛЧЕВ
ШЕРИФ МАРИНОВ ДИМЧЕВ
ЮЛИЯ ВЪРБАНОВА БОРЯНОВА-ШЕРФ
ЮЛИЯ ЛИЧКОВА ГИЦОВА
ЮЛИЯ ЧАВДАРОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН АСЕНОВ АБЛЕНКОВ
ЮЛИЯН ВЕЛЕВ СЛАВЧЕВ
ЮЛИЯН РАДОЕВ МАРИНОВ
ЯВОР ХРИСТОВ ИЛИЙЧЕВ
ЯГОДИНА ДИКОВА МАРКОВА
ЯГОДИНКА ДИМЧЕВА ВЕЛИЧКОВА
ЯНЕК СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
ЯНЕК ТОНЧЕВ БОРИСОВ
ЯНКА ЛАКОВА СТАНЧЕВА
ЯРОСЛАВ ЗОРИНОВ КОСТОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 009
Адрес на избирателната секция: ул.“Възраждане“ № 104 -СОУ“Алеко Константинов“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДЕМ САДУЛОВ ИСМАИЛОВ
АДРИЯНА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
АЙЛИЯН АЛИЕВА САЛИЕВА
АЙСЕЛ АНКОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
АЛБЕНА СЛАВЧЕВА МЕТОДИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ЛИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НЕВЕНОВ МАРИНОВ
АЛФИЯ ГАФУРОВНА ЦАНОВА
АНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
АНДРЕЙ БОРИСОВ ПАПАЗОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
АНДРИАН БИСЕРОВ МЕТОДИЕВ
АНДРИАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
АНДРИАНА АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА
АНЕЛИЯ АНДРИАНОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА ЦАНКОВА
АНЕЛИЯ МАРИЯНОВА МИТКОВА
АНЕТА БОЯНОВА СТЕФАНОВА
АНЕТА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНЕТА МИЛЧЕВА ИВАНОВА
АНЕТА ПЕТРОВА ГЮРОВА
АНИ АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНИ ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА
АНИ ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА НЕЧЕВА
АНТОАНЕТА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНТОНИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОНКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
АТАНАС ИЛИЕВ ЛАКОВ
АТАНАС СТОЯНОВ КОЛЕВ
БЕНКА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА
БИЛЯНА НЕШКОВА КОСТОВА
БИЛЯНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
БИСЕРКА БЛАГОВЕСТОВА НИКОЛОВА
БИСЕРКА НИКОЛАЕВА РАДУЛОВА
БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА КАЛЧЕВА
БИСТРА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА
БИСТРА ЦАНКОВА ИВАНОВА
БЛАГА ХРИСТОВА ИВАНОВА
БЛАГА ЦВЕТЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
БОГДАНА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
БОЖИДАР ДИМИТРОВ МИХОВ
БОЖИДАРКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
БОНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
БОРИС АНДРЕЕВ ПАПАЗОВ
БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
БОРИС КАЛЧЕВ КОЧЕВ
БОРИС ЦОЛОВ ПАВЛОВ
БОРИСЛАВ БИСЕРОВ КИРИЛОВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ЙОТОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БОРИСОВ
БОРЯНА ВУТОВА ПЕТРОВА
БОРЯНА КРЪСТЕВА МИХАЙЛОВА
БОРЯНА НАУМОВА ХРИСТОВА
БОРЯНА НЕШКОВА ДИМИТРОВА
БОЯН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
БОЯНКА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
БРАНИМИРА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ВЪТКОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ГЕНАДИЕВ ГАТЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КИРОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЕРИ ВЕЛИСЛАВОВ ВЕЛЕВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ МИЛЕТИЕВ
ВАЛЕРИЯ ВИТАНОВА МАРИНОВА
ВАЛЕРИЯ КУНЧЕВА ВЕЛЕВА-ЯНЧЕВА
ВАЛЕРИЯ СПАСИМИРОВА СПАСОВА
ВАЛЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ВАЛЯ ТОТЕВА НИНОВА
ВАНЯ ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ВАНЯ СТОЯНОВА ВЪЛОВА
ВАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ МАРКОВ ВЪЛОВ
ВАСИЛ МИЛЧОВ МАРИНОВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ЦАКОВ ЛАЗАРОВ
ВАСИЛЕНА ИВАНОВА КОСТУРСКА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КОСТУРСКА
ВАСИЛКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛКА МАРИНОВА ВЕЛЕВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ВЪЛОВА
ВАСКО ПЕТРОВ ВЪТОВ
ВАСКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
ВЕЛИЗАРИЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ВЕЛИКА ТОМЧЕВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ВЕЛИЧКО БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ВЕЛИЧКО ЧИКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
ВЕНЕЦИЯ ЯНИТОВА РАЧЕВА
ВЕНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЪЛОВ
ВЕНИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВЕНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦОНКОВ ДОНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВЕРЖИНИЯ ЙОРДАНОВА ЙОНЧЕВА
ВЕРКА ДИМЧЕВА ЙОРДАНОВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЛАЗАРОВА
ВЕСЕЛА РАЙНОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ НИНОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ БОЯНОВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КОСТУРСКИ
ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛКА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛКА ЙОТКОВА НЕНОВА
ВЕСЕЛКА НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛКА СТАНИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ВЕСКА ДОКОВА НАЙДЕНОВА
ВИКТОР ИВАНОВ ВИТКОВ
ВИКТОРИЯ ДИЛЯНОВА ТОДОРОВА
ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА НИКОЛАЕВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ГЮРОВА
ВИКТОРИЯ СВЕТЛИНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА-ЛАЗАРОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА СПАСОВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА МИХОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ДАКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА РАЙНОВА
ВИТКО ПЕТРОВ ПАВЛОВ
ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ ЙОТОВ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ ИСАЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР МАРИНОВ ИЛИЕВ
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ВУНКА ГЕРГОВА ПЕНКОВА
ГАБРИЕЛА МАРИНОВА ПЕЙЧЕВА
ГАЛИН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ИГНАТОВА
ГАЛИНА СИМЕОНОВА МИЛЧЕВА
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГАЛЯ ПЕТКОВА КОСТУРСКА
ГАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ГАНЧО СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ
ГЕНАДИ ЦАКОВ ГАТЕВ
ГЕНКА ИВАНОВА ГЮРОВА
ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА ВЪЛОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БРАТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЪЛОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ОГНЯНОВ БАЛТОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЪЛОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА НЕНЕВА
ГЕТА ЦАЧЕВА ГЕШЕВА
ГИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ГИЧКА ХИНОВА ВЕЛЧЕВА
ГРОЗДАНА ДИНКОВА ИВАНОВА
ДАНАИЛ МАРИЯНОВ МИТКОВ
ДАНИЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ВУШЕВ
ДАНИЕЛ МИТКОВ ВЪЛОВ
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ РАДУЛОВ
ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНЧО МИТКОВ ЕКОВ
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА
ДАРИНКА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА-ДАСКАЛОВА
ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА
ДАФИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ДЕВОРА СЕРГЕЕВА ИВАНОВА
ДЕНИС АДЕМОВ ИСМАИЛОВ
ДЕНИСЛАВ ФИЛИПОВ АЛЕКСИЕВ
ДЕНИЦА АНГЕЛОВА КРАСИМИРОВА
ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
ДЕСИСЛАВ БИСЕРОВ МЕТОДИЕВ
ДЕСИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА МАРИЯНОВА ПЕТКОВА
ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ТРИЧКОВА
ДЕЯНА МАРИНОВА СТОЯНОВА
ДИАН ЧИКОВ НИКОЛОВ
ДИАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ДИЛЯНА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА КОСТОВА
ДИМИТРИНКА ЦАНКОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ГЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ВЕЛЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНДРЕЕВ
ДИМИТЪР ТЕМЕЛКОВ ТРИЧКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ЦОЛОВ ВЪЛОВ
ДИМЧО ЙОРДАНОВ ЦАНКОВ
ДОБРИНКА МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА
ДОБРОМИР МИЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
ДОБРОМИРКА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ДОНА ХРИСТОВА ВУТЕВА
ДОНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДОНКА ДАВИДОВА ДАКОВА
ДОНКА ИВАНОВА МИХОВА
ДОНКА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
ДОНЧО НИКОЛАЕВ ДОНЧЕВ
ДРАГОМИР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ДРАГОМИР ПЕТКОВ ДАКОВ
ЕВГЕНИЙ БАНКОВ ЛАЗАРОВ
ЕВГЕНИЙ ИСАЕВ НИКИФОРОВ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЕВДОКИЯ ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ПАНТАЛЕЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ЧАВАЛИНОВА
ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА БОЙЧИНОВА
ЕЛЕОНОРА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛИЦА КРАСИМИРОВА БАНКОВА
ЕМИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ГАТЕВА
ЕМИЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ВИКТОРОВА РАДАНОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА АСЕНОВА
ЖЕНКА ПЕТРОВА МАНЕВА
ЗЛАТКА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ЗОРНИЦА АТАНАСОВА КИРИЛОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО ЙОНКОВ ЙОТОВ
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ЙОТОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ РАДУЛОВ
ИВАН АТАНАСОВ ГЮРОВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВЕНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ИВАН ВИТКОВ ПЕТРОВ
ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОЗОВ УПИНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЙОТОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ ЦОЛОВ
ИВАН МАТЕВ НИКОЛОВ
ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ ВЕЛЕВ
ИВАН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ИВАН ПЕТРОВ БАНКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН САВОВ МАРИНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ СТАЙКОВ
ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ИВАН ТОМОВ КОСТУРСКИ
ИВАН ЦВЕТКОВ ВЪЛОВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА НЕЦОВА
ИВАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА БОЧЕВА
ИВАНКА ЙОЛОВА ЛУКАНОВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ИВАНКА ЛИЛОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ГЕРГОВА
ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ЦВЕТАНОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА КОЙЧЕВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ГРИГОРОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА НАЙДЕНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ПЕНКОВА
ИВАНКА ЯКИМОВА ГЕРГОВА
ИВАНЧО ЦОЛОВ ИВАНОВ
ИВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ ИСАЕВ
ИВЕТА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ИВЕТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ИВО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВО НИКОЛОВ РАБАДЖИЕВ
ИВО ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
ИГНАТ ХРИСТОВ ИГНАТОВ
ИЛИАНА ЙОРДАНОВА НИНОВА
ИЛИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ИЛИАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ИЛИЙКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ИЛИНКА КРУМОВА НИКОЛОВА
ИЛИЯ ЛАКОВ БУРМОВ
ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ
ИЛИЯН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ИЛИЯНА МИХОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИЛОНКА ЙОРДАНОВА ЙОНЧЕВА
ИННА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
ИРЕНА ВАСИЛЕВА РАБАДЖИЕВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ИРЕНА ОГНЯНОВА АТАНАСОВА
ИРИНА АНГЕЛОВА ГЮРОВА
ИСКРА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
ИСКРЕН МАЛИНОВ СТЕФАНОВ
ЙОАНА ПЕТЬОВА ЙОРДАНОВА
ЙОНА ИВАНОВА РАДУЛОВА
ЙОНЕТА ЙОРДАНОВА ЙОНЧЕВА
ЙОНКА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
ЙОНКА ИБРИШИМОВА БЕЛОУСОВА
ЙОНКА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА
ЙОНКА РАДЕВА ВЪЛКОВА
ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ЙОРДАН БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ЙОРДАН ДРАГОМИРОВ ЦВЕТКОВ
ЙОРДАН ЙОНЧЕВ КОЛЕВ
ЙОРДАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАНКА БОРИСЛАВОВА ЙОТОВА
ЙОРДАНКА ВЪРБАНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА ЗЛАТАНОВА НЕШКОВА
ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ЛАЛОВА
ЙОТКО ГЕОРГИЕВ ВЪЛОВ
ЙОТО ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
КАЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
КАЛИН МИТКОВ КОЛЕВ
КАЛИНКА БОРИСОВА ЙОТОВА
КАЛИНКА БОРИСОВА КАЛЧЕВА
КАЛИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
КАЛИНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
КАЛИНКА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
КАЛЧО НЕНЕВ КАЛЧЕВ
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
КАМЕЛИЯ МАРИЯНОВА ЦВЕТКОВА
КАРОЛИНА ПЕТКОВА ВЪЛКОВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ МИТКОВА ДОЧЕВА
КАТЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА
КЕРА ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА
КИРИЛ ВИДЕЛОВ ГЕЛОВСКИ
КИРИЛ ИЛИЕВ КИРИЛОВ
КИРИЛ СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
КИРИЛ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЦОЛОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР КРУМОВ ПЪРВАНОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КУНЧЕВ
КРАСИМИР ТОТЕВ КИРОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ШИБИЛЕВ МАРИНОВ
КРАСИМИРА НАНЧЕВА ТОДОРОВА
КРАСИМИРА ПЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
КРИСТИАН ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ
КРИСТИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА КРАЧУНОВА
КРИСТИНА ПЕТРОВА ГЮРОВА
КРИСТИНА СЛАВЕЕВА ВЪРБАНОВА
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
КУНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЛАЗАР ЛИЛОВ НИНОВ
ЛАЗАР СИМЕОНОВ МАРИНОВ
ЛИДИЯ ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ЛИЛИЯ СЪЙНОВА НИНОВА
ЛИЛЯН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА КОСТУРСКА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА-ДОНЧЕВА
ЛЪЧЕЗАР БАНКОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЛЮДМИЛ НАЙДЕНОВ ВЕЛЕВ
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МАГДАЛЕНА МИЛЮВА ТОДОРОВА
МАКСИМА МАРИНОВА ДИМОВСКА
МАЛИНА КУНЕВА ИВАНОВА
МАЛИНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
МАЛИНКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ТРИЧКОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ВУТЕВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ВЪЛОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЛИСИЧКОВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТРИЧКОВА
МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ПАПАЗОВА
МАРИАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
МАРИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ
МАРИАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
МАРИАНА ХРИСТОВА ДЕЯНОВА
МАРИАНА ЦОКОВА ИВАНОВА
МАРИЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА АТАНАСОВА БУРМОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ
МАРИН ПЕТКОВ СТОИЛКОВ
МАРИНА ИВАНОВА АНТОНОВА-ЦВЕТАНОВА
МАРИНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
МАРИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
МАРИО ИВАНОВ ДАСКАЛОВ
МАРИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ВАСКОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ВУЛОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ВЪРБАНОВА БАКАЛСКА
МАРИЯ ДОБРЕВА ЕКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА СПАСОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
МАРИЯН ДОШЕВ ЦВЕТКОВ
МАРИЯН МИТКОВ АСЕНОВ
МАРИЯН ПЕТКОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА КИРИЛОВА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ВЕНИСЛАВОВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДИНКОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯНА ЗЛАТКОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯНА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА
МАРКО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ МАРКОВ
МАРТИН ТОДОРОВ ПЕЙЧЕВ
МАРТИН ЦВЕТАНОВ ЦЕКОВ
МАРТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАЯ ЛАЗАРОВА ЛИЛОВА
МАЯ НАЙДЕНОВА ТОДОРОВА
МАЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
МИЛА ИВОВА РАБАДЖИЕВА
МИЛАНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
МИЛЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
МИЛЕН ЦЕЦОВ РАБАДЖИЕВ
МИЛЕНА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
МИЛИЦА АНДРИАНОВА ВАСИЛЕВА
МИЛКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
МИЛКА НАЙДЕНОВА СТАЙКОВА
МИЛКА ЦЕКОВА РАБАДЖИЕВА
МИЛЧО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
МИЛЧО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
МИЛЧО ИВАНОВ ЦАНОВ
МИЛЧО НЕВЕНОВ ИЛИЕВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ МАРИНОВ СТЕФАНОВ
МИРОСЛАВА ВЕНИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОСЛАВА ДАНЧЕВА ЕКОВА
МИТКА МИЛАДИНОВА ИЛИЕВА
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ
МИТКО ВЪЛОВ КОЛЕВ
МИТКО ДАНИЕЛОВ МИТКОВ
МИТКО КОЛЕВ МАРКОВ
МИХАЕЛА РОСЕНОВА ЙОРДАНОВА
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
МИЦКА ЛАКОВА ПЕТКОВА
МЛАДЕН ПАВЛОВ ПЕТКОВ
МОМЧИЛ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
МОНИКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
НАДЕЖДА КОЛЕВА СТАНЕВА
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ДАКЕВА
НАДЕЖДА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
НАДКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
НАДЯ СТЕФАНОВА РАБАДЖИЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА НЕЧЕВА
НАУМ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
НЕВЕН МАРИНОВ ИЛИЕВ
НЕВЕНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
НЕДЯЛКА МАРИНОВА НЕНКОВА
НЕДЯЛКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
НЕДЯЛКО ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ
НЕЛА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-КОСТОВА
НЕЛИ ДАЧЕВА ИВАНОВА
НЕЛИ ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА-ЛОЗОВА
НЕЛИ ЦВЕТКОВА КИРИЛОВА
НЕЛИ ЯНКОВА СЪЙКОВА
НЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
НЕНИ ЯНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
НЕОНИЛА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
НЕШКО КОСТОВ ЙОРДАНОВ
НЕШКО НЕШКОВ ДАКОВ
НИКОЛА ВАСИЛЕВ ВЪЛОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕНОВ НЕШЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ ЕКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВОВ РАБАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ НЕНЕВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ ЦАНОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НАКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДЕЯНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕЧЕВ
НИКОЛАЙ РАЙНОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ КОЙЧЕВ
НИКОЛАЙ СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ СТАНЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЯТКОВ НЕДКОВ
НИКОЛИНКА ИЛИЕВА КОСТОВА
НИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
НИНА ЛАЗАРОВА ЛИЛОВА
НОНА РУМЕНОВА БЕРОВА
НОРА БОЖИДАРОВА МИХОВА
ОГНЯН КИРИЛОВ НИКОЛОВ
ОГНЯН ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ
ОГНЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ
ОФЕЛИЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ЦОЛОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ НЕДКОВ
ПАВЛИНА ПЕТКОВА ГЕРГОВА
ПАВЛИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЛИНКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ПАВЛИНКА НАЙДЕНОВА ВЪЛОВА
ПАРКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА ДИНКОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ИВАНОВА БОРИСОВА
ПЕНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ПЕНКА КУНОВА МИХАЙЛОВА
ПЕНКА СТАЙКОВА МАРИНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
ПЕПА ДОБРЕВА МАРИНОВА
ПЕТКО БОЧЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ВЕЛИЧКОВ НАКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
ПЕТКО ЙОТОВ НЕНКОВ
ПЕТКО КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ПЕТКО МАРИНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ
ПЕТРУША ЦАНОВА ХРИСТОВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР НЕЧЕВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР СЛАВЕВ ЛИСИЧКОВ
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА БОРИСОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА БОЙЧИНОВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ВУТЕВА
ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ПЛАМЕН ВЕЛЧЕВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ВИТКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ БАНКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВУТЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЛИЛЯНОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ
ПЛАМЕН ПЕТЬОВ ПЪРВАНОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ
ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА ОГНЯНОВА
ПЛАМЕНКА МИТКОВА ХРИСТОВА
ПОЛЕТА ГРОЗДАНОВА ЦАНОВА
ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПОЛЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПОЛЯ МИТКОВА НАКОВА
ПОЛЯ ПЛАМЕНОВА ВИТКОВА
ПОЛЯ ХРИСТОВА ПЕЕВА
ПРЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЕВ
ПРЕСЛАВА ВЕЛИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ПРЕСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ПРЕСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ПРЕСЛАВА ТИХИЛИАНОВА ЙОТОВА
РАДКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ВЪТОВА
РАДКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
РАДКА ЦАКОВА ВЪЛОВА
РАДОСЛАВА ТОШКОВА РАДУЛОВА
РАДОСТИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
РАЙКА ЙОТОВА РУСАЛИЙСКА
РАЙНА ЦАНОВА ВЪЛОВА
РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БРАТАНОВА
РАЛИЦА ИВАНОВА ЦАНОВА
РАЛИЦА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
РЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
РЕНИ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
РОСЕН ЙОРДАНОВ МИКОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА ИВАНОВА
РОСИЦА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТАНЕВ
РУМЕН БЕРОВ БЕТОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
РУМЯНА ПЕТКОВА МАРИНОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
СВЕТЛА НАНЧЕВА МАРИНОВА
СВЕТЛА ПАНОВА ФОСКОЛОС
СВЕТЛИН ГЕНОВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛОЗАР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ САВОВ
СВЕТОСЛАВ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ
СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ ОГНЯНОВА БАЛТОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА АТАНАСОВА
СИМЕОНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
СИМОНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА
СЛАВИ ПЕНКОВ ЛИСИЧКОВ
СЛАВЯНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
СНЕЖАНА АДЕЛИНОВА СЪЙКОВА
СНЕЖАНА КРЪСТЕВА ЦВЕТКОВА
СНЕЖАНА СЛАВЕВА ЛИСИЧКОВА
СНЕЖАНКА ХРИСТОВА РАДУЛОВА
СНЕЖИНА ДИЯНОВА ПОПОВА
СОНЯ АНКОВА АСЕНОВА
СПАСИМИР ПЕТКОВ СПАСОВ
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
СТАНИМИР МЕТОДИЕВ РАДЕВ
СТАНИМИР ЦАНКОВ СПАСОВ
СТАНИСЛАВ БИСЕРОВ УЗУНОВ
СТАНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
СТАНИСЛАВА ДЕСИСЛАВОВА БИСЕРОВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ СТОИЛКОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ЦВЕТАНОВ СПАСОВ
СТЕФАН ЯНКОВ СЪЙКОВ
СТЕФАНКА АСПАРУХОВА ДАНАИЛОВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ГЕТИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ДАВИДКОВА МИХАЙЛОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СТЕФКА МАРИНОВА ПАВЛОВА
СТЕФКА НЕДЯЛКОВА ПЕТКОВА
СТЕФКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
СТЕФЧО ЦВЯТКОВ СТЕФАНОВ
СТОИЛ МАРИНОВ АТАНАСОВ
СТОЙКА КИРОВА МАРИНОВА
СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ
СУЛТАНА МАХМУДОВА ИСМАИЛОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ГЮРОВА
ТАНЯ ВАСКОВА СТОЯНОВА
ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
ТАНЯ ЕМИЛОВА КОНОВА-АНДРЕЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА
ТАНЯ КЪНЧЕВА СТЕФАНОВА
ТАНЯ МАРИНОВА УЗУНОВА
ТЕМЕЛКО ДИМИТРОВ ТРИЧКОВ
ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ТЕОДОР ИВАЙЛОВ РАДУЛОВ
ТЕОДОР ИВАНОВ МАРИНОВ
ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ДОНЧЕВА
ТЕОДОРА СТЕФЧЕВА ВАСИЛЕВА
ТЕОДОСИ ДИЛЯНОВ ТОДОРОВ
ТИНКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ТИХОМИР ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТОЛЯ НЕДЯЛКОВА НИКОЛОВА
ТОМА ХРИСТОВ КОСТУРСКИ
ТОНИ ИВАНОВ КОСТУРСКИ
ТОНИ ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ТОТА ЦАНОВА МАРИНОВА
ТОТКА МАРИНОВА КОЛЕВА
ТОТКА МАРИНОВА ЦАНКОВА
ТОТКА СТОЯНОВА СПАСОВА
ТОТЮ КИРОВ ТОТЕВ
ФЕВРОНИЯ НИКОЛАЕВА МАРКОВА
ХРИСКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ХРИСТИНА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ХРИСТИНА БОРИСОВА ТОДОРОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ХРИСТИНА КОСТОВА ПЕТКОВА
ХРИСТИНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА НЕДЯЛКОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТИНКА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БРАТАНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВУШЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ГЕРГОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕШЕВ АНДРЕЕВ
ХРИСТО ЙОТОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ МАРИНОВ
ХРИСТО МАРИНОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО НАЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ПЕЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ДАНОВ
ЦАНКА ХРИСТОВА ФИЛЕВА
ЦАНКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ЦАРИНА ДАНИЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТА БОНЧЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ БАНКОВ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН СТЕФЧОВ ЦВЯТКОВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ДОЧЕВ
ЦВЕТАНА НИНОВА БАЛЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
ЦВЕТАНКА РАДУЛОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТЕЛИН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ФИЛИПОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТИНА ВАЛЕНТИНОВА МАТЕВА
ЦВЕТИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТИНКА ИВАНОВА ЦАНОВА
ЦВЕТИНКА МАРИНОВА ЦАНОВА
ЦВЕТОЛЮБ ДИЛЯНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР ДИЛЯНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТОМИР КИРИЛОВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ЦВЕТОМИРА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТОСЛАВ ИВАНЧЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЦОКОВ
ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕНКА СТЕФАНОВА ИСАЕВА
ЦЕНКА ЦОЛОВА ИВАНОВА
ЦЕЦА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЦЕЦА НАЙДЕНОВА ИЛИЕВА
ЦЕЦА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
ЦЕЦКА ДАКОВА МИТОВА
ЦЕЦО НЕШЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦЕЦО НИКОЛОВ РАБАДЖИЕВ
ЦОЛО ПАВЛОВ ЙОТОВ
ЦОНКА ЦОЛОВА НИНОВА
ШАБАН САШЕВ БИСЕРОВ
ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА
ЯНА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА
ЯНЕ НЕНЕВ ЯНЕВ
ЯНИСЛАВ ПЕТКОВ МАРИНОВ
ЯНИТА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
ЯНКО СЪЙКОВ ЯНЧЕВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място ГР.ЛУКОВИТ, кметство …………………., секция № 010
Адрес на избирателната секция: УЛ.“Св.Св.Кирил и Методий“ № 43 – ЦДГ“Слънце“

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДАЛБЕРТ ШАРКОВ КРУМОВ
АЗЕР ВАЛТЕР ИЛИЕВА
АКСИНИЯ ЗДРАВКОВА АВРАМОВА
АКСИНИЯ ХАРИЗАНОВА КОЧЕВА
АЛБЕНА БЕЖКОВА БЕЛЧЕВА
АЛБЕНА ТРЕНДАФИЛОВА БАНОВА
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ СЪБОТИНОВ
АЛЕКСИ ВИТАНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЬОША КАМЕНОВ АДАЛБЕРТОВ
АНАТОЛИ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ КОСТОВ РУСТЕМОВ
АНГЕЛ ХАРИЗАНОВ КОСТОВ
АНДРЕЙ МИТКОВ ИЛИЕВ
АНДРИАНА ЛИЧКОВА ГИЦОВА
АНДРИАНА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА
АНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ БОРИСОВА СИМОВА
АНЕЛИЯ ВЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
АНЕЛИЯ ВЕСКОВА БЕШКОВА
АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА БОРЯНОВА
АНЕЛИЯ КАМЕНОВА АЛЕКСИЕВА
АНЕЛИЯ ЛИЧОВА ТОШКОВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА МИРОСЛАВОВА
АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА КОСТОВА
АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА НИКОЛАЕВА
АНЕТА АНГЕЛОВА КОСТОВА
АНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
АНЕТА СИМЕОНОВА СЕРАФИМОВА
АНИ КАМЕНОВА ВЪРБАНОВА
АНИ РУСИМОВА ТОДОРОВА
АНКА МАНОЛОВА КАМЕНОВА
АНКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА
АНТОАНЕТА ЦАНКОВА АНГЕЛОВА
АНТОНИО ПАВЛИНОВ ИЛИЕВ
АРСО СТЕФАНОВ АРСОВ
АСЕН АСЕНОВ АТАНАСОВ
АСПАРУХ ВАСКОВ ВАСИЛЕВ
АСПАРУХ ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
АСПАРУХ КРАСИМИРОВ СИМЕОНОВ
АСЯ АЛБЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
АСЯ ДАНАИЛОВА СТАНЧЕВА
АСЯ МИХАЙЛОВА ПАЛЕВА
АТАНАС БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ДИЛЯНОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС МИХАИЛОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
АТАНАСКА ПЕТКОВА ЦЕКОВА
БЕЛЧО ЧАВДАРОВ БЕЛЧЕВ
БЕШКО ВАЧОВ БЕШКОВ
БИНКА ЯРОСЛАВОВА КОСТОВА
БИСЕР ГОСПОДИНОВ ТОШКОВ
БИСЕР ПЕТРОВ ТРАЙКОВ
БИСТРА ДИМЧЕВА КОСТОВА
БИСТРА ИВАНОВА КОСТОВА
БИСТРА РАДОЕВА ДИМЧЕВА
БЛАГОЙ ВЕЛЧЕВ БЕШКОВ
БОГДАНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
БОЖУРКА АНГЕЛОВА ТОПАЛОВА
БОРИС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
БОРИС СЕРАФИМОВ КАМЕНОВ
БОРИСЛАВ БОРИСОВ РАДКОВ
БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ СЪБОТИНОВ
БОРИСЛАВ КОСТОВ ЯНЧЕВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ МАРИНОВ
БОРИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА БОЙКОВА
БОРИСЛАВА ГАНКИНА ОГНЯНОВА
БОРИСЛАВА КАМЕНКОВА ГЕРГИНОВА
БОРИСЛАВА МИТКОВА СЕРГЕЕВА
БОЯН МИРОНОВ КИРЧЕВ
БОЯН НИКОЛОВ ИВАНОВ
БОЯНА ИВАНОВА ПАЛЕВА
ВАЛЕНТИНА АДАЛБЕРТОВА ШАРКОВА
ВАЛЕНТИНА ВАЧЕВА ПЕКОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КОСТОВА
ВАЛЕНТИНА КОСТОВА ПАЛЕВА
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ТРАЙКОВА
ВАЛЕРИ БОЙКОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
ВАЛТЕР ВИКТОРОВ МАРИНОВ
ВАЛТЕР КРАСИМИРОВ МИНЧЕВ
ВАЛТЕР СИМЕОНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЯ АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
ВАНЮША ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА
ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА ИЛИЕВА
ВАНЯ МАРИЙКОВА ЗАМФИРОВА
ВАНЯ СИМЕОНОВА ВЛАДОВА
ВАСИЛ ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КАМЕНОВ ТОНЧЕВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ
ВАСИЛ НИНОВ ЦОКОВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ КАМЕНОВ
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ КАМЕНОВ
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА
ВАСКО ВЕСКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСКО ТОШКОВ ХРИСТОВ
ВАСЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВАСЯ РАДОСЛАВОВА СИМОВА
ВАЧО ЛАЗАРОВ БЕШКОВ
ВЕЛИ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
ВЕЛИЗАРА ПЕТКОВА РАЧЕВА
ВЕЛИН РУМЕНОВ ТОНЧЕВ
ВЕЛИН СИМЕОНОВ ВЕЛИНОВ
ВЕЛИН ЦЕНКОВ РУМЕНОВ
ВЕЛИНА КАМЕНОВА ГРОЗДАНОВА
ВЕЛИЧКА КОЧОВА ПАЛЕВА
ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА РАДОЕВА
ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИЧКО ВЪРБАНОВ ТОНЧЕВ
ВЕЛИЧКО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ МАРИНОВ
ВЕЛИЧКО ТИНКОВ ШУЛЕВ
ВЕЛЧО БЕШКОВ МАРИНОВ
ВЕЛЧО БЛАГОЕВ ВЕЛЧЕВ
ВЕЛЧО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕЛЧО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
ВЕЛЬО ВЕЛЕВ МАРИНОВ
ВЕЛЬО ВЛАДИМИРОВ МАРИНОВ
ВЕНЕРА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕТА МАРИНОВА МИНЧЕВА
ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ВЕНЦЕСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМЧЕВ МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ КОЧЕВ КАМЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ВЕЛИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ МИЛЧЕВ МАРИНОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПАЛЕВ КОСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТЕМЕНУЖКОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕНЦИСЛАВА ВЕРКОВА ЙОНКОВА
ВЕРКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ВЕРКА ЛЮБЕНОВА КАМЕНОВА
ВЕРКА НИНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕРКА СЛАВЧЕВА МЛАДЕНОВА
ВЕРОНИКА ВЕЛИНОВА ЦЕНКОВА
ВЕРОНИКА КАМЕЛИЕВА КОЧЕВА
ВЕРОНИКА ЯНЕКОВА КАМЕНОВА
ВЕСЕЛИН СЕРАФИМОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН СЪБОТИНОВ МИНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КОСТОВ
ВЕСКО ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ
ВЕСКО ЗОРИНОВ ХАРИЗАНОВ
ВЕСКО ЯРОСЛАВОВ КОСТОВ
ВИКТОР ВИКТОРОВ СЕРАФИМОВ
ВИКТОР МАРИНОВ ВЪРБАНОВ
ВИКТОР СЕРАФИМОВ КАМЕНОВ
ВИКТОР СЛАВЧЕВ ЧИНОВ
ВИКТОР ЧАВДАРОВ МАРИНОВ
ВИКТОР ЯНКОВ МЛАДЕНОВ
ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА СЛАВЧЕВА
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА РАДОЕВА
ВИОЛЕТА ВЪЛКОВА ПАСТИРКОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
ВИОЛЕТА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ВИТАН ВЪРБАНОВ СЕРАФИМОВ
ВИХРЕНА ВИХЪРОВА СЛАВЧЕВА
ВИХЪР ВИКТОРОВ СЛАВЧЕВ
ВИХЪР СЛАВЧЕВ ЧИНОВ
ВЛАДО ТИНКОВ ЙОСИФОВ
ВОЛОДЯ ЕМИЛОВ СЛАВЧЕВ
ВОЛОДЯ СТОЙКОВ ПЕТРОВ
ВЪРБА ПАНКОВА МИТОВА
ВЪРБАН ВАСИЛЕВ ЧИПОВ
ВЪРБАН ИЛИЕВ РАЧЕВ
ВЪРБАН СИМЕОНОВ РАЧЕВ
ГАБРИЕЛА ДИАНОВА ПАЛЕВА
ГАБРИЕЛА ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА
ГАЛИНА ВИТАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГАЛИНА НОРЕВА МАРИНОВА
ГАЛЯ ВЕРОВА АВРАМОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ГАЛЯ КАМЕНОВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ МИХАЛЕВА ТРАЙКОВА
ГАЛЯ ПЕТКОВА КАМЕНОВА
ГАЛЯ СЛАВЧЕВА ВЪРБАНОВА
ГАНА МАНОЛОВА МАРИНОВА
ГАНКА ОГНЯНОВА КОСТОВА
ГЕНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ГЕНАДИ ВИКТОРОВ СЛАВЧЕВ
ГЕНАДИ ТОДОРОВ КОСТОВ
ГЕНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ГЕНОВЕВА СЕРАФИМОВА ПЕНКОВА
ГЕОРГИ АСПАРУХОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КАМЕНОВ ТОНЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ НИНОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ПАНОВ ГОШЕВ
ГЕОРГИ ПАНОВ ПЕНКОВ
ГЕОРГИ ПАНЧЕВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ЯНЕКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИНА АНТОНОВА АСЕНОВА
ГЕРГИНА ИВАНОВА МИТОВА
ГЕРГИНА ИВАНЧЕВА ПАЛЕВА
ГЕРГИЦА ЛАЗАРОВА ТОНЧЕВА
ГОРАН ВЛАДОВ МАРИНОВ
ГОРАН МАНОЛОВ КАМЕНОВ
ГОСПОДИН ТОШКОВ ХРИСТОВ
ГЪЛЪБИНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ГЮЛЯНА САШЕВА ИЛИЕВА
ДАМЯН МИРОНОВ КИРЧЕВ
ДАНАИЛ ГОСПОДИНОВ ТОШКОВ
ДАНАИЛ КОЧОВ КАМЕНОВ
ДАНАИЛ КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ ТРЕНДАФИЛОВ БАНОВ
ДАНАИЛ ЦЕНКОВ БОРИСОВ
ДАНИЕЛ ЗАХАРИЕВ СЛАВЧЕВ
ДАНИЕЛ ЛЮДМИЛОВ МИХАЙЛОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
ДАНИЕЛА ЛЮБКОВА РОЗАЛИНОВА
ДАНИЕЛА ТОШКОВА ВЕЛКОВА
ДАНИЕЛА ЯНКОВА БОЯНОВА
ДАНЬО ДАНЕВ КОСТОВ
ДАНЮ КОСТОВ ПАЛЕВ
ДАФИН ЦВЕТАНОВ КАЛИНОВ
ДАФИНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ДАФИНА БОРИСОВА ИВАНОВА
ДАФИНА СЛАВЧЕВА ВЕЛИЧКОВА
ДАФИНКА НАТАШЕВА КОСТОВА
ДАФИНКА ТОДОРОВА БАНОВА
ДЕЛИНКА МАНОЛОВА КАМЕНОВА
ДЕНИЕС СЛАВЧЕВ НИКОЛАЕВ
ДЕНИС КОСТОВ ЗОРИНОВ
ДЕНИС НИКОЛОВ ДОНКОВ
ДЕСИСЛАВ БОРИСЛАВОВ КОСТОВ
ДЕСИСЛАВ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА ВЕСКОВА
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПАНТАЛЕЕВА
ДЕТЕЛИНА КАМЕНОВА КОСТОВА
ДЕТЕЛИНА КОЧЕВА ВЕЛЕВА
ДЕТЕЛИНА ЛИЧЕВА КАМЕНОВА
ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВЛАДОВА
ДЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
ДЖЕЛЯН ИВОВА РАДОСЛАВОВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ДИМЧО ДИМЧЕВ КОЦЕВ
ДИМЧО КОЧЕВ КОСТОВ
ДИМЧО РАДОЕВ ВАСИЛЕВ
ДИМЧО РАДОЕВ ДИМЧЕВ
ДОБРИНКА БЕШКОВА ЩЕРЯНОВА
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ДОБРИНКА СЕРАФИМОВА БЕШКОВА
ДОНКА НИКИФОРОВА МАРИНОВА
ДОЧКА ДИЛЯНОВА ИВАНОВА
ДРАГА ВАЧЕВА ПЕКОВА
ЕВДОКИЯ ИГНАТОВА ТОНЧЕВА
ЕЛЕНА ДОКОВА ЦОКОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА РАДОВА
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ЕЛЗА АНГЕЛИНОВА КАМЕНОВА
ЕЛИНА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛ КОЛЕВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ДИМЧЕВА КОЦЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КОСТОВА
ЖАНА ВЕСЕЛИНОВА СЪБОТИНОВА
ЖАНА КОЧОВА БАНОВА
ЖАНА ОГНЯНОВА КОСТОВА
ЖАНА СЪБОТИНОВА СТАНЧЕВА
ЖАНА ТОДОРОВА ВЪРБАНОВА
ЖУЛИЕН СЕРГЕЕВ МАРИНОВ
ЗАПРЯНА ВЕЛЧЕВА БЕШКОВА
ЗАПРЯНА ДИМЧЕВА РАДОЕВА
ЗАХАРИ МАРИНОВ ЗАХАРИЕВ
ЗАХАРИ НЕНЧЕВ СЛАВЧЕВ
ЗАХАРИ СЛАВЧЕВ ВЪРБАНОВ
ЗАХАРИНА ВЕСЕЛИНОВА СЕРАФИМОВА
ЗАХАРИНКА СЕРАФИМОВА АСЕНОВА
ЗДРАВКА ВАЧОВА МИТОВА
ЗДРАВКО БЕЖКОВ ВАЧОВ
ЗОНИ ПАРАСКЕВОВ КАМЕНОВ
ЗОРИН ХАРИЗАНОВ КОСТОВ
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ИВАЙЛО ДИМЧЕВ КОЦЕВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КОСТОВ
ИВАЙЛО КАМЕНОВ ВЛАДОВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ МАРИНОВ
ИВАЙЛО ТРЕНДАФИЛОВ БАНОВ
ИВАЛИНА ВЪРБАНОВА ВЛАДИМИРОВА
ИВАН ЗОРИНОВ КОСТОВ
ИВАН КОСТОВ НИНОВ
ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ МАРИНОВ
ИВАН ПАНКОВ МИТОВ
ИВАН ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
ИВАН ПЕЦЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ЧЕКОВ
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ВАСКОВА ВЕСКОВА
ИВАНУШКА ВЪРБАНОВА ПЕТКОВА
ИВАНЧО КОСТОВ ПАЛЕВ
ИЗАБЕЛА ВИХЪРОВА СЛАВЧЕВА
ИЛИАНА ВАЛЕРИЕВА РАДОЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВИКТОРОВ ИЛИЕВ
ИСУС СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ
ЙОНКА ГОСПОДИНОВА ЧИПОВА
ЙОРДАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАНКА ДИМЧОВА ПЕТРОВА
КАЛОЯН ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
КАЛОЯН КАМЕНОВ КАЛИНОВ
КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ЗЛАТКОВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА КАМЕНОВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВА
КАМЕЛИЯ КОЧЕВА БОРИСОВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА РАДОЕВА
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА КОСТОВА
КАМЕЛИЯ СЛАВЧЕВА МАРИНОВА
КАМЕЛИЯ СЛАВЧЕВА НЕНЧЕВА
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНКОВА ВАСИЛЕВА
КАМЕЛИЯ ЯНЕКОВА КАМЕНОВА
КАМЕН АДАЛБЕРТОВ ШАРКОВ
КАМЕН ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
КАМЕН ВЪРБАНОВ ВЛАДИМИРОВ
КАМЕН ГРОЗДАНОВ КОСТОВ
КАМЕН ИВАНЧОВ КОСТОВ
КАМЕН ИЛИЕВ ВЕЛИЧКОВ
КАМЕН КАЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
КАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
КАМЕН ПЕТРОВ ВЕЛКОВ
КАМЕН ТЕМЕНУЖКОВ ВЛАДИМИРОВ
КАМЕН ТРЕНДАФИЛОВ КАМЕНОВ
КАМЕНКА АСПАРУХОВА АЛЕКСАНДРОВА
КАМЕНКА ВЪРБАНОВА БОРЯНОВА
КАМЕНКА ГЕРГИНОВА КАМЕНОВА
КАМЕНКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
КАМЕНКА СИМЕОНОВА ЛАЗАРОВА
КАПКА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА
КАПКА МЛАДЕНОВА КОСТОВА
КАПКА СЕРГЕЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
КАСАНДРА ВАСКОВА АНГЕЛОВА
КАСАНДРА ВАЧЕВА ЛАЗАРОВА
КАТЯ ВАСИЛЕВА ВЪРБАНОВА
КАТЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
КИРИЛ ПЕТРОВ ВЕЛКОВ
КИЧКА ДИМЧОВА ТОДОРОВА
КОЛЬО МЛАДЕНОВ ПЕНКОВ
КОСТА ЗОРИНОВ КОСТОВ
КОСТА ПИРИНОВ ЯНЧОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТОВ
КОСТАДИНКА НАЧЕВА НИНОВА
КОСТО КОСТОВ НИНОВ
КОЦИ МИХАЙЛОВ КОЦЕВ
КОЧО КАМЕНОВ ТОНЧЕВ
КОЧО ХАРИЗАНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР КАТЕВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ
КРАСИМИР МАРИНОВ ВЕЛИНОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ МИНЧЕВ
КРАСИМИР СЪБОТИНОВ МИНЧЕВ
КРАСИМИР ЦЕКОВ СТИЛИАНОВ
КРАСИМИР ЧАВДАРОВ БЕЛЧЕВ
КРАСИМИРА КИРИЛОВА КОСТОВА
ЛАЗАР БЕШКОВ МАРИНОВ
ЛАЗАР ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
ЛАКО БОРИСОВ РАЙКОВ
ЛАЛКА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ЛАЛКА ПАВЛИНОВА ТОДОРОВА
ЛАРИСА ГОСПОДИНОВА ЦЕКОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВА НОТКИНА
ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА ИЛИЕВА
ЛИДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЛИЗА НАТАШЕВА ГРИГОРОВА
ЛИЗА СТОЙКОВА ПЕТРОВА
ЛИЛА ВЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
ЛИЛИ КАМЕНОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ ФИЛИПОВА МИРОСЛАВОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА РАЙКОВА
ЛИЛЯНА ПАНТАЛЕЕВА КОСТОВА
ЛИЛЯНА ПЕНКОВА ЛАКОВА
ЛИЛЯНА ТОНЧЕВА МАСЛИЕВА
ЛИТОЛИНА НИКОЛАЕВА НОТКИНА
ЛИЧО СРЕБРОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮБА ВЪРБАНОВА МИТОВА
ЛЮБЕН БОРИСОВ КОЦЕВ
ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ СЕРГЕЕВ
ЛЮБЕН ИВАЙЛОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБЕН КАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЛЮБКА КАМЕНОВА ТОНЧЕВА
ЛЮБКА РОЗАЛИНОВА КОЦЕВА
ЛЮБЧО ЗОРИНОВ КОСТОВ
ЛЮБЧО КОСТОВ ЗОРИНОВ
ЛЮДМИЛ БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
ЛЮДМИЛА ЛЮБЧЕВА МАРИНОВА
МАЛВИНА АНТОНОВА АСЕНОВА
МАНОЛ МАНОЛОВ КАМЕНОВ
МАНУЕЛА КОЧОВА КАМЕНОВА
МАРИАНА МАРИНОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИАНА ПЛАМЕНОВА СЪБОТИНОВА
МАРИЕЛА БОРИСЛАВОВА НИКОЛИНОВА
МАРИЕЛА ДИЛЯНОВА РАДОСЛАВОВА
МАРИЕЛА МАРИНОВА ХРИСТОВА
МАРИЕТА ПЕНКОВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА
МАРИН АЛЕКСАНДРОВ КЪНЧЕВ
МАРИН ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ
МАРИН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМЧЕВ
МАРИН ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ
МАРИН ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
МАРИН ЛИЧЕВ ТОШКОВ
МАРИН МЛАДЕНОВ СТАНЧЕВ
МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
МАРИН НИКОЛИНОВ ВАСИЛЕВ
МАРИНА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
МАРИО ВИКТОРОВ МАРИНОВ
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВАЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА
МАРИЯ МАРИНОВА БОРИСОВА
МАРИЯ ПАНОВА РАДКОВА
МАРИЯ ПАНТАЛЕЕВА ПАНОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДОВА
МАРИЯНА ДИМЧЕВА ЩЕРЯНОВА
МАРТИН КОЧЕВ КАМЕНОВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
МАРУСЯ ВЕЛЧЕВА БЕШКОВА
МАША КОЧЕВА КОСТОВА
МАЯ АСЕНОВА КАМЕНОВА
МАЯ ВЪРБАНОВА КАМЕНОВА
МАЯ МЛАДЕНОВА ПЕНКОВА
МАЯ ТРАЙКОВА КОЦЕВА
МЕДИ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МЕСЕЧИНА ВЕСЕЛИНОВА КАМЕНОВА
МИГЛЕН МИЛЧЕВ МАРИНОВ
МИГЛЕНА АНТОНОВА ШИБИЛЕВА
МИГЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
МИГЛЕНА КИЧКОВА ДИМЧОВА
МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ПАНТАЛЕЕВА
МИКА ВЕЛИНОВА МАРИНОВА
МИКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
МИЛЕН КУНЕВ ВАЧЕВ
МИЛЕНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
МИЛЕНА ШАРКОВА МАРИНОВА
МИЛКА ВЪРБАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
МИЛКА ТОШЕВА РАЧЕВА
МИЛКО ВЕРКОВ ГОСПОДИНОВ
МИЛЧО МАРИНОВ ЗАХАРИЕВ
МИМА ДИМИТРОВА АРСОВА
МИНКА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ХАРИЗАНОВА
МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ТОНЧЕВ
МИРОСЛАВ ИВОВ МЕТОДИЕВ
МИРОСЛАВ КОСТОВ ЗОРИНОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ
МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
МИРОСЛАВА ФИЛИПОВА МИРОСЛАВОВА
МИРОСЛАВА ЧАВДАРОВА БЕЛЧЕВА
МИТКА РАДОЕВА МИТКОВА
МИТКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
МИТКО ИВАНОВ КОСТОВ
МИТКО ИВАНОВ МИЛЧЕВ
МИТКО ИВАНОВ ПЕЦЕВ
МИТКО МИЛЧЕВ ИВАНОВ
МИТКО СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ ДАНЕВ КОСТОВ
МИХАИЛ ЛЮБКОВ РОЗАЛИНОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ТРАЙКОВ
МЛАДЕН КИРЧЕВ ВЕЛКОВ
МОКРИНА ЙОСИФОВА МИТОВА
МОХАРЕМ ВЕСКОВ ВЕЛИЧКОВ
НАДЕЖДА ФИЛИПОВА КИРИЛОВА
НАДКА МАРИНОВА БОТЕВА
НАДКА СЛАВЧЕВА МИНЧЕВА
НАНА ПАНТАЛЕЕВА КАМЕНОВА
НАСКО МИТКОВ ИЛИЕВ
НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА ТОШКОВА
НАТАЛИЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА
НАТАЛИЯ МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
НАТАЛИЯ ПАЛЬОВА ДИМИТРОВА
НАТАЛИЯ РАДОЕВА ВАСИЛЕВА
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА
НАТАЛИЯ ТОШКОВА ХРИСТОВА
НАТАЛИЯ ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА
НАТАША БЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
НАТАША ВЪРБАНОВА ВАСИЛЕВА
НАТАША ИЛИЕВА ПЕТКОВА
НАТАША НИКОЛАЕВА МИТКОВА
НАТАША ПАЛЕВА КОСТОВА
НЕВЯНА МИТКОВА МИЛЧЕВА
НЕЛИ ГОСПОДИНОВА ЛИЧЕВА
НЕЛИ СИЛВИЕВА ДИМЧЕВА
НЕЛИЯ СЪБОТИНОВА ВЕЛИЧКОВА
НЕНКА ВЕЛИЧКОВА КОСТОВА
НЕНЧО ВИКТОРОВ СЛАВЧЕВ
НЕНЧО ВЪРБАНОВ ИЛИЕВ
НЕНЧО ДИМЧЕВ НЕНЧЕВ
НЕНЧО СЛАВЧЕВ ВЪРБАНОВ
НИКОЛА ВЕЛЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ДОНКОВ МАСЛИЕВ
НИКОЛА ТРАЙКОВ КОЦЕВ
НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ЛЮБЕНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ СИМОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ РАДОЕВ
НИКОЛАЙ НОТКИН КОЧЕВ
НИКОЛАЙ РАДОЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ СЪБОТИНОВ МИНЧЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНА МИЛЧЕВА МАРИНОВА
НОРА МАРИНОВА ТРАЙКОВА
НОРА ЯНЧЕВА ТОНЧЕВА
ОГНЯН ДАНЕВ ПАЛЕВ
ОГНЯН КОСТОВ ЯНЧЕВ
ОРЛИН ДОНЧЕВ СЕРАФИМОВ
ОРЛИН СТЕФЧОВ НИКОЛОВ
ОРЛИН ТЕМЕНУЖКОВ ВЕЛИЧКОВ
ОРЛИНА ЗАХАРИНОВА СЕРАФИМОВА
ПАВЕЛ ПЕНКОВ НИКОЛОВ
ПАВЕЛ ПЕТКОВ КАМЕНОВ
ПАВЛИН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
ПАВЛИН МАРИНОВ ВЕЛИНОВ
ПАВЛИН ПЕТРОВ ТРАЙКОВ
ПАВЛИНА БОЙКОВА ВЕЛИЧКОВА
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА
ПАВЛИНА ЗАХАРИЕВА НЕНЧЕВА
ПАВЛИНА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА РАЙКОВА
ПАРАСКЕВА ЛЮБОВА ВЪРБАНОВА
ПЕНКО ЛАКОВ БОРИСОВ
ПЕНКО НИКОЛОВ ПЕНКОВ
ПЕНКО ПАВЛОВ ПЕНКОВ
ПЕПА СИМЕОНОВА ЛАЗАРОВА
ПЕПИ ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ПЕРСИАН КАМЕНОВ ГРОЗДАНОВ
ПЕРСИЯН МИХАИЛОВ ВЛАДОВ
ПЕТКО ЕЛЕНОВ ВЪРБАНОВ
ПЕТКО КАМЕНОВ ТОНЧЕВ
ПЕТРА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ПЕТРА ИВАНОВА ПАНТАЛЕЕВА
ПЕТРА КАМЕНОВА КИРОВА
ПЕТРА КОСТОВА ЯНЧЕВА
ПЕТРАНА МАРКОВА КОСТОВА
ПЕТЪР КАМЕНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ МАРКОВ
ПЕТЯ ГЕНОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ПЕЦИ ИВАНОВ ПЕНКОВ
ПИРИН ЯНЧЕВ ПАЛЕВ
ПИРИНКА КОСТОВА ПИРИНОВА
ПЛАМЕН БЕШКОВ ГРОЗДАНОВ
ПЛАМЕН ЗОРИНОВ ГРОЗДАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ КОЧЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН СЪБОТИНОВ МИНЧЕВ
ПОЛЯ БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
ПРЕСИЯН КОЧЕВ ВЕЛЕВ
РАДКА ИВАНОВА ПАЛЕВА
РАДКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
РАДОЙ ДИМЧЕВ ЩЕРЯНОВ
РАДОЙ МИТКОВ ИВАНОВ
РАДОЙ ПЕЦЕВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ РАДОЕВ МИТКОВ
РАДОСЛАВ СЕРАФИМОВ БОРИСОВ
РАДОСЛАВ ТЕНЕВ МЛАДЕНОВ
РАДОСЛАВ ЩЕРЯНОВ ДИМЧЕВ
РАДОСЛАВА РАДОЕВА МИТКОВА
РАЙКО МАРИНОВ МИЛКОВ
РАЙНА ИВАНОВА ЧИПОВА
РАЙНА ПАВЛОВА ПЕЦЕВА
РЕНА ВИКТОРОВА МАРИНОВА
РЕНИ КРАСИМИРОВА РАДОЕВА
РИЛКА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА
РИЛКА ИВАНОВА АНТОНОВА
РОЗА ВИОЛЕТОВА ВЪРБАНОВА
РОЗА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА
РОЗА ПАНОВА ПЕТКОВА
РОЗАЛИЯ РАДОЕВА ПЕЦЕВА
РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ВЪРБАНОВА
РОСИЦА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
РУЖА СТЕФАНОВА КОЧЕВА
РУМЕН ВЕЛИНОВ РУМЕНОВ
РУМЕН ВЪРБАНОВ ВЛАДОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
РУМЕН СИМЕОНОВ ТРАЙКОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
САБРИНА ЗОНЕВА ПАРАШКЕВОВА
САБРИНА ПАВЛИНОВА СТОЙЧЕВА
САВКА МИЛЧЕВА МАРИНОВА
САВКА СЕРАФИМОВА ВАСИЛЕВА
САЛКА ПАВЛИНОВА ИЛИЕВА
САМИР СИМЕОНОВ РАДОЕВ
САНЯ ПАВЛИНОВА ИЛИЕВА
САРА АЛБЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
САРА ВЪРБАНОВА РАЧЕВА
САШО АРСОВ СТЕФАНОВ
СВЕТЛА ГОСПОДИНОВА АСПАРУХОВА
СВЕТЛА ПЕНКОВА НИКОЛОВА
СВЕТОСЛАВ ВИХЪРОВ СЛАВЧЕВ
СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ
СВЕТОСЛАВА ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА
СВИЛЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
СВИЛЕН ЛИЧКОВ ГИЦОВ
СВИЛЕН НАТАШЕВ ПАЛЕВ
СВИЛЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ
СЕВДА ГРИГОРОВА ВЕЛИЧКОВА
СЕВДА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА
СЕВДА ЯНЧЕВА ПАВЛОВА
СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ ГРИГОРОВ
СЕДЕФКА НИКОЛАЕВА ДИМЧЕВА
СЕРАФИМ БОРИСОВ РАДКОВ
СЕРАФИМ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
СЕРАФИМ ВИКТОРОВ СЕРАФИМОВ
СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ
СЕРАФИМ ДАФИНОВ КАЛИНОВ
СЕРАФИМ ЛАКОВ БОРИСОВ
СЕРАФИМ СЕВДАЛИНОВ ЯНЧЕВ
СЕРАФИМКА ИВАНОВА КОСТОВА
СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ СЕРГЕЕВ
СЕРГЕЙ ДИМЧЕВ КОЦЕВ
СЕРГЕЙ ЗОРИНОВ ХАРИЗАНОВ
СЕРГЕЙ КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
СЕРГЕЙ МАРИНОВ МЛАДЕНОВ
СЕРГЕЙ ПЕТКОВ ЦЕКОВ
СЕРГЕЙ ТРЕНДАФИЛОВ ЙОСИФОВ
СЕРГЕЙ ТРЕНДАФИЛОВ ХАРИЗАНОВ
СИЛВИЯ ВЕЛЧОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА
СИЛВИЯ ГОРАНОВА ВЛАДОВА
СИЛВИЯ ДИМЧЕВА ВЕЛИЧКОВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА
СИЛВИЯ НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
СИЛВИЯ СЕРАФИМОВА БОРИСОВА
СИМЕОН ВАЛТЕР ИЛИЕВ
СИМЕОН ВАЧЕВ ЛАЗАРОВ
СИМЕОН ВЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
СИМЕОН ГОРАНОВ ВЛАДОВ
СИМЕОН ИВАНОВ НИКОЛОВ
СИМЕОН КАМЕНОВ КАЛИНОВ
СИМЕОН ЛАЗАРОВ БЕШКОВ
СИМЕОН ЛЮБЕНОВ КАМЕНОВ
СИМЕОН НИКОЛАЕВ РАДОЕВ
СИМЕОН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ
СИМЕОНА КРЪСТЕВА ПЕНКОВА
СЛАВИ ЗАХАРИЕВ НЕНЧЕВ
СЛАВКА ВАНЕВА ВАСИЛЕВА
СЛАВКА ЖАНОВА КОЧЕВА
СЛАВКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
СЛАВКА КАМЕНОВА АЛЕКСИЕВА
СЛАВКА КОСТОВА ЯНЧЕВА
СЛАВКА МАРИНОВА МАРИНОВА
СЛАВКА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА
СЛАВКА ПАЛЕВА КОСТОВА
СЛАВКА СИМОВА МАРИНОВА
СЛАВЧО ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ
СЛАВЧО КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
СЛАВЧО НЕНЧЕВ СЛАВЧЕВ
СЛАВЧО НИКОЛАЕВ ДИМЧЕВ
СЛАВЧО НИКОЛАЕВ ЙОСИФОВ
СЛАВЧО СЕРАФИМОВ ВАСИЛЕВ
СЛАВЧО СЕРГЕЕВ АНГЕЛОВ
СЛАВЧО СЛАВЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ СЛАВЧЕВ
СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА ВЪРБАНОВА
СОКОЛИНА СЛАВЧЕВА НИКОЛАЕВА
СОНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
СОНЯ ЦВЕТАНОВА СЛАВЧЕВА
СПАСКА ПЕТКОВА НИНОВА
СРЕБРА АНГЕЛОВА ХАРИЗАНОВА
СРЕБРА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
СРЕБРА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
СТАНИСЛАВА ВИКТОРОВА МАРИНОВА
СТАНИСЛАВА ВИКТОРОВА МАРИНОВА
СТАНЧО КАМЕНОВ КАЛИНОВ
СТЕФАН СЕВДЕВ ЯНЧЕВ
СТЕФКА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА
СТЕФКА ЮРИЕВА ЦЕКОВА
СТИЛИЯНА ТОШКОВА ХРИСТОВА
СТОЙНА КАЛИНОВА ИВАНОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА СПАСОВА
СТОЯНКА ЛАЗАРОВА ГОШЕВА
СУЗАНА АТАНАСОВА ВЕЛИНОВА
СУЗАНА БОРИСОВА МАРИНОВА
СЪБИНА МЛАДЕНОВА ЗАХАРИЕВА
СЪБОТИН ВЕЛИЧКОВ МИНЧЕВ
СЪБОТИН КРАСИМИРОВ СЪБОТИНОВ
СЪЛЗА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА
ТАНЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МИЛЧЕВА
ТАНЯ ДАНЕВА ПАЛЕВА
ТАНЯ КАМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
ТАНЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ТЕМЕНУЖКА ВЕЛИЧКОВА КОЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА ВЪРБАНОВА ВЛАДОВА
ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА КАМЕНОВА
ТЕНЬО ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ
ТЕНЬО МЛАДЕНОВ ПЕНКОВ
ТЕОДОСИ СЕРГЕЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ТЕОДОСИ ТРЕНДАФИЛОВ ХАРИЗАНОВ
ТЕРЕЗА КОСТОВА КОСТОВА
ТЕРЕЗА САНДОВА МОНЕВА
ТИНА ВЕЛИНОВА СИМЕОНОВА
ТИНКА ДОНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ТИНКА ЙОСИФОВА БАНОВА
ТИНКА МАНОЛОВА ЯНЧЕВА
ТИНКА СРЕБРОВА ТИНКОВА
ТИНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
ТИНКА ТОНЧЕВА КАМЕНОВА
ТИХОМИР НИКОЛАЕВ КОЧЕВ
ТОДОР ГЕРГИНОВ КАМЕНОВ
ТОДОР КОСТОВ НИНОВ
ТОДОРКА БЕШКОВА РУСЕВА
ТОНКА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ТОНКА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА
ТОНКА ИВАНОВА ЗОРИНОВА
ТОНКА НИКОЛИНОВА МАРИНОВА
ТОНКА ТИНКОВА РАДКОВА
ТОШКО КОСТОВ КОСТОВ
ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ МИТОВ
ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВ ПАНТАЛЕЕВ
ТРЕНДАФИЛ КАМЕНОВ ГРОЗДАНОВ
ТРЕНДАФИЛ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ
ТРЕНДАФИЛ СЛАВЧЕВ НИКОЛАЕВ
ТРЕНДАФИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ЙОСИФОВ
ТРЕНДАФИЛ ХАРИЗАНОВ КОСТОВ
ТУРКЯН НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
ФИДАНКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
ФИДАНКА ТОДОРОВА ЧИКОВА
ХАРИЗАН АНГЕЛОВ ХАРИЗАНОВ
ХАРИЗАН КОЧЕВ КОСТОВ
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА МИЛЧЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТАН ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
ЦВЕТАН СЛАВЧЕВ МАРИНОВ
ЦВЕТАНА КАМЕНОВА ПЕНКОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА ПАЛЕВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ЦВЕТАНКА КАЛИНОВА МАРИНОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИН КОСТОВ КОСТОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕЦЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА БОЙКОВА
ЦВЕТЕЛИНА МАРКОВА ПАНТАЛЕЕВА
ЦВЕТЕЛИНА РАДОЕВА МИТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА-ГРИГОРОВА
ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
ЦЕКО ПЕТРОВ ВЕЛКОВ
ЦЕКО СТИЛИАНОВ ЦЕКОВ
ЦЕНА ИВАНОВА КАМЕНОВА
ЦЕНА РУМЕНОВА ТОНЧЕВА
ЦЕНКА АСПАРУХОВА ВАСИЛЕВА
ЦЕНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЦЕНКА ВЕСКОВА ВЕЛКОВА
ЦЕНКА ВИКТОРОВА КАМЕНОВА
ЦЕНКА ВЪРБАНОВА ТОНЧЕВА
ЦЕНКА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ЦЕНКА ХАРИЗАНОВА КОЧЕВА
ЦЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЦЕНКА ЯНЕКОВА КАМЕНОВА
ЦЕЦА ТЕОДОСИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЦЕЦА ТРЕНДАФИЛОВА ЙОСИФОВА
ЧАВДАР БЕЛЧЕВ МАРИНОВ
ЧАВДАР ВИКТОРОВ ЧАВДАРОВ
ЧАВДАР КОЛЕВ МЛАДЕНОВ
ЧАВДАР МАРИНОВ ВЪРБАНОВ
ЩЕРЯН ДИМЧЕВ ЩЕРЯНОВ
ЩЕРЯН ПЛАМЕНОВ СЪБОТИНОВ
ЩЕРЯН РАДОЕВ ДИМЧЕВ
ЮЛИАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ЮЛИЯ РАДОЕВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН ДАФИНОВ СЛАВЧЕВ
ЮЛИЯН МАРИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЯВОР КАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
ЯНЕК ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
ЯНЕК КАМЕНОВ ВЛАДОВ
ЯНЕК КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
ЯНКА ВЕЛКОВА РАДОЕВА
ЯНКА МИЛЧЕВА РАЧЕВА
ЯНКА ТЕНЕВА МЛАДЕНОВА
ЯНКО БОРИСЛАВОВ КОСТОВ
ЯНКО ПАНТАЛЕЕВ КАМЕНОВ
ЯНО ВЪРБАНОВ ТОНЧЕВ
ЯНУШ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ЯНУШ КАМЕНОВ ГРОЗДАНОВ
ЯНУШ ПЕТКОВ КАМЕНОВ
ЯНУШ СЪБОТИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЯНУШКА РУСАНОВА МАРИНОВА
ЯРОСЛАВ ИВАНОВ КОСТОВ
ЯШКО АНДРИАНОВ БИНЕВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.КАРЛУКОВО, кметство …………………., секция № 011
Адрес на избирателната секция: ул.“Иван Ангелов“ № 1 – Читалище“Дико Илиев“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
АЛБЕНА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
АНАСТАСИЯ РУМЕНОВА ИЛИЕВА
АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ НИНОВ
АНГЕЛ ВЕЛЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ТОНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА ИЛИЕВА
АНГЕЛИНА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
АНЕТА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
АНИ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
АНИ АНГЕЛОВА НИНОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
АНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНТОНИЯ ДАНИЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОНИЯ ЧЕРВЕНКОВА ПАНТАЛЕЕВА
АСЕН ФИЛИПОВ АСЕНОВ
АТАНАС ДАНОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА
АТАНАСКА ТОМОВА ЛИЧЕВА
БАНКО ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
БЕРО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
БЕРО ГЕОРГИЕВ БЕРОВ
БИСЕР ГОШЕВ ГЕОРГИЕВ
БИСТРА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
БЛАГОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
БОГДАН ЛИЛОВ СТОЕВ
БОГДАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
БОЖАНА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
БОРИСКА МАРКОВА ТОДОРОВА
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЯТКОВ
БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ ДИКОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ДАКОВА
БОРЯНА ЙОТОВА МАРИНОВА
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА БОРИСОВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВЧЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЯ ДИКОВА ЦВЕТАНОВА
ВАЛЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ВАНЯ ГАЛИНОВА ТОНОВА
ВАНЯ ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
ВАСИЛ ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЕРОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ БЕРОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ МИКОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТОНОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСКО ЙОТОВ ЙОТОВ
ВАСКО МАРКОВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИКА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА
ВЕЛИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА ВЕЛЧЕВА КАЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВЕЛЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕРОНИКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
ВЕСЕЛИН МАРКОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ВЕЛЕВ
ВЕСКА МАРИЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА БУРОВА
ВИОЛЕТА ЙОТОВА ФРАТЕР
ВОЙКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ВОЙКА ХРИСТОВА БЕЛИНСКА
ВУНКА СЪЙНОВА НЕШКОВА
ВЪЛКО ВУТОВ ВЪЛКОВ
ВЪРБА ЕФТИМОВА ЦАНОВА
ВЪРБАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ВЪРБАН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВЪРБАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИН АНГЕЛОВ ТОНОВ
ГАЛИН ТОНОВ АНГЕЛОВ
ГАЛИН ТОШКОВ КРЪСТЕВ
ГАЛИНА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ТОШКОВА АТАНАСОВА
ГАЛЯ СТОЙКОВА ВЕЛЕВА
ГЕНА ЦАНКОВА ДУКОВА
ГЕНО ЙОТОВ ЙОШЕВСКИ
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНОВЕВА МИХОВА ИЛИЕВА
ГЕОРГИ БЕРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЕРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВАСКОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДОКОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ КУЗМАНОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ МАРКОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ НАЧОВ НИНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА ЖАНЕТОВА КОСТОВА
ГЕРГО ВЕЛЧОВ ХРИСТОВ
ГОРАНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ГОШО ГЕОРГИЕВ БЕРОВ
ГОШО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГОШО ФИЛИПОВ АСЕНОВ
ДАНАИЛ БОРИСОВ ДИКОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ДАНАИЛ МАРКОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛ ДИЛКОВ ВЕЛИЧКОВ
ДАНИЕЛА ЕВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА ПЕШЕВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ТОШКОВА АНГЕЛОВА
ДАНО ГЕОРГИЕВ ДАНОВ
ДАФИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ДИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИАНА РАДЕВА НАНОВА
ДИЛКО ВЕЛИЧКОВ ДИЛОВ
ДИМИТРА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРА КРАЧУНОВА ВЪЛКОВА
ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
ДИМИТРИНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЛОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ДИЯНА ГЕРГОВА ЙОТОВА
ДОБРИ ЦАНКОВ ИВАНОВ
ДОНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ДОНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ЕВГЕНИ АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ
ЕЛЕНА ВАСИЛОВА ВАСИЛОВА
ЕЛЕНА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА
ЕЛЕОНОРА БЕРОВА БЕРОВА
ЕМИЛ НАЙДЕНОВ ВЕЛЕВ
ЕМИЛИЯ МАРКОВА ТОДОРОВА
ЕФТИМ ВАСИЛЕВ ЕФТИМОВ
ЖАНА ВЛАДИМИРОВА БОЖКОВА
ЖИВКО ЙОРДАНОВ БОГДАНОВ
ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ЕФТИМОВА
ЗОРКА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА
ЗОЯ ВЪРБАНОВА ВАСИЛЕВА
ЗОЯ СТЕФАНОВА ДАКОВА
ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДАНОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ЙОТОВ
ИВАЛИН ИВАНОВ ПЕТКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦЕНКОВ
ИВАН ДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ НЕНКОВ
ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ БУРОВ
ИВАН МАРИНОВ ПЕТРОВ
ИВАН НАНОВ ТОТИН
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН СТАНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ИВАН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦАНОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕШЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЕФТИМОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ШАРАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА КАПИТАНСКА
ИВАНКА ИВАНОВА МИКОВА
ИВАНКА МИХОВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА БЕРОВА
ИВАНКА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
ИВО ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
ИЛИАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЛИАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ИЛИЯ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ИЛИЯ ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ
ИРЕНА АТАНАСОВА ЙОВЕВА
ИСКРА ПЕТКОВА ФИЛИПОВА-ИВАНОВА
ИСКРЕН ФИЛИПОВ АСЕНОВ
ЙОНКА МАРКОВА ПЕТКОВА
ЙОНКА ТОДОРОВА СТАНЕВА
ЙОРДАН БОЧЕВ МАРИНОВ
ЙОРДАН РАДКОВ ТОДОРОВ
ЙОРДАНА НИКОЛОВА ЦАКОВА
ЙОРДАНКА ВЪЛКОВА СЪЙКОВА
ЙОРДАНКА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ЯКИМОВА
ЙОТО АТАНАСОВ ЙОТОВ
ЙОТО ЛЮБЕНОВ ЙОТОВ
ЙОТО МИЦОВ ЙОТОВ
ЙОТО ХРИСТОВ СТОЕВ
КИРИЛ ДЕНЧЕВ НАНОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ ЙОЛОВ
КОСТА ГЕОРГИЕВ БЕРОВ
КОСТО ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ
КОЦА АТАНАСОВА НИНОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ ЙОЛОВ
КРАСИМИРА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
КРЪСТЬО ПЕНКОВ ЛАЛЕВ
КУТА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
КЪНА МИЧЕВА ДИМИТРОВА
ЛАЗАР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ЛАЗАР ИЛИЕВ АТАНАСОВ
ЛАЗАРИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЛАЛКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ЛАЛКА БЕРОВА ДИМИТРОВА
ЛАЛКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
ЛАЛКА НИНОВА СТОЙКОВА
ЛИДА КОСТОВА ПЕТКОВА
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
ЛИДИЯ КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА
ЛИЛО ВЕЛЕВ ЛИЛОВ
ЛИЛЯНА АНАСТАСИЕВА ИВАНОВА
ЛИНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
ЛЮБЕН ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
ЛЮБЕН ХРИСТОФОРОВ ЛАЛОВ
ЛЮБКА ЙОТОВА ЙОТОВА
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ЛЮБЕНОВ
МАКСИМ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
МАРГАРИТ АНГЕЛОВ УДРЕНОВ
МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТКОВА
МАРИАНА РУМЕНОВА МАРИНОВА
МАРИЕТА МЛАДЕНОВА НЕНКОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА НАНОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ВЪТКОВА
МАРИЙКА НИНОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА ЦАНОВА НЕШКОВА
МАРИН ГЕНЧЕВ ПЕТКОВ
МАРИН ЕФТИМОВ МАРИНОВ
МАРИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
МАРИН ИЛИЕВ ЛИЛОВ
МАРИН НАЧЕВ ТОНЧЕВ
МАРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИНА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ МАРИНОВА СТОЙКОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА
МАРИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯНА ВАСКОВА ЙОТОВА
МАРИЯНА ВЪРБАНОВА МИКОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
МАРИЯНА СЛАВЧЕВА ПЕТРОВА
МАРКО ВЕСКОВ ГЕОРГИЕВ
МАРКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
МАРКО ДАФИНОВ БОРИСОВ
МАРКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
МАРКО ПЕТКОВ НИКОЛОВ
МАЯ БИСЕРОВА РАДОСЛАВОВА
МАЯ ВЪРБАНОВА ДИМИТРОВА
МАЯ ДАНАИЛОВА КУЗМАНОВА
МИЛА ДИМОВА ЙОТОВА
МИЛЕНКА МИКОВА ЛАЛОВА
МИНКА МАРКОВА ДИМИТРОВА
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ НАНОВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВ ЦЕКОВ ЙОТОВ
МИТА ВАСИЛЕВА БОЧЕВА
МИТА НАЙДЕНОВА ГУРГУШКОВА
МИТКО СЪЙКОВ ЯНЧЕВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ПЕШЕВ
МИХО ДИМИТРОВ МАРИНОВ
МИЦА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
МИЦО ЙОТОВ МИЦОВ
МОМЧИЛ ЙОТОВ МИЦОВ
МОНКА ГЕОРГИЕВА НАКОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ЦОЛОВА
НАДКА ЦАНКОВА ГРИГОРОВА
НАИВКА ГЕОРГИЕВА ЦАКОВА
НАЙДЕН ВЕЛЕВ НИКОЛОВ
НАЙДЕН ЙОРДАНОВ ЛИЛОВ
НАНКО НИКОЛОВ НИНОВ
НЕВЕНА ДАНИЕЛОВА ВАСИЛЕВА
НЕЛИ НАЙДЕНОВА КОСТОВА
НЕНКА БАНКОВА ХРИСТОВА
НЕНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
НИКОЛА ПЕТКОВ СЪЙКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НАНОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ ЛАЛОВ
НИКОЛАЙ ДИЛКОВ ВЕЛИЧКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОТОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
НИКОЛАЙ ЙОНКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ МАРКОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЦАНОВ
НИКОЛАЙ ТОМОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЦАНОВ НАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ВУТОВА
НИКОЛИНКА ГЕНОВА ДИМИТРОВА
НИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ОЛГА ФЕОДОТИЕВА ЦОЛОВА
ПАВЕЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ПАВЛИН ДАНАИЛОВ ДИКОВ
ПАНКА ДИМИТРОВА ЙОШЕВСКА
ПАРАСКЕВА ВЕЛЕВА БЕРОВА
ПЕНА АНГЕЛОВА СТОЕВА
ПЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ПЕНА ГЕРГОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА БАНКОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
ПЕНКА ЙОТОВА АНГЕЛОВА
ПЕНКА ЛАЛКИНА НИКОЛОВА
ПЕНКА ЛАЛОВА СТЕФАНОВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ПЕТКО ВЕЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БЕРОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
ПЕТКО ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
ПЕТКО ЙОТОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ПЕЙЧЕВ ЦАНОВ
ПЕТКО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ПЕТКО ТОМОВ ТОМОВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЪР ТОНЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЮ КОСТОВ ХРИСТОВ
ПЕТЯ ДАВИДОВА ЙОЛОВА
ПЕТЯ МАРКОВА АНГЕЛОВА
ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА
ПЕШО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ БАНКОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ НИКОЛАЕВ
ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ДАНОВА
РАДКА МАРИНОВА МИЦОВА
РАДКА ПЕТКОВА ГЕРГОВА
РАДКА ХРИСТОВА ТОМОВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ МАЕВ БИСЕРОВ
РАДОСЛАВА НИКОЛАЕВА ВЕЛЕВА
РАЙКО ПЕТРОВ РАЙКОВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
РАЙНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
РОСА ВЪЛЧЕВА ЙОТОВА
РОСАНКА ХРИСТОВА ЙОТОВА
РОСЕН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
РОСИЦА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА
РУМЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН ЛЮБЕНОВ МАРИНОВ
СВЕТЛА АНТОНОВА ЛИЛОВА
СВЕТОСЛАВ МАНУИЛОВ СТОЯНОВ
СЕВДА ГРИГОРОВА ДАНОВА
СИЛВИЯ ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ БЕРОВ
СЛАВЧО МИХОВ НЕШКОВ
СНЕЖАНА БАНКОВА НАНОВА
СОНЯ НАНКОВА ТОМОВА
СОНЯ ПЕШЕВА ГЕОРГИЕВА
СПАСИЙКА ИЛИЕВА КУЗМАНОВА
СТАНА НИНОВА ЦЕНКОВА
СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ БОГДАНОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ДАНОВ
СТАНЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
СТЕФАН ЙОТОВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ДАНОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ДИШКОВА ГЕНОВА
СТЕФЧО МАНУИЛОВ СТОЯНОВ
СТОЙКО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
СТОЙНА НАЙДЕНОВА КРЪСТЕВА
СТОЙНА НИНОВА ЦАНОВА
СТОЯН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯНКА ИВАНОВА КАРЪМОВА
СЪБКА МАРКОВА ПЕТКОВА
СЪЙКО ЯНЧЕВ НЕШКОВ
СЪЙНА КРАЧУНОВА КУЗМАНОВА
ТАНЯ НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ТОТЕВА СТОЙКОВА
ТИХОМИР ТОШКОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР ДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ДИЛОВ ВЪЛКОВ
ТОДОРИЦА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА
ТОДОРКА ГЕРГОВА КУЗМАНОВА
ТОМО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
ТОМО ИВАНОВ МИЦОВ
ТОМО ЦАНКОВ ТОМОВ
ТОНИ ДИМИТРОВ ЛАКОВ
ТОНКА МАРКОВА МАРИНОВА
ТОНО АНГЕЛОВ ТОНОВ
ТОТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ТОТА ПЕЛОВА ПЕТРОВА
ТОТА СТОЙКОВА БЕРОВА
ТОШКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ТОШКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ТОШКО КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ТОШКО ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ФИДАНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
ФИЛИП АСЕНОВ СТЕФАНОВ
ФИЛИП КИРЯКОВ ВЕЛКОВ
ХРИСТАНА АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА
ХРИСТАНА ТОНЧЕВА НИКОЛОВА
ХРИСТАНА ХРИСТОВА ЦАКОВА
ХРИСТИАН АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ
ХРИСТИНА ВЕЛЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА НАНОВА
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
ХРИСТИНА КОСТОВА ВАСИЛЕВА
ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА ПАВЛОВА
ХРИСТИНА НАЙДЕНОВА ЦАКОВА
ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА НИНОВА
ХРИСТИНА НИНОВА ЙОЛОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ЙОТОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА БАНКОВА
ХРИСТИНА СПАСОВА ЦВЕТКОВА
ХРИСТИНА ЦАКОВА НАНОВА
ХРИСТО БАНКОВ НЕШКОВ
ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ АЛЕКСИЕВ
ХРИСТО ЕФТИМОВ МАРИНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ МИТАКОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КРЪСТЕВ
ХРИСТО КУЗМАНОВ НЕШКОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ТОНОВ ИВАНОВ
ЦАНКО ИВАНОВ ЦАКОВ
ЦВЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЦВЕТА ЦЕНОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ НЕНКОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ БОЯНОВ
ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ НАНОВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНА НИНОВА КОКОШАРОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛЕВА ДИКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРАНОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЦЕНКОВА
ЦВЕТАНКА МАРТИНОВА СТОЕВА
ЦВЕТАНКА ТОМОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАСКОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЧАВДАРОВА
ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ЦЕКО ЙОТОВ СТОЕВ
ЦЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЦЕЦА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЦЕЦА ПЕТРОВА ЦАНОВА
ЦЕЦА РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦЕЦКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
ЮЛИЯ НАНКОВА ИВАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.БЕЛЕНЦИ, кметство …………………., секция № 012
Адрес на избирателната секция: ул.“Главна“ № 25 – Кметство-ритуална зала

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АКСЕНИЯ АНДРЕЕВА МАРГАРИТОВА
АКСИНИЯ ЙОНЧЕВА ЕМИЛОВА
АКСИНИЯ СЕРГЕЕВА РАДЕВА
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА МАРГАРИТОВА
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ АТАНАСОВ
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ АСЕНОВ
АЛЕКСИ АСЕНОВ КРЪСТЕВ
АНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОСИФОВА
АНА АСЕНОВА КАЛИНОВА
АНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА
АНА КРЪСТЕВА АСЕНОВА
АНАТОЛИ АНГЕЛОВ КУНЧЕВ
АНАТОЛИ РАДКОВ ИЛИЕВ
АНАТОЛИЙ БОГОМИЛОВ ЕВЛОГИЕВ
АНАТОЛИЯ СПАСОВА ДИМИТРОВА
АНГЕЛ АСЕНОВ КУНЧЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ САШОВ
АНГЕЛ ИЛИЯНОВ РАДЕВ
АНГЕЛ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА БОРИСОВА НАНКОВА
АНГЕЛИНА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
АНДРЕАН БОРИСЛАВОВ БАЛЕВСКИ
АНДРЕЙ МАРГАРИТОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНДРЕЙ ОГНЯНОВ МЕТОДИЕВ
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ЛИКОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ЕМИЛОВА
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ОРЛИНОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА
АНИ ЕМИЛИЕВА АСЕНОВА
АНИ МИТКОВА ИЛИЕВА
АНКА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА
АНКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
АСЕН АНАТОЛИЕВ АСЕНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
АСЕН ЕМИЛОВ КРЪСТЕВ
АСЕН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
АСЕН МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ
АСЕН МИТКОВ АТАНАСОВ
АСЕН РАНКОВ НАНКОВ
АСЯ МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
АСЯ РУМЕНОВА ЙОСИФОВА
АТАНАСКА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ОРЛИНОВА
АТАНАСКА СПАСОВА ДИМИТРОВА
БИСЕР БОРИСОВ ЛЕНКОВ
БИСЕР ЕМИЛОВ БОГОМИЛОВ
БОЖИДАР РАДЕВ АНГЕЛОВ
БОНКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
БОРИС ВАСИЛЕВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛИНОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БАЛЕВСКИ
БОРИСЛАВА АСЕНОВА МИТКОВА
БОРИСЛАВА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА
ВАЛЕНТИН НИНОВ ДОНКОВ
ВАЛЕРИ СПАСОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ СЪЙКОВ
ВАСИЛЕНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА-ПЕТКОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
ВЕНЦИСЛАВА ЦВЕТАНОВА СТОЙЧЕВА
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ МИНКОВ
ВЕСЕЛИН ЗЛАТАНОВ ЗЛАТЕВ
ВЕСЕЛИН ОРЛИНОВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА БОРИСОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТКА ЦОНКОВА ВАСИЛЕВА
ВУНКА НЕШКОВА МИКОВА
ГАБРИЕЛА БАГРЯНОВА ЙОСИФОВА
ГАЛИН ГАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕНА НИНОВА ИЛИЕВА
ГЕНКА ТОДОРОВА НИНОВА
ГЕНКО НАЙДЕНОВ МИКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ НАНКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЦЕНКОВ
ГИНА АСЕНОВА БОРИСОВА
ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ МИШОВСКИ
ДАНАИЛ МЕТОДИЕВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ ОГНЯНОВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛ СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
ДАНКА ВЕЛИЕВА НАЙДЕНОВА
ДИАНА АСЕНОВА МИНКОВА
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЦОЛОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
ДИНА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА
ДОБРИ ВЕСЕЛИНОВ ОРЛИНОВ
ДОБРИНКА АЛЕКСИЕВА МАРИНОВА
ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ГОРАНОВА
ДОНА ВУТОВА ВАСИЛЕВА
ДОНКА ИВАНОВА ВУТАНОВА
ДОНКА КУНЧЕВА НАЙДЕНОВА
ДРАГОМИР ГЕНКОВ НАЙДЕНОВ
ДРАГОМИР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ЕВГЕНИЯ РУСКОВА БАКЪРДЖИЕВА
ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИНКА ИГНАТОВА ПЕТКОВА
ЕЛИЦА ДАНАИЛОВА ЛИКОВА
ЕМИЛ БОГОМИЛОВ ЕВЛОГИЕВ
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ МОМЧИЛОВ АТАНАСОВ
ЕМИЛИЯ МИТКОВА ЛЮБОМИРОВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА
ЖЕНИ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЖИВКА АНЕВА ЕМИЛИЕВА
ЖИВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЗАХАРИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЗЛАТ БОРИСОВ МИНКОВ
ЗЛАТКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
ИВАЙЛО ХРИСТОВ КАМЕНОВ
ИВАН БОРИСОВ ЦОЛОВ
ИВАН ПЕТКОВ КАЦАРОВ
ИВАНКА ЙОНЧЕВА ДИКОВА
ИВЕТА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ИВЕТА ДАНАИЛОВА МЕТОДИЕВА
ИЛИЯ АСЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КУНЧЕВ НАЙДЕНОВ
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ
ИЛИЯН РАДЕВ АСЕНОВ
ИЛИЯНА КАМЕНОВА ИЛИЕВА
ИРЕНА СЛАВЧЕВА АСЕНОВА
ИСЕНИЯ ЮЛИЯНОВА ПЕТРОВА
ИСКРА МИХАЙЛОВА БОГДАНОВА
ЙОНКА ДОНЧЕВА ВУТОВА
ЙОНЧО АСЕНОВ ЕМИЛОВ
ЙОНЧО ЕМИЛОВ КРЪСТЕВ
ЙОНЧО НИКОЛОВ ЙОНЧЕВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА НЕНКОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ЙОТА ПЕТКОВА НИНОВА
ЙОТКА ВУТОВА СЪЙКОВА
КАЛИН ЗЛАТЕВ БОРИСОВ
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
КАМЕЛИЯ ЦЕНКОВА КОЦЕВА
КАТЯ БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ
КИТА ЦОКОВА СТОЯНОВА
КЛАУДИЯ ДАНИЕЛОВА ИВАНОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
КРАСИМИР АСЕНОВ АСЕНОВ
КРАСИМИР КРЪСТЕВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ
КРАСИМИРА АНТОАНЕТОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА МАРИНОВА КЪНЧЕВА
КРЪСТЮ ВЪЛЧЕВ ВУЛЕВ
КРЪСТЮ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ЛИДИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ЛУКАН СТАНЕВ ГЕНОВ
ЛУСИ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛИКОВ
ЛЮБОМИР СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
МАГДА ВЕЛЕВА АТАНАСОВА
МАГДАЛЕНА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
МАКСИМ ИВАНОВ ЙОСИФОВ
МАКСИМ СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
МАРА ПЕТРОВА НАНКОВА
МАРГАРИТ МИРОСЛАВОВ ЕВЛОГИЕВ
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
МАРИАН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИКОВА
МАРИН СТЕФАНОВ РАЙКОВ
МАРИО МИРОСЛАВОВ ПАНКОВ
МАРИО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
МАРТИН ДИМИТРОВ МАРТИНОВ
МАЯ АЛЬОШЕВА ВЕЛЧЕВА
МЕТОДИ АСЕНОВ АСЕНОВ
МЕТОДИ АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
МИГЛЕНА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ОРЛИНОВА
МИЛЕНА ОГНЯНОВА НАЙДЕНОВА
МИЛОСЛАВ ТОДОРОВ СЪЙКОВ
МИМА КРАСИМИРОВА МЕТОДИЕВА
МИМА МАРИНОВА ЕВЛОГИЕВА
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
МИРОСЛАВ ДАНАИЛОВ МЕТОДИЕВ
МИРОСЛАВ ДАНИЕЛОВ КРЪСТЕВ
МИРОСЛАВ ПАНКОВ МИТКОВ
МИТКО САВОВ МАНУШЕВ
МИШО МАРИНОВ ИВАНОВ
НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЦОЛОВА
НАДКА ТОМОВА ГАВРИЛОВА
НАЙДЕН МИКОВ ДИМИТРОВ
НАНКО ПЕТКОВ НАНКОВ
НАСТЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА
НЕВЕНА НЕНЧЕВА ЙОТОВА
НЕНКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
НИКОЛА СТАЙКОВ НАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЦЕНКОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ
НИНА ДОНКОВА НАЙДЕНОВА
НИНА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
НОРА АНЧОВА БАЛЕВСКА
ОГНЯН МАРИНОВ ОГНЯНОВ
ОГНЯН МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ
ОГНЯНА ИЛИЯНОВА РАДЕВА
ОРЛИН МАРИНОВ МАЛЕЕВ
ПАВЛИН ВУТОВ ХРИСТОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПАВЛИНА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
ПАМЕЛА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
ПЕНА ТАНЧЕВА ЛАКОВА
ПЕНКА ЙОЛОВА ПАНЧЕВА
ПЕТКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРА ДОНЧЕВА ДИКОВА
ПЕТЪР ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ
ПЕТЪР КРАЛЕВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БОЧЕВ
ПЛАМЕН ЦОКОВ ВАСИЛЕВ
РАДИ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ БОГОМИЛОВ
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВА АНГЕЛОВА МАНУШЕВА
РАДОСЛАВА ДОНКОВА КУНЧЕВА
РАЙНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
РАЙНА ЦОЛОВА ТОМОВА
РАЛИЦА СЛАВЧЕВА НАНКОВА
РЕНЕТА АСЕНОВА БОЧЕВА
РЕНИ АНГЕЛОВА САВОВА
РОЗАЛИНА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА
РУМЕН АСЕНОВ КУНЧЕВ
РУМЕН ВЕЛЕВ РАЙКОВ
РУМЯНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА
САВО САВОВ ПЕТКОВ
САМУИЛ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
СВЕТЛА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
СВЕТЛА КАМЕНОВА СТАНЧЕВА
СВЕТЛА КРЪСТЕВА НАНКОВА
СВЕТЛИН ЕМИЛОВ КИРИЛОВ
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ САШЕВ
СЕРГИ ДИМИТРОВ ЛИКОВ
СИЛВА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
СИМЕОН АСЕНОВ СИМЕОНОВ
СЛАВКА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СЛАВЧО АСЕНОВ АТАНАСОВ
СЛАВЧО ДИМЧЕВ СИМЕОНОВ
СЛАВЧО ИВАНОВ ЙОСИФОВ
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
СОНЯ АСЕНОВА КУНЧЕВА
СОНЯ ЕМИЛОВА АТАНАСОВА
СПАС ДИМИТРОВ ЛИКОВ
СТАМЕН МИЛОСЛАВОВ ТОДОРОВ
СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ
СТЕФАН НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ОГНЯНОВ КАЛИНОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ЦЕНКОВ
ТАТЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА
ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОР КОНСТАНТИНОВ ГАВРИЛОВ
ТОДОР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
ТОМО ВАСИЛЕВ ВУТАНОВ
ФАНИ МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
ФАНКА АСЕНОВА АТАНАСОВА
ФАНКА МИТКОВА АТАНАСОВА
ФИДАНА АЛЕКСАНДРОВА МОМЧИЛОВА
ФИДАНА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА
ФИЛИП СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ
ФИЛКО ИЛИЯНОВ РАДЕВ
ХРИСТИНА ИВАЙЛОВА КАМЕНОВА
ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
ЦАНКА ИЛИЕВА МОНОВА
ЦАНКО МАРИНОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН СТОЙЧЕВ ЛАЗАРОВ
ЦВЕТАНА НИНОВА САВОВА
ЦВЕТАНКА КУЛЕВА ДАНЧЕВА
ЦВЕТЕЛИН БОРИСОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИН СТЕФАНОВ ВЕЛЕВ
ЦВЕТОЗАР ТАНЕВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ МОМЧИЛОВ
ЦВЕТОМИРА МИЛОСЛАВОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТОСЛАВА МИРОСЛАВОВА ТОДОРОВА
ЦВЯТА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
ЦВЯТА БОЧОВА НИНОВА
ЦОКО ВАСИЛЕВ НИНОВ
ЦОНКА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА
ЦОНКО ВАСИЛЕВ САВОВ
ЮЛИЯН КАМЕЛИЕВ ЦЕНКОВ
ЮЛИЯН ПЕТРОВ ЙОСИФОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.РУМЯНЦЕВО, кметство …………………., секция № 013
Адрес на избирателната секция: ул.“Централана“ № 18 – ОУ“Христо Ботев“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АГНЕСА АСЕНОВА МИТКОВА
АДЕЛИН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
АДЕЛИНА НАСКОВА МИРОСЛАВОВА
АДЕЛИНА УГРИНОВА СТЕФАНОВА
АДРИАН ГЮРОВ ЦАНКОВ
АДРИАН МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
АДРИАНА АЛЧИНОВА АРИФОВА
АЙНЮР МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АКСЕНИЯ МЕТОДИЕВА БИСЕРОВА
АКСИБЕР АНДРЕЕВ АНГЕЛОВ
АЛАДИН ИВАНОВ БОРИСОВ
АЛБЕНА БИСЕРОВА СТЕФАНОВА
АЛБЕНА ИВАЙЛОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ЙОСИФОВА
АЛБЕНА МЕТОДИЕВА МИТЕВА
АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ШИБИЛЕВА
АЛБЕНА СТОЯНОВА ЦАЧЕВА
АЛБЕРТ ВЕЛИЗАРОВ ЮРИЕВ
АЛБЕРТ НИКОЛАЕВ САШЕВ
АЛБЕРТО РАДОСЛАВОВ БИСЕРОВ
АЛЕКС ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИНКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ КЪНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСЕЙ АСЕНОВ МАРИНОВ
АЛЕКСЕЙ ИВОВ АЛИПОВ
АЛИСА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
АЛИЯН ДИДОВ АСЕНОВ
АЛЧИН АРИФОВ ХОДЖОВ
АЛЬОША СИМЕОНОВ РУСИНОВ
АНА ДИНКОВА РАШЕВА
АНА ИЛИЕВА АСЕНОВА
АНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
АНА САШЕВА КРЪСТЕВА
АНАТОЛИ МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
АНАТОЛИЙ ДИМИТРОВ ФИЛЕВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ БИТАКОВ РИШКОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ АСЕНОВ
АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
АНДРЕЙ РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВ МАРИНОВ
АНЕЛИЯ АНАТОЛИЕВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА ЕМИЛОВА
АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА РАДКОВА
АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА
АНЕТА БОРИСОВА АСЕНОВА
АНЕТА МАРИНОВА ИВАНОВА
АНЕТА МАРИНОВА МАРИНОВА
АНИ АСПАРУХОВА ЙОРДАНОВА
АНИ ИВОВА ИВАНОВА
АНИ РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
АНИТА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
АНИТА ИВАНОВА ИВАНОВА
АНИТА ИВАНОВА РИШКОВА
АНИТА МИТКОВА ИВАНОВА
АНИТА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
АНКА АСЕНОВА РИШКОВА
АНКА ДИМИТРОВА РАЙКОВА
АНКА МАРИНОВА АСЕНОВА
АНКА МАРИНОВА МОМЧИЛОВА
АНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
АНКА РАЙКОВА МОМЧИЛОВА
АНКА РАЧИНОВА АСПАРУХОВА
АНТИМ МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
АНТОАНЕТА ИЛИЙЧЕВА АСЕНОВА
АНТОАНЕТА МИТКОВА СТОЯНОВА
АНТОАНЕТА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОАНЕТА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА
АНТОН БИСЕРОВ РАДОСЛАВОВ
АНТОН ДИНКОВ АТАНАСОВ
АНТОНИЯ АСЕНОВА УЗУНОВА
АНТЪНИ АТАНАСОВ ИВОВ
АПОСТОЛ АСЕНОВ РАДОСЛАВОВ
АРИАНА БИТАКОВА РИШКОВА
АРСЕН СИБИНОВ ХРИСТОВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
АСЕН ИВАНОВ ОРЛИНОВ
АСЕН КАЛИНОВ АСЕНОВ
АСЕН КИРИЛОВ АСЕНОВ
АСЕН ЛУЛЧЕВ КЪНЧЕВ
АСЕН МАРИНОВ ИЛИЕВ
АСЕН СЕВЕРИНОВ ИЛИЕВ
АСИЙКА ИВАНОВА ОРЛИНОВА
АСПАРУХ ИЛИЕВ РАЙЧЕВ
АСПАРУХ СТАНИСЛАВОВ АСПАРУХОВ
АСЯ АНТОНОВА ХРИСТОВА
АСЯ АСЕНОВА КИРИЛОВА
АСЯ АСЕНОВА СЛАВКОВА
АСЯ ДИНКОВА АТАНАСОВА
АСЯ КАЛИНОВА АСЕНОВА
АСЯ МАРИЕВА АСЕНОВА
АСЯ РАДЕВА МОМЧИЛОВА
АСЯ ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА
АСЯ ЯВОРОВА САШЕВА
АСЯ ЯНЧЕВА МАРИНОВА
АТАНАС ИВОВ МИЛЕНКОВ
АТАНАСКА АНГЕЛОВА РАДОСЛАВОВА
АТИДЖЕ СУЛЕЙМАНОВА МЕХМЕДОВА
БЕРКО СТЕФАНОВ ЦАЧЕВ
БЕРО ЦАЧЕВ БАНОВ
БИЛЯНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
БИЛЯНА ЙОСИФОВА ИВАНОВА
БИНО МАНЕВ РИШКОВ
БИСЕР СТЕФАНОВ РАШЕВ
БИСТРА РАДОСЛАВОВА СТЕФАНОВА
БОГДАН СТОЯНОВ БОЖКОВ
БОГДАНА ЦЕНОВА МАРИНОВА
БОЖАНА ПЕТКОВА ЦАЦОВА
БОЖКО АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
БОЖКО ВАСИЛЕВ БОЖКОВ
БОНКА АСЕНОВА МАРИНОВА
БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ
БОРКО КАЛОВ МИШЕВ
БОТЬО ПАВЛОВ ЦАЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ДАНАИЛОВА ИЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА
ВАЛЕНТИНА МИШЕВА ИВАНОВА
ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА ЯНЧЕВА
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КЪНЧЕВ НЕНОВ
ВАСИЛ ЦАНОВ МАРИНОВ
ВАСКА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
ВАСКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ВАТА МАРИНОВА ПЕТКОВА
ВАЦО МАРИНОВ ВАЦОВ
ВЕЛИН МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
ВЕЛИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
ВЕНЕТА МИХАЙЛОВА РАШЕВА
ВЕНЕТА СТЕФАНОВА РАШЕВА
ВЕНЦИСЛАВ МИРОСЛАВОВ АРСОВ
ВЕНЦИСЛАВА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕРА ИВАНОВА ОРЛИНОВА
ВЕРА РАЙКОВА ИВАНОВА
ВЕРГИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
ВЕРГИНИЯ ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕРКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ОГНЯНОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ВИОЛЕТА НЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ВИОЛИНА СЕРГЕЕВА КИРИЛОВА
ВИТЮ СТЕФАНОВ ВИТЕВ
ВИЧКА ИВАНОВА ЦАНОВА
ВЛАДИМИРКА УГРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВУНА ВАСИЛЕВА ВУТОВА
ГАЛИН АСЕНОВ МИТКОВ
ГАЛИНА МАРГАРИТОВА МИРОСЛАВОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА АМИР
ГАЛЯ МАТЕВА ИВАНОВА
ГАНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ГЕНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУСЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ
ГЕРГАНА ЙОТОВА ВИТКОВА
ГЕРГИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ГОШО ЛАЗАРОВ РАДЕВ
ГРЕТА МИХАЙЛОВА МЕТОДИЕВА
ГРЕТА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА
ГРОЗДАНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ГЮРО ЦАНКОВ РАШЕВ
ДАНАИЛ АЛИПИЕВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ ХРИСТОВ ЦВЕТАНОВ
ДАНИЕЛА ДИКОВА ЛУЛЧЕВА
ДАРИНА ПЕТКОВА АЛЕКСИЕВА
ДЕНИЗ БЕЙРАН ОСМАН
ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ДЕНИЦА ГЮРОВА ЦАНКОВА
ДЕСИСЛАВА НАСКОВА МИРОСЛАВОВА
ДЕЯН ОГНЯНОВ РАДОСЛАВОВ
ДИАН БИСЕРОВ РАДОСЛАВОВ
ДИАНА ВАСКОВА ЦВЕТАНОВА
ДИАНА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА
ДИАНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИЛЯН МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ДИЛЯН МИТКОВ ИВАНОВ
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИНКО АТАНАСОВ ДИНКОВ
ДИЯН ВАЦОВ ВАЦОВ
ДИЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
ДОКО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ДОНКА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
ДОРА ИВАНОВА КИРИЛОВА
ДРАГОМИР ТАШЕВ ЦОКОВ
ЕВГЕНИ ПАВЛИНОВ ИВАНОВ
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВИТЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА МИЦЕВА
ЕЛЕНА ДРАГАНОВА ЮЛИАНОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА МОТЕВА
ЕЛЕНА МИЛЧЕВА ЯНЧЕВА
ЕЛЕОНОРА БИСЕРОВА СТЕФАНОВА
ЕЛЗА ЯШКОВА МИЛЕНКОВА
ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
ЕЛИ МАРИНОВА МИШЕВА
ЕЛИЦА АНАТОЛИЕВА РАДЕВА
ЕЛКА БРАТАНОВА ЛЕНКОВА
ЕЛКА ЙОТОВА ХРИСТОВА
ЕМА МИХАЙЛОВА РАДОСЛАВОВА
ЕМАНОИЛА ЮЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИ МАНЕВА БИНЕВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ МЕТОДИЕВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ЦОЧЕВ
ЕМИЛИЯ БИНЕВА РИШКОВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛИЯН МЕТОДИЕВ БИСЕРОВ
ЕФРОСИНА ИВАНОВА МАРКОВА
ЗАХАРИ КРАСИМИРОВ ЙОНКОВ
ЗАХАРИН ЛЮБЧЕВ ИЛИЕВ
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ФИЛЕВА
ЗИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЗЛАТАН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ЗОРАН СИБИНОВ ХРИСТОВ
ЗОРКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
ЗОЯ АСЕНОВА МИШЕВА
ЗОЯ БОРКОВА МИШЕВА
ЗОЯ РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ИБРИМ АСАНОВ МЕХМЕДОВ
ИВАЙЛО МАКСИМОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН БРАТАНОВ ЙОТОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦАНОВ
ИВАН ВИЛИЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВУТЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ДИНКОВ АСЕНОВ
ИВАН ДИЯНОВ БИСЕРОВ
ИВАН ДОНОВ ТОДОРОВ
ИВАН ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ОРЛИНОВ МАРИНОВ
ИВАН РАЛЧЕВ РАЛЧЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ВЕЛЧЕВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
ИВЕЛИНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ИВЕТА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
ИВО АЛИПОВ МАРИНОВ
ИВО АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
ИВО МЕТОДИЕВ МАРИНОВ
ИВО МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
ИВО МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
ИВО РАДКОВ МИЛЕНКОВ
ИВОНА САШЕВА КРЪСТЕВА
ИЛИАН ЛЮБЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ
ИЛИЯН АТАНАСОВ ИВОВ
ИЛИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИРИНА РАДКОВА МИЛЕНКОВА
ИСКРА АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
ИСКРА МИХАЙЛОВА ВАСЕВА
ИСКРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЙОАН КРАСИМИРОВ ЙОНКОВ
ЙОАН ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ
ЙОНКА ДРАГАНОВА ЛАЗАРОВА
ЙОНКА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
ЙОНКА ТРИФОНОВА ЯБЛАНСКА
ЙОНКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОНЧО ЦОНЕВ СТАЙКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ ЦВЕТАНОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПАТЕВА
ЙОТО КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
КАЛИН АСЕНОВ КИРИЛОВ
КАЛИН АСЕНОВ МАРИНОВ
КАЛИЦА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
КАТЯ ВАСИЛЕВА АСЕНОВА
КАТЯ ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ
КОСАРА КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА
КРАСИМИР ЙОНКОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР МОМЧИЛОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР СЕРГЕЕВ КЪНЧЕВ
КРАСИМИР ЦОКОВ КРЪСТЕВ
КРЪСТАНА МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА
КРЪСТАНА НЕЙКОВА ЧИКОВА
КРЪСТЮ ЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
КУНА МАРИНОВА КОЦОВА
КЪНЧО ИЛИЕВ КЪНЧЕВ
ЛАЗАР ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ЛАЗАР ЙОНЧЕВ ЛАКОВ
ЛИДИЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
ЛИЛИ САШЕВА АТАНАСОВА
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЙОТОВА
ЛУИЗА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА
ЛЮБЧО ИЛИЙЧЕВ ИЛИЕВ
МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА ВАЦОВА
МАДЛЕНА ИВОВА МЕТОДИЕВА
МАКСИМ АНДРЕЕВ МАРИНОВ
МАКСУЕЛ ЮЛИАНОВ МИХАЙЛОВ
МАНУЕЛ ИВАНОВ ДИНКОВ
МАНЬО БИНЕВ МАНЕВ
МАНЯ НИКОЛОВА МАРИНОВА
МАРА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
МАРИАН МАКСИМОВ МИЛЕНОВ
МАРИАНА КАЛИНОВА АСЕНОВА
МАРИАНА ЦАНКОВА ПЕТКОВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
МАРИЙКА КОСТОВА МАРКОВА
МАРИН АЛЕКСАНДРОВ РАЛЧЕВ
МАРИН КАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
МАРИН КРЪСТЕВ ЙОТОВ
МАРИО РАДКОВ РАЙКОВ
МАРИО РАДОСЛАВОВ РАДКОВ
МАРИЯ БЕЛОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ПАВЛИНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА БАНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КЪНЧЕВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
МАРИЯН БОГДАНОВ СТОЯНОВ
МАРИЯН РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ
МАРСЕЛ КРАСИМИРОВ МОМЧИЛОВ
МАРСИЛЕНА АНТОНОВА ХРИСТОВА
МАРУСЯ НЕНЧЕВА ПЕТРОВА
МАЯ ЕМИЛОВА ИВОВА
МЕРХАН ИВОВ МИХАЙЛОВ
МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
МЕТОДИ БИСЕРОВ СТЕФАНОВ
МЕТОДИ БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ
МЕТОДИ ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МЕТОДИ ЙОНКОВ МАРИНОВ
МЕТОДИ МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
МЕТОДИ ЦАНКОВ РАШЕВ
МЕХМЕД АСАНОВ РИШКОВ
МИКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛАДИН МАРИНОВ АТАНАСОВ
МИЛАДИН НАЙДЕНОВ ВАСИЛЕВ
МИЛЕН АЛИАНОВ ИВАНОВ
МИЛЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МИЛЕН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ
МИЛЕН СТАНИСЛАВОВ МАРИНОВ
МИЛЕН СТОЯНОВ ДОНЧЕВ
МИЛЕНА ДИАНОВА БИСЕРОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
МИЛЧО ЯНЧЕВ МАРИНОВ
МИМА ИВОВА АЛИПОВА
МИМА ПАЧОВА МАРИНОВА
МИНКА ДИНКОВА РАШЕВА
МИРОСЛАВ АСЕНОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВ РАЙКОВ СТОЙКОВ
МИРОСЛАВ ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ
МИТКО ТОДОРОВ МАРИНОВ
МИХАИЛ АНДРЕЕВ МАРИНОВ
МИХАИЛ МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
МИХАИЛ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
МИХАИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ЦАНКОВ РАШЕВ
МИЦА АСЕНОВА ДИНКОВА
МЛАДЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ
НАДЕЖДА БОЙЧЕВА РАЛЧЕВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АЛАДЖОВА
НАДЕЖДА МИТКОВА КЪНЧЕВА
НАСКО МИРОСЛАВОВ АЛАДЖОВ
НАТАЛИЯ ЙОТОВА ЙОТОВА
НАТАША ПЛАМЕНОВА СТАНЧЕВА
НАЦА МИЛЕНОВА АСЕНОВА
НЕДКО ВАСИЛЕВ НЕДКОВ
НЕЛИ ЙОНКОВА МАРИНОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ СТИЛИЯНОВА ХРИСТОВА
НИКОЛАЙ АСЕНОВ КИРИЛОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ МЕТОДИЕВ
НИКОЛАЙ ЯВОРОВ САШЕВ
НИКОЛИНКА НИКОЛОВА БОЖКОВА
НОРА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
ОГНЯН БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ
ОГНЯН ДИЯНОВ БИСЕРОВ
ПАВЕЛ КОЦОВ КОЦОВ
ПАВЛИН БОТЕВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН ИВАНОВ ВУТЕВ
ПАВЛИН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА БОТЕВА
ПАВЛИНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ПЕЙКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ПЕНА ИВАНОВА ВИТЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА НИНОВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА ХИНЧЕВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ПЕПА ДИЯНОВА БИСЕРОВА
ПЕТКА ПЕТКОВА ВЕЛЕВА
ПЕТКО АТАНАСОВ ТАБАКОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДИЯНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
ПЕТРА ЕЛЕНКИНА РАДОСЛАВОВА
ПЕТРАНА БИСЕРОВА СТЕФАНОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ПЕТРАНА ЦВЯТКОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БОТЕВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВИТЕВ
ПЕТЪР ТАНКОВ ПЕТРОВ
ПЕШКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ПОЛЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
РАДКА ДИМИТРОВА ВАЦОВА
РАДКО МИЛЕНКОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ АНДРЕЕВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ АСЕНОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ БИСЕРОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ МАРИНОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ РАДКОВ РАЙКОВ
РАДОСЛАВ СИБИНОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВА АСЕНОВА КИРИЛОВА
РАДОСЛАВА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА
РАДОСЛАВА СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА
РАДОСТИНА АСПАРУХОВА ИЛИЕВА
РАДОСТИНА МЕТОДИЕВА РАШЕВА
РАЙКА ТОДОРОВА ЦАЧЕВА
РАЙКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
РАЙНА ИВАНОВА ИВАНОВА
РАЙНА МАРИНОВА МИКОВА
РАЛИЦА ПЕТРОВА ОГНЯНОВА
РАЛИЦА СТОЯНОВА ДОНЧЕВА
РАЛИЦА ЦАНКОВА ГОРАНОВА
РАШКО ЦАНКОВ РАШЕВ
РЕГИТА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
РЕНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
РЕНЕТА ИВАЙЛОВА МАРТИНОВА
РЕНИ МАРИНОВА ИЛИЕВА
РЕНИ МЕТОДИЕВА АСЕНОВА
РОЗА ИЛИЕВА ЯНКОВА
РОЗА КИРИЛОВА БОРИСОВА
РОНАЛДО МЕТОДИЕВ РАШКОВ
РОСЕН ДИДОВ АСЕНОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ФИЛЕВ
РОСИЦА ИВОВА МЕТОДИЕВА
РОСИЦА МАРИНОВА ИЛИЕВА
РОСИЦА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
РУМЕН АНДРИЯНОВ ИЛИЕВ
РУМЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
РУМЯНА РАДКОВА МАРИНОВА
РУМЯНА СЕРГЕЕВА КИРИЛОВА
САЛИМЕ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
САНДО МИРОСЛАВОВ АРСОВ
САРА КРАСИМИРОВА ЙОНКОВА
САШКА РУСАНОВА САШЕВА
САШКА ТОДОРОВА КИРИЛОВА
САШО ИВАНОВ БОРИСОВ
САШО САШЕВ АЛЕКСИЕВ
СВЕТЛИН АСЕНОВ МАРИНОВ
СЕЗГИНА АСЕНОВА ИВОВА
СЕРГЕЙ КИРИЛОВ АСЕНОВ
СИЙКА ЕМИЛОВА МИЛЕНКОВА
СИЙКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА
СИЙКА МЛАДЕНОВА МИХАЙЛОВА
СИЙКА РАЙКОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ ИВКОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ЛУЛЧЕВА КЪНЧЕВА
СИЛВИЯ МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СИЛВИЯ НАСКОВА МИРОСЛАВОВА
СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
СЛАВИ САШЕВ СЛАВКОВ
СЛАВКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
СЛАВЧО МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ
СЛАВЧО РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
СЛАВЧО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
СНЕЖАНА МИТКОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНКА ВАСИЛЕВА ЗИФЕР
СОНЯ БОРИСОВА ИВАНОВА
СОНЯ МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
СТАНИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАДКОВ
СТАНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
СТЕЛИЯНА МАРУСЕВА ПЕТРОВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ СЕМКОВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ЧИКОВ ПЕТКОВ
СТЕФКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СТИЛИАНА ДИАНОВА ПЕТКОВА
СТИЛИЯН ДИАНОВ БИСЕРОВ
СТИЛИЯН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
СТИЛИЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЦЕНКОВ
СТОЯН ДОНЧЕВ ЙОСИФОВ
СТОЯН ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
СТОЯН МАРИНОВ ГОШЕВ
СТОЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
СТОЯНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
СУЗАНА ОСМАНОВА АСАНОВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ДЖАМБАЗОВА
ТАШО ЦВЯТКОВ ЦОКОВ
ТИХОМИР СТИЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
ТОШКА ИВАНОВА ЙОТОВА
ТОШКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОШКО НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ
УГРИН АСЕНОВ МИТЕВ
УГРИН ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ
УГРИН МЕТОДИЕВ УГРИНОВ
УГРИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ФАНИ АСЕНОВА ХРИСТОВА
ФАНИ ИЛИЕВА КИРИЛОВА
ФАНИ МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
ФАНИ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ФАНКА МАНЬОВА ИВАНОВА
ФИДАНА ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА
ФИДАНА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА
ФРОСА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА НЕНКОВА БЕЛОВА
ХРИСТИНА НИВЕЛИНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА РАДКОВА РАЙКОВА
ХРИСТИНА СТИЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА
ХРИСТО БОТЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЮРОВ ЦАНКОВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ КИРИЛОВ
ХРИСТО СТИЛИЯНОВ ХРИСТОВ
ЦАНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ЦАНКО ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
ЦАНКО МЕТОДИЕВ РАШЕВ
ЦАНКО ЧИКОВ ВАСИЛЕВ
ЦАНО ИВАНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
ЦВЕТАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН БОТЕВ ЦОЛОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ БОРИСОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВИТЕВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЧИКОВ
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА
ЦВЕТАНКА БОЖКОВА ПЕНЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДОНОВА
ЦВЕТАНКА ДИНКОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА НОНОВА ЦОКОВА
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ПАТЕВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТИНКА КРАСИМИРОВА ЦОКОВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИРА НИКОЛАЕВА ТАБАКОВА
ЦВЕТОМИРА ЦОКОВА ПАВЛОВА
ЦВЯТКО НЕДКОВ РУСИНОВ
ЦЕНКА МАРИНОВА БОЖКОВА
ЦИТАЛИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
ЦОКО КРЪСТЕВ ЦОКОВ
ЦОКО ЦВЕТКОВ ЦОКОВ
ЦОНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ЧИКО ПЕТКОВ ЙОТОВ
ШЕРИФ АЛИЕВ ШЕРИФОВ
ЮЛИ НИКИТОВ ЮЛИЯНОВ
ЮЛИАНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН АСЕНОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯН МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИЯН МИЛАДИНОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯН РАДОСЛАВОВ РАДКОВ
ЯНИСЛАВ МИРОСЛАВОВ ЯНЧЕВ
ЯНКА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА
ЯНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
ЯНКО АНТОНОВ ЯНЕВ
ЯНЧО МАРИНОВ ЯНЧЕВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ПЕТРЕВЕНЕ, кметство …………………., секция № 014
Адрес на избирателната секция: ул.“Хаджи Димитър“ № 67 – Библиотека

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДАЛБЕРТ ДОБРЕВ РАДОСЛАВОВ
АДРИАН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
АКСИНИЯ ПАНОВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА АТАНАСОВА МАРИНОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ АНТОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АНА ДИМИТРОВА ВАСИЛОВА
АНА КУНЧОВА ХРИСТОВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ РАЙКОВ
АНДРИАНА ТРИФОНОВА ЦАНОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
АНИ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
АНИТА ДАКОВА МАРИНОВА
АНТОН БОРИСОВ АНТОНОВ
АНТОН ТЕОДОСИЕВ АНТОНОВ
АНЧЕ АНТОНОВА МАЧЕВА
АСЕН ИВОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН СИМЕОНОВ ДИКОВ
АСЕН ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
АСЯ АНТОНОВА АТАНАСОВА
АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
БЕРО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
БЕРО ДАКОВ ГЕОРГИЕВ
БИСЕР КРАСИМИРОВ ШИБИЛОВ
БИСТРА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
БОГДАН ЦВЕТКОВ БОТЕВ
БОЖАН ТОМОВ ЙОСИФОВ
БОЖАНКА НЕНЧЕВА НЕНОВА
БОЖИДАР ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
БОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
БОРИС МАРИНОВ МОНЕВ
БОРИС НАНОВ МИХОВ
БОРИСЛАВ ДАКОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
БОЯН МЛАДЕНОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН СПАСОВ БЕРОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕРИ ДАНАИЛОВ АСЕНОВ
ВАНЮША АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ВАНЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ БЕРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ ДАКОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИ НАНОВ ИВАНОВ
ВЕЛИКА ГОРЧЕВА КОКОШЕВА
ВЕЛИКА ДОКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА ВЕСКОВА ЛАЗАРОВА
ВЕЛИЧКА КОСТОВА БОРИСОВА
ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ГОРЧЕВ
ВЕЛКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА-ЯНЕВА
ВЕЛЮ НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
ВЕНЕТА ЦАНКОВА ВЪРБАНОВА
ВЕНКО КРАСИМИРОВ ШИБИЛОВ
ВЕНКО КУНЧЕВ МЕТОДИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ НИНОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛКА ЕЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСКА НИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВЕСКО ЛАЗАРОВ ПАВЛОВ
ВИДА ЦОКОВА ВЪЛЕВА
ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МОМЧИЛОВА
ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА АНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА НИКОЛОВА
ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪРБАНОВА
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ГАЛИН НИКОЛАЕВ ЦАНКОВ
ГАЛИНА ИВАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
ГАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ГАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА
ГАНКА ЦАНОВА ДИКОВА
ГЕНА ЛАКОВА МИХАЙЛОВА
ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ГЕНКА ВАСИЛЕВА НИНОВА
ГЕНОВЕВА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЛЪЧКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕСКОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ЙОНЧЕВ
ГЕОРГИ ДАКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РУСИНОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ КОСТОВ
ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ВУЛОВА
ГОШО ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ГРИГОР НАЙДЕНОВ ВИТКОВ
ГЪЛЪБИН МИЛИАНОВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ АНТОНОВ АСЕНОВ
ДАНО ЛАЗАРОВ ДАНОВ
ДЕСИСЛАВА МИЛИАНОВА МАРИНОВА
ДЕЯН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ДИАНА ПЕТКОВА НИНОВА
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА
ДИЛЯНА МАРИЕВА ДАКОВА
ДИМИТРИНА СТОЙКОВА РАЙКОВА
ДИМИТРИНКА КОСТОВА АТАНАСОВА
ДИМИТРИНКА СТОЙЛОВА МИХОВА
ДИМИТЪР ДИКОВ ДОНЧЕВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ПЕРОНИКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ДИЯН ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ
ДОБРИН ГАНЧЕВ ГАНЕВ
ДОЙЧИН ИВАНОВ ИВАНОВ
ДОША СТАЙКОВА ПЕТКОВА
ДРАГОМИР ЙОСИФОВ ДИКОВ
ДЯНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ЕЛЕНА БЕРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНКА ГЕНКОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ДАКОВА
ЕЛЕНКА ЛАЗАРОВА МАРИНОВА
ЕЛЕНКА МИЛЧЕВА РАЙКОВА
ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ДИКОВА
ЕЛЕНКО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛИЯ ИЛИЯНОВА ЕМИЛОВА
ЖАРКО МИРОСЛАВОВ СИМЕОНОВ
ЗВЕЗДА АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗОРНИЦА ИСКРЕНОВА ИЛИЯНОВА
ИВА ИСКРЕНОВА МИРОСЛАВОВА
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ВИТЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН МАРИНОВ ТОДОРОВ
ИВАН ХРИСТОВ МИТЕВ
ИВАН ЦОЛЕВ СТЕФАНОВ
ИВАН ЧИКОВ ИВАНОВ
ИВАН ЧИКОВ ИВАНОВ
ИВАНИЧКА НЕНЧЕВА ВЕЛЕВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ИВАНКА КОСТОВА МАРИНОВА
ИВАНКА МАРИНОВА СТОЕВА
ИВАНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯН АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
ИЛИЯНА БЕРОВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЦАКОВА
ИРЕНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ЙОАННА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА
ЙОНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЙОНКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
ЙОНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ЙОНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН МИКОВ МИНКОВ
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ БЕГАЧЕВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЙОРДАНА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
ЙОРДАНКА БЕРОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ПАВЛИНОВА СТЕФАНОВА
ЙОТКО ПЕТКОВ ЙОТОВ
ЙОТО ВАСИЛЕВ ЦАНОВ
КАЛИН ВЕНКОВ КУНЧЕВ
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА СТОЕВА
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА НАКОВА
КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
КОСТА МИЛЧЕВ РАЙКОВ
КОСТА ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
КОСТО ПАЛЕВ КОСТОВ
КОСТО ПЕТКОВ КОСТОВ
КОСТО РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР МАРИНОВ МАРИНОВ
КРАЧУН ВЪРБАНОВ КРАЧУНОВ
КРИСТИЯН БИСЕРОВ КРАСИМИРОВ
КРЪСТЮ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛАЗАР ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
ЛАЗАР ИЛИЕВ РАЙКОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ЛАЗАР ПЕТКОВ КОСТОВ
ЛАЗАР СИМЕОНОВ ЛАЛЕВ
ЛАЛКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЛАЛКА ПЕТКОВА НИНОВА
ЛАЛЬО ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ
ЛАЛЬО МИЛЧЕВ РАЙКОВ
ЛАЛЬО СЕРГОВ ЧЕКОВ
ЛЕНКА МАРКОВА КОСТОВА
ЛИЛЯНА ШИБИЛЕВА ИЛИЕВА
ЛЪЧЕЗАР ЛЮБЕНОВ АНТОНОВ
ЛЮБЕН ИЛИЕВ РАЙКОВ
ЛЮБОМИР ТЕОДОСИЕВ АНТОНОВ
ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ
ЛЮБЧО АНТОНОВ АСЕНОВ
ЛЮДМИЛА ДАНАИЛОВА АНТОНОВА
МАНОЛ КРАСИМИРОВ МИТКОВ
МАРГАРИТА НАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА
МАРИАНА АСЕНОВА ДИКОВА
МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИАНА ИЛИЕВА РАЙКОВА
МАРИАНА КИРИЛОВА МАРИНОВА
МАРИЙКА БОРИСОВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА ДИЛОВА СТАНЕВА
МАРИН ИВАНОВ ВУЛОВ
МАРИН ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
МАРИН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
МАРИН ЦАНКОВ ПЕЙЧЕВ
МАРИНА ПЛАМЕНОВА ДИКОВА
МАРИЯ БРАЙКОВА ХАДЖИЙСКА
МАРИЯ КИРЧЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ВИТЕВА
МАРИЯ ПАСТИРКОВА СТАНЕВА
МАРИЯН МИЛЧЕВ РАЙКОВ
МАРИЯН МИТКОВ ПЕТРОВ
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА МАКНЕВА
МАРИЯНА МИХОВА ШИБИЛОВА
МАРКО НИКОЛОВ МАРКОВ
МАРСЕЛ БИСЕРОВ КРАСИМИРОВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
МАРУСЯ ВЕНКОВА КУНЧЕВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
МАЯ ОРЛИНОВА МАРИНОВА
МЕТОДИ ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ ПЕШЕВ ДИМИТРОВ
МИГЛЕНА МИЛЧЕВА РАЙКОВА
МИЛЕНА ЛАЗАРОВА АСЕНОВА
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛИАН МАРИНОВ МАРИНОВ
МИЛКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА МОНЕВА
МИЛЧО РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
МИМИ МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
МИНКА МАКОВА МАРИНОВА
МИНКА НАНЕВА МЕТОДИЕВА
МИРОСЛАВ БЕРОВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
МИРОСЛАВ ИВАЙЛОВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
МИТКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
МИТКА КУНЧЕВА МЕТОДИЕВА
МИТКО АНТОНОВ АСЕНОВ
МИТКО ПЕТРОВ ВЕЛЕВ
МИТКО РАДОСЛАВОВ МИТКОВ
МИХАИЛ ИЛИЕВ МЕТОДИЕВ
МИХАИЛ МАНОЛОВ КРАСИМИРОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ МАНОЛОВ
МЛАДЕН БОРИСОВ МАРИНОВ
МЛАДЕН СТЕФАНОВ БЕГАЧЕВ
НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
НАДКА ВЕЛЕВА НАЙДЕНОВА
НАДКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
НАДКА ДОНКОВА БОРИСОВА
НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
НАЙДЕН ВИТКОВ ВЕЛЕВ
НАЙДЕН ЙОНЧЕВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ
НАНКА ПЕНЧЕВА МИТОВА
НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА ДИКОВА
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА НАКОВА
НАТАЛИЯ СУНАЕВА ХЮСМЕНОВА
НАТАЛИЯ ФИЛИПОВА АСЕНОВА
НАТАША ЗАХАРИЕВА ТОНЧЕВА
НАЧКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
НАЧКО ДИМИТРОВ ДИКОВ
НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
НЕЛИ ГЕНОВА ВЪРБАНОВА
НИКОЛА ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЛАВОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ВИТЕВ
НИКОЛАЙ ТОТЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЦАНКОВ ВЪРБАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА ПЕШЕВА
НИКОЛИНА ЛАКОВА ЙОТОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
НИНА ВЕНКОВА РАДОСЛАВОВА
НОНКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
ОРЛИН МАРИНОВ МАРИНОВ
ПАВЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА КОСТОВА
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ПЕЛО ВАСИЛЕВ ЦАНОВ
ПЕНА АНТОНОВА МИТКОВА
ПЕНКА ЙОТОВА ВЕЛЕВА
ПЕНКА НАНОВА ИВАНОВА
ПЕРОНИКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ПЕТКО БЕРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО КОСТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ПЕТКОВ ДОДЕВ
ПЕТКО РАДУЛОВ ИВАНОВ
ПЕТРАНА НАНКОВА КРАЧУНОВА
ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЦАНКОВ
ПЕТЬО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДИКОВ
ПЛАМЕНА РАДКОВА ТОДОРОВА
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ НАКОВ
ПРЕСЛАВА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА
РАДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
РАДИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДКА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
РАДКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
РАДКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
РАДОСЛАВ МИТКОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
РАЙКА ПАСТИРКОВА БЕЗИМЕНОВА
РАЙКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
РОЗА ВАСИЛЕВА МЕТОДИЕВА
РОЗАЛИНА АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА
РОСИЦА БОРИСОВА ПЕШЕВА
РУМЕН ЛАЛЕВ РАЙКОВ
СЕРГЕЙ ВЕСКОВ ЛАЗАРОВ
СЕРГО ЧЕКОВ ЛАЛЕВ
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
СИМЕОН ДИКОВ МАЧЕВ
СИМЕОН ЛАЛЕВ ИЛИЕВ
СПАС БЕРОВ ВАСИЛЕВ
СПАС ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ
СТАНИСЛАВ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
СТАНКА ЙОРДАНОВА ДАКОВА
СТАНКО МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ НАНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ НИКОЛОВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
СТЕФКА ВЪЛЧКОВА ВУЛОВА
СТЕФКА МАРКОВА ПАНОВА
СТЕФКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
СТИЛИЯН РАДОСЛАВОВ МИТКОВ
СТОЙКО ДАНОВ ЧОЛАКОВ
СТОЙКО ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
СТОЯНКА СТОЙКОВА ВАСИЛЕВА
СУЗАНА ЦВЕТАНОВА ЦАКОВА
СУНАЙ ХЮСМЕН МУСТАФА
СЪБКА ДАНКОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ КОСТОВА ПАЛЕВА
ТАНЯ НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
ТЕОДОСИ АНТОНОВ ПЕТРОВ
ТЕРЕЗА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ТОДОР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
ТОДОР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ТОМА ЦОЛОВ ПЕШЕВ
ТОНИ ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ТОТКА АЛБЕНОВА ИЛИЕВА
ТОТКА ЕЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
ТОТКА ПЕТРОВА ФОТЕВА
ТОШКО ВЕСКОВ ЛАЗАРОВ
УРНЕЛА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ФИЛИПИНА МАРИНОВА КРАЧУНОВА
ХРИЗАНТЕМА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
ХРИСТИНА КОСТОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА МИНКОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДАКОВ
ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ НАКОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ЦАНКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
ЦАНКО ВЪРБАНОВ КРАЧУНОВ
ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ЦАНКОВ
ЦАНКО НИКОЛАЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАЛИН ЦВЕТАНОВ СТОЕВ
ЦВЕТАН ЙОНКОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ЦАКОВ
ЦВЕТАН МИТКОВ МОМЧИЛОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ТОМОВ ЙОСИФОВ
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ДИНКОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА МЕТОДИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ЦЕНКА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦИТАЛИЯ ХРИСТОВА ДОНЧЕВА
ЦОНКА ВАСИЛЕВА ДОДЕВА
ЦОНКА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
ЧЕКО ВЕСКОВ ЛАЗАРОВ
ЮЛИЯ ЦЕЦОВА ДИМИТРОВА
ЯНКА ГЕНОВА БОТЕВА
ЯНКА ГОРЧЕВА КОКОШЕВА
ЯНКА СПАСОВА БЕРОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ТОДОРИЧЕНЕ, кметство …………………., секция № 015
Адрес на избирателната секция: ул.“Петко Рачев Славейков“ № 15 – Читалище“Христо Ботев“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАН ФИДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АКСЕНИЯ ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
АКСИНИЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ РАДОСЛАВОВ
АЛИАН МИХАЙЛОВ ЕМИЛОВ
АЛИЯНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
АЛЬОША АСЕНОВ ЮЛИЯНОВ
АНАИД ИВОВ МИХАЙЛОВ
АНАТОЛИЯ АНГЕЛОВА РАДОСЛАВОВА
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
АНЕТА ХРИСТОВА ЮЛИЯНОВА
АНИ КОСТАДИНОВА ТОНЕВА-КИТОВА
АННА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
АСЕН АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АСЕН ГЕРГОВ ТРИФОНОВ
АСЕН МИЛОВ ГЕРГОВ
АСЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
АТАНАС НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
АТАНАСКА ИВАНОВА АЛИЕВА
БАЛИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
БЛАГОМИР НИНОВ ТОНЕВ
БОНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
БОРИС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИС ПЕТРОВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ БОРИСОВ
БРАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЛАКОВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕРИ МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАНЕСА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА
ВАНЬО ПЕТРОВ ЛАЧЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ КОЖУХАРОВ
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ЙОТОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ХИНОВ ПЕТКОВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
ВЕЛИКА ЙОЛОВА ХИНОВА
ВЕЛИЧКА ДАКОВА ИЛИЕВА
ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ ПАВЛОВ
ВЕНКА ДАКОВА ВЪЛОВА
ВЕНКО ЦОЛОВ ПЕТКОВ
ВЕРКА МАРИНОВА ЙОТОВА
ВЕРКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ НИНОВ
ВЕСЕЛИН ЙОЛОВ КРЪСТЕВ
ВЕСЕЛИН МАРКОВ БОТЕВ
ВЕСЕЛИН МАРТИНОВ НИКОЛАЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛКА МАКСИМОВА ДИМИТРОВА
ВЕСКА ИВАЙЛОВА АЛЬОШЕВА
ВЕСКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
ВИКТОР ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ
ВИОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА ЗДРАВКОВА
ВИОЛЕТА ТОМОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДАКОВ
ВЛАДО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ВЪЛЧО СЪЙКОВ ВЪЛЧЕВ
ВЪТА НАЙДЕНОВА ЙОЛОВА
ГАЛИН АСЕНОВ ХРИСТОВ
ГАЛИН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
ГАЛИН ГЕНКОВ ИВАНОВ
ГАЛИН ЦОНКОВ НИНОВ
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
ГАЛИНА СТАНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАЛЯ ВЪЛЧЕВА СЪЙКОВА
ГАЛЯ ГОШЕВА КИРИЛОВА
ГАНА ИВАНОВА ЦОКОВА
ГЕНА БОЧЕВА МИХОВА
ГЕНА МАРИНОВА ГЕТОВА
ГЕНА СТАНЕВА ГЕНОВА
ГЕНА ЦОЛОВА ХРИСТОВА
ГЕНО ИГНАТОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦОЛОВ
ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ВОЙНИЧАНСКИ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ
ГЕРГАНА АНДОНОВА ДИМОВА
ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА
ГИНА АНГЕЛОВА МАРКОВА
ГОШО КИРИЛОВ ГЕРГОВ
ГРОЗДАНА МАРКОВА ПЕТКОВА
ДАКО ПЕЛКОВ ДАКОВ
ДАНАИЛ АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ГЕРГОВ
ДАНИЕЛ РАЙКОВ СТОЙКОВ
ДАНИЕЛА ВАНЬОВА ПЕТРОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ДАНКА НАКОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ЮЛИЯНОВА ТОДОРОВА
ДИАНА СЛАВКОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА МЕТОДИЕВА ЮЛИЯНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР НАНКОВ ПЕТРОВ
ДИМЧО СВИЛЕНОВ КОЦЕВ
ДОЙКА НЕШЕВА НИКОЛОВА
ДРАГОМИР ИВАНОВ ДАКОВ
ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ КРАЧУНОВ
ЕВЕЛИНА КРЪСТЕВА МИЛЕНКОВА
ЕЛВИР ТОДОРОВ ДАКОВ
ЕЛЕНА ПЕТКОВА НАЧЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЕЛЗА ИСКРЕНОВА МИРОСЛАВОВА
ЕЛИСАВЕТА РОБЕРТОВА АНДРЕЕВА
ЕМИЛ ХРИСТОВ ЮЛИЯНОВ
ЕМИЛИЯН АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЗДРАВКА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА
ЗИНКА МАРИНОВА АСЕНОВА
ИВАЙЛО ВЛАДОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ГЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИВАН НАЙДЕНОВ ДАНЧЕВ
ИВАН ЦАНКОВ ИВАНОВ
ИВАНКА БАНКОВА ДАКОВА
ИВАНКА ГЕРГОВА ДУЛИЧ
ИВАНКА ГЕРГОВА ПАВЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ИВАНКА ЙОТОВА КРЪСТЕВА
ИВАНКА ЛАЛКОВА БОРИСОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ИВАНЮША РУМЕНОВА ЦАНОВА
ИВО МЕТОДИЕВ МИКОВ
ИВО МИЛЧЕВ ИВАНОВ
ИГЛИКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА
ИЛИАНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА АСЕНОВА
ИЛИЯНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ИСКРЕН МИРОСЛАВОВ АЛЕНОВ
ИСУС ИВАНОВ ИВАНОВ
ЙОВКО ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
ЙОНКА ИЛИЕВА ПЕКОВА
ЙОНКА МАРИЕВА ПЕТКОВА
ЙОНКО МАРТИНОВ ДИМИТРОВ
ЙОНКО ЦВЕТАНОВ НЕШЕВ
ЙОТА КОСТОВА СЛАВЧЕВА
ЙОТКО ДИМИТРОВ ЙОТОВ
КОЙНА ЖЕКОВА ГЕРГОВА
КРАСЕН ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР БОГДАНОВ ЛАКОВ
КРАСИМИР ГОШЕВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ СЪЙКОВ
КРАСИМИР ЯНЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА АСЕНОВА ИЛИЕВА
КРАСИМИРА ЕВГЕНИЕВА БОРИСОВА
КРЪСТЬО ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
КРЪСТЬО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ЛАЛКА ИВАНОВА ЦОКОВА
ЛАЛЬО МИХОВ ЛАЛЕВ
ЛИЛЯНА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ
ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЙОЛОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
МАГДАЛЕНА  МИТЕВСКА
МАКСИМ ДИМИТРОВ ЛАЛЕВ
МАРИЕТА СЛАВИЕВА АСЕНОВА
МАРИН СТЕФАНОВ МАРКОВ
МАРИЯ ВИТКОВА СИМЕОНОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА СТОЙКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕНОВА
МАРТИН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
МАША МИХАЙЛОВА ЕМИЛОВА
МЕТОДИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
МИГЛЕНА МАРИНОВА АСЕНОВА
МИКА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
МИКО ПЕТРОВ ЦОКОВ
МИЛАНА МИХОВА ВЕЛЕВА
МИЛЕН СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
МИЛКА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
МИЛКА МИЛОВА БОТЕВА
МИМИ МАРИНОВА АСЕНОВА
МИРОСЛАВ МАРИНОВ ИВОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ МИКОВ
МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
МИХАЕЛА ИСКРЕНОВА МИРОСЛАВОВА
МИХАИЛ КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ КИТОВ
МЛАДЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ
НАДКА ПАНАЙОТОВА ГЕРГОВА
НАДКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
НАЙДЕН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
НАНКО ПЕТРОВ ПАНТАЛЕЕВ
НАТАША ИВАНОВА ЛАЛОВА
НЕВЕН СЛАВИЕВ АСЕНОВ
НЕДА ДРАГАНОВА СИМЕОНОВА
НЕДА ЦОЛОВА ПЕТКОВА
НЕШКО ЦВЕТАНОВ НЕШКОВ
НЕШКО ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛА ДАКОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИХОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА-ГЕРГОВА
НИНО НИНОВ СТОЙКОВ
НИНО ПЕТКОВ НИНОВ
НИНО СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ
НОНО ГЕРГОВ КРЪСТЕВ
ПАВЕЛ ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ПЕТКОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ
ПАВЛИН ЦОНКОВ НИНОВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЛЕВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
ПАВЛИНА ЯНЧЕВА МИХОВА
ПЕНА ПЕЛОВА ИВАНОВА
ПЕНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКО ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО КОСТАДИНОВ ЯКИМОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
ПЕТКО НИНОВ ЦОКОВ
ПЕТКО ЯНЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕТРАНА ПЕТРОВА РАДОСЛАВОВА
ПЕТРУША ЙОТОВА ИВАНОВА
ПЕТРУША ПАВЛОВА ПЕТКОВА
ПЕТЪР АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ СЪЙКОВ
ПЕТЪР КОЛЕВ ГЕНОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО БОРИСОВ ПЕЕВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА
ПЕТЯ НИНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ ПЕТКОВА НИНОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА НИНОВА
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН КРУМОВ ПЕТРОВ
ПОЛИНА БОРИСЛАВОВА ЛАЧЕВА
РАДКА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
РАДКА ИВАНОВА ДОКОВА
РАДКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
РАДОЙ ЦОЛОВ КРЪСТЕВ
РАДОСЛАВ ЕВЛОГИЕВ РАДУЛОВ
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ РАДУЛОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ АСЕНОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
РАЙКО НИНОВ СТОЙКОВ
РАЙКО СТОЙКОВ ВАСИЛЕВ
РАЙНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
РАЙНА ВЪЛОВА ПЕТРОВА
РАЛИЦА СЕРГЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА ЕВТИМОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
РУМЕН ЦАНОВ ЛАЛОВ
РУСКА КОСТОВА ГРУДЕВА
СВЕТЛА КИРИЛОВА СЪЙКОВА
СВЕТЛА МАРКОВА ЦВЕТАНОВА
СВЕТОЗАР ВЪЛЧЕВ СЪЙКОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ РАДОСЛАВОВ
СИЛВИЯ ДЯКОВА ВЪРБАНОВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ДАКОВА
СИМЕОН ПЕТРОВ КУНЧЕВ
СИМОНА ЕЛЗОВА ИСКРЕНОВА
СЛАВИ ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
СЛАВКА ВАСИЛЕВА ГЕНОВА
СЛАВКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
СЛАВКА МИКОВА АЛЕНОВА
СЛАВЧО ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
СНЕЖАНА ГРОЗЕВА ДАКОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЕРГОВА
СНЕЖАНА НАНКОВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА ОГНЯНОВА КОЗАРЕВА
СНЕЖИНА МАРТИНОВА НИКОЛАЕВА
СТЕФАН БОРИСОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
СТОЙКА ЦАНОВА ИЛИЕВА
СТОЯНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА МИКОВА
ТЕОДОРА ТОШКОВА НИНОВА
ТИНКА ГЕРГОВА ХИНОВА
ТИХОМИР ДАНАИЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА КРЪСТЕВА ВЪЛОВА
ТОНИ БЛАГОМИРОВ ТОНЕВ
ТОНИ ЦЕКОВ ТАНКОВ
ТОНЯ ЦВЕТАНОВА НЕШЕВА
ТОШКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
ТОШКА РАДУЛОВА ПЕЕВА
ТОШКО ЕВЛОГИЕВ РАДУЛОВ
ТОШКО НИНОВ ТОНЕВ
ТРИФОН ВЪЛОВ НОНОВ
ФЕЗИМ СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ФИЛИП  МИТЕВСКИ
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ГЕНОВА
ХРИСТИНА ДАКОВА ДАНОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
ХРИСТИНКА ДАНАИЛОВА ПЕЕВА
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО МИКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ
ХРИСТО ЦАНОВ ЦАНОВ
ХРИСТО ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
ЦАНКА ЯНЧЕВА САВЧЕВА
ЦАНО ИВАНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ЙОШЕВ НЕШЕВ
ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН НЕШКОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНА ВЕЛИЧКОВА ЯКИМОВА
ЦВЕТАНА НЕКОВА НЕШЕВА
ЦВЕТАНА СПАСОВА КУНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ВАСКОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА НЕШЕВА
ЦВЕТАНКА СПАСОВА ДРАГАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТИНКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ ЯНЧЕВ
ЦВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ЦОЛОВ
ЦЕНКА СВИЛЕНОВА КОЦЕВА
ЦЕНКО ИВАНОВ ОРЛИНОВ
ЦОКА МАРКОВА ПЕТРОВА
ЮЛИ РАДОСЛАВОВ ХРИСТОВ
ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА
ЮЛИЯН АСЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ЯНКА ВЪРБАНОВА КРЪСТЕВА
ЯНКА МАРКОВА СИМЕОНОВА
ЯНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ЯНКА СТАНКОВА РАДЕВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ДЪБЕН, кметство …………………., секция № 016
Адрес на избирателната секция: ул.“Поповска“ № 22 – Бивше основно училище-училищен салон

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АНАТОЛИ НИНОВ ВЪЛЧЕВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
БАНА КОЛЕВА РАЙКОВА
БИСТРА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
БОЖИДАР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
БОРИС КРЪСТЕВ ВЕЛЕВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВУТЕВ
ВАСИЛ НЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЦОЛОВ РАЛЧЕВ
ВАСИЛКА ЛИЛОВА БЕЛОВА
ВАСКА ВАСИЛЕВА ЧИКОВА
ВЕЛИКА ЙОТОВА МАРИНОВА
ВЕЛЬО ПЕТКОВ ВЕЛЕВ
ВЕРКО ТОДОРОВ БЕНЧЕВ
ВЕРОНИКА ПАВЛИНОВА ВЕЛЕВА
ВЕСЕЛИНА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА АНАТОЛИЕВА ВЪЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ВЕЛЧЕВА ЗЛАТЕВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВИТА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
ВОЛОДЯ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ВУНКА ВЕЛИЧКОВА ЦОЛОВА
ВУТО ПЕТКОВ БЕЛЧЕВ
ГАЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГАНА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР НИНОВ ТОМОВ
ДОНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ДОНА ЦОКОВА ЧИКОВА
ЕЛЕОНОРА НАЧЕВА НАЧЕВА
ЕЛКА НЕДКОВА НАЙДЕНОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ
ИВАНА ЛИЛОВА ПЕТКОВА
ИВАНА СЪЙКОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА БЕЛОВА ТАСЛАКОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА
ИВАНКА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
ЙОША ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ЛАЗАРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
МАРГРЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРИАНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
МАРИЕТА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
МАРИН НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ
МАРИН ОРЛИНОВ МАРИНОВ
МАРИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИНЧО БЕЛЧЕВ ПЕТКОВ
МАРИЯ ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ МАРИНОВА ГЛАВЧЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ДАСКАЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
МОМКА КРУМОВА НАЙДЕНОВА
НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
НЕДЕЛЯ ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
НИКОДИМ СТЕФЧЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НАЧЕВ
НИКОЛИНА ЛАЛЕВА ВУТЕВА
ПАВЛИН ВЕЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕНА ЦОКОВА НАЙДЕНОВА
ПЕНКА ДАКОВА РАЛЧЕВА
ПЕПА ВАСИЛЕВА ТРИФОНОВА
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МАРИНОВ КЪНЧЕВ
ПЕТЪР АНАТОЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
РАДА ДИМИТРОВА ЛАЛЕВА
РАДА НЕНЧЕВА ХРИСТОВА
РАДКА ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТОСЛАВ БРАЙКОВ СТОЕВ
СЛАВЧО ВЕЛЕВ ИВАНОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
СТАМЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СТЕФЧО ВАСИЛЕВ НАЧЕВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
СЪБКА ВИТЕВА ВУТОВА
ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
ТОДОР ЛИЛОВ ИВАНОВ
ТОДОР ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ТОТА НАЙДЕНОВА ВЕЛЕВА
ТОТА ТОДОРОВА СТОЕВА
ФИЛИП ЙОРДАНОВ МИТЕВ
ФИЛИП НАЙДЕНОВ РАЛЧЕВ
ФИЛИП НАЙДЕНОВ ЧИКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЦАКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ЦАНКА БОТЕВА КОЛЕВА
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАНА НАЙДЕНОВА ЛИЛОВА
ЦВЕТОЗАР ОРЛИНОВ МАРИНОВ
ЯНА ЦЕНОВА ХРИСТОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ПЕЩЕРНА, кметство …………………., секция № 017
Адрес на избирателната секция: ул.“Винска долина“ № 6 – Кметство Пещерна
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
БАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
БОЙКА БРАТОЕВА ИВАНОВА
БОЯН ЦОЛОВ НАЙДЕНОВ
БРАТАН ВАСИЛЕВ БОЛЯРОВ
ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ЛАЗАРОВ СТАНЕВ
ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА
ВАСИЛКА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ОГНЯНОВА
ВАСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛКА ЛАЗАРОВА ЧИКОВА
ВЕСЕЛА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА РАДУЛОВА
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА ДРАГАНОВА
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ГОРЯНА ЙОСИФОВА ЧИКОВА
ДАКО ЦОЧЕВ ДАКОВ
ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
ДИЛКА РАДЕВА НИКОЛОВА
ДИНКА ДОНЧЕВА ЙОНКОВА
ДОКО ЦАКОВ ДОКОВ
ДОНКА ПАВЛОВА ПЕТКОВА
ДРАГАН ЧИКОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ГРОЗЕВ ЙОТОВ
ИВАН ДИНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН СИМЕОНОВ ПАВЛОВ
ИВАНКА БРАТАНОВА ГЕЧЕВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИХАЛКОВА
ИВАНКА ЛИЛОВА ПАНОВА
ИВО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ИЛИАН ЦАЧЕВ ИВАНОВ
ИЛИНА ЙОТОВА РАЙКОВА
ИЛКА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНА ЙОТОВА СТОЙКОВА
ЙОРДАНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ДАНАИЛОВА
ЙОТО СТОЯНОВ МАРИНОВ
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ДАНАИЛОВА
КИНА СТЕФАНОВА ГЛУШКОВА
ЛАЗАР ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧИКОВА
МАРИАНА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
МАРИН ВЕЛЕВ НЕНОВ
МАРИН ДИМИТРОВ ЛИЛОВ
МАРИН ДИМИТРОВ СЪЙКОВ
МАРИН ТОДОРОВ ДАНАИЛОВ
МАРИЯ ИВАНОВА НАЧЕВА
МАРИЯ СЪЙКОВА НЕНОВА
МЛАДЕН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МОНА МАРИНОВА НИКОЛОВА
НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ЦОКОВ
НАПОЛЕОН ТОДОРОВ ДАНАИЛОВ
НАЦА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
НАЧО ЧИКОВ НАЧЕВ
НЕДКА ДИКОВА ЦОКОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛИНА РАДЕВА СТАНЕВА
НИКОЛИНА ЦАКОВА ХРИСТОВА
НИНО БЕРОВ ВАСИЛЕВ
ПЕНА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
ПЕНА ПЕТРОВА ЧИКОВА
ПЕТАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ПЕТКО БОГДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕНОВ
ПЕТЪР ДАНАИЛОВ АНГЕЛОВ
РАДКА ИВАНОВА МИКОВА
РАЙКА ГРОЗЕВА ВУТЕВА
СЕРГЕЙ БОТЕВ НАЙДЕНОВ
СИМЕОНА ИВАНОВА НАЧКОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ВЪЛОВА
СТАНЬО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЙКОВ
ТОДОР ДАНАИЛОВ АНГЕЛОВ
ТОТА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ТОТКА ДИКОВА ВАСИЛЕВА
ЦАКО МАРИНОВ РАДУЛОВ
ЦАЧО ИВАНОВ ЦАЧЕВ
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ЦОЛО НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
ЦОНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ЧИКО ЛАЧЕВ ЧИКОВ
ЧИКО МАРИНОВ ПЕТКОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ТОРОС, кметство …………………., секция № 018
Адрес на избирателната секция: пл.“Възраждане“ № 1- Кметството ет.1

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АГЛАЯ АСЕНОВА УСТИНОВА
АДЕЛИН КЪНЧЕВ АТАНАСОВ
АДЕЛИНА МИЛЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АДРИАН АНТОНИЕВ МЛАДЕНОВ
АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА НОВАКОВА
АЙХАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
АЙШЕ АЛИЕВА ЙОЗТАШ
АКСИНИЯ МЛАДЕНОВА КИРИЛОВА
АЛБЕНА ГЕНОВА АСЕНОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА МАРИЕВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА МАРКОВА ВЕЛЕВА
АЛБЕНА МОМЧИЛОВА СВИЛЕНОВА
АЛДИН РАДКОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА
АЛЕКСАНДРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛИАН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
АЛИЕТА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
АЛИПИ МИТКОВ МАРИНОВ
АЛТИМИР АНАТОЛИЕВ АЛЕКСИЕВ
АЛЬОША РАДИНОВ УДРЕНОВ
АЛЬОША СЕВЕРИНОВ МАНОЛОВ
АНА ИЛИЕВА УЗУНОВА
АНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
АНА МЛАДЕНОВА АНДРЕЕВА
АНАТОЛИ АЛЕКСИЕВ АСЕНОВ
АНАТОЛИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
АНАТОЛИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
АНАТОЛИ МИТКОВ ШИБИЛОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МАНОИЛОВ ЙОСИФОВ
АНДРЕЙ СИМЕОНОВ РАДЕВ
АНДРИЯНА СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА
АНЕЛИЯ САШЕВА СИМЕОНОВА
АНЕЛИЯ УГРИНОВА ВЕЛЕВА
АНЕЛИЯ ШИБИЛЕВА УЗУНОВА
АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
АНЕТА АНДРЕЕВА СИМЕОНОВА
АНЕТА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНЕТА АТАНАСОВА ЙОТОВА
АНЕТА МАРИНОВА МЕТОДИЕВА
АНЕТА МЕТОДИЕВА АТАНАСОВА
АНЕТА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
АНЕТА РАДКОВА ЯНКОВА
АНИ МОМЧИЛОВА КИРИЛОВА
АНИ ТОНЕВА МИХАЙЛОВА
АНИТА АНТОНОВА БАРЧЕВА
АНИТА ТИТОВА МЕТОДИЕВА
АНКА НИНОВА ШИБИЛОВА
АННА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
АННА МАРИНОВА ГОВЕДАРОВА
АННА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
АНТОАНЕТА БОРИСОВА ЙОСИФОВА
АНТОАНЕТА ИВАЙЛОВА РАДКОВА
АНТОАНЕТА КИРИЛОВА СВИЛЕНОВА
АНТОАНЕТА МИТКОВА МАРИНОВА
АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА МИНЕВА
АНТОН ДАЧЕВ ИВАНОВ
АНТОНИО МЛАДЕНОВ АНТОНОВ
АНТОНИО ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
АНТОНИЯ АСЕНОВА МАРИНОВА
АНТОНИЯ АТАНАСОВА ХАЙТОВА
АНУШКА ЦАКОВА МЕТОДИЕВА
АРГИР МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ
АСЕН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН ИВОВ МАРИНОВ
АСПАРУХ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ
АСЯ АЛИЕВА ДЕМИРЕВА
АСЯ АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
АСЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АСЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА
АСЯ МИТКОВА ГОДЖУНОВА
АСЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
АТАНАС БОРИСОВ СИМЕОНОВ
АТАНАС МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
АТАНАС ЦОЛОВ РАЙКОВ
БАНО АВРАМОВ БАНОВ
БИБА АХМЕДОВА АЛИЕВА
БИСЕР АТАНАСОВ БОРИСОВ
БОГДАН ВАСИЛЕВ КРУМОВ
БОГДАН МЕТОДИЕВ БОГДАНОВ
БОЙКА ЕНЧЕВА БОЖКОВА
БОРИСЛАВ АЛЬОШЕВ СЕВЕРИНОВ
БОРИСЛАВ АСЕВ МИХАЙЛОВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ УРМАНОВ
БОРИСЛАВ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
БОРИСЛАВ ДЯНКОВ АВРАМОВ
БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВ БОРИСОВ
БОЯН ГАТЕВ ДИМИТРОВ
БЯНА ПЕТРОВА СЪЙКОВА
БЯНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ДОКОВА МАРКОВА
ВАЛЕНТИНА НЕШЕВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ВАЛЕРИ ВУТЕВ МАРИНОВ
ВАЛЯ НЕЕВА ВАСИЛЕВА
ВАНЯ БОНЕВА ЦВЕТАНОВА
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ БОТЕВ БОТЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ МАНИЛОВ
ВАСИЛ НИНОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ СТОЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЦАКОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ
ВАСИЛЕНА ПЕТРОСЛАВОВА МАРКОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ВАСЯ АСЕНОВА ИВАНОВА
ВАСЯ МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ВЕЛИЧКА МАКНЕВА ИГНАТОВА
ВЕЛИЧКА ЦАЦОВА НИНОВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕНЕТА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
ВЕНЦИСЛАВА СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
ВЕСЕЛА НЕШЕВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛА СЪЙКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИН СТАНИМИРОВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
ВЕСЕЛИНА ВЪТЕВА ТАНЧЕВА
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВЕСКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ЦАКОВА
ВИЛМА АЛЕКСАНДРОВА РАЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА БАНОВА
ВИОЛЕТА ЙОТОВА СТОЯНОВА
ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ХАЙТОВА
ГАЛИНА ЙОТОВА ЙОНЧЕВА
ГАЛИНА КОЛЕВА ЧИКОВА
ГАЛИНА КОСТОВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА МИТКОВА АНДОНОВА
ГАЛЯ ИЛИЕВА ХАЙТОВА
ГАТЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕНА ВАСИЛЕВА ДРАЕВА
ГЕНА ДИЛОВА ПЕТРОВА
ГЕНАДИ ЮРИЕВ АСЕНОВ
ГЕНКА МАНАИЛОВА НИКОЛОВА
ГЕНКА ЦОЧЕВА ИВАНОВА
ГЕНО ЙОТОВ ГЕНОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕТОВ
ГЕОРГИ ДОРИНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НАЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАЧЕВ
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ИВАНОВ
ГИНКА МАРКОВА ПЕТКОВА
ГЪЛЪБИНА АНДРЕЕВА МАРИНОВА
ГЮРА ВАСИЛЕВА КРУМОВА
ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ ПАВЛОВ
ДАНАИЛ ПАНКОВ ДРАГАНОВ
ДАНИЕЛ ЙОТОВ ДАКЕВ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ВУЧКОВА
ДАНКА СИМЕОНОВА КОЦОВА
ДАФИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ДАФИНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ДАФИНКА МОНОВА ИВАНОВА
ДАФИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ДЕНИС КРЕМЕНОВ СОФИЕВ
ДЕНКА МИТКОВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВ АНАТОЛИЕВ АЛЕКСИЕВ
ДЕСИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА РАЕВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
ДЖОНИ АНДОНОВ ОРЛИНОВ
ДИДКА ПАЧЕВА ТОДОРОВА
ДИМА ЛИЛОВА ТОДОРОВА
ДИМИТРА ЦВЯТКОВА РАЙКОВА
ДИМИТРИНА ЦАНКОВА ВИШЕВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕТОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МАКНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ РАЙКОВ
ДИМИТЪР ПАЧЕВ НЕНКОВ
ДИМИТЪР ШИБИЛОВ ОГНЯНОВ
ДИМО ЙОТОВ ТОДОРОВ
ДИМЧО ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
ДИНКА ЦАКОВА КОЦОВА
ДОНА ДАКОВА ТОДОРОВА
ДОНКА МАРИНОВА СТОЕВА
ДРАГАН ПЕТРОВ ДРАГАНОВ
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДРАГОМИР ИВАНОВ ГАТЕВ
ДЯНКО АВРАМОВ ДЯНКОВ
ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЯ БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА
ЕВГЕНИЯ РАДОСЛАВОВА БАНЧЕВА
ЕВЕЛИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ЕЛЕНКА ДАНЧЕВА ЦАКОВА
ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
ЕЛИЦА ПЕТРОВА АСПАРУХОВА
ЕЛКА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕЛМИРА ХАРИЕВА МЕТОДИЕВА
ЕМА МАРИНОВА СИМЕОНОВА
ЕМИ АНЕВА МИХАЙЛОВА
ЕМИ БИСЕРОВА АТАНАСОВА
ЕМИ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ЕМИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ МАРИОВ СТЕФАНОВ
ЕМИЛ САНДОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ФИКОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ХАЙТОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА МЕТОДИЕВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА УРМАНОВА
ЕМИЛИЯ МИКОВА АТАНАСОВА
ЕМИЛИЯ МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ СТИЛИЯНОВА СВИЛЕНОВА
ЖИВКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЗАНКА АНТОНОВА АСЕНОВА
ЗАХАРИ СТАНИСЛАВОВ ПЕЧЕВ
ЗАХАРИНА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗАХРИН МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ
ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКО МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ЗЛАТОСЛАВА ДАНАИЛОВА СТЕФАНОВА
ЗОРНИЦА ДАМЯНОВА СТЕФАНОВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА
ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА МОМЧИЛОВА
ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА
ЗОЯ ХАРИЕВА МЕТОДИЕВА
ИВА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАЙЛОВ
ИВАЙЛО ЮРИЕВ АСЕНОВ
ИВАН АСЕНОВ МАРИНОВ
ИВАН БЕНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДАЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЛАЗАРОВ ЙОТОВ
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ СЪЙКОВ
ИВАН НЕШЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕЦОВ КОЛЕВ
ИВАН РУМЕНОВ ГЕТОВ
ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ИВАН ЦАКОВ ПАВЛОВ
ИВАНКА МАРИНОВА МАРИНОВА
ИВАНКА ЦОЛОВА ПАЧЕВА
ИВО МЛАДЕНОВ УЗУНОВ
ИВО ТОНЕВ МИХАЙЛОВ
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ГЕТОВ
ИЛИЯ АСЕНОВ ХАЙТОВ
ИЛИЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕН НЕДКОВА ЦОЛОВА
ИРЕНА МЛАДЕНОВА КИРИЛОВА
ИСКРА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ИСКРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ИСКРЕН ПАВЛОВ КАЛЧЕВ
ЙОАННА КЪНЧЕВА АТАНАСОВА
ЙОЛАНТА РАДУЛОВА ТОДОРОВА
ЙОНКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА
ЙОНКА ВЛАДОВА ТОМОВА
ЙОНКА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
ЙОРДАН ПАВЛИНОВ МАРИНОВ
ЙОРДАНКА ДАЧЕВА ИВАНОВА
ЙОТО ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ЙОТО ГАТЕВ ДИМИТРОВ
ЙОТО ЛАЗАРОВ КОПРИНАРОВ
ЙОШО СТОЯНОВ ИВАНОВ
КАЛИН ПЕШЕВ УКУПЕЙЧЕВ
КОНСТАНТИН БОЧЕВ КОЦОВ
КОНСТАНТИН ЯНКОВ ЯНКОВ
КОРНЕЛИЯ ДИНКОВА МЕТОДИЕВА
КОСТАДИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
КРАСИМ МАНОИЛОВ ЙОСИФОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР МИЛЕНОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР СЕРГЕЕВ АНДОНОВ
КРАСИМИР СЛАВКОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИРА ПАЧЕВА ДИМИТРОВА
КРЪСТИНА ДИМИТРОВА НЕНКОВА
КРЪСТЬО ПАЧЕВ КРЪСТЕВ
КРЪСТЮ МАРКОВ ПЕТКОВ
КЪНЧО АТАНАСОВ МАРКОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ ЙОТОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ ЧИКОВ
ЛАЗАР ЙОТОВ ЛАЗАРОВ
ЛАЗАР ЙОТОВ ТОДОРОВ
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛИДИЯ ИВАЙЛОВА ИВАЙЛОВА
ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА
ЛИЛО СТЕФАНОВ ЛИЛОВ
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА
ЛИЧО АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ
ЛИЧО НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБОМИР БОРИСОВ АНГЕЛОВ
МАЛИНА ЛИЛОВА СТЕФАНОВА
МАЛИНКА ЙОРДАНОВА ЦОЛОВА
МАЛИНКА ФИЛИПОВА ВЕЛЕВА
МАНОЛ АЛБЕНОВ МАРКОВ
МАРГАРИТ АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
МАРГАРИТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
МАРГАРИТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
МАРИАН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
МАРИАНА ИЛИЕВА СЕВКОВА
МАРИАНА ЙОНЧЕВА НАЙДЕНОВА
МАРИАНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА
МАРИЙКА МАРИНОВА ЦЕКОВА
МАРИН АНГЕЛОВ СТОИЧКОВ
МАРИН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
МАРИН НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ
МАРИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
МАРИН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
МАРИНА БОРИСЛАВОВА ДЯНКОВА
МАРИО СТЕФАНОВ МАРИНОВ
МАРИЯ БОТЕВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОТЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ВЪЛОВА РАЙКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГАТЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ГАТЕВА
МАРИЯ РАДУЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ СТАНЕВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ЦВЕТИСЛАВОВА КАЛЧЕВА
МАРИЯН ДИМИТРИНОВ ЦОНКОВ
МАРТИН ИСКРЕНОВ СВИЛЕНОВ
МАРТИН МАРИОВ СТЕФАНОВ
МЕДИЕ АРИФОВА МЕДОВА
МЕРИ АНДРИЯНОВА РАЕВА
МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ БОГДАНОВ ШИБИЛОВ
МЕТОДИ ИВАНОВ МАРИНОВ
МЕТОДИ ЩЕРЕВ КАРДАМОВ
МИГЛЕНА МАРИНОВА НЕНКОВА
МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ ОРЛИНОВ
МИЛЕНА АНТОНОВА МИХАЙЛОВА
МИЛКА МИХАЙЛОВА ДЯНКОВА
МИРЕЛА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
МИРОН ХАРИЕВ МАНОЛОВ
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ ИВОВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИРОСЛАВ УГРИНОВ ВЕЛЕВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ
МИРЧО ИВАНОВ ИГНАТОВ
МИТКА НЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
МИТКО АНДРЕЕВ АСЕНОВ
МИТКО КОНОВ УДРЕНОВ
МИТКО МАНОЛОВ МАНОЛОВ
МИТКО НЕШЕВ МИРЧЕВ
МИТКО ШИБИЛОВ АЛЕКСИЕВ
МИТРА РАДЕВА ИВАНОВА
МИХАЕЛА АНДРЕЕВА СИМЕОНОВА
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ РАДОСЛАВОВ
МИХАИЛ МЛАДЕНОВ УЗУНОВ
МИХАИЛ СЕРГЕЕВ АНДОНОВ
МИХАЛ МИЛЕНОВ МАРИНОВ
МЛАДЕН АНТОНИЕВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ
МЛАДЕН КИРИЛОВ ИВАНОВ
МЛАДЕН ПЕТКОВ ХАЙТОВ
МЛАДЕН РАНГЕЛОВ АСПАРУХОВ
МОМЧИЛ АНДОНОВ ОРЛИНОВ
МОМЧИЛ СВИЛЕНОВ БАРЧЕВ
МОМЧИЛ СТЕФАНОВ МОМЧИЛОВ
МОМЧИЛ СТЕФАНОВ МОМЧИЛОВ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА НЕДКОВА
НАДКА НИКОЛОВА НЕЕВА
НАДКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА МАРКОВА
НЕДА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
НЕДЕЛЯ ПЕТРОВА ЛИЛОВА
НЕДКО ЦОЛОВ ЦОЛОВ
НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ЦАКОВА
НЕДЯЛКО ПАВЛОВ ТОДОРОВ
НЕЗАБРАВКА ПЕТКОВА ЦАКОВА
НЕЙКО ВАСИЛЕВ МИХОВ
НЕЛИ ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
НЕЛИ КОНСТАНТИНОВА ЯНКОВА
НЕЛИ МИХАЙЛОВА КИСЬОВА
НЕНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
НЕНКО ГАТЕВ БАЛЕВ
НЕШКА ЙОТОВА МАРИНОВА
НЕШКА РАДЕВА ЙОТОВА
НЕШО ИВАНОВ ЦАКОВ
НИКОЛА МАНИЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА РАДУЛОВ СИМЕОНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦАКОВ
НИКОЛАЙ ЙОНЧЕВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЙОТОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ЛИЧЕВ АЛЕКСИЕВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ЦАКОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ НЕНКОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ РАЙКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ САШЕВ СЛАВКОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ЦОЧЕВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА РАЙКОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА КУРТАШЕВА
НИКОЛИНКА ДРАЕВА ЦОЧЕВА
НИНА ИВАНОВА ПОПСКА
НИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
НИНО ДАНИЕЛОВ ДАКЕВ
ОГНЯН ИВАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
ОФЕЛИЯ ИВОВА КАРДАМОВА
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ МАРИНОВ НАЙДЕНОВ
ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
ПАВЛЕТА ДРАГАНОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИН ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ РАЙКОВ
ПАВЛИН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
ПАВЛИНА ЙОЛОВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА МАРКОВА ЦАКОВА
ПАВЛИНКА ВАЛЕРИЕВА ВУТЕВА
ПАМЕЛА ТИХОМИРОВА ЦАНОВА
ПАРАШКЕВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ПЕНА ДИМИТРОВА ВУТЕВА
ПЕНА РАЙКОВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ВАРЧЕВА МАРИНОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАДОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ПЕНКА ИСТАТКОВА ЦОЛОВА
ПЕНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА КИРИЛОВА РАЙКОВА
ПЕНКА МИРЧЕВА ИЛИЕВА
ПЕНКА ТОМОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ЦАНОВА ДОЧЕВА
ПЕТКАНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ПЕТКАНА ЦАЧЕВА КОЦОВА
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ГАТЕВ
ПЕТКО МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦАКОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТРОСЛАВ КАЛИНОВ ПЕШЕВ
ПЕТРОСЛАВ МАРКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪРЧО ЦАКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ВЕЛЕВА БОТЕВА
ПЕТЯ ДИМИТРИНКОВА ЦАНКОВА
ПЕТЯ ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ЦОКОВА МАРИНОВА
ПЕШКА ЦАЦОВА ДИШЕВА
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАЧЕВ
ПОЛИНА РУМЕНОВА ГАТЕВА
ПОЛЯ МАРИНОВА ЦВЕТАНОВА
ПРЕСЛАВА ЙОТОВА ДИМИТРОВА
ПРЕСЛАВА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
РАДА АТАНАСОВА МАРКОВА
РАДА МАРИНОВА СТОЙКОВА
РАДКА ИЛИЕВА ХАЙТОВА
РАДКА МАРИНОВА ЦАКОВА
РАДКА РАЙКОВА КОЛЕВА
РАДКА СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА
РАДКО АСЕНОВ СТЕФАНОВ
РАДКО ЯНКОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ БАНЧЕВ РАЙЧЕВ
РАДОСЛАВА МИРОСЛАВОВА МИРОСЛАВОВА
РАДУЛ ТОДОРОВ РАДУЛОВ
РАЙКА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙКО АНДРЕЕВ КОЛЕВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
РАЙНА МЛАДЕНОВА БОРИСОВА
РАЙНА МЛАДЕНОВА ЙОРДАНОВА
РАЙНА НЕНОВА ТРИФОНОВА
РАЛИЦА СЕВДАЛИНОВА СЛАВИНОВА
РАМБО АДЕМОВ САЛИЕВ
РАХМА МАХМУДОВА ЮРУКОВА
РАЯ МЕТОДИЕВА СТЕФАНОВА
РЕНАЯ ОГНЯНОВА КОМАНСКА
РЕНЕТА ЙОТОВА РАДУЛОВА
РЕНЕТА МЛАДЕНОВА ПЕТКОВА
РЕНИ ЯНКОВА АСПАРУХОВА
РОСЕН МИТКОВ КОНОВ
РОСЕН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
РОСИЦА АНДРЕЕВА АЛЕКСИЕВА
РОСИЦА АНДРЕЕВА АСПАРУХОВА
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
РОСИЦА ЗДРАВКОВА ЗАИМОВА
РОСИЦА ИВАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
РУМЕН БОГДАНОВ ШИБИЛОВ
РУМЕН ГАТЕВ ИВАНОВ
РУМЕН ГЕТОВ СТОЯНОВ
РУМЕН ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
РУМЯНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
РУМЯНА МЕТОДИЕВА БАРЧЕВА
РУМЯНА ПЕТРОВА МАРКОВА
РУМЯНА ФИЛИПОВА РАЙКОВА
САВИНА ЮРИЕВА АСЕНОВА
САЛИ ИСМАИЛОВ САЛИЕВ
СВЕТЛА АСЕНОВА АНТОНОВА
СВЕТОСЛАВ МИТКОВ ШИБИЛОВ
СВИЛЕН АНДРЕЕВ МАРИНОВ
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СЕБАТИН АСАНОВ ИБОВ
СЕВДА МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА
СЕВДАЛИН ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЕВДАЛИН МИРОСЛАВОВ УГРИНОВ
СЕВДАЛИН МЛАДЕНОВ РАНГЕЛОВ
СЕРГЕЙ МОМЧИЛОВ СТЕФАНОВ
СЕРГЕЙ СТОЯНОВ АНДОНОВ
СИЛВИЯ РАДКОВА АСЕНОВА
СИМЕОН МАРИНОВ ВЕЛЕВ
СИМОНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЛАВИ АНТОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
СЛАВИ ЗАРКОВ ЛИЧЕВ
СЛАВКО КРАСИМИРОВ СЛАВКОВ
СНЕЖАНА АЛЬОШЕВА СЕВЕРИНОВА
СНЕЖАНА ТОНЕВА ТОМОВА
СНЕЖАНКА АНТОНОВА СЪЙКОВА
СОКОЛИНА СЛАВЧОВА НИКОЛОВА
СТАНА СТОЙКОВА НИКОЛОВА
СТАНИМИР МИЛЕНОВ МАРИНОВ
СТАНИМИР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ НЕНКОВ
СТЕФАН КРАСИМОВ МАНОИЛОВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ
СТЕФАН МЛАДЕНОВ КИРИЛОВ
СТЕФАН МОМЧИЛОВ СВИЛЕНОВ
СТЕФАН УЗУНОВ МАРИНОВ
СТЕФКА БОРИСОВА СИМЕОНОВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТОЕВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ХАЙТОВА
СТОЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
СТОЯН НИКОЛОВ РАДУЛОВ
СТОЯН ПАВЛИНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА ГАЧЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ТЕМЕНУЖКА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
ТЕОДОР ДАНИЕЛОВ ДАКЕВ
ТИХОМИР МИТКОВ КОНОВ
ТОДОР АНДРЕЕВ МАРИНОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР МИРЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПАВЛИНОВ СТОЯНОВ
ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОМА СТАНЕВ ТОМОВ
ТОМА ТОНЕВ ТОМОВ
ТОНИ ТОМОВ СТАНЕВ
ТОТА ЛАКОВА ПЕТКОВА
ТОТКА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
ТОТКА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА
ТОТКА НАЧЕВА ЧУКАРСКА
ТОШКО БОНЕВ ЦВЕТАНОВ
ФАНИ ПЕТКОВА РАДЕВА
ФАНКА АНТОНОВА МАРИНОВА
ФАНКА АТАНАСОВА ОГНЯНОВА
ФАНКА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА
ФИДАНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
ФИДАНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА
ФИЛИП АНАТОЛИЕВ КИРИЛОВ
ФИЛИП МАРГАРИТОВ АЛЕКСАНДРОВ
ФИЛИП РАЙКОВ ДИШЕВ
ФИЛИЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ХАЛИЛ БИСЕРОВ АТАНАСОВ
ХАРИ МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ
ХАРИ МИТКОВ МАНОЛОВ
ХАРИ СТЕФАНОВ УЗУНОВ
ХРИСТИНА КОЛЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ХУХУК
ХРИСТО ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ МИРЧЕВ
ХРИСТО ПЕТРОСЛАВОВ МАРКОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ КОЦОВ
ХРИСТО ЦАКОВ ХРИСТОВ
ЦАКО ХРИСТОВ ЦАКОВ
ЦАНКА ПЕТКОВА МАКНЕВА
ЦАНКА ЯНКОВА ИВАНОВА
ЦАЧО МАРИНОВ ЦАЧЕВ
ЦВЕТАН БАНОВ АВРАМОВ
ЦВЕТАН ЛИЛОВ МИКОВ
ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ ЦАКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИТКОВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИНОВА ДАКЕВА
ЦВЕТЕЛИНА СТИХОМИРОВА ВЛАХОВА
ЦВЕТИСЛАВ ДИКОВ КАЛЧЕВ
ЦВЕТИСЛАВ ДЯНКОВ АВРАМОВ
ЦВЕТОЗАР ХРИСТОВ ЦАКОВ
ЦВЕТОМИРА ПЕТКОВА ЦАКОВА
ЦВЕТОСЛАВ БЪНЧЕВ КИРИЛОВ
ЦВЕТОСЛАВ ПАВЛИНОВ ТРИФОНОВ
ЦОЛО МАРИНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦОНА МЕТОДИЕВА ДАЧЕВА
ЦОНКА БЕНЧЕВА ПАВЛОВА
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЦОЧО ИВАНОВ ЦОЧЕВ
ШАРКО МЕТОДИЕВ БОГДАНОВ
ШИБИЛА ЧАВДАРОВА ОГНЯНОВА
ЩЕРЮ МЕТОДИЕВ ЩЕРЕВ
ЮЛИАН ИВОВ МЛАДЕНОВ
ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ЮЛИЯН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИЯН МИРОСЛАВОВ УГРИНОВ
ЮЛИЯН СТЕФАНОВ УЗУНОВ
ЮЛИЯН ШИБИЛОВ АЛЕКСИЕВ
ЮРИ АСЕНОВ АСЕНОВ
ЮРИ ЕМИЛОВ АСЕНОВ
ЮРИ ЯНКОВ ОГНЯНОВ
ЯНИТА ЕМИЛОВА ЯКИМОВА
ЯНИТА МАРИНОВА МИНЕВА
ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
ЯНОШ РАМБОВ АДЕМОВ
ЯРОСЛАВ РАДКОВ ИВАНОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ТОРОС, кметство …………………., секция № 019
Адрес на избирателната секция: пл.“Възраждане“ № 1- Кметството ет.1

–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АЙША СИЛЕВА ГЛОГОВА
АКСЕЛА ИВАНОВА МАРИНОВА
АКСЕНИЯ АНАТОЛИЕВА ДИМИТРОВА
АКСЕНИЯ ИРИНОВА НЕДКОВА
АКСИНИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
АКСИНИЯ ОГНЯНОВА КРЪСТЕВА
АКСИНИЯ УСТИНОВА АНГЕЛОВА
АКСИНИЯ ЯКИМОВА ЕМИЛОВА
АЛБЕНА ВИТКОВА АТАНАСОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
АЛБЕНА НАЙДЕНОВА НИНОВА
АЛБЕНА ОГНЯНОВА АЛЕКСИЕВА
АЛДИН АНДРЕЕВ КИРИЛОВ
АЛДИН АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДРА АЛБЕНОВА ДОБРЕВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ НИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ГЕТОВ
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЩЕРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ДАКОВ
АЛЕКСИ ГАЛИНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛИАНА СЛАВКОВА АНТОНОВА
АЛИНА КИРИЛОВА ЯНКОВА
АЛИНА ЛИТОВА МЕЧЕВА
АЛЬОША ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
АЛЬОША УГРИНОВ ОГНЯНОВ
АНА ИЛИЕВА МИТОВА
АНА МАНУИЛОВА ЙОСИФОВА
АНА МИТКОВА КОНОВА
АНА ЮРИЕВА МЛАДЕНОВА
АНАТОЛИ БОРИСОВ ШИБИЛОВ
АНАТОЛИ ДЕСИСЛАВОВ АНАТОЛИЕВ
АНАТОЛИ ИСКРЕНОВ МИТКОВ
АНАТОЛИ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ
АНАТОЛИ ЧАВДАРОВ ОГНЯНОВ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ОРЛИНОВ
АНДРЕЙ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ КИРИЛОВ АСПАРУХОВ
АНДРЕЙ МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АДРИЯНОВА ЕНЧЕВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА МИРЧЕВА
АНЕЛИЯ БОГОМИЛОВА ЙОСИФОВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА КОЦОВА
АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА РАДЕВА
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА КИСЬОВА
АНЕЛИЯ ШИБИЛОВА ПЕТРОВА
АНЕТА АНГЕЛОВА АЛЕКОВА
АНЕТА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА
АНИ АНДРЕЕВА АРСЕНОВА
АНИ АНТОНОВА МАРИНОВА
АНИ ИВАНОВА ЛИЛОВА
АНИ МИХАЙЛОВА КУРДАНСКА
АНИТА ИВОВА АНДРЕЕВА
АНКА ЦЕНКОВА НЕНЕВА
АННА МАРТИНОВА ПЕЧЕВА
АНТОАНЕТА КЪДРИНОВА ОГНЯНОВА
АНТОН АСЕНОВ ИВАНОВ
АНТОНИЙ КОСТАДИНОВ ПЪРВАНОВ
АНТОНИО ОГНЯНОВ СИМЕОНОВ
АНТОНИЯ МЛАДЕНОВА СТРАХИЛОВА
АНЧЕ СТЕФАНОВА ЯНКОВА
АРСЕНИ АНДРЕЕВ КИРИЛОВ
АРСЕНИ САШЕВ СЛАВКОВ
АСЕН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН ГАЛИНОВ ХАЙТОВ
АСЕН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
АСЕН ПЕТРОВ ЧЕРКИН
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
АТАНАС АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАЙЛОВ АТАНАСОВ
АТАНАС СИМЕОНОВ АНДРЕЕВ
АТАНАСКА КЪНЧЕВА НЕНЕВА
АТИДЖЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА
АТИШ МУСТАФОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
АФИЗЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
АХМЕД ЮСЕИНОВ САРМЕХМЕДОВ
БИЛЯН АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
БИСЕР ЕМИЛОВ СЛАВЧЕВ
БОГДАН АТАНАСОВ НИНОВ
БОГДАНА АВРАМОВА ВУТЕВА
БОГДАНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
БОЙКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
БОНЮ ЦАНОВ БОЖКОВ
БОРИС ШИБИЛОВ МЕТОДИЕВ
БОРИСЛАВ АНТОНОВ КОСТАДИНОВ
БОРИСЛАВ ДИМКОВ ДИМОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ИВАНОВ
БОТЬО РАЙКОВ ЦАКОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЙОТОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИНА КОЦЕВА МЕТОДИЕВА
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ЙОТОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВАЛЯ ХРИСТОВА НАЧЕВА
ВАНЯ КОЛЕВА РАЙКОВА
ВАСИЛ ДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ЙОТОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
ВАСИЛ ЙОТОВ НЕНЕВ
ВАСИЛ КАМЕНОВ ПЕНКОВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НЕДКОВ МАРИНОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ РАЙКОВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ЦАКОВ
ВАСИЛ ЦАКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ЦАКОВ ПАВЛОВ
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ВУТЕВА
ВАСКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ЦАНОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА МАКНЕВА
ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ВЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ВЕЛЬО ДРАГАНОВ ВЕЛЕВ
ВЕЛЬО ДРАГОМИРОВ ВЕЛЕВ
ВЕНЕТА НЕШЕВА НИКОЛОВА
ВЕНЕТА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
ВЕНКА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
ВЕНЦИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАДЕВ
ВЕРКА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСА ЦВЯТКОВА РАЙКОВА
ВЕСЕЛИН ЦОЧЕВ ЙОТОВ
ВЕСЕЛИНА ВЪЛОВА ИЛЧЕВА
ВЕСЕЛИНА КУЗМАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛКА ДОБРИНОВА ТЕМЕЛСКА
ВЕСЕЛКА РАДОСЛАВОВА СТАНКОВА
ВЕСКА ГЕТОВА ПЕТРОВА
ВИНКА РАЙКОВА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ЙОТОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА МИЛЕНОВА МОМЧИЛОВА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА ИЛИЕВА
ВИТКО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
ВИША МАРИНОВА БАЛЕВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЛАДОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ
ВУНА ИВАНОВА ЛАЛЕВА
ВЪЛО ХРИСТОВ ВЪЛОВ
ВЪЦА ХРИСТОВА БОШНАКОВА
ГАВРИЛ МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
ГАЛИН АСЕНОВ ХАЙТОВ
ГАЛИН ТОДОРОВ РАДУЛОВ
ГАЛИНА АСЕНОВА ЧЕРКИНА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ДАВИДОВА
ГАЛЯ АЛЕКСИЕВА НЕНОВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЛИЛОВА
ГАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ГАНЧО ЙОТОВ ГАНЧЕВ
ГАТЮ БАЛЕВ ПЕТРОВ
ГЕНА НИКОЛОВА МИЛЧЕВА
ГЕНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ГЕНКА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА
ГЕНЧО МИКОВ ГЕНЧЕВ
ГЕНЧО ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
ГЕОРГИ БОЙКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ВУТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОТОВ КАЛЧЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЙОТОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЦАЦОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦОЛОВ ПЕШЕВ
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
ГЕТО ПЕТРОВ ЙОТОВ
ГЕЧО ЦОНЕВ БАЛЕВ
ГИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАКО ЙОТОВ ДАКОВ
ДАМЯН МИТКОВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ДАНАИЛ ИВОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ПАВЛИНОВ ЛАЗАРОВ
ДАНАИЛ ПЕТКОВ ЛЕКОВ
ДАНИЕЛ РАДОСЛАВОВ ТУРГЕНЕВ
ДАНИЕЛ ЯКИМОВ ЕМИЛОВ
ДАНИЕЛА ВИТКОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА ДОЙЧИНОВА БАШЕВА
ДАНИЕЛА КРАСИМИРОВА МЛАДЕНОВА
ДАНИЕЛА ЛИЛОВА АСЕНОВА
ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА КЪТОВСКА
ДАНКА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ДАФИНКА НЕНОВА ПАВЛОВА
ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА ГРОЗЕВА
ДЕНИЦА ПАВЛИНОВА МАРИНОВА
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ТАБАКОВА
ДЕСИСЛАВА МИЛЕНОВА ЙОВЕВА
ДЕТЕЛИНА АЛЬОШЕВА МАНОЛОВА
ДИАНА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ДИАНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИАНА НИКОЛОВА ЙОТОВА
ДИАНА ЦВЕТАНОВА ДАКОВА
ДИДА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА
ДИКО АТАНАСОВ ГЕНЧЕВ
ДИКО КРЪСТЕВ ДИКОВ
ДИКО ЦАЧЕВ КОПЧЕВ
ДИЛЯНА РУСИЕВА МЛАДЕНОВА
ДИЛЯНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛИЛОВ
ДИНКА НЕНЕВА ЙОРДАНОВА
ДИНКА ПЕТКОВА ВУЛОВА
ДИНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ДИНКА ХРИСТОВА БАЛЕВА
ДОБРИ ВАСИЛЕВ ПЕЧЕВ
ДОБРЯН НЕНКОВ ДОБРЯНОВ
ДОНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ДОНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ДОНКА БАНОВА КОПРИНАРОВА
ДОНКА КЪНЧЕВА МАКНЕВА
ДОНКА ШАРКОВА БОГДАНОВА
ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛЕВ ДРАГАНОВ
ЕВЕЛИНА ГАЛИНОВА ХАЙТОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
ЕЛИ МАРИЯНОВА СТЕФАНОВА
ЕЛИЦА СТАНИСЛАВОВА АНДРЕЕВА
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ ЮЛИАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА МЕТОДИЕВА
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА АНАСТАСОВА
ЕМИЛИЯ РУСИНОВА РУСИНОВА
ЕМИН АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ЗАХАРИ МИРОСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
ЗВЕЗДИЦА ШИБИЛОВА СИМЕОНОВА
ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА ПЕЧЕВА
ЗДРАВКА ЩЕРЕВА КАРДАМОВА
ЗЛАТКА ДОБРЕВА ЦВЯТКОВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЗОРНИЦА МЕТОДИЕВА ЯНКОВА
ЗЮМБИЛА АЛЕКСИЕВА ЯНКОВА
ИВА ЦВЕТАНОВА КАЛЧЕВА
ИВАЙЛО АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЦАКОВ
ИВАН ИЛИЕВ УЗУНОВ
ИВАН ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ПАВЛИНОВ ЛАЗАРОВ
ИВАН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
ИВАН РАДУЛОВ ХРИСТОВ
ИВАН СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ИВАН ЦОЧЕВ ИГНАТОВ
ИВАНА ЙОРДАНОВА ЯНЧЕВА
ИВАНЕЛИЯ КРЪСТЕВА СЕФЕРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
ИВАНКА ЯНЧЕВА КАЛЧЕВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
ИВО ДАНАИЛОВ ИВОВ
ИВО ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ
ИВО МАРИНОВ ОГНЯНОВ
ИВО МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
ИГЛИКА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯН ОГНЯНОВ НИКОЛАЕВ
ИЛИЯНА НИКОЛОВА ВЛАДОВА
ЙОАННА БОГДАНОВА АТАНАСОВА
ЙОЛИАН АТАНАСОВ НИНОВ
ЙОНИТА ЦВЕТАНОВА КУРДАНСКА
ЙОНКА АВРАМОВА ГАВРИЛОВА
ЙОНКА ИВАНОВА НЕДКОВА
ЙОНКА ИВАНОВА НЕНЕВА
ЙОНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЙОНКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
ЙОНКА РАЙКОВА КОЛЕВА
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ДАКОВ
ЙОРДАНА РАЙКОВА КРАЙЧЕВА
ЙОТКО ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ЙОТКО ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ
ЙОТО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
ЙОТО ГЕТОВ ЙОТОВ
ЙОТО ИВАНОВ ЙОТОВ
ЙОХАН ШИБИЛОВ МЕТОДИЕВ
КАЛИН ИВАЙЛОВ АТАНАСОВ
КАЛИНА АСЕНОВА ЙОТОВА
КАЛИНКА АТАНАСОВА БАЛЕВА
КАЛИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
КАЛОЯН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
КАТЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА
КИРИЛ ЕМИЛОВ ЯНКОВ
КРАСИМИР БЪНЧЕВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР СИМЕОНОВ АСЕНОВ
КРАСИМИРА БОТЕВА РАЙКОВА
КРИСТИНА СТЕФАНОВА КОНСТАНТИНОВА
КРЪСТЬО ДИКОВ ПАЧЕВ
КРЪСТЬО КРУМОВ ПЕТКОВ
КРЪСТЮ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
КЪНЧО ВАСИЛЕВ МАКНЕВ
ЛАКО ВЕЛЕВ ДАВИДОВ
ЛАЛА ПЕТКОВА БОРИСОВА
ЛАЛКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ЛАЛКА ДИМИТРОВА ПАЧЕВА
ЛЕЙЛА АЛИЛОВА МОНАКОВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА КОЧЕВА
ЛИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ВЕЛЕВА
ЛИЛО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
МАКНЮ ВАСИЛЕВ МАКНЕВ
МАРА ДОЙЧИНОВА НЕДКОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСИЕВА АНДРЕЕВА
МАРИАН ПАВЛИНОВ НЕНКОВ
МАРИАНА БОГОМИЛОВА АТАНАСОВА
МАРИАНА ШИБИЛОВА МЕТОДИЕВА
МАРИЕЛА ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА
МАРИЕТА БОНЕВА КИРИЛОВА
МАРИЕТА МИКОВА ГЕТОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА СПАСОВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА НАЧЕВА
МАРИН ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ
МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
МАРИН ВЛАДИМИРОВ ТЕМЕЛСКИ
МАРИН ГАВРИЛОВ МАРИНОВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
МАРИН ГОРАНОВ МАРИНОВ
МАРИН НАЙДЕНОВ ДЯНКОВ
МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ
МАРИН ПЕЧЕВ ГАЧЕВ
МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
МАРИНА ПАВЛИНОВА МАРИНОВА
МАРИНЕЛА ТОДОРОВА КИРИЛОВА
МАРИО ИВАНОВ СТОЯНОВ
МАРИО МАРИНОВ ОГНЯНОВ
МАРИЯ БОЯНОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕТОВА
МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ВЪЛОВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ ДАВИДОВА ВУЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ДОБРОМИРОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ЙОТОВА ГАТЕВА
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА ЦЕНОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ГЕНЧЕВА
МАРИЯ КЪНЧЕВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ ЛИЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ МАРИНОВА ГАЧЕВА
МАРИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА
МАРИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ НЕДКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ПАВЛИНОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ДАКОВА
МАРИЯНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
МАРКО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
МАРКО ВАСИЛЕВ НЕДКОВ
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
МАЯ ДАКОВА ОГНЯНОВА
МАЯ ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
МАЯ ПЕТРОВА ЦОЛОВА
МЕТОДИ ШИБИЛОВ БОГДАНОВ
МЕТОДИ ЮЛИЯНОВ БОЖИДАРОВ
МИГЛЕНА РАДКОВА ЯНКОВА
МИЛЕН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
МИЛЕНА ЛИЧЕВА АЛЕКСИЕВА
МИЛЕНА МАРКОВА ТУРГЕНЕВА
МИРОСЛАВ ИВОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ИСКРЕНОВ МИТКОВ
МИРОСЛАВ СТАНКОВ ФИЛИПОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЛИЛОВ
МИТКО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МЛАДЕН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
МЛАДЕН АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
МЛАДЕН БЪНЧЕВ КИРИЛОВ
МЛАДЕН МАРИНОВ КИРИЛОВ
МЛАДЕН МИЛЕНОВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
МОМЧИЛ СВЕТЛИНОВ МЛАДЕНОВ
МОНИКА ГАЛИНОВА АЛЕКСИЕВА
МОНИКА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА
НАДЕЖДА НЕНЧЕВА КОПЧЕВА
НАДКА ЛИЛОВА КЪРПАЧЕВА
НАДКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДКА ЦАНКОВА ВИШЕВА
НАЙДА ЙОТОВА ИВАНОВА
НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ВУТЕВ
НАЙДЕН ЙОТОВ ПЕТКОВ
НАЙДЕН СЪЙКОВ НАЙДЕНОВ
НЕДЕЛИНКА МАРИНОВА КАЛЧЕВА
НЕДКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
НЕДКО ГЕОРГИЕВ НИНОВ
НЕЛИ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
НЕЛИ ТОДОРОВА НЕНОВА
НЕЛКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
НЕНЬО КАЛЧЕВ НЕНЕВ
НЕНЬО КАЛЧЕВ ПАВЛОВ
НЕШКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
НИКОЛА ТОДОРОВ НЕНЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ДОБРЯНОВ НЕНКОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ МИЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СТАМЕНОВ ЦЕНОВ
НИКОЛАЙ СЪЙКОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
НИКОЛИНА ЦАКОВА МАРИНОВА
ОГНЯН АНТОНИЕВ СИМЕОНОВ
ОГНЯН ЕМИЛОВ ЯНКОВ
ОГНЯН МАРИНОВ МАНЕВ
ОГНЯН ПЕТРОВ УЗУНОВ
ОГНЯН РУСИНОВ КУРДАНСКИ
ПАВЛЕТА НИКОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦАЦОВА
ПЕНКА ДИКОВА АТАНАСОВА
ПЕНКА ДОКОВА АНДРЕЕВА
ПЕНКА ЙОТОВА МИЛЧЕВА
ПЕНКА НАЧЕВА ДОБРЕВА
ПЕНКА НИКОЛОВА АВРАМОВА
ПЕНКА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ПЕНКА ЦАНКОВА АСЕНОВА
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО ИВАНОВ ЙОТОВ
ПЕТКО КРАЛЕВ ГЕРГОВ
ПЕТКО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
ПЕТКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦАЦОВ ПАВЛОВ
ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР БАЛЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР БОЙКОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЙОТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ТРИФОНОВ КОПЧЕВ
ПЕТЪР УЗУНОВ ЧЕРКИН
ПЕТЪР ХРИСТОВ ЦАКОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЦОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА МАКНЕВА
ПЕТЯ КИРИЛОВА ЙОТОВА
ПЕТЯ ЛИЛОВА КРЪСТЕВА
ПЕТЯ МАРИНОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ НАЧЕВА ВЕЛИНОВА
ПЕЧО МАРИНОВ ПЕЧЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦОЛОВ
ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
ПОЛЯ ГОШЕВА МИТКОВА
ПЪРВОЛЕТА МАРИНОВА НИКОЛОВА
РАДИ НЕДКОВ РАДЕВ
РАДИНА ФИЛИПОВА СИМЕОНОВА
РАДКА ИВАНОВА СТОЙКОВА
РАДКА ЛАЗАРОВА ШИБИЛОВА
РАДКА НИКОЛОВА КАЛЧЕВА
РАДМИЛА АСЕНОВА ДРАЖЕВА
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ МАКНЕВ
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ТУРГЕНЕВ
РАЙКО ЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ
РАЙНА АДРИАНОВА ЕНЧЕВА
РАЙНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
РАЙНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
РАЙНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ЦОЧЕВА
РЕНА КИРИЛОВА ЯНКОВА
РЕНЕТА МИТКОВА КРУМОВА
РОЗА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
РОЗАЛИНА РУСЛАНОВА ГЕОРГИЕВА
РОСЕН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
РОСЕН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
РОСИЦА МАНЧЕВА БОГДАНОВА
РОСИЦА МАРИНОВА ИВАНОВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
РУМЕН ЙОХАНОВ ШИБИЛОВ
РУМЕН МАРИНОВ ОГНЯНОВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
РУМЯНА АНДРЕЕВА КУНЧЕВА
РУМЯНА ВИКТОРОВА РАНГЕЛОВА
РУМЯНА ЛАЛОВА ЯВОРОВА
РУМЯНА НЕЕВА ВАСИЛЕВА
РУМЯНА ХРИСТОВА РАЙКОВА
РУМЯНКА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА АЛЕКСИЕВА
СВЕТЛИН МЛАДЕНОВ АРСЕНОВ
СЕВЕРИНА АНТОНИЕВА СИМЕОНОВА
СЕВЕРИНА ИВОВА ИВАЙЛОВА
СЕРГЕЙ ВИТКОВ АТАНАСОВ
СЕРГЕЙ МЛАДЕНОВ АНДРЕЕВ
СИЙКА ДОНКОВА ЦВЕТКОВА
СИЛВИЯ ГАЛЕВА АНТОНОВА
СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ СВЕТЛИНОВА ХРИСТОВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
СЛАВКА АНТОНОВА ОРЛИНОВА
СЛАВЧО МИКОВ ГЕНЧЕВ
СНЕЖАНА СТАНИСЛАВОВА АНДРЕЕВА
СОНЯ АСЕНОВА МАРИНОВА
СОНЯ КУНЕВА АСЕНОВА
СОФИЯ РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА
СПАС МАНИЛОВ ПЕТКОВ
СТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ ЙОТОВ
СТЕЛА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
СТЕФАН АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ДИНОВ
СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ЦОКОВ ВЕЛЕВ
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ЦАКОВА
СТОЯН ДИМИТРОВ МАЛЕВСКИ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ЦВЯТКОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ЦВЯТКОВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА НЕНОВА
СТРАХИЛ МИЛЕНКОВ СТРАХИЛОВ
ТАНЯ ЛИЛОВА ИВАНОВА
ТАНЯ НАЧЕВА ЦАКОВА
ТАНЯ РАЙКОВА КРЪСТЕВА
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
ТЕМЕНУЖКА КЪДРИНОВА АСЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА ОРЛИНОВА УЗУНОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ТИХОМИР ДОБРОМИРОВ МАРИНОВ
ТИХОМИРА МИХАЙЛОВА ДОБРЯНОВА
ТОДОР ЛАКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР НЕНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
ТОНИ ПАВЛОВ ПАЧКОВ
ТОТА ИЛИЕВА ЙОТОВА
ТОТА СТАНЕВА ИВАНОВА
ТОТКА ГАНЧЕВА ЛИЛОВА
ТОТКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ТРИФОН ПЕТРОВ КОПЧЕВ
УГРИН ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
ФАНА КАДИЯНОВА ГОДЖУНОВА
ФАНКА ПАВЛОВА АСЕНОВА
ФАННА АСЕНОВА ХАДЖИЕВА
ФАТМЕНА КЕРИМОВА ОМЕРОВА
ФИДАНА АСЕНОВА АНДРЕЕВА
ФИДАНА АСЕНОВА ДУРЕВА
ФИДАНА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА
ФИДАНА МАРИНОВА АСЕНОВА
ФИДАНА РУСИНОВА КУРДАНСКА
ФИДАНА ШИБИЛОВА БОГДАНОВА
ФИДАНКА АЛЕКСАНДРОВА КИРИЛОВА
ФИДАНКА РАДКОВА АСПАРУХОВА
ФИЛИП АНДРЕЕВ КИРИЛОВ
ХРИСТИАН ДИМИТРИС ДИМИТРИУ
ХРИСТИНА ГЕТОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА НИНОВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ХРИСТИНКА ЛАЛОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНКА МИХАЙЛОВА ВЕЛЕВА
ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ МИТЕВ
ЦАКО РАЙКОВ ЦАКОВ
ЦАНКА ГЕЧЕВА ВЪТЕВА
ЦАНКА КРЪСТЕВА ДРАГАНОВА
ЦАНКА РАЙЧЕВА ЦАКОВА
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ДАКОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ МИЛЧЕВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ МАРИНОВ
ЦВЕТАНА МИНКОВА БОРИСОВА
ЦВЕТАНА НИНОВА ШИБИЛОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДАКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА ДАКОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ТОМОВА ГАТЕВА
ЦВЕТЕЛИН ЦАКОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТИНКА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТКО СТЕФАНОВ КЪТОВСКИ
ЦВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ БЪНЧЕВ
ЦВЯТА НИНОВА ЦВЯТКОВА
ЦВЯТКО АЛЕКСИЕВ ЦВЯТКОВ
ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦОЛО ГЕОРГИЕВ ЦОЛОВ
ЦОНА БОЧОВА ЦАКОВА
ЦОНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЦОНКА МАРКОВА ЦВЯТКОВА
ЦОНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ЧАВДАР ОГНЯНОВ ИВАНОВ
ШАРКО БОГДАНОВ ШИБИЛОВ
ШИБИЛ БОГДАНОВ ШИБИЛОВ
ЮЛИЯ РУСИНОВА РУСИНОВА
ЮЛИЯН ЛИЧЕВ АЛЕКСИЕВ
ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА НИНОВА
ЮРИ МИЛЕНОВ МЛАДЕНОВ
ЮСНИЕ АХМЕДОВА ЮСЕИНОВА
ЯВОР АНДРЕЕВ ЯВОРОВ
ЯКИМ ЕМИЛОВ ЯНКОВ
ЯНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЯНКА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ДЕРМАНЦИ, кметство …………………., секция № 020
Адрес на избирателната секция: ул.“Христо Ботев“ № 16 – ОУ“Неофит Рилски“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АГНЕС САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АЙЛИН АНАТОЛИЕВА НИКОЛАЕВА
АКСЕНИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
АЛБЕНА АНАТОЛИЕВА МАРИНОВА
АЛБЕНА ЗОЕВА СТЕФАНОВА
АЛДОМИР КИРИЛОВ БОРИСОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ПЕТКОВ
АЛЬОША БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ
АНАТОЛИ АЛДОМИРОВ КИРИЛОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
АНДРЕЙ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНДРЕЙ ВЪКОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ БОРИСОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА
АНЕЛИЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ МАРИЯНОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ТРИФОНОВА
АНЕТА НЕНОВА КОСТОВА
АНИ ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
АНИ МИЛЕНОВ ЧАВДАРОВ
АНИ МИНКОВА РАЛЧЕВА
АНИТА АЛДОМИРОВА КИРИЛОВА
АНТОАНЕТА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АНТОНИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА
АНЧЕ ДИМИТРОВА ПАНТАЛЕЕВА
АСЕН ДИМИТРОВ АСЕНОВ
АСЕН КИРИЛОВ БОРИСОВ
АСЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ БЕНЧЕВ
АТАНАС КОСТОВ ПЕТКОВ
АТАНАС ПЕТРОВ НИКОЛОВ
АТАНАС ТОРНЕВ АТАНАСОВ
БАНКО ДЕКОВ БАНОВ
БОГДАН ЙОРДАНОВ ЧЕКОВ
БОГДАНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
БОГДАНЧО ЧЕКОВ НИКОЛОВ
БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
БОГОМИЛ ЦВЕТАНОВ БАНОВ
БОЖИДАР ХРИСТОВ МИТКОВ
БОЙКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
БОНКА МИНКОВА ПЕТКОВА
БОРИС СТОЯНОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВКА ЕФТИМОВА ЦВЕТКОВА
БОРЯНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
БОЯН ГАТЕВ ПЕТРОВ
БОЯН ПЕТКОВ БОЧЕВ
ВАЛЕНТИН ЗЛАТАНОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ЙОТОВ НАЙДЕНОВ
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ДЕНЧОВСКИ
ВАЛЯ ЙОТОВА КОЦЕВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ РАЙКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ КРЪСТЕВ НИНОВ
ВАСИЛ ЛЕНКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛКА ДАНОВА ЦАЛОВСКА
ВАСИЛКА МИРЧЕВА СТОЙКОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ЧИКОВСКА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ВЕЛИНКА ЙОТОВА МАРИНОВА
ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТКА ЛЕНКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЦИСЛАВА ДАКОВА ТОДОРОВА
ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ВЕСА ЦАКОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИН ДАКОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИНА ВЪЛЧЕВА ПЪРВАНОВА
ВЕСЕЛИНА НАЧЕВА НИНОВА
ВЕСКА ДИКОВА ЙОРДАНОВА
ВЕСКА НАЧЕВА КАНОВА
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ВЛАДИМИР КРУМОВ СИМЕОНОВ
ВЛАДИМИР СПАСОВ ВАСИЛЕВ
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
ГАЛИНА АЛЬОШОВА БОРИСЛАВОВА
ГАЛИНА АСЕНОВА ДЕНЧОВСКА
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА
ГАЛИНА КАЛЧЕВА ИВАНОВА
ГАЛИНА РУСЕВА УЗУНСКА
ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ПАВЛОВА КРЪСТЕВА
ГАЛЯ ПЕТКОВА ТРИФОНОВА
ГАНКА ХРИСТОВА ДАКОВА
ГЕНА БОГДАНОВА НЕКОВА
ГЕНА КАЛЧЕВА НИНОВА
ГЕНА НАЙДЕНОВА ФИЛКОВА
ГЕНАДИ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕНКА ДАКОВА ЛАКОВА
ГЕНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ГЕНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ГЕНКА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
ГЕНКА ЦВЯТКОВА БЕРЧЕВА
ГЕНКО ИВАНОВ ДАКОВ
ГЕНОВЕВА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
ГЕНЧО ИВАНОВ КОЦЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ БОЯНОВ ГАТЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ НАЧЕВ ЦВЯТКОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТАНЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ СТОЙКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕРЧЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИНА АРАНГЕЛОВА БЕНЧЕВА
ГЕРГИНА ГЕНОВА ЯКИМОВА
ГИНА РАДЕВА КОЙНАРСКА
ГИЦА ИВАНОВА ФИЛКОВА
ДАКО ХРИСТОВ ДАНКОВСКИ
ДАКО ЦВЕТКОВ ГАЙТАНСКИ
ДАНАИЛ ВАСИЛОВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ДАНИЕЛ ЛАЛОВ ДИНКОВ
ДАНИЕЛ ЦВЕТЕЛИНОВ ЦАНОВ
ДАНИЕЛА ДОБРИНОВА АТАНАСОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА НАЧЕВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА АНДОНОВА
ДАНКА ИЛИЕВА НЕДЯЛКОВА
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ДЕКО БАНОВ НЕКОВ
ДЕКО КОНСТАНТИНОВ ДЕКОВ
ДЕНКА ХРИСТОВА ФИЛКОВА
ДЖИМИ МАРИНОВ КИРИЛОВ
ДИАНА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА
ДИАНА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ДИКО ИВАНОВ ПЕШЕВ
ДИЛЯН ЙОРДАНОВ ДИЛОВ
ДИМИТРА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА ЛЮДМИЛОВА БАНОВА
ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИЧКА ВЕЛКОВА ДЕЛИЙСКА
ДИМИТЪР АСЕНОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ МАРИНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛАКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
ДИНКА КРЪСТЕВА КЪДРИЙСКА
ДИНКА РАЙКОВА НИКОЛОВА
ДИНКО АТАНАСОВ ДИНКОВ
ДИНКО ЛАЛОВ ДИНКОВ
ДИНКО ПЕЛОВ СТОЙКОВ
ДИЯНА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ДОБРИН ЦАНОВ ДАКОВ
ДОБРОМИР ЦАНОВ ЦАНОВ
ДОНА ДАНОВА МАРИНОВА
ДОНКА ИВАНОВА БРАЙКОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА
ЕЛЕНА АСЕНОВА БОРИСОВА
ЕЛЕНА ДАКОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СТАНЧЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА БЕРЧЕВА
ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ДИНКОВА
ЕЛКА НИКОЛОВА АДРИАНОВА
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ АЛЬОШЕВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
ЕМИЛИЯ РАДЕВА МИХАЙЛОВА
ЗАХАРИНКА СЛАВОВА ЦВЕТКОВА
ЗДРАВКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТАН ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ
ЗЛАТКА ВЕНЕАМИНОВА ПЕТКОВА
ЗОЯ ШИБИЛОВА АСЕНОВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ АТАНАСОВ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ДАКОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХАДЖИЙСКИ
ИВАН ИЛИЕВ ЦАНКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН КРУМОВ ИВАНОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ИВАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ИВАН РУМЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ДИЛОВ
ИВАН ТРИФОНОВ МАРИНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ИВАН ЦАНКОВ ЛАЛОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
ИВАНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА БЛАГОЕВА ПАВЛОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИЛОВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА НАКОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ДАНОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА СИМЕОНОВА РАДЕВА
ИВАНКА СТОЙНОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ИВЕТА ЛАКОВА РАЙКОВА
ИГНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ИЛАРИОН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
ИЛИЙЧО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
ИЛИЯ ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
ИЛИЯН ХРИСТОВ МИТКОВ
ИЛИЯНА ТОДОРОВА ПЕЛОВА
ИРИНА ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА
ЙОНКА АРАХАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЙОНКА СИМЕОНОВА МАРИНОВА
ЙОНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ЙОНКА ЦВЯТКОВА МЕЖДЕРОВА
ЙОНКО ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ НИНОВ
ЙОРДАН ДИЛОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН НАЧЕВ УЗУНСКИ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ДАНОВ
ЙОРДАН ЦАНОВ ПЕТКОВ
ЙОРДАН ЧЕКОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАНА НИНОВА ФИЛКОВА
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ЦАНОВА
ЙОТКА ВЪЛОВА КРЪСТЕВА
ЙОТО КРУМОВ ИВАНОВ
ЙОТО НАЙДЕНОВ ЙОТОВ
КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ ДАКОВ
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
КАТИНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
КАТЯ ПЕТКОВА МИТЕВА
КЕРА КАЛЧЕВА ПЕШЕВА
КОЛЬО ДАКОВ КОСТОВ
КОСТО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСЕН НАЙДЕНОВ КАЛЧЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОСТОВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
КРУМ ИВАНОВ СИМЕОНОВ
КРУМ СИМЕОНОВ ЦВЯТКОВ
КРЪСТИНА НАКОВА ДИМИТРОВА
КРЪСТЬО ГЕЧЕВ КРЪСТЕВ
ЛАЗАР ХРИСТОВ ЦВЕТАНОВ
ЛАКО ДИМИТРОВ ГАТЕВ
ЛАКО РАЙКОВ ЛАКОВ
ЛАЛКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ЛАЛКА ПЕТКОВА ДАКОВА
ЛАЛКА ПЕТКОВА ЦАЧЕВА
ЛАЛО ДИНКОВ ДИМИТРОВ
ЛЕНКО ВАСИЛЕВ ЛЕНКОВ
ЛЕНКО ВАСИЛЕВ РАЙКОВ
ЛИДИЯ ДИНКОВА ЛАЛОВА
ЛИЛИЯ ДИНКОВА ЛАЛОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПАНТОВСКА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА ПАНЧЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
МАКНЬО ЦАКОВ ГЕОРГИЕВ
МАКСИМ ЦВЕТАНОВ МАКНЕВ
МАРГАРИТА ГЕЧЕВА ЦЕКОВА
МАРГАРИТА ДИНКОВА НИНОВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА НЕКОВА
МАРИАН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
МАРИАН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
МАРИАНА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
МАРИАНА ПЕТКОВА ДИНКОВА
МАРИАНА ПЕТРОВА АСЕНОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА БАНОВА
МАРИЙКА ДАКОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ДИЛОВА
МАРИН АЛДОМИРОВ КИРИЛОВ
МАРИН АНГЕЛОВ БАДЪНСКИ
МАРИН ДИКОВ ЙОТОВ
МАРИН КИРИЛОВ БОРИСОВ
МАРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЛАЛОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ГАТЕВА МАРИНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА НЕЙЧЕВА
МАРИЯ ЦВЯТКОВА ИВАНОВА
МАРУСЯ ПЕТКОВА ЦАНОВА
МАЯ ЦВЕТАНОВА МАКНЕВА
МИГЛЕНА МАРИОВА МИТКОВА
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЦАКОВ
МИЛЕН ИВАНОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ЙОРДАНОВ ДИЛОВ
МИЛЕН ЦВЯТКОВ ГЕЧЕВ
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛКА ДЕКОВА ДАКОВА
МИЛКА СТОЙЧЕВА ЯНКОВА
МИЛЧО ПЕЕВ МАРИНОВ
МИМИ ДАНЧЕВА МАРИНОВА
МИРЕЛА АНАТОЛИЕВА НИКОЛАЕВА
МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
МИТА ИВАНОВА АТАНАСОВА
МИТА ИВАНОВА ДЕЛИЙСКА
МИТА ИВАНОВА ЙОТОВА
МИТКА АЛЕКСИЕВА ФИЛКОВА
МИТКО САШОВ МАРИНОВ
МИТКО ЦОЛОВ РАДЕВ
МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ЕМИЛОВ МАРИНОВ
МОМЧИЛ ПЕТКОВ ЧЕРНЕВ
НАДКА ГЕЧЕВА ЛАКОВА
НАДКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
НАДКА МАРИНОВА ИЛИЕВА
НАЙДЕН МАРИАНОВ ЙОРДАНОВ
НАКО ЛИЛОВ МАРИНОВ
НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ХРИСТОВА
НАТАЛИЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
НАЧО ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
НАЧО ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
НЕВЕНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
НЕДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
НЕДКА ПЕТРОВА ЦВЯТКОВА
НЕДКА СТОЯНОВА МАТЕВА
НЕДКА ХРИСТОВА ФИЛКОВА
НЕЛИ ПЕТКОВА НЕЙЧЕВА
НЕНКА МАРКОВА ГЕРГОВА
НЕНКА ПЕЕВА ЦАНКОВА
НЕНКА СТОЙКОВА МОНОВА
НЕНКА ЦВЯТКОВА БАДЪНСКА
НИКО ПЕТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ КИРИЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МЕЖДЕРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ФИЛКОВ
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ЧЕРНЕВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЗАШЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ
НИКОЛИНА ЗЛАТЕВА ЯЧЕВА
НИКОЛИНА ЙОТОВА НАЙДЕНОВА
НИКОЛИНА ЛАЛЕВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ПАВЕЛ ГАВРИЛОВ ТРИФОНОВ
ПАВЛИН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ПАВЛИНА ВЪЛОВА ЙОТОВА
ПАВЛИНА ЙОТОВА СИМЕОНОВА
ПАВЛИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
ПАВЛИНА ЦВЕТКОВА ДАКОВА
ПАВЛИНКА АВРАМОВА ДЕКОВА
ПАНАЙОТ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ПЕЛО СТОЙКОВ ПЕЛОВ
ПЕНА БАНОВА МОНОВА
ПЕНА ВЪЛОВА КАПИТАНСКА
ПЕНА СТОЯНОВА ВЪТКОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
ПЕНКА СТОЙКОВА ЛИЛОВА
ПЕНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ПЕРУНИКА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА
ПЕТКО БОРИСОВ АСЕНОВ
ПЕТКО БОЧЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ЛИЛОВ
ПЕТКО ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛАЛОВ КАЛЧЕВ
ПЕТКО НЕЙЧЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ НИКОВ
ПЕТКО ЦВЯТКОВ ЦАЧЕВ
ПЕТРА СТОЙКОВА ПЕТРАНЧЕВА
ПЕТРАНКА ЦВЯТКОВА ПЕТКОВА
ПЕТРУНКА МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТОЙКОВ ДЕЛИЙСКИ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЦВЯТКОВ ТОДОРОВ
ПЕТЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ЦАНКОВА ИВАНОВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН ДИНКОВ АНДОНОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ УЗУНСКИ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПАВЛОВ
ПОЛЯ ХИНКОВА ЦЕКОВА
ПОЛЯ ХРИСТОВА БЕЛОВА
ПЪРВОЛЕТА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ПЪРВОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ДАКОВА
РАДИ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
РАДИ ЦОЛОВ РАДЕВ
РАДИОНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
РАДКА ГАВРИЛОВА ПЕТКОВА
РАДКА ПЕТКОВА ЗАШЕВА
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ МИТОВ
РАДОСТИНА ЦВЕТАНОВА МАКНЕВА
РАЙКО ЦВЕТАНОВ РАЙКОВ
РАЙНА ХРИСТОВА РАШЕВА
РАЛИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РОСЕН ЛАКОВ РАЙКОВ
РОСЕН РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ
РОСИЦА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА РАДЕВА МИХАЙЛОВА
РОСИЦА ЦВЕТКОВА ЗАКОВА
РУМЕН ИВАНОВ ДАКОВ
РУМЯНА РАДЕВА НИНОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ГАВРИЛОВ
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТОСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА-КАНИС
СЕВДАЛИНА МАРИЯНОВА МИТКОВА
СЕРГЕЙ ПЕТКОВ БОРИСОВ
СИЛВИЯ КОСТОВА ИВАНОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА БАНОВА
СИМЕОН ТРИФОНОВ ДАЧЕВ
СИМЕОНКА ДРАГАНОВА КОЛЕВА
СИМЕОНКА КАЛЧЕВА МИЛЕВА
СИМОНА МИТКОВА ЦОЛОВА
СЛАВКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
СОНЯ АНДРЕЕВА ДУНКОВСКА
СОНЯ СИЛВИ КАНИС
СПАС ХРИСТОВ СПАСОВ
СТАНИСЛАВ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИСЛАВА НИКОВА БОЧЕВА
СТАНКА ЗЛАТАНОВА СТЕФАНОВА
СТАНКА НАЧЕВА МИТРОВА
СТЕЛА НИКОВА ВАСИЛЕВА
СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ДАКОВ
СТЕФАН МАТЕВ МАТЕВ
СТЕФКА ДАКОВА ХРИСТОВА
СТЕФКА ЛАЛОВА МАРИНОВА
СТЕФКА НИКОВА БОЧЕВА
СТЕФКА ХРИСТОВА ДИНКОВА
СТЕФКА ЦАЛОВА БАНОВА
СТИЛИЯН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
СТОЙКО ПЕЛОВ СТОЙКОВ
СТОЯН МАРИНОВ ЙОТОВ
СТОЯН ПЕТКОВ ИВАНОВ
СТОЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
СТРАХИЛ ПЕТРОВ ДЕЛИЙСКИ
ТАНЯ ГЕНКОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА МАКНЕВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
ТАТЯНА ЛИЛОВА ТАНКОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ТЕОДОРА ВЕЛИЧКОВА ЦВЕТКОВА
ТИНКА КЪНЧЕВА АНГЕЛОВА
ТОДОРА ДИМИТРОВА МИКОВА
ТОДОРКА ГРИГОРОВА МИТОВА
ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ТОДОРКА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ТОДОРКА ЯНЧЕВА ЦВЕТКОВА
ТОНИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ТОНИ ПЕЛОВ ДИМИТРОВ
ТОНИ ПЕТКОВ БОЧЕВ
ТОТКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ТОТКА ЙОЛОВА ДАВИДОВА
ТОШКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ТРИФОН ДАЧЕВ ЙОРДАНОВ
ТРИФОН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ТРИФОНКА ПЕТКОВА ЛАКОВА
ТЯНКА ДЖАНЕВА ГЕЧЕВА
ТЯНКА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
ФАНИ МИЛАДИНОВА СЕМОВА
ФИЛКО ПЕТКОВ КУНЧОВСКИ
ХРИСТАНА МЕТОДИЕВА ЦВЯТКОВА
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА
ХРИСТИНА ЯЧЕВА КОСТОВА
ХРИСТИНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ХРИСТИЯН ПОЛЕВ ХИНКОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ИВАНОВ БОРИСОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ТОНЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ НАЧЕВ
ХРИСТО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО МАРКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИТКОВ АСЕНОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ БЕРЧЕВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ ЙОТОВ
ЦАНА ЦОЛОВА ИВАНОВА
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЦАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЦАНКА ЛИЛОВА ПЕТКОВА
ЦАНКА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА
ЦАНО ДОБРИНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ЦВЕТАЛИЯ АЛИАНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАН БАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН КУНЧЕВ КУНЧЕВ
ЦВЕТАН МАКНЕВ ЦАКОВ
ЦВЕТАН МАКНЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН ПЕЛОВ КАДИЙСКИ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА ЛАШЕВА
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА ДАНОВА
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА НАНЬОВСКА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДАКОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВЪЛОВА
ЦВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ
ЦВЯТКО ЛИЛОВ ПЕТКОВ
ЦВЯТКО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕЦКА ЦВЕТКОВА ПЕТКОВА
ЦОНА ДАКОВА ДАКОВА
ЦОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЧЕРНЕВ
ШИБИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
ЯНИСЛАВА СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЯНКА НИНОВА ЦВЯТКОВА
ЯНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКО АТАНАСОВ ЯНКОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ДЕРМАНЦИ, кметство …………………., секция № 021
Адрес на избирателната секция: ул.“Христо Ботев“ № 16 – ОУ“Неофит Рилски“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АКСИНИЯ ВЕСЕЛИНОВА МИТКОВА
АКСИНИЯ СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
АЛБЕНА КЪНЧЕВА МИЛЕВА
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРИЙКОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ОРЛИНОВ КУНЧЕВ
АЛЕКСИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
АЛЕКСИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
АЛИНА САШЕВА АЛЕКСИЕВА
АЛТЪНА РАЙНОВА ЙОРДАНОВА
АЛЬОША АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
АНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
АНАТОЛИ ИГНАТОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ КЪНЧЕВ ИВАНОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА
АНГЕЛИНА СТОЙКОВА АНГЕЛОВА
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
АНЕЛИЯ АНТОНОВА НИНЧЕВА
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЯНОВА МОНОВА
АНИ АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
АНИ РАДЕВА ДАНАИЛОВА
АНИТА ТОДОРОВА БАНОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
АНТОАНЕТА РАДКОВА МЕТОДИЕВА
АНЪМША МАХМУДОВА АСАНОВА
АРСО НИНОВ НИНОВ
АСЕН ДАКОВ АСЕНОВ
АСЕН ДАНАИЛОВ МИЛЕВ
АСЕН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
АТАНАС БАНОВ ТОДОРОВ
АТАНАС ЛИЛОВ ПЕТКОВ
АТАНАС ЛЮБОМИРОВ ЛАЛОВ
АТАНАС ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ ПЕТКОВ
АТАНАСКА КИРИЛОВА КАРОВА
АТИНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
БЕЛЧО АТАНАСОВ ЦЕКОВ
БИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
БИСЕРКА ШИБИЛОВА ЦЕКОВА
БОЖАНА ХРИСТОВА НАЧЕВА
БОЖИДАР СТОЯНОВ БАЛЕВ
БОЙКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
БОНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
БОРИСЛАВ НЕЙКОВ ЗЛАТЕВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БЕЛОВ
БОРИСЛАВА КРАЕВА ХРИСТОВА
БОЯН ЙОРДАНОВ ДАНОВСКИ
БОЯН ЛЪЧЕЗАРОВ БОЯНОВ
БОЯН ПЕТКОВ ИВАНОВ
БОЯН РАДЕВ БОЯНОВ
БОЯН РАДЕВ БОЯНОВ
БОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИН ЛЕНКОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН МОНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН РУМЯНОВ ЙОТОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ДАКОВ
ВАЛЕРИЯ ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ КОСТОВ КОСТОВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ НЕКОВ
ВАСИЛКА ПЕТРОВА НАНКОВА
ВАСИЛКА СТАНЕВА ТОДОРОВА
ВАСКА ПЕТКОВА НИНОВСКА
ВАСКО РАЙКОВ АТАНАСОВ
ВЕЛИСЛАВА ДАКОВА ИВАНОВА
ВЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ВЕРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕРКА СЪЙКОВА ГЕНКОВА
ВЕСА МИЛЕВА БОЯНОВА
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ВЕСЕЛИНА ДОНЕВА КЪНЧЕВА
ВЕСЕЛКА ДАНАИЛОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛКА МАРКОВА ЦВЯТКОВА
ВЕСКА ЛАШЕВА ЦАНКОВА
ВЕСКА РАДЕВА БОЯНОВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА ЧЕРНЕВА
ВИОЛЕТА НАЧЕВА ПАВЛОВА
ВИОЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ДАКОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР ДОБРИНОВ ВАСИЛЕВ
ВЪЛЧАН ВЕЛЕВ ДИКОВ
ГАЛА ТИХОМИРОВА АТАНАСОВА
ГАЛИН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛЯ ОРЛИНОВА КУНЧЕВА
ГАНА САМУИЛОВА СУТРУЗИ
ГАНКА АНГЕЛОВА СИРАКОВА
ГЕНА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ГЕНА РАЙКОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНАДИ ТРИФОНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕНКА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ЙОТОВ ЯЧОВСКИ
ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МАРИАНОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ МОНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ГИНА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА
ДАКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДАКО ТРИФОНОВ ДАКОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРИЕВ ТОДОРОВ
ДАНАИЛ КОЛЕВ ДАКОВ
ДАНАИЛ МИЛЕВ ДЖАВИЗОВ
ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ ДАКОВ
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
ДАРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДАЯНА ВАЛЕРИЕВА ЙОТОВА
ДЕНКА ВАСИЛЕВА МОЙСЕЕВА
ДЕСИСЛАВА ВОЛОДИЕВА ЧОЧЕВА
ДЖИМИЛЕ АСЕНОВА ОГНЯНОВА
ДИЛЯНКА ДИМОВА ЛАЛОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНА ДАКОВА ЩРЕГАРСКА
ДИМИТРИНА НЕНКОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИЯ ЗДРАВКОВА ТОДОРОВА
ДИМИТЪР ДИЛОВ НАНКОВСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОТЕВ
ДИМИТЪР ЛАЛОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР НИНОВ ДИКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШОПОВ
ДИМИТЪР РАЙКОВ РАЙКОВ
ДИМИТЪР ТАНКОВ ТАНКОВ
ДИНКА ЛИЛОВА ПЕТКОВА
ДИШКО ПЕТКОВ ДИШКОВ
ДОБРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ДОБРИН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ДОНА ИВАНОВА ДАНОВА
ДОНА ЙОТОВА СТОЯНОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ЕЛЕНА ДЕКОВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА
ЗВЕЗДЕЛИНА САШЕВА АЛЕКСИЕВА
ЗДРАВКА АСЕНОВА ИГНАТОВА
ЗОРНИЦА РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
ИВАЙЛО АЛЬОШЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАЙЛО ГАТЕВ БАЛЕВ
ИВАЙЛО ГЕНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ПАВЛИНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧИКОВ
ИВАН ЛАЛОВ ЦАНКОВ
ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ
ИВАН МОНОВ ИВАНОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ ПЕЙКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ИВАНА НАЙДЕНОВА ПАНЧУЛОВА
ИВАНИЧКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ИВАНИЧКА ГЕЧЕВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ИВАНКА ЛИЛОВА СТОЯНОВА
ИВЕЛИН МИХАИЛОВ ИЛИЕВ
ИВЕЛИНА САМУИЛОВА МИХАЙЛОВА
ИВО МИТКОВ АЛЕКСИЕВ
ИГНАТ ХРИСТОВ ПЕЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ВЪЛОВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН АНЕЛИЕВ ИЛИЯНОВ
ИЛОНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛОВА
ИСАЙ МИЛЧЕВ АЛЕКСИЕВ
ИСКРЕН САМУИЛОВ МИХАЙЛОВ
ЙОНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЙОРДАН БОНЕВ ДАНОВСКИ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ СЪЙКОВ
ЙОРДАНА ТАНКОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА АРНАУТСКА
КАЛИН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
КАЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КАЛИН ТОТЕВ МИНЧЕВ
КАЛЧО ПЕТРОВ ДУНКОВ
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
КАМЕЛИЯ ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА
КАМЕНКА АСПАРУХОВА САВЧОВА
КАРЧО ТОДОРОВ КАРОВ
КАТЯ ИЛИЯНОВА МОНОВА
КАТЯ НЕЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА
КИРИЛ ЧИКОВ ПЕТРОВ
КОСТО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ЛАЛЬО ЦВЯТКОВ ГАЙТАНСКИ
ЛИЛИ СТЕФАНОВА БАНОВА
ЛИЛО ТАНКОВ ЦАНОВ
ЛИЛЯНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА БАЛЕВА
ЛЪЧЕЗАР БОЯНОВ ПЕТКОВ
ЛЮБЕН НАКОВ КАЛЧЕВ
ЛЮБКА ДИМИТРОВА ДИНКОВА
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЛАЛОВ
ЛЮДМИЛ ЦВЯТКОВ ЛИЛОВ
ЛЮДМИЛА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА-ЦВЕТКОВА
МАГДАЛЕНА КРАЕВА ДОЧЕВА
МАЛИНА БОЖИДАРОВА МИХАЙЛОВА
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
МАНОЛ ПЕТКОВ МОНОВ
МАРА СЪЛОВА МОНОВА
МАРГАРИТА МИЛЕНКОВА ВАСИЛЕВА
МАРГАРИТА НАЧЕВА КАЛЧЕВА
МАРГАРИТА ТОДОРОВА ЧИКОВА
МАРИАН ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ
МАРИАНА ВИКТОРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА СИРАКОВА
МАРИЙКА МЛАДЕНОВА НАНЬОВСКА
МАРИЙКА НЕКОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЙКА ПЕТКОВА СТАНЕВСКА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ЧИКОВ
МАРИН ИЛИЕВ АСЕНОВ
МАРИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
МАРИН ЦОЛОВ ИВАНОВ
МАРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
МАРИНА ДАНАИЛОВА МИНЧЕВА
МАРИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯ АСЕНОВА КУНЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЛОВА
МАРИЯ ЙОВЧЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ЙОЧЕВА ГРЪНЧАРСКА
МАРИЯ КОСТОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА ЛИЛОВА
МАРИЯ ЦВЯТКОВА ШОПОВА
МАРИЯНА АСЕНОВА ДЖАВИЗОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА РАДЕВА
МАРУСЯ АСЕНОВА БОРИСОВА
МАТА КАЛЧЕВА НИКОЛОВА
МЕРИ БОЖИДАРОВА МИХАЙЛОВА
МЕТОДИ ЙОТОВ МАРКОВ
МИГЛЕНА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
МИГЛЕНА СТАНИСЛАВОВА ПЕЧЕВА
МИЛЕН ДАНАИЛОВ МИЛЕВ
МИЛЕН ОРЛИНОВ КУНЧЕВ
МИЛЕН САВКОВ МАРКОВ
МИЛЕНА МЕТОДИЕВА БАДЖЕВА
МИЛЕНА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНА МЛАДЕНОВА КЕЧОВА
МИЛЕНКА ПЕТРОВА БЕНЧЕВА
МИЛКА СТАНЕВА БРАТУШКОВА
МИРОСЛАВ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
МИТКА СТОЙКОВА ХРИСТОВА
МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ
МИТКО СЪЙКОВ ЧИКОВ
МИХАЕЛА ВЕСЕЛИНОВА СТОЙКОВА
МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ ЯНКОВ
МЛАДЕН КЕЧОВ СЕМОВ
НАДА АЛЕКСАНДРОВА ДУНДЖЕРОВИЧ
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА
НАДКА ДОКОВА ПЪЦКОВА
НАДКА ИГНАТОВА АТАНАСОВА
НАДКА КАТЕВА ИЛИЯНОВА
НАДКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
НАДЯ СВЕТЛИНОВА ДИМИТРОВА
НАЧО ПАВЛОВ ЦВЕТАНОВ
НАЧО ФИЛКОВ АРНАУТСКИ
НЕДЕЛЯ ПЕТРОВА САМУИЛОВА
НЕДКА КАЛЧЕВА ДИКОВА
НЕЙКО ЗЛАТЕВ МАРИНОВ
НЕЙЧО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
НЕЛИ ПЕТКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ ХРИСТОВА ЦАНОВА
НЕНКА АТАНАСОВА ЛИЛОВА
НЕНКА НЕДКОВА БОЧЕВА
НЕНКА ЦВЕТКОВА НАНКОВСКА
НИКО БОЧЕВ ЛАЛОВ
НИКО МАРИНОВ НИКОЛОВ
НИКО СТОЙКОВ ПАНОВСКИ
НИКО ХРИСТОВ НИКОВ
НИКОЛА МАРИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ЯЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
НИКОЛАЙ ДАКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОГНЯНОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ
НИКОЛАЙ ТОТЕВ МИНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ НИКОВ
НИКОЛИНА АТАНАСОВА НИЧЕВА
НИКОЛИНА АТАНАСОВА ЦВЕТКОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
НИНА НИНОВА ШАРКОВА
НИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
НИНО НЕЙЧЕВ ИВАНОВ
НОРА СТЕФАНОВА МОМЧИЛОВА
ПАВЛИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ПАВЛИНА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ПАВЛИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА
ПАМЕЛА МЛАДЕНОВА КЕЧОВА
ПЕЛО МОНОВ ХРИСТОВ
ПЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ПЕНА ПАВЛОВА БОСЕВСКА
ПЕНКА НИКОЛОВА ТОТЕВА
ПЕТКАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ПЕТКО БОЯНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ НЕШЕВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО КРЪСТЕВ ЦВЯТКОВ
ПЕТКО ЛАЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
ПЕТРА ЛИЛОВА СТОЯНОВА
ПЕТЪР ВЕЛКОВ ОГНЯНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЙОЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МОНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ ЙОЛОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПАВЛОВ
ПЕТЬО ХРИСТОВ ПЕШАНОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ДАНАИЛОВА РАШЕВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА ЦОЧЕВА
ПЕТЯ ЧИКОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ КРЪСТЕВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ПРЕСЛАВА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
РААЗИЕ АСАНОВА ДАУДОВА
РАДИ БОЯНОВ РАДЕВ
РАДИ СИМЕОНОВ РАДЕВ
РАДКА ИВАНОВА ПЕТКОВА
РАДКА МАРИНОВА СТОЯНОВА
РАДКА НАЧЕВА ВАСИЛЕВА
РАДКА ПЕТКОВА КАЗАКОВА
РАДКА СЪЕВА ЦАНОВА
РАДКА ТОДОРОВА РАЙКОВА
РАДКО ГАТЕВ БАЛЕВ
РАДОСЛАВ ЙОЛОВ ПЕТРОВ
РАЙКО АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
РАЙНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
РОЗА ИЛИЯНОВА ПЕТКОВА
РОСЕН ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ
РОСЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПАНОВСКА
РУМЕН МИТКОВ АЛЕКСИЕВ
РУМЕН ЦВЯТКОВ ГЕРГОВ
РУМЯНА СИМЕОНОВА МАРИНОВА
САМУИЛ МИХАЙЛОВ САМУИЛОВ
САРА МАРКОВА СТЕФАНОВА
САШКА МЕТОДИЕВА МИКОВА
САШО АЛЕКСИЕВ СИМЕОНОВ
СВЕТЛА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ТОДОРОВА ДАКОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА НАКОВА
СВЕТЛИНА ДОНЕВА ЯЧЕВА
СВЕТОСЛАВ АЛЬОШЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЛЕНКОВ
СВЕТОСЛАВ РАДЕВ НИНКОВСКИ
СЕРГЕЙ АТАНАСОВ ЦЕКОВ
СЕРГЕЙ ТИХОМИРОВ СЕРГЕЕВ
СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ ВАСИЛЕВ
СИЛВИЯ АЛИЕВА АСКОВА
СИЛВИЯ АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СИЛВИЯ АТАНАСОВА САВЧОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА
СИМЕОН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СИМЕОНКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
СПАСКА ДИМИТРОВА РАДЕВА
СПАСКА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА
СТАНА ЛАЛОВА ЦАКОВА
СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ДИНКОВ
СТАНКА МАРИНОВА ДОЧЕВА
СТАНКА НИНОВА ИВАНОВА
СТЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
СТЕФАН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
СТЕФКА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА
СТЕФКА МИХАЙЛОВА ЯЧЕВА
СТЕФКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
СТЕФКА ЦАНОВА ПЕТКОВА
СТЕФКА ЧЕРНЕВА ПЕТКОВА
СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ
СТОЯН БОЖИДАРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН ДАКОВ ПЪРВАНОВ
СТОЯН МАРИНОВ КРЪСТЕВ
СТОЯН ПЕЛОВ СИРАКОВ
СТОЯНКА ДИКОВА ГАЙТАНСКА
ТАНЯ АНАТОЛИЕВА БАНОВА
ТАНЯ СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
ТАТЯНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА
ТИНКА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ТИХОМИР АТАНАСОВ ЦЕКОВ
ТИХОМИР БЕЛЧЕВ АТАНАСОВ
ТИХОМИР ДАКОВ ДАКОВ
ТИХОМИР ПЕТКОВ ХРИСТОВ
ТОДОР ДАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ СИРАКОВ
ТОДОР МИТКОВ СЪЙКОВ
ТОНИ АЛЕКСИЕВ АСЕНОВ
ТОТКА ПЕЛЬОВА НАЙДЕНОВА
ТОТКА ПЕТКОВА ЦВЕТАНОВА
ТОТКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ТОШКО ПЕТКОВ НАЙДЕНОВ
ТРИФОН ПЕЕВ ИГНАТОВ
ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТИНА АЛЕКСИЕВА СИМЕОНОВА
ХРИСТИНА КЪНЧЕВА ЧИКОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО БЕЛОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО БОЖИДАРОВ СТОЯНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НАЙДЕНОВ ДАЦИН
ХРИСТО НИКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЙКОВ
ХРИСТО ПЕЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАЛОВ
ХРИСТО ЦАНОВ НАНЬОВСКИ
ЦАНКА ПЕТКОВА НЕДЯЛКОВА
ЦАНКО ЙОЛОВ ДИМИТРОВ
ЦАНКО ПЕТРОВ БРАТУШКОВ
ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЛИЛОВ
ЦВЕТАН ДАКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРИЕВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ЛАЛЕВ ГАЙТАНСКИ
ЦВЕТАН НЕКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН РАДЕВ НИНКОВСКИ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА КРАЕВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ДИКОВА КОЛЕВА
ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИН НАЙДЕНОВ КАЗАКОВ
ЦВЕТЕЛИН ХРИСТОВ ЦАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЯТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЦВЯТКО ЙОТОВ МАРИНОВ
ЦЕНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦОЛО ИВАНОВ СИРАКОВ
ЦОНА РАДЕВА ЗЪЛОВА
ЧИКО ПЕТРОВ ЧИКОВ
ЩЕРЬО МИХАЙЛОВ ЩЕРЕВ
ЮРИЕ АСАНОВА ДЕМИРОВА
ЯНКА ВАСИЛЕВА ЯЧОВСКА
ЯНКА ЛАЛОВА ЗЛАТАНОВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ДЕРМАНЦИ, кметство …………………., секция № 022
Адрес на избирателната секция: ул.“Христо Ботев“ № 16 – ОУ“Неофит Рилски“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДРИАН АРСОВ ДАВИДОВ
АДРИАН МАРИНОВ СЕВДАЛИНОВ
АДРИЯН АЛЬОШЕВ АДРИЯНОВ
АКСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
АКСЕНИЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА
АКСИНИЯ АЛЕКСИЕВА СТЕФАНОВА
АКСИНИЯ ЗАХАРИЕВА ЯНКОВА
АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСИЕВА
АКСИНИЯ НИКОЛАЕВА МИНКОВА
АКСИНИЯ РАДЕВА МАРКОВА
АКСИНИЯ РИНАЛДОВА АНДРЕЕВА
АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА
АЛБЕНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
АЛБЕНА ИЛИЕВА РАДЕВА
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
АЛБЕНА ШОПОВА БЕНЧЕВА
АЛБЕРТ АНДРИАНОВ МЕТОДИЕВ
АЛБЕРТ ЦАНКОВ ДИМИТРОВ
АЛБЕРТА МЛАДЕНОВА РАДЕВА
АЛЕКСАНДРА БОЖИДАРОВА ДИМЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ БАЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДАНАИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МИНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР МАГДАЛЕНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ АТАНАСОВ
АЛЕКСИ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСИ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕН МОМЧИЛОВ АЛЕКОВ
АЛИ МИРОСЛАВОВ ДАКОВ
АЛИНА АНДРИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛИНА САШЕВА ДАНАИЛОВА
АЛИНА СТИЛИЯНОВА БАГРЯНОВА
АЛЬОША АДРИЯНОВ МАРИНОВ
АЛЬОША БОЖИДАРОВ МИТКОВ
АНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
АНА ИЛИЯНОВА ЩИЛИЯНОВА
АНА ЯНКОВА МАРИНОВА
АНАИД ИБРАХИМ АЛИ
АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА УЛЯНОВА
АНАТОЛИ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
АНАТОЛИ МЕТОДИЕВ АСЕНОВ
АНАТОЛИ МИТКОВ АСЕНОВ
АНАТОЛИ МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ
АНАТОЛИ РАДОСЛАВОВ АНДРЕЕВ
АНАХИТА КЕЧОВА УГРЕНОВА
АНГЕЛИНА МАНЧЕВА ДИМИТРОВА
АНДРЕАН МАРИОВ ИВАНОВ
АНДРИАН ДЕЛЯНОВ АНДРИАНОВ
АНДРИАНА БОРИСОВА ИЛИЕВА
АНДРИЯН АЛБЕРТОВ АНДРИЯНОВ
АНДРИЯН БОРИСЛАВОВ ШАРКОВ
АНДРИЯН ЗАХАРИЕВ ЯНКОВ
АНЕЛИН МИЛЕНОВ АСЕНОВ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЕМИЛОВА
АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА КАЛЧЕВА
АНЕЛИЯ БАНОВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ БОЖИДАРОВА МИТКОВА
АНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ИВОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА ШАРКОВА
АНЕЛИЯ МИТКОВА БАНЧЕВА
АНЕЛИЯ МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ НИНОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА БОРИСОВА ЛЕНКОВА
АНЕТА МАРИНОВА РАДЕВА
АНЖЕЛА МИЛЕНОВА МИШЕВА
АНИ АЛЕКСИЕВА МИХАЙЛОВА
АНИ АНАТОЛИЕВА МИТКОВА
АНИТА АЛЕКСАНДРОВА РАДОСЛАВОВА
АНИЦА БАЛЕВА АНГЕЛОВА
АНИЦА ВЕСЕЛИНОВА НАЙДЕНОВА
АНКА ГЮЛОВА ВАСИЛЕВА
АНКА ЗЪМБОВА АТАНАСОВА
АНКА СИМЕОНОВА АСЕНОВА
АНКА ЩЕРЕВА ДИМИТРОВА
АНТОАН АЗОВ АДАМОВ
АНТОАНЕТА ИЛИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА
АНТОН АНДРЕЕВ АНТОНОВ
АНТОН АСЕНОВ КИРИЛОВ
АНТОН МИРОСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
АНТОНИО АЛЬОШЕВ МИХАЙЛОВ
АНТОНИЯ МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
АНУШКА БАНОВА МАРИНОВА
АНФИСА АЛАДИНОВА АНТОАНОВА
АРИФА АСАНОВА КОШЕВА
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АСЕН БОРИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
АСЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН ДИНКОВ ДИМИТРОВ
АСЕН МАКСИМОВ АСЕНОВ
АСЕН МИНЧЕВ ДАНКОВ
АСЕН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
АСЕН МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
АСЕН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АСПАРУХ АТАНАСОВ ТОДОРОВ
АСПАРУХ ИВОВ АСПАРУХОВ
АСПАРУХ МЕТОДИЕВ ТРИЧКОВ
АСПАРУХ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
АСПАРУХ САШОВ АЛЕКСАНДРОВ
АСЯ АЛЕКСАНДРОВА РАДОСЛАВОВА
АСЯ АНДРИЯНОВА БОРИСЛАВОВА
АТА ОСМАНОВА БОРИСОВА
АТАНАС БРИГИТОВ СТЕФАНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАВИДОВ
АТАНАС ИВАНОВ ПЕТКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ТОДОРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
БАГРЯН СТИЛИЯНОВ БАГРЯНОВ
БАНКО НИНОВ ВАСИЛЕВ
БАНКО ТРИФОНОВ ВАСИЛЕВ
БАНО БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
БАНО ТОДОРОВ БАНОВ
БЕЛУШКА АНДРИАНОВА МАРИНОВА
БЕНКА ТИХОМИРОВА СЕРГЕЕВА
БИСЕР ИВЕТОВ БИСЕРОВ
БИСЕР КАЛОЯНОВ СТЕФАНОВ
БИСЕР МАРИНОВ МАРКОВ
БИСЕР МЛАДЕНОВ СЪЙКОВ
БИСЕР САШЕВ БОРИСОВ
БИСЕРКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ БОРИСЛАВОВ
БОГОМИЛ ИЛИЯНОВ ЩИЛЯНОВ
БОГОМИЛ ЩИЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
БОЖИДАР АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
БОЖИДАР МАРИАНОВ ИЛИЕВ
БОЖИДАР МИТКОВ АСЕНОВ
БОНКА НИНОВА СТАНКОВА
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ БОРИСЛАВОВ
БОРИСЛАВ ИВОВ РАДОСЛАВОВ
БОРИСЛАВ КАЛОЯНОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВ МАРИНОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ МИЛЕНОВ БОРИСЛАВОВ
БОРИСЛАВ ШАРКОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВА ЕМИЛОВА АСЕНОВА
БОРИСЛАВА НИНОВА ИВАНОВА
БОРИСЛАВА НИНОВА МАРИНОВА
БОРЯН БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
БОРЯНА ВАСИЛЕВА ЛЕНКОВА
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
БОРЯНА МАРЧЕЛОВА РАЙЧЕВА
БОЯН ЙОРДАНОВ БОЯНОВ
БОЯН МИТКОВ БАНЧЕВ
БОЯН НАЙДЕНОВ БОНЕВ
БРАНИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ
БРИГИТА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
БЯНА РАДЕВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИН МАТЕВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ БОРИСЛАВОВ
ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЯ ПАВЛОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ БОЧЕВА АТАНАСОВА
ВАСИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
ВАСИЛ НИНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ БАНОВ
ВАСИЛ СТОЙЧЕВ ДАКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛЕНА ЦВЕТЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛКА НИНОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
ВАСИЛКА ЦАКОВА БОРИСОВА
ВЕЛИКА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ДАНАИЛОВ АСЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТРИФОНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСА ИВАНОВА ДЕЛИЕВА
ВЕСЕЛА ДАКОВА ЙОРДАНОВА
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА НЕКОВА
ВЕСКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТУДЖАРСКА
ВИОЛЕТА ДАКОВА ПЪРВАНОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ДАКОВА
ВИОЛЕТА КЛИМЕНТОВА НЕНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ВУТЕВА
ГАВРИЛ ХРИСТОВ ГАВРИЛОВ
ГАЛИНА АНАТОЛИЕВА КУТЕВА-БАГРЯНОВА
ГАЛИНА БИСЕРОВА МАРИНОВА
ГАЛИНА МИЛЕНОВА ДАНАИЛОВА
ГАЛЯ БАНОВА ТОДОРОВА
ГАЛЯ ЛАТИНОВА АНДРИАНОВА
ГАЛЯ МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАЛЯ ОГНЯНОВА АСПАРУХОВА
ГАНА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА
ГЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ГЕНАДИ АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ГЕНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПЕЛОВСКИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ЦОЛОВ
ГИНА ЙОРДАНОВА ГАВРИЛОВА
ГИНКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
ГОРДА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА
ДАКО АСЕНОВ МАРИНОВ
ДАКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ДАКО ЙОРДАНОВ ДАКОВ
ДАКО МИРОСЛАВОВ ДАКОВ
ДАНАИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ
ДАНАИЛ БОРИАНОВ БОРИСЛАВОВ
ДАНАИЛ БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
ДАНАИЛ ДОБРЕВ РАДОСЛАВОВ
ДАНАИЛ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ ИВОВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ ЗОРИЛОВ
ДАНАИЛ НИНОВ ШАРКОВ
ДАНАИЛ СИМОВ ЕМИЛОВ
ДАНАИЛ ЩИЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ДАНИЕЛА МИЛЕНОВА ДАНАИЛОВА
ДАНИЕЛА ОГНЯНОВА МЕТОДИЕВА
ДАНКА АНГЕЛОВА БЕНЧЕВА
ДАНКА ПЕТКОВА ДАКОВА
ДАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНКО ЗЮМБИЛОВ ДАВИДОВ
ДАНЧЕ ГЕОРГИЕВА ДАВИДОВА
ДАРИНА ЮЛИЯНОВА ЩИЛЯНОВА
ДАФИНКА ДАКОВА НИНОВА
ДЕЛЯН ЛАТИНОВ АНДРИАНОВ
ДЕНИСЛАВ ФИЛКОВ БОРИСОВ
ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ДЕТЕЛИН АСЕНОВ МАРИНОВ
ДЖИНА ТИХОМИРОВА ИВОВА
ДИАНА САШЕВА ЯНКОВА
ДИЛЯНА КИРИЛОВА ГЬОШОВСКА
ДИМАНКА КИРИЛОВА НИНОВА
ДИМИТРИНА ЦАНКОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТЪР АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ИГНАТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ДИМИТРОВ
ДИНКА ДИМИТРОВА ДИНОВА
ДИНКА ИВОВА ТОДОРОВА
ДИНКА ЛАЛЕВА МУТАФОВА
ДИНКА ТРИФОНОВА ПАСКАЛЕВА
ДИЯНА ДЕЛЧЕВА КОРДОВА
ДОБРИН НИНОВ ДАКОВ
ДОБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ДОНКА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ДОНКА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
ЕВЕЛИН АЛЬОШЕВ МИХАЙЛОВ
ЕЛЕОНОРА РЕНЕВА ШОПОВА
ЕЛЗА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕЛИ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА
ЕЛИЦА ИВОВА АЗОВА
ЕЛКА АСЕНОВА АСЕНОВА
ЕЛКА АСЕНОВА БОРИСЛАВОВА
ЕЛКА КРЪСТЕВА ПАВЛОВА
ЕЛХАН ЗОРНИЦОВ ФИЛКОВ
ЕМИЛ АСПАРУХОВ МЕТОДИЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ МИНЧЕВ ТОДОРОВ
ЕМИЛ ОГНЯНОВ АСПАРУХОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛИЯ АСПАРУХОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ БАНОВА БОРИСЛАВОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ЕМИЛОВА
ЕМИЛИЯН МАРИАНОВ ИЛИЕВ
ЕРИНЕЙ ЗЮМБИЛОВ ДАВИДОВ
ЖАНА ЮЛИЯНОВА ЩИЛИЯНОВА
ЖУЛИЕТА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
ЗАХАРИ ЯНКОВ МАРИНОВ
ЗИКО АНТОАНОВ АЗОВ
ЗИНА СЕРГЕЕВА ИВАЙЛОВА
ЗИНКА ИВАНОВА АСЕНОВА
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ВЕЛЕВА
ЗОРНИЦА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА ФИЛКОВА БОРИСОВА
ЗОЯ ДАНКОВА АСЕНОВА
ЗОЯ ТИХОМИРОВА СЪЙКОВА
ЗОЯ ЯНКОВА КИРИЛОВА
ЗЮМБИЛ ДАВИДОВ АСЕНОВ
ИВАЙЛО АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ ЦВЯТКОВ
ИВАН ЗВЕЗДЕЛИНОВ МАРОВ
ИВАН ЙОТОВ ШАРКОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ЗОРИЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ ДОКОВ
ИВАН НИНОВ АНГЕЛОВ
ИВАН НИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ БАНОВ
ИВАН ФИЛИПОВ ЙОРДАНОВ
ИВАНИЧКА НИКОЛАЕВА ЦАНКОВА
ИВАНКА АСПАРУХОВА МЕТОДИЕВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-ПЕТЕВА
ИВАНКА НЕКОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВСКА
ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕЛОВСКА
ИВО АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ДЖАМБАЗОВ
ИВО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИВО АСПАРУХОВ БОРИСОВ
ИВО КРАСИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
ИВО МАРИНОВ МАРКОВ
ИВО МОМЧИЛОВ АЛЕКОВ
ИГНАТ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
ИЗАБЕЛА КУНЧЕВА МАРИНОВА
ИЛИАНДЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ИЛИЯ ДАНОВ ЗЛАТАНОВ
ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ЩИЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ЮЛИЯНОВ ЩИЛЯНОВ
ИЛИЯНА ДАНКОВА ГОРЧЕВА
ИЛИЯНА НИНОВА ШАРКОВА
ИЛКА ИЛИЕВА РАДЕВА
ИЛОНКА МИНЧЕВА ТОДОРОВА
ИРЕНА ДОБРИНОВА НИНОВА
ИРИНА ВЪЛЧЕВА ПЕЕВА
ИРИНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ИСКРА БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА
ИСМА МАХМУДОВА РАДОСЛАВОВА
ИСМАИЛ УСИНОВ МЕХМЕДОВ
ЙОНКА ДАКОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОНКА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДАКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ДИМЧЕВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ЗЛАТАНОВ ВЛАДКОВ
ЙОРДАНА ПЕТРОВА БОЧКОВА
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АВДЖИЕВА
ЙОРДАНКА ПАВЛИНОВА ЛИЛОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ТОТЕВА ПАНОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА
ЙОСИФ АРСОВ СТЕФАНОВ
ЙОШКА ПЕТРОВА ИВАНИКОВСКА
КАДА РАМАДАНОВА ИСИНОВА
КАЛИН ЦАКОВ КАЛЧЕВ
КАЛОЯН БИСЕРОВ СТЕФАНОВ
КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА
КАМЕЛИЯ МОМЧИЛОВА АЛЕКОВА
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
КАМЕН МЛАДЕНОВ СЪЙКОВ
КАТЕРИНА БОГОМИЛОВА ЩИЛЯНОВА
КАТИНА НЕКОВА ДУНКОВСКА
КАТЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
КАТЯ МИЛЕНОВА МАРКОВА
КАТЯ МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
КАТЯ МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
КЕРИМ РАМАДАНОВ АБДУЛОВ
КЕЧО СЕМОВ КЕСТЕМЕНСКИ
КИНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛ БЛАГОЕВ НАЙДЕНОВ
КИРИЛКА НИНОВА ТОДОРОВА
КОЛЬО ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ
КОСТАДИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ МАРИНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
КРАСИМИР ИВОВ РАДОСЛАВОВ
КРАСИМИР МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИРА МИРОСЛАВОВА ЯНКОВА
КРАСИМИРА ЦВЕТАЛИНОВА БОГДАНОВА
КРАЧУН МИКОВ КРАЧУНОВ
КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
КРИСТИЯНА КОЦЕВА АНДРИАНОВА
КУНКА НАЙДЕНОВА ПЕТКОВА
ЛАЗАРИНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЛАЛКА НАЙДЕНОВА АТАНАСОВА
ЛАТИН АНДРИЯНОВ РАЕВ
ЛИДИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
ЛИЛО НИКОВ ПЕТКОВ
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА МАРИНОВА
ЛИЛЯНА БИСЕРОВА СТЕФАНОВА
ЛИЛЯНА ЙОШКИНА ИЛИЕВА
ЛИЛЯНА НАКЕВА ДЖАМБАЗОВА
ЛИНЧА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ЛЪКИ МИТКОВА ЧАВДАРОВА
ЛЮБКА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ ЛАЛЕВ
МАГДАЛЕНА ЗАХАРИЕВА СТОЙЧЕВА
МАЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
МАРА МАРТИНОВА БОРИСОВА
МАРГАРИТА РОМАНОВА ИЛИЕВА
МАРИАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
МАРИАН КИРИЛОВ БОРИСОВ
МАРИАНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
МАРИАНА АТАНАСОВА БАНОВА
МАРИАНА НИНОВА ШАРКОВА
МАРИАНА ТОДОРОВА БАНОВА
МАРИЙКА ИЛИЕВА ЕЛЕНОВА
МАРИЙКА ЙОТОВА КОЧЕВА
МАРИЙКА МИЛЕВА НИНОВА
МАРИЙКА ПАВЛОВА ГРИГОРОВА
МАРИН БАГРЯНОВ УЛЯНОВ
МАРИН ИЛИЕВ АСЕНОВ
МАРИН ПЕТКОВ ЧИКОВ
МАРИН ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
МАРИО АЛЕКСАНДРОВ РАДЕВ
МАРИО СТЕФАНОВ БОРИСОВ
МАРИО ФИЛИПОВ СТЕФАНОВ
МАРИО ЦВЕТАЛИНОВ МАРИНОВ
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ НАЙДЕНОВА МАРКОВА
МАРИЯ НИНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ТОНЧЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ТРИФОНОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА БОЖКОВА
МАРИЯН ТИХОМИРОВ БАГРЯНОВ
МАРИЯНА АНДРИЯНОВА БОРИСЛАВОВА
МАРИЯНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН БАНОВ ТОДОРОВ
МАРТИН МЛАДЕНОВ МИХАЙЛОВ
МАРЧЕЛА ТИХОМИРОВА СИМЕОНОВА
МАЯ ПЕТКОВА ПАВЛОВА
МЕРСИЯН НИКОЛАЕВ ЕМАНОИЛОВ
МЕТОДИ ЯНКОВ АСЕНОВ
МИГЛЕНА БЛАГОЕВА СЕМОВА
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА
МИГЛЕНА САШОВА ДАНАИЛОВА
МИЛАДИН МАГДАЛЕНОВ ЦВЕТАЛИНОВ
МИЛАДИН САНДОВ ИЛИЕВ
МИЛАДИН СИМЕОНОВ ТОДОРОВ
МИЛЕН АСЕНОВ МИНЧЕВ
МИЛЕН БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
МИЛЕН БОРИСЛАВОВ МИЛЕНОВ
МИЛЕН ДАНАИЛОВ ЩИЛИЯНОВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕН ЦАНОВ ЦВЕТКОВ
МИЛЕН ЯНКОВ МАРИНОВ
МИЛЕНА АНТОНОВА АНДРЕЕВА
МИЛЕНА ИВОВА ИЛИЕВА
МИЛЕНА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
МИЛЧО БОЯНОВ ДИМИТРОВ
МИНЧО ТОДОРОВ КИРИЛОВ
МИРОЛЮБ ГЕОРГИЕВ ДАВИДОВ
МИРОЛЮБ ЮЛИЯНОВ МИРОНОВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ МИТОВ
МИРОСЛАВ ДАКОВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ЯНКОВ АСЕНОВ
МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
МИТКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
МИТКО АСЕНОВ КАЛЧЕВ
МИТКО БАНЧЕВ МАРИНОВ
МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ СИМЕОНОВ
МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ЕМИЛОВ МАРИНОВ
МИХАИЛ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ МЕТОДИЕВ ЯНКОВ
МИХАИЛ РИНАЛДОВ РАДОСЛАВОВ
МИХАИЛ САШОВ ЯНКОВ
МИХАИЛ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
МИХАЙЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
МИШО КИРИЛОВ БОРИСОВ
МЛАДЕН ИВАЙЛОВ СЪЙКОВ
МЛАДЕН МАРТИНОВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ
МОНИКА ДАНАИЛОВА КИРИЛОВА
МОНИКА ПЕРСИЯНОВА МИРОСЛАВОВА
МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
НАДКА МАРКОВА ДИМИТРОВА
НАДКА СТАНКОВА МИНЧЕВА
НАТАЛИЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
НАТАША БИСЕРОВА МЛАДЕНОВА
НАТАША ВИКТОРОВА МАРИНОВА
НЕЛА САШОВА БАНОВА
НЕЛИ ИВАНОВА ДАКОВА
НЕРИ АНДРЕЕВА КРАСИМИРОВА
НИВЯНА ИВАНОВА ЕВГЕНИЕВА
НИКОЛАЙ БАНОВ НЕКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ЛИЛОВ НИКОВ
НИКОЛАЙ МИШОВ КИРИЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ КАЛЧЕВ
НИКОЛЕТ НИКОЛАЕВА МИШОВА
НИКОЛИНА ЦОКОВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНКА ИВАНОВА МИРЧЕВА
НИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
НИНО АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
НИНО ИВАНОВ ПЕТКОВ
НИНО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
НОРА РОСИНОВА АНГЕЛОВА
НОРА ТОДОРОВА КИРИЛОВА
ОГНЯН АСПАРУХОВ МЕТОДИЕВ
ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ОЛЯ МЕТОДИЕВА МИКОВА
ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ПАВЛИН КРАЧУНОВ МИКОВ
ПАВЛИН МАРИЕВ МАРКОВ
ПАВЛИН САШЕВ БОРИСОВ
ПАВЛИНА ЙОТОВА ПЕТРОВА
ПЕНА МАРИНОВА ГЕРГОВА
ПЕНКА АТАНАСОВА ПЕЛОВСКА
ПЕНКА БАНОВА ТОДОРОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ПЕНКА ИВАНОВА БЛАГОЕВА
ПЕНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
ПЕНКА НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА
ПЕНКА НЕКОВА БОРИСОВА
ПЕНКА ПЕТКОВА КОСТОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ГЛОГОВСКА
ПЕПА ЙОНЧЕВА ПЕТРОВА
ПЕТКАНА ПЕТКОВА АСЕНОВА
ПЕТКО АТАНАСОВ ПЕЛОВСКИ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТЕВ
ПЕТКО ЙОТКОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ЛЮБЕНОВ НЕКОВ
ПЕТКО МЛАДЕНОВ АСЕНОВ
ПЕТКО НЕЙЧЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
ПЕШКА ЕМИЛОВА КЕСТЕМЕНСКА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦОЛОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН МАТЕВ КОЛЕВ
ПЛАМЕНКА АНДРЕЕВА МЕТОДИЕВА
ПЛАМЕНКА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА
ПОЛИНА МИЛАДИНОВА МАРИНОВА
ПРЕСЛАВА КРАЙЧЕВА АВДЖИЕВА
РАДА ПЕТРОВА ДОНЬОВСКА
РАДИ АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
РАДИ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
РАДИ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
РАДИ ЦОНЕВ РАДЕВ
РАДКО АРСОВ БАЛЕВСКИ
РАДОСЛАВ АНДРЕЕВ БЕНЧЕВ
РАДОСЛАВ БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ДАВИДОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ ИВАЙЛОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСЛАВ РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
РАДОСЛАВ СТАНКОВ РАДЕВ
РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ РАДОСЛАВОВ
РАДОСТИНА РОСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА МЕТОДИЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
РАЙНА МИНЧЕВА АСЕНОВА
РАЛИЦА АНАТОЛИЕВА МАРИНОВА
РАХИЛА МАРИАНОВА КИРИЛОВА
РАХМА ДЖАМАЛОВА АЛИЕВА
РЕНЕТА МИТЕВА МИНЧЕВА
РЕНИ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
РЕНИ МАРИНОВА УЛЯНОВА
РЕНИ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
РИНАЛДО РАДОСЛАВОВ АНДРЕЕВ
РИНАЛДО ФИЛИПОВ РАДОСЛАВОВ
РОБЕРТ АНДРЕЕВ БЕНЧЕВ
РОЗА ИЛИЯНОВА ЩИЛИЯНОВА
РОЗАЛИНА КАЛОЯНОВА РАДОСЛАВОВА
РОЗАЛИЯ РОБЕРТОВА АНДРЕЕВА
РОЗИЕ МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА
РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
РОСЕН БОРИСЛАВОВ МИЛЕНОВ
РОСИЦА НЕНЧОВА ТОДОРОВА
РОСИЦА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА СТРАХИЛОВА МИЛЕНКОВА
РОСИЦА ТИХОМИРОВА СЕРГЕЕВА
РУЖА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
РУМЕН МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
РУМЯНА БАНОВА БОРИСЛАВОВА
РУМЯНА БОРИСЛАВОВА ШИБИЛОВА
РУМЯНА БОРИСОВА СЕВДАЛИНОВА
РУМЯНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА ЯНКОВА СТЕФАНОВА
САБИНА ХРИСТИЯНОВА БАГРЯНОВА
САЛИНА БОЖИДАРОВА АСЕНОВА
САЛКО СЕФЕРОВ АЛИЕВ
САМУИЛ МИЛЕНОВ ТОДОРОВ
САНДО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
САНЯ АЛЬОШЕВА АЛЕКСАНДРОВА
САШКА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
САШО АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
САШО БАНОВ ТОДОРОВ
САШО ДАНАИЛОВ АСЕНОВ
САШО МИРОСЛАВОВ ЯНКОВ
САШО МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ
СВЕТЛА БОГОМИЛОВА ЩИЛЯНОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
СВЕТЛИН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
СВЕТЛИНА СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА
СЕВДА МАРИНОВА АТАНАСОВА
СЕВДАЛИНА БИСЕРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА СЕВДАНОВА
СЕЙДА АРСЕНИЕВА МИРОНОВА
СЕЛКА ГЕОРГИЕВА БОЧЕВА
СЕРГЕЙ МИТКОВ БАНЧЕВ
СЕРГЕЙ МОНОВ ЯНКОВ
СЕРГЕЙ НИНОВ ВАСИЛЕВ
СИЛВА ОРЛИНОВА БОРИСОВА
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ МИНКОВА ЛЕВЧЕВА
СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСИЕВА
СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
СИЛВИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ САЛКОВА СЕФЕРОВА
СИЛВИЯ САШЕВА ЯНКОВА
СИЛВИЯ СВЕТЛОВА СТЕФАНОВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ЮЛИЯНОВА ДИМИТРОВА
СИМЕОН ТИХОМИРОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОНКА БИСЕРОВА АНДРЕЕВА
СИМОНА МИЛЕНОВА МИШЕВА
СИНАН ЯШАРОВ СИНАНОВ
СЛАВКА ИВОВА КИРИЛОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
СОНЯ АТАНАСОВА ДИЛОВА
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
СТАНКА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
СТЕФАН АРСОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ НИНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ НЕНОВ
СТЕФАН ИВОВ АСЕНОВ
СТЕФАН МАРИЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ЦОНЕВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ЯНКОВ МАРИНОВ
СТЕФАНА ТОДОРОВА ЦАНЦИРОВА
СТЕФАНКА АСПАРУХОВА АТАНАСОВА
СТИЛИЯН АЛЕКСИЕВ СТЕФАНОВ
СТИЛИЯН ЗАХАРИЕВ ЯНКОВ
СТИЛИЯН МАРИНОВ БАГРЯНОВ
ТАНЯ НИНОВА АНГЕЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ДАНАИЛОВА МИЛЕВА
ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА БОРИСОВА
ТИНКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
ТИХОМИР ИВОВ МАРИНОВ
ТОДОР БАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЦВЯТКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЯЧЕВ ЦВЕТКОВ
ТОДОРКА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА
ТОНИКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ТОНИСЛАВА ПЕРСИЯНОВА МИРОСЛАВОВА
ТОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ТОТКА ПАВЛОВА ИВАНОВА
ТОШКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ТРИФОН НИНОВ ВАСИЛЕВ
ТРЪНКА МИХАЙЛОВА ЯНКОВА
ФЕРИ ИВЕТОВ БИСЕРОВ
ФЕЯ МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА
ФИДАНА БОРИСОВА ФОКОВА
ФИДАНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ФИДАНА МАРИНОВА ПЕНЧЕВА
ФИДАНА МЕТОДИЕВА ЙОТОВА
ФИДАНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
ФИДАНКА АНДРЕЕВА АСЕНОВА
ФИЛИЗ ДЕЯНОВА НИКОЛАЕВА
ФИЛИП АНГЕЛОВ ШАРКОВ
ФИЛИП РАДОСЛАВОВ АНДРЕЕВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ БОРИСОВ
ФИЛКА МИЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ФИЛКО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ФРОСА МАРИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ФРОСЯ БОРИСОВА ДИМИТРОВА
ФРОСЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
ФРОСЯ ИВОВА РАЕВА
ХРИСТИНА АНАТОЛИЕВА МИТКОВА
ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ПЕЕВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА БЕРОВА
ХРИСТИЯН БИСЕРОВ СТЕФАНОВ
ХРИСТО ГАВРИЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЦАНЦИРОВ
ХРИСТО НАЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТЕВ
ЦАНКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
ЦАНКА ФИЛЕВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАЛИН МАРИНОВ СЕВДАНОВ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН КАЛЧЕВ НИНОВ
ЦВЕТАН КОЛЕВ НИНОВ
ЦВЕТАН КОЦОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАНА БАНОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА НАЧЕВА КАПИТАНСКА
ЦВЕТАНКА АСЕНОВА АСЕНОВА
ЦВЕТАНКА НАКОВА АСЕНОВА
ЦВЕТЕЛИН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТЕЛИН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
ЦВЕТЕЛИН САШЕВ БАНОВ
ЦВЕТЕЛИН ЦАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИНА БИСЕРОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЛАЛОВА ДИНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ЦОЛОВА
ЦВЕТОМИЛА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОСЛАВ ЦОЛОВ ПЕТРОВ
ЦВЯТА ТОДОРОВА МИТКОВА
ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЯТКО НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ЦЕНАЙ РОСИЦОВ ТИХОМИРОВ
ЦЕЦА ТОДОРОВА ДАНОВА
ЦОНА РАДЕВА МАРИНОВА
ЦОНКА МИТКОВА ДИМИТРОВА
ЦОНКА ЦОЛОВА БАНОВА
ЧАВДАР МИТКОВ ЧАВДАРОВ
ЧАВДАР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ШИБИЛ БОГОМИЛОВ ЩИЛЯНОВ
ШИБИЛ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
ШИБИЛ СИЛВОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИАН МИЛЧЕВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ЮЛИЯН БОЖИДАРОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
ЮЛИЯН МИРОСЛАВОВ МИРОНОВ
ЮЛИЯН ЩИЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯНА ЕМИЛОВА ПАНДАРЕВА
ЯНИСЛАВА ЙОХАНОВА МУТАФОВА
ЯНКА ДИЛОВА ПЕТРОВА
ЯНКА СИМЕОНОВА ШАФЕРОВА
ЯНКО МАРИНОВ АТАНАСОВ
ЯНКО ТОДОРОВ ЯЧЕВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.ЪГЛЕН, кметство …………………., секция № 023
Адрес на избирателната секция: ул.“Освобождение“ № 18 – Бивш магазин на ПК“Съзнание“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АДЕЛИНА АСПАРУХОВА МОНЕВА
АДРИАНА ЗАХАРИЕВА АРСОВА
АДРИЯНА АСЕНОВА ИВАЙЛОВА
АЗЪРБАЙДЖАНКА ЯНКОВА АЛБЕРТОВА
АКСИНИЯ ИВАЙЛОВА СЪЙКОВА
АКСИНИЯ ИВОВА МИНКОВА
АЛБЕНА МИНЧЕВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕРТ КИРИЛОВ ВЕЛИНОВ
АЛБЕРТ МИНКОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ РАЛЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ БАШЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЦЕНОВ БОРИСОВ
АЛЕКСИ АСЕНОВ ВЕСКОВ
АЛЕН ИВОВ МИНКОВ
АЛЕН ЦВЕТОМИРОВ СТЕФАНОВ
АЛИ МЕХМЕДОВ УСОВ
АЛЬОША МИНКОВ АСЕНОВ
АМИДЕ МЕТОВА ИБРАИМОВА
АНА ЧАВДАРОВА МИЛЕНОВА
АНАТОЛИ АЛЬОШЕВ ИВАНОВ
АНАТОЛИ АНДРИАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ АНКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АНЧОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ БОЯНОВ ТИХОЛОВ
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
АНГЕЛ НАЧЕВ МИШЕВ
АНДРИАН АЛЕКСАНДРОВ БАШЕВ
АНДРИЯН ДЕТЕЛИНОВ АНДРИЯНОВ
АНДРИЯН НИКОЛАЕВ МИНКОВ
АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА НИКОЛАЕВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА СЪЙКОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
АНИТА НАДЕЖДОВА КИРИЛОВА
АНТИМ ВЕСКОВ РАЛЧЕВ
АНТОАНЕТА АНЕЛИЕВА ДИКОВА
АНТОАНЕТА АСЕНОВА МАНОЛОВА
АНТОН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ
АНТОН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
АНТОНИО СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
АНТОНИЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
АНУШКА ЕМИЛОВА МИТКОВА
АСЕН ВЕСКОВ РАНГЕЛОВ
АСЕН ЛАКОВ РАЛЧЕВ
АСЕН МАНОЛОВ ЧАВДАРОВ
АСЕН МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
АСЕН МИРОСЛАВОВ МАНОЛОВ
АСЕН МИТКОВ МЕТОДИЕВ
АСЕН МИТКОВ ХРИСТОВ
АСЕН МИХАЙЛОВ МАНОЛОВ
АСЕН СТАНИМИРОВ МАРИНОВ
АСЕНКА АПОСТОЛОВА АСЕНОВА
АСПАРУХ ДАНЧОВ ВЕСКОВ
АСПАРУХ СЕВЕРИНОВ МАНОЛОВ
АСЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
АСЯ МАРИЕВА ОГНЯНОВА
АСЯ САШЕВА ДАНАИЛОВА
АТАНАС АНТОНОВ СТОЯНОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
АТАНАС НЕШКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС СИМЕОНОВ СТОЙКОВ
АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ЦВЕТАНОВА ГАВРИЛОВА
АТЕШКАН АСПАРУХОВ ДАНЧЕВ
БИЛЯН АНДРЕЕВ ОГНЯНОВ
БИСЕР АСЕНОВ БУРОВ
БИСТРА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА
БОГДАНА ДИКОВА ВЕЛЕВА
БОГДАНА МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
БОГДАНКА ЙОРДАНОВА НЕНОВСКА
БОГОМИЛ МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
БОРЯНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
БОРЯНА СИМЕОНОВА МИТОВА
БОРЯНКА ПАВЛОВА ВЕЛЧЕВА
БОЯН АНГЕЛОВ ТИХОЛОВ
ВАЛЕНТИН ВЪРБАНОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕНТИН ГРОЗДАНОВ ГРОЗЕВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
ВАЛЕНТИНА ПЕШЕВА БОРИСОВА
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ МАРКОВ
ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ВЪЛОВА
ВАЛЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ВАЛЯ НЕНКОВА ШАРКОВА
ВАЛЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ВАСИЛ ВЪРБАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ДОБРОМИРОВ КУНЕВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
ВАСИЛ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ МИНКОВ
ВАСИЛ ПАНЧЕВ НЕШЕВ
ВАСИЛ РУМЕНОВ ПОПОВ
ВАСИЛКА ВЪРБАНОВА ЙОТОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА БАНКОВА
ВАСИЛКА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА
ВАСЯ ЛАЗАРОВА ЙОТОВА
ВЕНЕТА АТАНАСОВА ЛАЛОВА
ВЕНЕТА ВЪРБАНОВА ПЕТРОВА
ВЕНЦИ ЕМИЛОВ МИТКОВ
ВЕНЦИСЛАВА МИТКОВА ЕМИЛОВА
ВЕРА АЛЕКСИЕВА МИХАЙЛОВА
ВЕРА ХРИСТОВА СПАСОВА
ВЕРКА СТАНЧЕВА ВЪЧКОВА
ВЕРКА ХРИСТОВА МИТОВА
ВЕРКА ЦВЕТКОВА ЕРЕМИЕВА
ВЕРОНИКА ИЛЧОВА БОРИСЛАВОВА
ВЕРОНИКА РЕНИЕВА ИЛИЕВА
ВЕРОНИКА СТАНИМИРОВА ЯНКОВА
ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛКА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСКА ВАСИЛЕВА НЕШКОВА
ВЕСКА МАРИНОВА ПАНОВА
ВЕСКА ХРИСТОВА СТОЛЬОВСКА
ВЕСКА ЦАКОВА МИХКОВА
ВЕСКО АСЕНОВ РАЛЧЕВ
ВЕСКО АСПАРУХОВ ДАНЧЕВ
ВЕСКО ДАНЧОВ ВЕСКОВ
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА СТОЙКОВА
ВИОЛЕТКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ВИРГИНИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЪРБАНОВА
ВУНКА ЦАКОВА ВЪЛКОВА
ВЪЛА БОЧЕВА ЦВЕТКОВА
ВЪРБАН СТОЯНОВ ГЕШЕВ
ВЪРБАН ЦВЯТКОВ МИХКОВ
ВЪЦА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
ГАБРИЕЛ АСЕНОВ КОЛЕВ
ГАБРИЕЛ АСЕНОВ РАЛЧЕВ
ГАВРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ГАЛИН МЕТОДИЕВ ДОНЧЕВ
ГАЛИН НИКОЛАЕВ ДОНЧЕВ
ГАЛИНА ДАНЧОВА ШЕБИЛОВА
ГАЛИНА ИВАЙЛОВА СЪЙКОВА
ГАЛЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНА АТАНАСОВА ДИКОВА
ГЕНА ЙОТОВА ВЪТКОВА
ГЕНКА ГОШЕВА ЦВЕТАНОВА
ГЕНКА ЦАЧЕВА ГЕРГОВА
ГЕНОВЕВА ЙОЧЕВА ВАСИЛЕВА
ГЕОРГИ ИСКРОВ ВЕСКОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ГЕТОВ
ГЕОРГИ НАНЧЕВ КУНЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪТКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ДИНКОВ
ГЕОРГИ ЯЧЕВ ГЕШОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА
ГЕРГАНА ПАВЛИНОВА БРАТАНОВА
ГОШО ЦВЕТАНОВ ВЪТКОВ
ГРЕТА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ГЮЛБАХАР АЛИЕВА САЛИФОВА
ДАКО ХРИСТОВ ДУЛОВ
ДАКО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ ВЪРБАНОВ ЦВЕТКОВ
ДАНАИЛ МИРОСЛАВОВ НИКОЛОВ
ДАНАИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛ АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
ДАНИЕЛ ВЕСКОВ ДАНЧЕВ
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА ШЕБИЛОВА
ДАНКА ПЪРВАНОВА НЕШКОВА
ДАНЧО АСЕНОВ ВЕСКОВ
ДАНЧО БОРИСОВ ПЕНЧЕВ
ДАНЧО ИВАНОВ МИТОВСКИ
ДАНЧО РАДКОВ ДИМИТРОВ
ДАНЧО СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДАНЧО ШИБИЛОВ АНДРЕЕВ
ДАФИНА ХАРАЛАМПИЕВА СЪБОТИНОВА
ДАФИНА ЦВЕТАНОВА ТАЧКОВА
ДАФИНКА МИХАЙЛОВА ФИЛИПОВА
ДЕНИС МИХАЙЛОВ САШЕВ
ДЕНИЦА ГОШЕВА ЦВЕТАНОВА
ДЕНИЦА СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА РАЛЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ДЕТЕЛИНА АНДРИАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ДЕТЕЛИНА АНТОНОВА БАШЕВА
ДЕЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИАНА ЦАНОВА БОГДАНОВА
ДИКО ВЕЛЕВ ДИКОВ
ДИЛКА КУНЕВА МИХКОВА
ДИЛЯНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
ДИЛЯНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КУНЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЦАЛОВ
ДИНКА ХРИСТОВА ЦАЛОВА
ДОБРИНКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ВАНЕВ
ДОБРОМИР ПЛАМЕНОВ ДОНЧЕВ
ДОКСИЯ МАРИНОВА ЦАЧЕВА
ДОНА АНТОНОВА МАКЕДОНСКА
ДОНА ВЪРБАНОВА ПАНДОВА
ДОНКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ДОНКА ИВАНОВА ЦАНКОВА
ДОНЧО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
ДОНЧО ПЕТКОВ БОЧЕВ
ДОРКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ДОРКА ХРИСТОВА СЪЙКОВА
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ
ЕВГЕНИЯ КИРОВА МИЛЕВА
ЕЛЕНА ДАНКОВА ТОТКОВА
ЕМА ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
ЕМА МАНОЛОВА ЧАВДАРОВА
ЕМА ШИБИЛОВА АСЕНОВА
ЕМИЛ ТОДОРОВ ВЪЛКОВ
ЕМИЛИЯ ИВОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА АНГЕЛОВА
ЕМИНЕ СЕЛЯЙДИНОВА МЮМЮНОВА
ЖИВКА ТОДОРОВА ЕРЕМИЕВА
ЗАХАРИ АРСОВ ОГНЯНОВ
ЗВЕЗДА МАРГАРИТОВА АНКОВА
ЗВЕЗДОМИРА УРМАНОВА УРМАНОВА
ЗОРНИЦА БОРИСОВА РАЛЧЕВА
ЗОРНИЦА ВЕСКОВА ДАНЧЕВА
ЗОЯ ЛАКОВА РАЛЧЕВА
ЗОЯ НАЙДЕНОВА МАРИНОВА
ИБРАХИМ МЕТОВ ИБОВ
ИВАЙЛО АСЕНОВ ИВАЙЛОВ
ИВАЙЛО АСЕНОВ ШАРКОВ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА ДАНЧЕВА СТАНЧЕВА
ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИВАН АНДРЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВИТАНОВ АСОВ
ИВАН ДАНЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕШЕВ
ИВАН ИВАНОВ ПАНДОВ
ИВАН СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ИВАН ХРИСТОВ КУНЧЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА
ИВАНКА ЙОТОВА ТОДОРОВА
ИВЕТА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ИВО АНТОНИЕВ ИВАНОВ
ИВО ЛИЧЕВ ИВАНОВ
ИВО МИНКОВ АСЕНОВ
ИВО ЦВЕТОМИРОВ СТЕФАНОВ
ИЗАБЕЛА АЛБЕРТОВА МИНКОВА
ИЛИЯН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ЦАНОВ БОГДАНОВ
ИЛИЯНА МАРГАРИТОВА АСЕНОВА
ИЛИЯНА ЦАНОВА ИВАНОВА
ИЛОНКА ЛЮБОМИРОВА ДИЛЧОВСКА
ИЛЧО СИМЕОНОВ МИТОВ
ИРИНА СТОЯНОВА ДУЛОВА
ИСКРА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА
ИСКРА ВЕСКОВА ЯНКОВА
ИСКРА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ИЦО АТАНАСОВ СЪЙКОВ
ЙОАНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
ЙОЛАНДА КИРИЛОВА ЙОТОВА
ЙОЛИНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ЙОНА ГЕРГОВА ТРИФОНОВА
ЙОНА ИВАНОВА БЕЛОВА
ЙОНА ИГНАТОВА ГАТЕВА
ЙОНКА АНДРЕЕВА ЯНЕВА
ЙОНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ЙОНКА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
ЙОНКА МИТКОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ЙОРДАН КОЛЕВ БОЧЕВ
ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН МАРИНОВ МАНЕВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ НЕНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ АНКОВ
ЙОРДАН ЯНКОВ НЕНОВ
ЙОРДАНКА ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА КИРКОВА
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА
ЙОРДАНКА МАРИНОВА ДЯНКОВА
ЙОРДАНКА МАРИНОВА МИШЕВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА МАЧКОВА
ЙОРДАНКА СТАНЕВА МАРТИНОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ЙОТКА ХИНКОВА ВЪЛКОВА
ЙОТКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЙОТКО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
ЙОТКО ИВАНОВ ИВАНОВ
ЙОТКО ПЕТКОВ СТОЯНОВ
ЙОТО ДИМИТРОВ ЙОТОВ
ЙОТО ТОДОРОВ ЙОТОВ
КАЛИНКА АСЕНОВА ОГНЯНОВА
КАМЕЛИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
КАМЕЛИЯ ЛАКОВА РАНГЕЛОВА
КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
КИРЧО ИВАЙЛОВ СЪЙКОВ
КИРЧО СЪЙКОВ АСЕНОВ
КИТКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
КОСТАДИНКА ДИМОВА КОМЕДВЕНСКА
КОСТО БАНКОВ КОЦОВ
КРАСИМИР АЛБЕРТОВ ВЕЛИНОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИЛОВ
КРУМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
КУЛА ГАНЧЕВА ХРИСТОВА
КУЛА ИВАНОВА МАРИНОВА
КУНЬО НАНЧЕВ КУНЕВ
КЪЙМЕТ ИБОВА БАЛИЕВА
ЛАЗАР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ЛАКО АСЕНОВ ВЕСКОВ
ЛАЛО ЦВЕТАНОВ ЛАЛОВ
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА ГЕРГОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ЛЮБЕН АТАНАСОВ КРЪСТЕВ
ЛЮБОМИР МИНКОВ ПЕТКОВ
МАКСИМ СЕВЕРИНОВ АСПАРУХОВ
МАРА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
МАРА ГЕРГОВА РАДЕВА
МАРА ПЕТРОВА КУНЧЕВА
МАРА ЦВЕТКОВА ЦАЧЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДЯНКОВА
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА КУНЕВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ПАВЛОВА ДАКОВА
МАРИАНА АДРИЯНОВА МИНКОВА
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
МАРИН ВЪЛКОВ МАРИНОВ
МАРИН МАНЕВ ИВАНОВ
МАРИНЧО ХРИСТОВ МАРИНОВ
МАРИЯН КИРЧЕВ СЪЙКОВ
МАРТИ ИЛИЯНОВ ПЕТРОВ
МАРТИН МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
МАРУСЯ АЛБЕРТОВА ВЕЛИНОВА
МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЪТКОВА
МАЯ ЙОТОВА ГЕНОВА
МЕТОДИ МАРИНОВ УРМАНОВ
МИГЛЕНА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА
МИЛАДИН АСПАРУХОВ ДАНЧЕВ
МИЛАН ПЕТКОВ МАРТИНОВ
МИЛАНКА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
МИЛАНКА ТОНЧЕВА МАРТИНОВА
МИЛЕН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ
МИЛЕНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕНА МАРИНОВА ЧАВДАРОВА
МИЛЕНА ШАРКОВА АНТОНОВА
МИЛИЦА ИВАЙЛОВА АСЕНОВА
МИЛТЕНА АЛЬОШЕВА АТАНАСОВА
МИРОСЛАВ АСЕНОВ МАНОЛОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ МУСТАФОВ АСАНОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ МИНКОВ
МИРОСЛАВА МАНОЛОВА ЧАВДАРОВА
МИТКА АЛЕКСИЕВА МАНОИЛОВА
МИТКО ДИМИТРОВ МИХКОВ
МИТКО ЕМИЛОВ МИТКОВ
МИТКО МЕТОДИЕВ ДОНЧЕВ
МИТЮ ТОДОРОВ ЙОТОВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ СЪЙКОВ
МИХАИЛ САШЕВ ЯНКОВ
МОМЧИЛ СТЕФЧОВ ЦВЯТКОВ
МОНИКА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА
НАДЕЖДА КОЛЕВА НАНЧЕВА
НАДКА ПЕТКОВА ПЕЛОВА
НАЗИР МИХАЙЛОВ САШЕВ
НАЙДЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
НАЙЛИЕ АХМЕДОВА УСОВА
НАНЧО ДОНЧЕВ НАНЧЕВ
НАСКО КУНЕВ НАНЧЕВ
НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА НАКОВА
НЕДКА МИРЧЕВА СТОЙКОВА
НЕЙКО ЛАЗАРОВ НЕЙКОВ
НЕЛИ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
НЕРИМАН ТУРГАЙ ШЕРИФ
НЕШКО ЦАНКОВ РАЙКОВ
НИКОЛАЙ АНЧЕВ НЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СЪЙКОВ
НИКОЛАЙ ГАЛИНОВ ДОНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ДОНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЦАНОВ БОГДАНОВ
НИКОЛИНА ИЛИЕВА ДОНЧЕВА
НИКОЛИНА ТОМОВА ПЕТКОВА
НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДОНЧЕВА
ОКТАЙ ТУРГАЙ ШЕРИФОВ
ПАВЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
ПАВЛИН АНАТОЛИЕВ ИГНАТОВ
ПАВЛИНА ПЕТКОВА КУНЕВА
ПАНЧО ПЕТКОВ ЦАНКОВ
ПЕНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
ПЕНА КУНЕВА РАЧКОВА
ПЕНА МАКНЕВА НАЙДЕНОВА
ПЕНА МАРИНОВА ГЕРГОВА
ПЕНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ПЕНА ХРИСТОВА ЦАНКОВА
ПЕНКА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
ПЕНКА АНГЕЛОВА ЙОТОВА
ПЕНКА АТАНАСОВА КОНОВА
ПЕНКА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА РАДЕВА ДИКОВА
ПЕНКА СТАНЧЕВА ЛАЛОВА
ПЕНКА ЦВЕТКОВА БОЯНОВА
ПЕТКО АСЕНОВ МИЛЕНОВ
ПЕТКО ГЕНОВ СТАМЕНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТКО ЛАКОВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПОПОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА КАЛЧЕВА КУНЧЕВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ПЕТЪР КАЛЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ПЕТЯ ДАНАИЛОВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ДОНЧЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ДОНЧЕВ
ПОЛЯ ДАКОВА ХРИСТОВА
ПОЛЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ПОЛЯ НЕНКОВА ПЕТРОВА
РАДА ИВАНОВА ПЕТРОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА
РАДКА ИВАНОВА ИВАНОВА
РАДКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
РАДОСТИНА МАРГАРИТОВА РАЛЧЕВА
РАЙНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА
РАЛИЦА АЛБЕРТОВА ВЕЛИНОВА
РАЛИЦА АНАТОЛИЕВА ИГНАТОВА
РАЛИЦА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА
РАЯН ЗАХАРИЕВ АРСОВ
РЕНЕТА ЛАКОВА АСЕНОВА
РЕНИ АНТОНОВА ШОПОВА
РЕНИ МАРИНОВА АСЕНОВА
РОЗА АСЕНОВА ВЕСКОВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
РОСИЦА АЛБЕРТОВА МАНОЛОВА
РОСИЦА ВЪРБАНОВА АТАНАСОВА
РУЖА ИЛИЕВА БОРИСОВА
РУМЕН НАКОВ СТОЯНОВ
РУСЛАНА НИКИФОРОВА МАРИНОВА
САБРИНА МАРИОВА СТЕФАНОВА
САНЯ ИВОВА МЕТОДИЕВА
САРА МИРОСЛАВОВА АСЕНОВА
САШО ЯНКОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТЛА АНГЕЛОВА АНКОВА
СВЕТЛИН АНЧЕВ АНКОВ
СВЕТЛИН НИКОЛОВ СТОЯНОВ
СВЕТЛИНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
СВЕТЛИНА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА
СВЕТЛИНА ХРИСТОВА НЕНОВА
СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ДАЧЕВ ВАСИЛЕВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ВАТИШЕВ
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
СЕВЕРИН АСПАРУХОВ МАНОИЛОВ
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ МИТКОВА ЕМИЛОВА
СИЛВИЯ РАДОСЛАВОВА ЧАВДАРОВА
СИМЕОН МИТОВ МАНОВ
СЛАВКА ИВАНОВА ДАКОВА
СОНЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
СТАНИМИР МАРИНОВ ЯНКОВ
СТАНИМИР ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ
СТАНИСЛАВ ДАНЧЕВ СТАНЧЕВ
СТАНИСЛАВ ДИКОВ ВЕЛЕВ
СТАНКА КОЛЕВА ЦВЕТКОВА
СТАНКА ХРИСТОВА КИРКОВА
СТАНКА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
СТАНКА ЦВЕТКОВА МАНОВА
СТЕЛА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА
СТЕЛА НЕКОВА ЙОТОВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ
СТЕФАН ИВАНОВ СТОЙКОВ
СТЕФАН КОСТОВ БАНКОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
СТЕФКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
СТЕФКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
СТЕФКА ПЕТКОВА НЕШЕВА
СТЕФКА ТОНЧЕВА БОЧЕВА
СТЕФКА ЦВЯТКОВА ПАЧОВА
СТОЯН ГЕРГОВ ПЕНКОВ
СТОЯН ИВАНОВ ВЪЛКОВ
СТОЯН КРУМОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НАКОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ КРАЛЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
СТОЯНЧО СЪБОТИНОВ СТОЯНОВ
ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ТАНЯ ПЕТКОВА АТАНАСОВА
ТАНЯ ПЕТКОВА ГЕТОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ТЕОДОРА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ТИНКА ВАСИЛЕВА ЦАЛОВА
ТИНКА ИВАНОВА ЛИЛОВА
ТИНКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА
ТИХИЛИАН ЙОТОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ВЕСКОВ ДАНЧЕВ
ТИХОМИР ВИТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ТИХОМИР РОЗЕВ АСЕНОВ
ТИХОМИР САМУИЛОВ СИМЕОНОВ
ТОДОРКА ЛИЛОВА ИВАНОВА
ТОТКА ЕРЕМИЕВА НИКОЛОВА
ТРИФОН КИРИЛОВ ТРИФОНОВ
ТУРГАЙ ШЕРИФ САЛИФ
ФАНИ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ФИЛИП МЕТОДИЕВ ИЛИЕВ
ФИЛИП МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАНГОВ
ХРИСТО ДАКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРИНЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪТКОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ЦАНКОВ
ХРИСТО ТАНОВ КЪЧЕВ
ХРИСТО ХРИСТОВ СЪЙКОВ
ХРИСТОФОР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦАНКА ПЕТРОВА БОЧЕВА
ЦАНКА ЦВЕТАНОВА САВОВА
ЦАНО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ЦАНО НИКОЛОВ БОГДАНОВ
ЦВЕТА ТОНЧЕВА ДИДЕВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ЛАЛОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ВЪТКОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЦАЛОВ
ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ЦАНКОВ ВАТИШЕВ
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛЧЕВА ВЪТКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ТИХОЛОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА РАЙКОВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ПЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА РАЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДАНЧЕВА ШЕБИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КРУМОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА НАКОВА
ЦВЕТИНА ЙОТОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТКО БОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЦВЕТКО ВЪТЮВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОЗАР ЙОТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТОЗАР СТАМЕНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ДИЛЧОВСКИ
ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИРА СТАМЕНОВА АТАНАСОВА
ЦВЕТУШКА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
ЦВЯТКО ЙОТОВ КРЪСТЕВ
ЦЕНКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ЦЕНКО ПЛАМЕНОВ ДОНЧЕВ
ЦЕНКО СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ЦЕЦА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА
ЦЕЦКА АЛЕКСИЕВА ТОНЧЕВА
ЦЕЦКА ЛОЗАНОВА БОГДАНОВА
ЦОНКА АНГЕЛОВА ШИПКОВЕНСКА
ЦУРА ВЕСКОВА РАЛЧЕВА
ШИНКО ДАНЧЕВ ШЕБИЛОВ
ЮЛИАН НИКОЛАЕВ АНЧЕВ
ЮЛИН МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
ЮЛИЯ ИВАНОВА ШАРКОВА
ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА ЮЛИЯНОВА
ЯНКА ИВАНОВА БИНЕВА
ЯНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.БЕЖАНОВО, кметство …………………., секция № 024
Адрес на избирателната секция: ул.“Стара планина“ № 2 – НУ“Христо Ботев“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АБАЗ МУСТАФА КУЛАШ
АБДУРМАН МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
АДЕЛИНА МИЛЧЕВА МИТКОВА
АЙГЮН АЛИЕВ МУСТАФОВ
АЙГЮН ЕРСИНОВ АБДУРМАНОВ
АЙНУР МЕХМЕДОВА АЛИЕВА
АЙНУР МУСТАФОВА АЛИАНОВА
АЙНУР ОСМАНОВА АБАЗОВА
АЙСЕЛ АСАНОВ АЛИЕВ
АЙСЕЛ АСАНОВА АБДУРМАНОВА
АЙХАН АХМЕДОВ АСАНОВ
АЙШЕ МУСТАФОВА ИСИНОВА
АЛБЕНА АНКОВА МАРИНОВА
АЛБЕНА ЕМИЛОВА РАДКОВА
АЛБЕНА ИВОВА ШИБИЛОВА
АЛБЕНА ИГНАТОВА ЦВЯТКОВА
АЛБЕНА МУСТАФОВА МУТОВА
АЛБЕНА ТАКОВА БОРИСОВА
АЛДИН АЛЕКСИЕВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДРА ИВОВА АСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
АЛЕКСЕЙ МАРИНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСИ АНТОНОВ АНГЕЛОВ
АЛИ ИБРАХИМОВ МЕХМЕДОВ
АЛИ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
АЛИНА МЛАДЕНОВА МИКОВА
АЛИЯН ИВАНОВ МАРИНОВ
АЛПЕР МУСТАФОВ АХМЕДОВ
АНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ДУКОВА
АНАТОЛИ БОРИСЛАВОВ МАНЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ МАРИНОВ
АНГЕЛКА МИТКОВА СЕРГЕЕВА
АНДРЕАН ЗОРЕВ ЕЛЕНОВ
АНЕЛИЯ БОРИСОВА НАДКОВА
АНЕЛИЯ ДАНАИЛОВА ВЕСКОВА
АНЕЛИЯ ЗОЕВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ КАМЕНОВА МИТКОВА
АНЕЛИЯ МАРИНОВА РАДЕВА
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА
АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА ДАКОВА
АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА МИТКОВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА МИТКОВА
АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА РАШЕВА
АНЕТА ИВОВА МАРИНОВА
АНЕТА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
АНИТА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
АНКА АНТОНОВА МИТКОВА
АНКА АСЕНОВА АСЕНОВА
АНКА КАМЕНОВА МИТКОВА
АНКА МИТКОВА МАРИНОВА
АНКА РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА
АНКА СИМЕОНОВА МАРИНОВА
АНТИМ АЛИАНОВ МИКОВ
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
АНТОН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ
АНТОН ВЕНЦИСЛАВОВ ШИБИЛОВ
АНТОН ДИМЧЕВ АТАНАСОВ
АНТОН КАМЕНОВ МИТКОВ
АНТОН МИТКОВ МАРИНОВ
АНТОН ТИХОМИРОВ ШИБИЛОВ
АНЧО ТОНЧЕВ АСЕНОВ
АРЗА РЮСТЕМОВА АЛИЕВА
АРИФ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
АРСО АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АРТУР МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
АСАН АБДУРМАНОВ ДУРКОВ
АСАН АКМАНОВ МУСОВ
АСАН АЛИЕВ МУСТАФОВ
АСЕН АРСОВ АСЕНОВ
АСЕН АСЕНОВ БОРИСОВ
АСЕН ВЕСКОВ МАРИНОВ
АСЕН ДИМЧЕВ АТАНАСОВ
АСЕН ИВАНОВ МАРИНОВ
АСЕН ИВОВ АСЕНОВ
АСЕН УГРЕНОВ АТАНАСОВ
АСЯ ЕМИЛОВА АСЕНОВА
АСЯ ИСКРЕНОВА ИВАНОВА
АСЯ МИЛЧЕВА АСЕНОВА
АСЯ МИЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
АТАНАС ДИМЧЕВ УГРЕНОВ
АТАНАС ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
АТИДЖЕ АБДУРМАНОВА САЛИЕВА
АТИДЖЕ АСАНОВА АЛИЕВА
АХМЕД ИСИНОВ МУСТАФОВ
БЕДРИС АНТОНОВ АНГЕЛОВ
БИЛЯНА КАЛИНОВА ИЛИЕВА
БИСТРА МАРИНОВА АСЕНОВА
БОГДАН БОРИСОВ АСЕНОВ
БОРИС НАДКИН АСЕНОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
БОРЯНА ВЪРБАНОВА АТАНАСОВА
БОЯНА БОЖКОВА ТАНЕВА
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИНА КОСТОВА КОСТАДИНОВА
ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ НАКОВ
ВАСИЛ ДИЧЕВ МАРИНОВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ВЪЛКОВ
ВАСИЛ НЕЙКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ РАНГЕЛОВ
ВАСКО АТАНАСОВ ГОРАНОВ
ВАСКО СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
ВЕНЕЛИН ИЛАРИОНОВ РАШЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ АСЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ШИБИЛОВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИН ВАСКОВ СТЕФАНОВ
ВЕСЕЛИН ДАНАИЛОВ ВЕСКОВ
ВЕСЕЛИН ЗЪМБОВ СТОЯНОВ
ВЕСЕЛИН ТАКОВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИНА МИЛЧЕВА ДАКОВА
ВЕСКА ИЛИЯНОВА СТОЯНОВА
ВЕСКА ЦАНКОВА СТОЯНОВА
ВЕСКО ЕМОВ ВАСИЛЕВ
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА РАШЕВА
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ВИОЛЕТА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА МИКОВА ЙОТОВА
ВИОЛИНА МИТКОВА АСЕНОВА
ГАЛЯ МИЛЧЕВА АСЕНОВА
ГАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ГЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ГЕНКА АНДРЕЕВА ГЕЧЕВА
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВИТСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИСТЕРОВ
ГИНА ИГНАТОВА МАРИНОВА
ГОШО БОРИСОВ БИСЕРОВ
ГРЕТА ШИБИЛОВА МИЛЧЕВА
ГЮЛБАХАР МЕХМЕДАЛИЕВА АХМЕДОВА
ГЮЛДИЗАР САЛИЕВА МЕХМЕДОВА
ГЮЛЕСМЕ ХАДЖИ НИДЖАТИН МУСТАФА
ГЮНЯЙДИН АЙРИЕВ АЛИЕВ
ДАНАИЛ ВЕСКОВ МАРИНОВ
ДАНАИЛ МАРИНОВ ИСКРЕНОВ
ДАНИЕЛ МАРТИНОВ ДАНЧЕВ
ДАНИЕЛА БОЯНОВА РУМЕНОВА
ДАНЧО СТЕФАНОВ МАРИНОВ
ДАРИНКА ЙОТКОВА ЙОТОВА
ДЕНИЗКА ЮМЕРОВА КЕЗИМОВА
ДЕНИС АНТИМОВ АЛИАНОВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ДИАНА МИЛЧЕВА ДАКОВА
ДИАНА ХРИСТОВА ВИТСКА
ДИДА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ МАНЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ АСЕНОВ
ДИНКО ВЪЛКОВ ДЕСПОДОВ
ДИЯН ДАНАИЛОВ ВЕСКОВ
ДИЯНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДОНКА КОЛЕВА НАЙДЕНОВА
ДОЧКА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
ДЯКО СТОЯНОВ ДЯКОВ
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
ЕЛЕНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЧЕВА
ЕЛЕНКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВА
ЕЛЕНКА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИЗА ИЛИЯНОВА ЕМИЛОВА
ЕЛИЗА РАЙКОВА МАРИНОВА
ЕЛИФА РАМАДАНОВА ИСМАИЛОВА
ЕЛИХАН МАРИАНОВ НЕШКОВ
ЕЛКА АРСОВА АСЕНОВА
ЕЛМИРА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
ЕЛФИДА АЛИЕВА АШИМОВА
ЕЛФИДЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА
ЕМИЛ АРСОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ ХАРИЗАНОВ РУМЕНОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ МАРКОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ФИЛИПОВА
ЕМИЛИЯ РАДАНОВА ИСАЕВА
ЕМИЛИЯ СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ ШИБИЛОВА ИВОВА
ЕМИНЕ ИСИНОВА ОСМАНОВА
ЕМИНЕ МАХМУДОВА АЛИЕВА
ЕМИНЕ САЛИЕВА УСИНОВА
ЕМИНЕ УСИНОВА ДУРКОВА
ЕМИНКА ДЖЕМАЛОВА АЛИДЖОВА
ЕМО ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
ЕНВЕР КЯЗИМОВ ШЕРИФОВ
ЗАХАРИ АНТОНОВ МИТКОВ
ЗАХАРИНА НАДКИНА МАРИНОВА
ЗВЕЗДОМИР ОРЛИНОВ ЗЪМБОВ
ЗЕЙНА АСАНОВА ИБИШЕВА
ЗЕНЕПА АЛИЕВА КУЛАШЕВА
ЗИНА АНТОНОВА НЕШКОВА
ЗОРКА ЕЛЕНОВА КАЛЧЕВА
ЗОЯ АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА
ЗОЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ЗОЯ МИЛЧЕВА ДАКОВА
ЗОЯ ТИХОМИРОВА ШИБИЛОВА
ЗОЯ ШИБИЛОВА МАРИНОВА
ЗУХРИЕ ОСМАН МАХМУДОВА
ЗЮЛФИЕ АСАНОВА МУТЕВА
ЗЮМБИЛА МЕТОВА ЮМЕРОВА
ЗЮРЕ СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
ИБРАХИМ МУСА АХМЕДОВ
ИБРАХИМ САЛИЕВ ЮЗЕИРОВ
ИВАЙЛО МАКСИМОВ ИВАНОВ
ИВАН АСЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ИВАН ДАКОВ НИКОЛОВ
ИВАН МИТКОВ МАРИНОВ
ИВАНКА БЛАЖЕВА ДЕСПОДОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ИВАНКА МИРЧЕВА ХРИСТОВА
ИВАНКА МИЧЕВА БЕРОВА
ИВАНКА МОНОВА НИНОВА
ИВАНКА СПАСОВА НЕНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА ВЪЛОВА
ИВО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИВО МАРИНОВ ИВОВ
ИВО ШИБИЛОВ ТОДОРОВ
ИЛАРИОН ПЕТРОВ РАШЕВ
ИЛИАНА СТЕФАНОВА ДАКОВА
ИЛИН МЛАДЕНОВ КРУМОВ
ИЛИЯ НЕЙКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ИЛИЯНОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ИЛИЯНА СЕРГЕЕВА БИСЕРОВА
ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА
ИЛМАЗ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ
ИЛТЯН ОРХАНОВА ИБИШЕВА
ИЛЬО ИСАЕВ АНИШЕВ
ИЛЯН РАДАНОВ ИСАЕВ
ИРЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
ИСИН МУСТАФОВ ИСИНОВ
ИСКРЕН ДАНАИЛОВ МАРИНОВ
ИСКРЕН ИВАНОВ МАРИНОВ
ИСМЕТ ВЕНЦИСЛАВОВ ШИБИЛОВ
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
ЙОТКО АНГЕЛОВ ЙОНЧЕВ
ЙОТО СТОЙКОВ ЙОТОВ
КАДИР МЕХМЕДОВ КЕРИМОВ
КАМЕЛИЯ ЗЪМБОВА СТОЯНОВА
КАМЕЛИЯ МИЛЧЕВА МИТКОВА
КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА АСЕНОВА
КАМЕН МИТКОВ МАРИНОВ
КАТИНИ СТИЛИЯНОВ ИВОВ
КАТЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
КАТЯ БОЯНОВА РАДЕВА
КАТЯ ДИАНОВА ВЕСКОВА
КАТЯ СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
КЕМИЛЕ ИБАЙДИЛОВА АЛИМАНОВА
КОЛЮ ВЪЛОВ КОЛЕВ
КОЛЮ ПЕТКОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР НАКОВ НИКОЛОВ
КУНКА НЕЙКОВА МАРИНОВА
КЪДРА МИТКОВА МАРИНОВА
КЮРСАТ РУМЕНОВ ХАРИЗАНОВ
КЯЗИМ ДЖЕЛИЛОВ КОЗЕВ
КЯЗИМ ШЕРИФОВ ЮМЕРОВ
ЛАЛЬО ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЛАТИНА МАКСИМОВА ИВАНОВА
ЛИЛИАН КАМЕНОВ МИТКОВ
ЛИЛЯНА МИТКОВА ГОРЧЕВА
МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
МАКСИМ ИВАНОВ АСЕНОВ
МАНЕЗА АНТОНОВА МИТКОВА
МАРИАН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ
МАРИАНА БОРИСЛАВОВА ШАРКОВА
МАРИЙКА СИМЕОНОВА ВЛАДОВА
МАРИН ИВОВ МАРИНОВ
МАРИН МИКОВ НИКОЛОВ
МАРИН СЕРГЕЕВ БИСЕРОВ
МАРИН СТЕФАНОВ МИТЕВ
МАРИН ШАРКОВ АНТОНОВ
МАРИН ШИБИЛОВ ИВОВ
МАРИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦОЧЕВА
МАРИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ШИБИЛОВ
МАРИЯН ДЕНЕВ РАДЕВ
МАРИЯН ЗЪМБОВ СТОЯНОВ
МАРИЯН ЯНУШЕВ АНАСИЕВ
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
МАРСЕЛ СУЛЬОВ МАХМУДОВ
МАРТИН ДАНЧЕВ СТЕФАНОВ
МАТЕЙ ВЕСКОВ МАРИНОВ
МАХМУД КАМЕНОВ МАРИНОВ
МАХМУД СУЛЕВ МАХМУДОВ
МАЯ БОРИСЛАВОВА АСЕНОВА
МАЯ ГЮНАЙДИНОВА АЛИЕВА
МАЯ ДАНАИЛОВА ВЕСКОВА
МАЯ ЮРИЕВА АЛЕКСИЕВА
МЕЛЕК АБАЗОВА МУСТАФОВА
МЕТИН АБАЗОВ МУСТАФОВ
МЕТОДИ АРТУРОВ МЕТОДИЕВ
МЕХМЕД АЛИЕВ ГЕНДЖОВ
МЕХМЕД ЮСЕИНОВ УСИНОВ
МИКА ТОДОРОВА МАРИНОВА
МИЛАДИН АНКИН МИТКОВ
МИЛАТИН АНКОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЕН АРТУРОВ МЕТОДИЕВ
МИЛЕНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕНА МЕТОДИЕВА МИЛЧЕВА
МИЛЕНА ПЕТКОВА ТИХОВА
МИЛЕНА РОСИЦОВА ДИМИТРОВА
МИЛКО ОГНЯНОВ МАРИНОВ
МИЛЧО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЧО БОРИСОВ АСЕНОВ
МИЛЧО ИВОВ АСЕНОВ
МИЛЧО МИТКОВ МАРИНОВ
МИЛЧО ТАКОВ МАРИНОВ
МИЛЬО АЛИАНОВ МАРИНОВ
МИНКА МАРИЯНОВА ТОДОРОВА
МИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
МИРАЙ МИЛАДИНОВ АЛДИНОВ
МИРОСЛАВ ДАКОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ МАРИНОВ ИВОВ
МИРОСЛАВ МИТКОВ ХРИСТОВ
МИРОСЛАВ СТИЛИЯНОВ ИВОВ
МИРОСЛАВА ДАНАИЛОВА ВЕСКОВА
МИРОСЛАВА МИТКОВА АСЕНОВА
МИТКО БОРИСОВ БИСЕРОВ
МИТКО ГАЛИНОВ ОРЛИНОВ
МИТКО ИВАНОВ ДРАГАНОВ
МИТКО ИВОВ ШИБИЛОВ
МИТКО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
МИТКО ХРИСТОВ МИТОВ
МИХАЕЛА СЛАВЕВА МИХАЙЛОВА
МЛАДЕН МАРИНОВ ИСКРЕНОВ
МУСТАФА АХМЕДОВ МАХМУДОВ
МУСТАФА ИСИНОВ АЛИМОЛЛОВ
МУСТАФА МЕХМЕДОВ КЕРИМОВ
МУСТАФА ХЮСНИЕВ ТОПАЛОВ
НАДЕЖДА БОРИСОВА МАРИНОВА
НАДЯ РУМЕНОВА ГЕНЧОВА
НАЗМИ САЛИЕВ ИСМАИЛОВ
НАЙДЕН АНДРЕЕВ СТОЙЧЕВ
НАНА НАЧЕВА ЙОШЕВА
НЕЙКО ИЛИЕВ ИЛИЕВ
НЕНО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
ОГНЯН ГАЛИНОВ ИЛИЕВ
ОЛГА УГРИНОВА ОГНЯНОВА
ОРЛИН ЗЪМБОВ СТОЯНОВ
ОРХАН АРИФОВ ОСМАНОВ
ОРХАН ИБИШ КЮЧУК
ОРХАН МУСТАФОВ АЛИЕВ
ОСМАН АРИФОВ ОСМАНОВ
ПАВЛИН СТОЙКОВ ИЛИЕВ
ПАВЛИН ЦОЛОВ РАЙКОВ
ПАВЛИНА ДАНКОВА СТОЙКОВА
ПЕНКА ВЪЛОВА КОЛЕВА
ПЕНКА КИРОВА ИВАНОВА
ПЕНКА ПЕШЕВА ВЪЛКОВА
ПЕТЪР РАШЕВ ИВАНОВ
ПЕТЯ БЛАЖЕВА РАДОСЛАВОВА
ПЕТЯ КРУМОВА НИКОЛОВА
РАБИША АЛИЕВА КЮЧУКОВА
РАБИША ЮМЕРОВА ГЕНДЖОВА
РАДИОН ИЧОВ РАДЕВ
РАДКА УРМАНОВА МАРИНОВА
РАДОСЛАВ ЗЪМБОВ СТОЯНОВ
РАДОСЛАВ МИЛЧЕВ МИТКОВ
РАДОСТИНА МАРИАНОВА НЕШКОВА
РАЙКО СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ
РАЛИЦА АНТОНОВА МИТКОВА
РАМЗИ МУСТАФОВ НЕДЖИПОВ
РАМОНА РАДУЛОВА ДОКУЗОВА
РАХМА ИБРАИМОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
РАХМЕ ЮЗЕИРОВА ОСМАНОВА
РАШО ИЛАРИОНОВ РАШЕВ
РАШО СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
РЕНИ АЛЕКСАНДРОВА РУМЕНОВА
РОСИЦА ЗОРКОВА ЕЛЕНОВА
РОСИЦА МАРИНОВА МАРИНОВА
РОСИЦА МИТКОВА АСЕНОВА
РУЖКА АСЕНОВА МАРИНОВА
РУЖКА РАДОСЛАВОВА ЗЪМБОВА
РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ШИБИЛОВ
РУМЕН ИВОВ ШИБИЛЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ШАРКОВ
РУМЕН ХАРИЗАНОВ РУМЕНОВ
РУМЯНА МАРИНОВА СТОЙЧЕВА
САБИН АНТОНОВ СТОЯНОВ
САБРИ АНТОНОВ МИТКОВ
САЛИ ЮЗЕИРОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
САНИЕ РАМАДАНОВА МАХМУДОВА
САШКА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
САШО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СВЕТЛА МАРИНОВА КАЛИНОВА
СЕВДА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
СЕЛЯЙДИН МЮМЮНОВ ХАСАНОВ
СЕМА АСАНОВА АБДУРМАНОВА
СЕРГЕЙ АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
СЕРГЕЙ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ МИЛЧЕВ
СИРМА КИРИЛОВА МАРИНОВА
СЛАВИ МИХАЙЛОВ СЛАВЕВ
СНЕЖАНА БОРИСОВА ВЪЛКОВА
СТАНИМИР ЕМОВ МАРИНОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
СТЕФАН ДАКОВ МАРИНОВ
СТЕФАН ДАНАИЛОВ САШЕВ
СТЕФКА МАРИНОВА ДОНОВА
СТЕФКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
СТЕФКА СТОЙКОВА ПЕЧЕВА
СТИЛИЯН СТИЛИЯНОВ ИВОВ
СТИЛЯН ИВОВ МИРЧЕВ
СТОЯН МАРИНОВ АНГЕЛОВ
СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ
СТРАХИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
СУЛЮ МАХМУДОВ СУЛЕВ
СУЛЮБЕ АРИФОВА ВЕСЕЛОВА
СУНАЙ МАРИЯНОВ ЯНУШЕВ
СУНАЙ МУСТАФА АЛИЕВ
СУНАЙ СУЛЕВ МАХМУДОВ
СЪЙКО ЦАНКОВ НИКОЛОВ
ТАНЯ БОРИСОВА АНИШЕВА
ТАНЯ КОЛЕВА НИСТЕРОВА
ТАНЯ СЛАВИЕВА ИЛИЕВА
ТИХОМИР ИВОВ ШИБИЛОВ
ТИХОМИР ШИБИЛОВ ТОДОРОВ
ТОНЧО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ТОТА ДАЧЕВА ЦАНОВА
ТОТА НИНОВА ЛАЗАРОВА
ТУНДЖАЙ МУСТАФОВ ИБИШЕВ
УГРЕНА ИСКРЕНОВА ИВАНОВА
ФАНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ФАНКА РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА
ФАТИМА ГЮНЯЙДИНОВА АЙРИЕВА
ФАТИМА ОСМАНОВА МУТИШЕВА
ФАТИМЕ МУСТАФОВА ДУРАКОВА
ФАТМЕ ХЮСНЮ КЮЧУК
ФЕРИДЕ ЮМЕРОВА КЕЗИМОВА
ФИДАНА АТАНАСОВА ДИМЧЕВА
ФИДАНА БОРИСЛАВОВА ИГНАТОВА
ФИДАНКА МУТАФОВА АНГЕЛОВА
ФИЛИЗ ЮЗЕИРОВА ОСМАНОВА
ХАДЖИ НИДЖАТИН МУСТАФОВ НЕДЖИПОВ
ХАРИЗАН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТИНА СЛАВОВА ВЛАДОВА
ЦАНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
ЦАНКА ГЕНКОВА МОНОВА
ЦАНКА РУСКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЦАНКО ВЪРБАНОВ ЦАНОВ
ЦВЕТАН КОЛЕВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН СЪЙКОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАН СЪЙКОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАНА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА
ЦВЯТА ДЯКОВА ГЕНКОВА
ЦВЯТА ЛАЗАРОВА КИРИЛОВА
ЦОЧКО ВАСИЛЕВ ЦОЧЕВ
ШААХИДЕ МАХМУДОВА СУЛЕВА
ШАЗИЕ САДЪКОВА КЮЧУКОВА
ШАРКО ИВОВ МАРИНОВ
ШАРКО МАРИНОВ ИВОВ
ШАХРИАР АСЕНОВ МАРИНОВ
ШИБИЛ ИВОВ МАРИНОВ
ШИБИЛ ИВОВ ШИБИЛОВ
ШИБИЛ ТИХОМИРОВ ШИБИЛОВ
ШУКРИ ВЕНЦИСЛАВОВ ШИБИЛОВ
ЮЗЕИР ОСМАНОВ ИБИШЕВ
ЮЗЕИР САЛИЕВ ЮЗЕИРОВ
ЮКСЕЛ ОРХАНОВ ИБИШЕВ
ЮЛИЯН МИРОСЛАВОВ АСЕНОВ
ЮМЮГЮЛ АБДУРМАНОВА МЕХМЕДОВА
ЮСЕИН ИСМАИЛОВ УСОВ
ЯНКА ИВАНОВА БОБЕВА
ЯХА МЕХМЕДОВ АЛИМАНОВ
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ЛОВЕЧ, община ЛУКОВИТ
населено място С.БЕЖАНОВО, кметство …………………., секция № 025
Адрес на избирателната секция: ул.“Вит“ № 22 – ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“
–––––––––––––––-
Име
–––––––––––––––-
АЙТЕН ТЕФИКОВА ВЕСЕЛИНОВА
АЙЯ АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛБЕНА МИТОВА ЙОРДАНОВА
АЛИ ЕМИЛОВ АЛЕКСИЕВ
АЛИЕ МАРИЯНОВА АНДРЕЕВА
АЛИНА АРСОВА АСЕНОВА
АЛИНА ИВЕЛИНОВА БИНЕВА
АЛИС СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
АЛИЯН ВЕЙСЕЛОВ АРИФОВ
АМИДА МУСОВА МЕХМЕДОВА
АНА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА
АНА ИВАНОВА МАТЕЕВА
АНАТОЛИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ АНЕЛИЕВ МАТЕЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ БОГДАНОВ
АНГЕЛ МИТКОВ БЛАЖЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ АСЕНОВ
АНГЕЛ РАДОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
АНЕТА МАРИНОВА ГРОЗЕВА
АНЕТА ТАКОВА МАРИНОВА
АНИЦА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
АНКА АНТОНОВА РУСЕВА
АНТОАНЕТА ПАВЛОВА НЕЙКОВА
АНТОН АРСОВ АСЕНОВ
АНТОН ВЕСЕЛИНОВ АНТОНОВ
АНТОН ИВОВ ШИБИЛОВ
АНТОН ШИБИЛОВ МАРИНОВ
АНТОНИО ВАЛЕНТИНОВ ЖЕЛЕВ
АРСО АСЕНОВ МЕТОДИЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АСЯ РУМЕНОВА АСЕНОВА
АСЯ ШИБИЛОВА АНДРЕЕВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ПЕТКОВА НЕЙКОВА
БЕРО ВАСИЛЕВ БЕРОВ
БИСЕРКА ТИНКОВА МАРИНОВА
БОГДАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ СЕРГЕЕВ БИСЕРОВ
БОРЯНА ДАКЕВА КАЛЧЕВА
БОРЯНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
БОЯН ДАМЯНОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ДЯКОВА ПЕТКОВА
ВАЛЯ МАРИНОВА ИСКРЕНОВА
ВАНЯ СЛАВЧЕВА ПОЙЧЕВА
ВАСИЛ НЕЙКОВ ЛАЛЕВ
ВАСИЛКА ЙОШЕВА НАЙДЕНОВА
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ВУТЕВА
ВАСКА ЙОТОВА ТОДОРОВА
ВАСКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ НЕЙКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА РАДЕВА
ВЕСЕЛИН АНТОНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕСЕЛИНА ДИЧЕВА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛИНА МЛАДЕНОВА ДАКОВА
ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА
ВЕСКА ИВАНОВА ВЪШЕВА
ВЕСКО САШЕВ ДАКОВ
ВИКТОРИЯ БЕРОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА МИНКОВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА ЦАНКОВА
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ВОЙКА ИВАНОВА РАДЕВА
ВЪЛКА СПАСОВА СПАСОВА
ВЪЛКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИН МИТКОВ СЕРГЕЕВ
ГАЛИНА ДОДЕВА ВАСИЛЕВА
ГАЛИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ГАЛЯ НЕДЯЛКОВА ЙОТОВА
ГАЛЯ СЕРГЕЕВА БИСЕРОВА
ГАЛЯ СТАМЕНОВА СТОЯНОВА
ГЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ГЕНА ЛАЛОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
ГЕНАДИ НАНКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕЧЕВ
ГЕРГАНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА ИВАНОВА ДИЧЕВА
ДАМЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ ДЯКОВ ПОЙЧЕВ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ ДАКОВ
ДАНАИЛ САШЕВ ДАКОВ
ДАНАИЛ САШЕВ ДАКОВ
ДАНАИЛ ЦАНКОВ СТЕФАНОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСЕЕВА ДИМОВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДАКОВА
ДАНИЕЛА ФИЛЬОВА АСЕНОВА
ДАНЧЕ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
ДАФИНА БОЧЕВА КОЛЕВА
ДЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ РАДЕВ
ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ДОНЧЕВ
ДЖЕМИЛА ЮМЕРОВА АСАНОВА
ДЖЕМИЛЕ СУЛЮВА АРИФОВА
ДИАНА МАКОВА БИСЕРОВА
ДИАНА САШОВА ДАКОВА
ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМЧЕВ
ДИМЧО АСЕНОВ ИВАНОВ
ДИМЧО ХРИСТОВ ДОБРЕВ
ДОНА ВАСИЛЕВА ЦОЧЕВА
ДОНКА ИВАНОВА ЦОЛОВА
ДОНКА КЛИМЕНОВА ПЕТКОВА
ДОНКА СПАСОВА ГЕНКОВА
ДОНКА ЦАНКОВА КОЛЕВА
ДОНЧО РАДЕВ ВУТЕВ
ДРАГАНКА ПЕНЕВА ДИМИТРОВА
ДРАГОМИР ДИНОВ РАЙКОВ
ДЯКО ХРИСТОВ ТАНЧЕВ
ЕВГЕНИ МИРОСЛАВОВ МЛАДЕНОВ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАРКАВЕНКО
ЕМИЛ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
ЕМИЛ МИЛЧЕВ ДАКОВ
ЕМИЛ СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА МАРКОВА
ЕМИЛИЯ ИВОВА АНГЕЛОВА
ЕРСИН АБДУРМАНОВ МЕХМЕДОВ
ЗАХАРИНА МИТКОВА СЕРГЕЕВА
ЗВЕЗДЕЛИНА АСЕНОВА КОВАЧЕВА
ЗЛАТА ДИМИТРОВА ЛАЛЕВА
ЗЛАТКА ДАНКОВА ДЯКОВА
ЗОЯ БОТЕВА КОВАЧЕВА
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ЗОЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
ЗОЯ ИВОВА МАРИНОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ИВАЛИНА ДОДЕВА РАДЕВА
ИВАЛИНА ФИЛИПОВА АНГЕЛОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН МАРИНОВ БЕРОВ
ИВАН РАДЕВ ПОЙЧЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАНКА БАНОВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА БЕРОВА ЦАНКОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДИКОВА
ИВАНКА ВИТАНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ВЪЛКОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ЛАЛЕВА НИНЧЕВА
ИВАНКА ПАСТИРКОВА БИСЕРОВА
ИВЕЛИН МИЛЧЕВ ДАКОВ
ИВО ШИБИЛОВ ИВОВ
ИЛИАНА ЛАЗАРОВА МАРИНОВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДЯКОВ
ИЛИЯНА ДИКОВА МИЧЕВА
ИСКРА ГАЛЕВА СЕРГЕЕВА
ИСКРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ИСКРА СТРАХИЛОВА КРУМОВА
ИЦА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЙОАНА ДИМЧЕВА ДОБРЕВА
ЙОНА МИНКОВА ВЕЛЕВА
ЙОНКА ДОДЕВА ЯЧКОВА
ЙОНКА РАДЕВА ДОШЕВА
ЙОРДАНКА НЕДЯЛКОВА ЙОТОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ЙОСИФ АЛБЕРТ БЕРАХА
ЙОТКО ЙОТОВ КОЛЕВ
ЙОТО КОЛЕВ ЙОТОВ
ЙОТО ТОДОРОВ ЙОТОВ
КАДИР АСАНОВ МЕЧЕВ
КАЛИН ЦАНОВ ЯЧКОВ
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА
КАЛОЯН СТАНИСЛАВОВ ДИМОВ
КАМЕН МЛАДЕНОВ ДАКОВ
КАТРИН ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
КОЛЬО ГЕТОВ КОЛЕВ
КОЛЮ НЕНОВ КОЛЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА
КУНА НЕДКОВА ИВАНОВА
ЛАЛКА МИТОВА ИВАНОВА
ЛАТИНКА МИНЧЕВА МЛАДЕНОВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ЛИЛОВА
МАКО ИСКРЕНОВ МАРИНОВ
МАРИАНА ДИКОВА НАКОВА
МАРИАНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
МАРИЙКА ВЕЛЕВА ПЕНЧЕВА
МАРИЙКА МИРЧЕВА ИВАНОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ЙОЧЕВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ЦАНОВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
МАРИН МИТКОВ СЕРГЕЕВ
МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
МАРИЯН АРСОВ АСЕНОВ
МАРИЯН РУМЕНОВ АНДРЕЕВ
МАРИЯН СЕРГЕЕВ АСЕНОВ
МАРИЯНА АСПАРУХОВА КУЧЕВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА МАРИНОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ПАВЛИНОВА ПЕТКОВА
МАРИЯНА РАДОЕВА ФИЛИПОВА
МАРИЯНА СТЕФАНОВА ФИЛЕВА
МАЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
МЕЛИХА АЛИЕВА АРИФОВА
МЕЛИХАТ ИСИНОВ АЛИЕВ
МЕРИВАН МАРИЯНОВА АНДРЕЕВА
МЕРХАН САЛИЕВ СЕФЕРОВ
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
МИЛЕН МАРИНОВ МОНОВ
МИЛКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
МИЛЧО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
МИЛЧО ДАКОВ МАРИНОВ
МИЛЧО ШИБИЛОВ ДАКОВ
МИЛЧО ЮЛИЯНОВ МИТКОВ
МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ ДАКОВ
МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ КРУМОВ
МИРОСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА НЕЙКОВА
МИТКО АНТОНОВ МИТКОВ
МИТКО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
МИТКО МИКОВ НИНОВ
МИТКО НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ
МИТКО НЕШКОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ПЕШЕВ МАРИНОВ
МИТКО СЕРГЕЕВ БИСЕРОВ
МИТО ЦАНКОВ ТОДОРОВ
МИХАЕЛА ИВАЛИНОВА ЙОТОВА
МИХАИЛ ДАКОВ МАРИНОВ
МИХАИЛ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ДАКОВ
МИХАИЛ МЛАДЕНОВ ДАКОВ
МЛАДЕН АСЕНОВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕН ДАКОВ МАРИНОВ
МЛАДЕН РУМЕНОВ АНДРЕЕВ
МОМЧИЛ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
МОНИКА МИРОСЛАВОВА АЛЕКСИЕВА
МОНИКА ТРИФОНОВА ВАСИЛЕВА-ДАКОВА
МУРАТ МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
НАДЕЖДА КУНЧЕВА МИЧЕВА
НАДКА АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА
НАДКА БОГДАНОВА СЛАВОВА
НАДКА ЙОСИФОВА ВЪТОВА
НАДКА МЛАДЕНОВА АЛЬОШЕВА
НАДКА ЦАНКОВА СТЕФАНОВА
НАДЯ ИЛИЕВА РАДУЛОВА
НАЙДЕН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
НАСКО МИТКОВ НАЙДЕНОВ
НЕДЯЛКО ЙОТОВ ГЕРГОВ
НЕЙКО САШЕВ ДАКОВ
НЕНКА ИВАНОВА ЦАНКОВА
НЕФИЗЕ ДЕМИРОВА ЙОРДАНОВА
НИКОЛА МАРИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВЕНЦИСЛАВОВ НЕЙКОВ
НИКОЛАЙ ДАКОВ НИНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ ПЕТКОВ
НИНА ВОЙКОВА ПЕТКОВА
ПАВЕЛ ГАВРИЛОВ ДИМИТРОВ
ПАВЛИН ДАКОВ ПЕТКОВ
ПАВЛИН МИТКОВ СЕРГЕЕВ
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА НЕШКОВА
ПАВЛИНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
ПЕНКА ГЕРГОВА ЦАНОВА
ПЕНКА ДИЧЕВА ВЪЧЕВА
ПЕНКА КОЛЕВА ГЕЧЕВА
ПЕНКА СПАСОВА ДИМОВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
ПЕТКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
ПЕТКО АСЕНОВ МАТОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МАРИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО МИКОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ЙОТОВ
ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
ПЕТЪР САШЕВ ДАКОВ
ПЕТЬО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЯ ХРИСТОВА МИЛУШЕВА-БЕРАХА
ПЕША ПАНЧЕВА ТАНЧЕВА
ПЛАМЕН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ПРАВДА КОЛЕВА ВЪЛОВА
РАДА НИНОВА МИТОВА
РАДА ПЕТКОВА ДОБРЕВА
РАДИ САШЕВ ДАКОВ
РАДКА АТАНАСОВА ВУТКОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ДИНОВА
РАДКА ЙОВЕВА ЯКИМОВА
РАДКА НИКОЛОВА НЕЙКОВА
РАДКА ПЕТРОВА ЙОТОВА
РАДКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
РАДКА ТАКОВА МАРИНОВА
РАДКА ЦАНКОВА МОЙНОВА
РАДОЙ ФИЛИПОВ СТЕФАНОВ
РАЙКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ДЯКОВА
РАЙНА ДЯКОВА ЙОТОВА
РАШКА БОРИСОВА РАШКОВА
РАШКО МИЛКОВ ОГНЯНОВ
РАШКО САШЕВ ДАКОВ
РАШО АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
РАШО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
РАШО ИВАНОВ МИТЕВ
РИТА МЛАДЕНОВА РУМЕНОВА
РОСИЦА АСЕНОВА МИТЕВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
РОСИЦА ЛАЗАРОВА СИМЕОНОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
РУМЕН КРАСИМИРОВ МИЛАДИНОВ
РУМЕН РУМЕНОВ АНДРЕЕВ
РУМЯНА КОСТАДИНОВА НАЙДЕНОВА
РУМЯНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА
РУМЯНКА БОГОСЛОВОВА ГАТЕВА
РУСАНКА МАРИНОВА МОЙНОВА
РУСТАН МЛАДЕНОВ РУМЕНОВ
САША ИВАНОВА СИМЕОНОВА
САШО МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
САШО САШЕВ ДАКОВ
СВЕТЛА ДАНОВА КЪНЧЕВА
СВЕТЛА СТОЯНОВА НИНЧЕВА
СЕВДА МИХАЙЛОВА КОВАЧЕВА
СЕВДАЛИН АТАНАСОВ ДИМЧЕВ
СЕВЕРИНА АРСОВА АСЕНОВА
СЕРГЕЙ АЛЕКСИЕВ АСЕНОВ
СЕРГЕЙ МИТКОВ СЕРГЕЕВ
СЕРГЕЙ ФИЛЕВ СТЕФАНОВ
СИЛВИЯ ЗЪМБОВА ИВАНОВА
СЛАВЧО ИВАНОВ СЛАВОВ
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
СНЕЖАНА ЮЛИАНОВА МАРИНОВА
СОНЯ МИТКОВА СТОЯНОВА
СОФИЯ ИВОВА ШИБИЛЕВА
СТАНИМИР ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
СТАНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
СТЕФАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ДИЧЕВА
СТЕФКА САВКОВА БОРИСОВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
СТЕФКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
СТОЙКО ХРИСТОВ ГЕТОВ
СТОЮ НАНЕВ СТОЕВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ МОЙНОВ
СТОЯН МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ
СТОЯН СПАСОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
СТОЯНКА БАНОВА ВЪЛКОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА
СЪБА ДАКОВА БАНОВА
СЪБА ТОДОРОВА НЕШЕВА
ТАКО МАРИНОВ ИВАНОВ
ТАНКА ДЯКОВА МИТОВА
ТАНКА ЦАНКОВА РАДЕВА
ТАНЯ ЕМИЛОВА АЛЕКСИЕВА
ТЕДИСЛАВА МАРЕКОВА ТАНЕВА
ТЕОДОРА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
ТЕОДОСИЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
ТЕРЕЗА РАНГЕЛОВА УЗУНОВА
ТИНКА АНДРЕЕВА ГЕНОВА
ТИНКА ЦАНКОВА ЛАЛОВА
ТИХОМИР МАРИНОВ МЛАДЕНОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ГЕНОВ
ТОДОРИН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
ТОТА СПАСОВА ИВАНЧЕВА
ТРИФОН ИЛИЕВ МАРИНОВ
ФЕРЗА ИСКРЕНОВА ИВАНОВА
ФИДАН ЗАФИРОВ АНГЕЛОВ
ФИДАНА ЙОТОВА МАРИНОВА
ФИЛИП АНГЕЛОВ МАРИНОВ
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ФИЛЬО РАДОЕВ ФИЛЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ЦАНА МИТОВА НАЙДЕНОВА
ЦАНА САШОВА ДАКОВА
ЦАНКА РАДЕВА НЕНОВА
ЦАНКО ЙОТОВ ВАСИЛЕВ
ЦАНКО ПАНЧЕВ ИВАНОВ
ЦАЦКО ДАКОВ НИНЧЕВ
ЦВЕТАН ДОНЧЕВ РАДЕВ
ЦВЕТАН ЦОКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАНА ВЪТОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА ЙОТОВА ЙОТОВА
ЦВЕТАНА СТОЙКОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА ФИЛКОВА ДОБРЕВА
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТАНИМИРОВА ПЕТКОВА
ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ДИКОВА
ЦЕЦКА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
ЦОНА АНГЕЛОВА ЙОТОВА
ЦОНКА ПАВЛОВА ВЪЛЧЕВА
ЦОНКО ЦВЕТАНОВ ЦОКОВ
ШИБИЛ ИВОВ ШИБИЛЕВ
ШИБИЛ МИЛЧЕВ ДАКОВ
ЮЛИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИЯ СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА
ЮЛИЯН МИТКОВ ЙОРДАНОВ
ЯВОР СТАНИМИРОВ ПЕТКОВ
ЯНКА ВЕЛЕВА ВУТЕВА
Кмет/кметски наместник: …………

Секретар на община/район: ……….