Съобщение във връзка с произвеждане избори за общински съветници и кметове

Във връзка с произвеждане избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., Информационен център в Община Луковит и кметствата на територията на общината, ще работят от 09.00 ч. до 17.00 ч. в почивните дни, както следва:

  1. На 03.10.2015 г. и 04.10.2015 г. за подаване на заявления от избиратели

с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избиртелна кутия и на заявления за вписване на избиратели за гласуване по настоящ адрес.

  1. На 10.10.2015 г. за приемане на заявления за вписване на избиратели за гласуване по настоящ адрес.
  1. На 17.10.2015 г. приемане на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

 ОБЩИНА ЛУКОВИТ